tutorial

26
TUTORIAL BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH T 1 T 2 T 3 T 4

Upload: ai-sya

Post on 31-Oct-2014

897 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Tutorial

TUTORIAL BAHASA MELAYU SEKOLAH

RENDAH

T 1

T 2

T 3

T 4

Page 2: Tutorial

Peribahasa

MAKSUD

KESIMPULANPENILAIAN

AKTIVITI

Page 3: Tutorial

Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya.

tujuan utama penciptaan peribahasa untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat pada zaman dahulu kala. Selain itu, peribahasa berfungsi sebagai pengawal sosial.

masyarakat dahulu kala sering menegur dengan cara berkias ibarat melalui peribahasa. Dengan cara demikian, orang yang ditegur tidak mudah tersinggung. Begitulah juga dengan pihak penegur yang lazimnya terdiri daripada orang tua-tua, tidak akan berasa segan untuk berbuat demikian apabila diperlukan. Misalnya, apabila seorang tua yang ingin menegur sikap bebas anak gadisnya mereka akan menggunakan peribahasa yang berbunyi “takkanlah perigi yang mencari timba”.

Page 4: Tutorial

Mari bermain sambil berteka-teki peribahasa di bawah.

1. Cakar ____ (tulisan buruk)

2. Bermuka ____ (tidak jujur)

3. _____runtuh ( keuntungan yang tidak disangka)

4. Lidah ____ (kata-kata yang tidak boleh dipercayai)

5. ____api (orang yang suka menghasut)

6. ____otak (terlalu kuat berfikir)

7. Nyawa-nyawa _____ (hampir-hampir mati)

8. Bau-bau ____ ( persaudaraan yang jauh)

9. ____ lintah (tajam pendengaran)

a e w r g b m t m a n l i p n

x f h c a e g a d u r i a n f

o a t n y r a r a r a p k i a

u s y t n c n l m k a t i g n

d d q a a a g a a l a m p d g

h e e t m b a m n s i f e u u

u h y t a a t i t v m a f a s

l e t t t n i r i e a m a t a

l a r b e g d u r y l a i l g

h m f b c b r q a z a i p i u

g e r z i a a s r e r k n h g

f m a c o r k a n i p a l g m

z e j v n s e h e l a i u t b

d r f a k s a t q p o l s a e

a a k a v a s a z b i o i n l

a s w t w t z k z e a s b g a

t v s i b h p a s i g c n a n

r g t k a f m a k i t a l g

a t a a t u s a y o l o b n a

i a s w u a n u o i e a s a gSemak Jawapa

n

Page 5: Tutorial

a e w r g b m t m a n l i p n

x f h c a e g a d u r i a n f

o a t n y r a r a r a p k i a

u s y t n c n l m k a t i g n

d d q a a a g a a l a m p d g

h e e t m b a m n s i f e u u

u i y t a a t i t v m a f a s

l e t t t n i r i e a m a t a

l a r b e g d u r y l a i l g

h m f b c b r q a z a i p i u

g a r z n a a s r e r k n h g

f m a a o r k a n i p a l g m

m e k v n s e h e l a i u t a

e i f a k s a t q p o l s a e

m a k a v a s a z b i o i n l

e s w t w t z k z e a s b g a

r v s i b h p a s i g c n a n

a g t k a f m a k i t a l g

s t a a t u s a y o l o b n a

i a s w u a n u o i e a s a g

Page 6: Tutorial

Penuhkan peribahasa dibawah

1.  m _ _ a _           h _ _i      Maksud : Orang yang suka menderma dan tidak kedekut.

2.  o _ an _           t _ n _  _h       Maksud : Orang yang menjadi perantara dua pihak.

3.  _an _i          k _  _ b _u     Maksud : Orang yang suka mandi tanpa membersihkan badanya. 

4.  m_ _a        d _ it _ _        Maksud : Seorang yang hanya mementingkan duit semata-mata

5.  k _ t _       _ m _u _       Maksud : Orang yang suka merayau-rayau tanpa haluan sehingga larut malam. 

Semak Jawapa

n

Page 7: Tutorial

Jawapanya ialah...

1.      murah hati 2.      orang   tengah3.      mandi kerbau 4.      mata duitan5.      kutu embun

Page 8: Tutorial

Kesimpulan

Peribahasa ialah pengumpamaan sesuatu perkara dengan sesuatu yang lain agar maksud yang ingin disampaikan dapat

ditafsirkan oleh semua orang. Seringkali perkara yang diumpamakan itu berkaitan

secara langsung dengan anggota masyarakat dan alam sekeliling mereka.

Page 9: Tutorial

Kata Hubung

MAKSUD

PENILAIAN

AKTIVITI

KESIMPULAN

Page 10: Tutorial

Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan ,rangkai kata dengan rangkai kata, ayat dengan ayat. Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:

(a)    kata hubung gabungan, (b) kata hubung pancangan, Contoh:   agar- Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.

apabila - Mukanya pucat apabila disoal. atau - Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana. bahawa - Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu

benar.

(c)    kata hubung berpasangan. Contoh: Baik- baik ---Baik Daud baik adiknya samasama pintar.

bukan sahaja malah ---Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.

entah - entah --- Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.

Jangan – kan --- Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.

Page 11: Tutorial

Betulkan kata hubung yang bergaris.

1.Guru Besar berang lalu ramai murid yang ponteng kelas tambahan semalam. ( )

2.Semua adik-beradiknya bekerja sendiri tetapi Ashim. ( )

3.Sejak hidup miskin, Sunli tidak pernah mengharapkan bantuan daripada orang lain. ( )

4."Saya, Halim, atau Maniam pernah mengikuti kursus di Kuala Lumpur," kata Saidin. ( )

5.Kawan-kawannya sibuk membersihkan kelas sambil Munir duduk sahaja. ( )

Semak Jawapan

Page 12: Tutorial

Jawapan

1.kerana2.kecuali

3.Walaupun4.dan

5.tetapi6.yang

Page 13: Tutorial

Penilaian Kata Hubung

Semak Jawapan

Page 14: Tutorial

Jawapan

1.D2.B 3.A 4.C

5.C 6.C 7.A 8.B

Page 15: Tutorial

KesimpulanKata Hubung ialah perkataan yang bertugas untuk menghubungkan atau menyambungkan dua ayat

tunggal atau lebih daripada dua ayat tunggal.

Page 16: Tutorial

Kata Majmuk

MAKSUD

PENILAIAN

AKTIVITI

KESIMPULAN

Page 17: Tutorial

Kata Majmuk ialah dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Dalam penggunaan ayat, kata majmuk tidak dapat berfungsi sebagai kata kerja.

Page 18: Tutorial

Cerakinkan ayat majmuk dalam perenggan di bawah ini kepada tiga ayat tunggal tanpa

mengubah maksud asalnya.

Setiap orang wajar melalui pendidikan formal di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi kerana

pendidikan membantu dirinya menjadi insan yang matang dan berbudi pekerti mulia.

Page 19: Tutorial

Penilaian Kata Majmuk

Semak Jawapan

Page 20: Tutorial

Jawapan

1.B2.A 3.D 4.C

5.B 6.B7.B 8.D

Page 21: Tutorial

KesimpulanKata Majmuk ialah dua kata dasar atau lebih

dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu dan dieja terpisah.

Page 22: Tutorial

Simpulan Bahasa

MAKSUD

PENILAIAN

AKTIVITI

KESIMPULAN

Page 23: Tutorial

Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Senarai simpulan bahasa beserta dengan maksudnya adalah seperti yang berikut:  

 1) ada angin -berkelakuan luar biasa pada sesuatu ketika 2) ada hati -mempunyai keinginan yang melebihi kemampuan

untuk melakukan atau memiliki sesuatu 3) air muka -rupa atau wajah seseorang 4) ajak-ajak ayam -tidak bersungguh-sungguh semasa

mempelawa seseorang ada bakat mempunyai tokoh atau perwatakan

5) otak cair -pintar atau bijak6) telinga kuali -tahan hati menerima kemarahan

Page 24: Tutorial

Tuliskan simpulan bahasa yang sesuai bagi makna yang diberi.

Anak emas Anak saudara Anak kandung Anak tunggal Anak tiriAnak sulung Anak angkat

1. Anak yang pertama di dalam keluarga _________________________________________2. Anak kepada abang, kakak atau adik _________________________________________3. Anak yang disayangi _________________________________________4. Anak yang hanya seorang dalam keluarga ______________________________________5. Anak kepada suami atau isteri yang terdahulu _________________________________________6. Anak orang lain yang dijadikan anak sendiri ________________________________________7. Anak sendiri ________________________________________

Anak emas Anak saudara Anak kandung Anak tunggal Anak tiri Anak sulung Anak angkat

Page 25: Tutorial

Isi tempat-tempat kosong dalam ayat di bawah dengan simpulan bahasa yang sesuai.

1. Pekerja-pekerja ladang .......................untuk menyara keluarga.2. Harga barang jualan di kedai itu ....................... . 3. Sewaktu kami bekerja budak itu .................... sahaja.4. Guru kelas kami tidak ....................... antara murid-muridnya.5.Jangan terima jemputan itu, dia ...................... sahaja.6. Banduan yang dihukum mati kerana dadah telah ......................supaya dipenjarakan sahaja.7. Dalam pemilihan ketua, sekulpulan penduduk duduk......................... .8. Jangan percaya dengan orang itu, dia ...................... .9. Semalam baru kami tahi mereka itu ....................... .10. Peniaga itu terpaksa ........................ kerana mengalami kerugian besar.

lidah bercabang, mandi peluh, minta nyawa, atas pagar,paku belanda, pilih kasih, ajak-ajak ayam,balik gagang, berpeluh tubuh, gulung tikar

Page 26: Tutorial

KesimpulanSimpulan bahasa adalah bentuk peribahasa

yang paling mudah. Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang

membawa maksud yang tepat dan padat.