tutorial

of 39 /39
TUTORIAL

Author: iylia-rashid

Post on 31-Oct-2014

85 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Tutorial 1 Tutorial 3Tutorial 2Tutorial 4

2. Tutorial 1 3. Definisi AktivitiLatihan / Pengukuhan Kesimpulan 4. Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkasatau rangkaian perkataan yang dirumuskandalam susunan tertentu yang membawamaksud tertentu. Maksudnya, terdapatdaripada apa yang tersirat atau tersembunyibukan daripada yang tersurat atau nyata. 5. Anak buah = anak saudara / orang yang beradadi bawah seorang ketua.Muka tembok = seseorang yang tidakmempunyai perasaan malu. 6. Abang kandung = abang yang seibu sebapaBaik Budi = baik hati.Baik Hati = bersikap baik dan penyayang (sukamenolong). 7. Ambil angin = bersiar-siar mengambil udara bersih.Ambil bahagian = menyertai.Ambil berat = beri perhatian.Ambil Hati = berasa tersinggung. 8. Isi tempat kosong denganjawapan yang betul. 9. Ambil bahagianAmbil angin Baik hati1. Ahmad seorang yang _______ kerana telah menolong mak cik tua itu melintas jalan raya.2. Syakira _______ dalam acara lompat tinggi pada acara sukan sekolahnya.3. Hujung minggu ini, kami akan ke Cameron Highlands untuk ________ . 10. Simpulan Bahasa ialah ungkapan yangterdiri daripada dua perkataan ataulebih dan mempunyai makna yangberlainan daripada maksud asalperkataan-perkataan yang digunakan.Penggunaan simpulan bahasa dalamkarangan atau esei akan menjadikansesuatu hasil tulisan yang dibuat itumenjadi lebih menarik. 11. DefinisiAktivitiLatihan / Pengukuhan Kesimpulan 12. Bidalan ialah susunan kata-katayang telah digunakan umum dalammasyarakat Melayu. Di dalambidalan terkandungperbandingan, teladan, danpengajaran. 13. jangan bawa resmi jagung, makin berisi makin tegak = semakin kaya semakin sombongada gula ada semut = orang akan berkumpul ditempat yang banyak mendatangkan rezeki.air yang tenang jangan disangka tiada buaya = jangan disangka orang yang pendiam itu atau tenang tidak berbahaya. 14. alah bisa tegal biasa = pekerjaan susah akan menjadi senang jika selalu dilakukan.baik bawa resmi padi, jangan bawa resmi lalang = kita hendaklah merendah diri dengan kelebihan yang dimiliki, bukan menjadi sombong.belum duduk sudah belunjur = membuat sesuatu kerja yang belum sampai masanya. 15. besar periuk, besarlah keraknya = semakin besar pendapatan, semakin besar perbelanjaannya.bertemu buku dengan ruas = seseorang yang bertemu lawan yang sama kuat.biar tersengat, jangan tertiarap = lebih baik menanggung sedikit kesusahan daripada terus menderita. 16. Berikan maksud bidalan yang berikut .1. Ada rupa ada harga Maksud : __________________________________________________2. Ada udang di sebalik batu Maksud : ____________________________________________3. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya Maksud : _________________________________________________ 17. 4. Belakang parang kalau diasah akan tajam juga Maksud : ____________________________________________5. Bapa borek , anak rintik Maksud : ____________________________________________6. Berat mata memandang , berat lagi bahu yang memikulnya. Maksud : ____________________________________________ 18. Pura-pura tidak tahu selepas melakukan kesalahan Pada zahirnya , dua orang kelihatan sama tetapi berbeza sifat dan kelakuannya Harga sesuatu barang mengikut keadaan Ada maksud yang terselindung di sebalik perbuatan sesorang Perangai seseorang mengikut keturunan bapa atau ibunya Keadaan yang dilebih-lebihkan daripada keadaan sebenar. Percakapan yang salah akan membinasakan diri sendiri Orang yang pendiam jangan disangka penakut , bodoh atau tidak berbahaya Menaruh kepercayaan kepada seseorang yang akhirnya membinasakan diri sendiri Betapa berat kita melihat kesusahan orang lain , berat lagi orang yang menanggungnya Mengajar anak hendaklah bermula semenjak mereka kecil lagi bukan semasa dewasa Orang yang mendapat kemenangan di saat-saat akhir permainan Apabila membuat sesuatu kerja yang susah hendaklah bersabar hingga berjaya Kalau mencari jodoh atau sahabat biarlah setaraf atau sepadan . Orang yang susah atau kurang pandai , jika berusaha pasti akan berjaya juga 19. 1. Harga sesuatu barang mengikut keadaan.2. Ada maksud yang terselindung di sebalik perbuatan sesorang3. Orang yang pendiam jangan disangka penakut, bodoh atau tidak berbahaya4. Orang yang susah atau kurang pandai , jika berusaha pasti akan berjaya juga5. Perangai seseorang mengikut keturunan bapa atau ibunya6. Betapa berat kita melihat kesusahan orang lain , berat lagi orang yang menanggungnya 20. Melalui latihan pengukuhan, murid akan lebih memahamimakna bidalan, maksud dan cara penggunaannya. 21. Definisi AktivitiLatihan / Pengukuhan Kesimpulan 22. Perumpamaan ialah sejenis peribahasayang membandingkan sesuatu denganapa-apa yang ada di sekeliling kita.Perumpamaan menggunakan perkataanbagai, laksana, dan seperti. Sebagaicontoh; bagai aur dengan tebing yangbermaksud bermuafakat atau tolong-menolong. 23. MENGETAHUI MAKSUD PERUMPAANBagai aur dengan tebing = tolong-menolongantara satu denganyang lain.Bagai bunyi cempedak jatuh = bunyi jatuh yangkuatBagai dihiris dengan sembilu = perasaan yang sangat pedih 24. Bagai itik pulang petang = berjalan lambat sekaliBagai isi dengan kuku = persahabatan yangsangat eratBagai mencencang air = membuat pekerjaan yang sia-siaBagai tikus membaiki labu = merosakkan lagi barang yang dibaikinyaSeperti ayam berak kapur = muka pucat dantidak bermaya 25. LATIHAN PENGUKUHANBerikan maksud perumpamaan di bawah.1. Bagai bunyi cempedek jatuh =2. Bagai isi dengan kuku =3. Seperti ayam berak kapur =4. Bagai aur dengan tebing =5. Bagai mencencang air =6. Bagai itik pulang petang = 26. JAWAPAN1. Bunyi jatuh yang kuat2. Persahabatan yang sangat erat3. Muka pucat dan tidak bermaya4. Tolong-menolong antara satu dengan yang lain5. Membuat pekerjaan yang sia-sia6. Berjalan lambat sekali 27. KESIMPULANPerumpamaan merupakansusunan kata-kata yang indah, ringkas, dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 28. Definisi AktivitiLatihan / Pengukuhan Kesimpulan 29. Pepatah seakan-akan sama denganbidalan, tetapi pepatah mempunyairangkaian perkataan berkerat-kerat atauberpatah-patah.Sebagai contoh, diam ubi berisi, diam besiberkarat bermaksud orang yang pendiamtetapi berakal itu lebih baik daripada orangyang pendiam tetapi bodoh. 30. MENGENAL PEPATAHAda gula ada semut = Di tempat yang senang mencari rezeki akan menjadi tumpuan.Air dicincang tidak akan putus = Pergaduhan antara adik beradik tidak akan berpanjangan. 31. Biar putih tulang jangan putih mata = Lebih baik matidaripadamenanggungmalu.Buang yang keruh ambil yang jernih = Tinggalkanperangai yangburuk danambillah yangbaik.Adil seperti hakim = Orang yang sangat adil. 32. 1. Adil seperti hakim =2. Ada gula ada semut =3. Buang yang keruh ambil yang jernih =4. Air dicincang tidak akan putus =5. Biar putih tulang jangan putih mata = 33. Pepatah ialah jenis peribahasa yangberangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya.Pengulangan tersebut adalah untuk menyatakan penegasan,falsafah,atau pengajaran yang hendak disampaikan. 34. SekianTerima Kasih