tutorial m5

Click here to load reader

Download Tutorial M5

Post on 18-Nov-2015

21 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hubungan Etnik

TRANSCRIPT

Tutorial M5 1.Menganalisis perkembangan modenisasi di Malaysia dan luar negara 2. Menghubungkaitkan pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia

Tutorial M51.Menganalisis perkembangan modenisasi di Malaysia dan luar negara2. Menghubungkaitkan pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di MalaysiaHau Jun JiaLing Yee Ni

Konsep ModenisasiModenisasi sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.Perubahan berlaku secara berencana atau tidak berencana.

Perubahan berencana adalah suatu proses di mana matlamat, kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan.Modenisasi mengandungi dua aspek utama:pembangunan ekonomipembangunan politik.

Modenisasi EkonomiMatlamatUntuk mewujudkan sebuah masyarakat industri.KaedahPembangunan teknologi: Daripada tradisional kepada penerapan saintifik dan teknik-teknik canggih.Pembangunan pertanian : Perubahan daripada sara diri kepada pertanian komersialIndustrialisasi : Produksi secara besar-besaran (penggunaan teknologi canggih dalam sektor pembuatanUrbanisasi : perpindahan penduduk ke bandar (Perubahan gaya hidup bandar)

Ukuran PencapaianKadar Pertumbuhan : menggunakan GNP (gross national product).

Modenisasi Politik

MatlamatSuatu wilayah yang mempunyai sempadan, pemerintahan atau kerajaan negara dan warganegara atau bangsaKepentinganDalam projek modenisasi, kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat nasional yang stabil dan berintegrasi dengan baikKaedahPembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan nasional, bahasa nasional,kebudayaan nasional dan ideologi nasional.

Ukuran PencapaianDiukur secara kualitatif dan kuantitatifKejayaan dasar-dasar nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihanraya, ukuran perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara.

Proses Perubahan Masyarakat

Sejarah Modenisasi DuniaKonsep dan proses modenisasi bermula di Eropah Barat akibat daripada dua revolusi besar : Revolusi Perancis (Mengubah politik feudal)Revolusi Industri (Mengubah ekonomi)Modenisasi Eropah digerakkan oleh perkembangan besar ini yang membawa kepada dunia ilmu pengetahuan dan maklumat.

Persoalan modenisasi Sudut FalsafahTeori evolusi merupakan teori yang sangat berpengaruh dalam perbincangan tentang kemajuan masyarakat.Evolusionisme - perkembangan negara miskin ke arah menjadi masyarakat moden adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, dapat diramalkan.Dua aliran dalam menerangkan gagasan:Bersifat sehala (unilinear), melalui tahap-tahap tertentu.Bersifat banyak hala (multilinear).

Sudut praktikalBertitik tolak daripada berlakunya kemajuan sains dan teknologiBerdasarkan kemajuan sains dan teknologi, masyarakat di Eropah Barat mula mencari cara untuk mengatasi alam sekitar dan berusaha mengumpul kekayaan.Teknik produk di tradisional diganti dengan jentera.Hasilnya, Revolusi Industri pada abad ke-18.

Modenisasi di MalaysiaMalaysia memulakan perjalanan modenisasi dengan kehadiran kolonial Inggeris.Sebagaimana negara baru yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, melakukan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi.

Sejak awal lagi, sasaran Malaysia ialah untuk mewujudkan masyarakat industri. Tumpuan dibahagikan kepada beberapa peringkat:Peringkat awal - lebih ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import. Akhir 1960-an- pembangunan teknologi dan peralihan daripada industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport.

Menjelang 2000-an- pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi.Isu pembinaan negara bangsa penting kerana wilayahnya terdiri dariopada gabungan daerah, bangsa dan kerajaan yang berbeza hasil daripada proses migrasi dan penjajahan.

Modenisasi di Malaysia dilakukan melalui:Pembinaan negara bangsaDasar awamPenilaian pencapaian dasar awamIntegrasi nasionalBadan-badan untuk memajukan pertanian dan membasmi kemiskinan ialah FELDA FELCRA MARA

Pada 1990an, perhatian diberikan kepada sektor perindustrian dan lain-lain. Dasar Perindustrian Berat Dasar PenswastaanKini ,pembangunan ekonomi lebih menjurus kepada k-ekonomi dan ICT

Ekonomi Malaysia