tutorial 2.ppt

Download TUTORIAL 2.ppt

Post on 02-Jan-2016

16 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANMisi KPMMembangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memnuhi aspirasi negara Malaysia.Matlamat PendidikanMelahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia dan bersatupadu.Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berketrampilan dan sejahtera.Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara.Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.Dasar Pendidikan Kebangsaan

 • Dasar Pendidikan Kebangsaan

  Dasar Kurikulum

  Kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, nilai, unsur kebudayaan untuk melahirkan insan seimbang-jasmani, rohani, mental dan emosi; tingkat nilai moral.

 • Dasar Pendidikan Kebangsaan

  Dasar Pendidikan Prasekolah

  Mengistitusikan pendidikan prasekolahMewajibkan penggunaan KPKMemperluas kelas prasekolah KPMMenyediakan guru terlatihMenguatkuasakan dasar perlaksanaan prasekolah

 • Dasar Pendidikan Kebangsaan

  Dasar Pendidikan Rendah

  Pendidikan wajib Prasekolah rendah 5 hingga 7 tahunKemahiran 3M, Kemahiran sosial dan komputerMenempatkan guru siswazah di sekolah rendahPPSMIPerlaksanaan j-QAF

 • Dasar Pendidikan Kebangsaan

  Dasar Pendidikan Menengah

  PPSMIDasar 60 : 40Memperluas Tingkatan 6Pengambilan murid SBPPembinaan modal insan

 • Dasar Pendidikan Kebangsaan

  Dasar Teknik dan Vokasional

  Mewujudkan golongan murid yang berorientasikan kemahiran teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara

 • Dasar Pendidikan Kebangsaan

  Pendidikan Islam dan Moral

  Pendidikan Islam wajib jika ada 5 murid IslamMurid Islam wajib mengambil Bahasa ArabMurid boleh berlajar agama lain dengan izin bertulisMurid Islam khatam al-Quran di peringkat rendah

 • Dasar Pendidikan Kebangsaan

  Pendidikan Guru

  CDP/KDPPensiswazahan GuruMenaik taraf maktab kepada IPG

 • Dasar Pendidikan KebangsaanDilahirkan untuk memenuhi kehendak wawasan 2020.Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui 14 Sasaran Kerja Utama bagi mencapai matlamat Wawasan Pendidikan.

  Pendemokrasian Pendidikan Perpaduan Negara Kemudahan Pendidikan Kemudahan Pendidikan Tinggi Pembelajaran Seumur Hidup Pendidikan Keperluan Khas Penilaian dan Pengukuran

  Kurikulum Pendidikan Prasekolah Tenaga Manusia Tenaga Pengajar Sistem Pengurusan Penglibatan Masyarakat Penyelidikan dan Sistem Informasi

 • 1. Pendemokrasian PendidikanMenentukan tiada pelajar buta huruf dalam sistem pendidikan negara.Mewujudkan pendidikan umum selama 11 tahun.Menyediakan bilik darjah dan guru-guru terlatih yang mencukupi selaras dengan pertambahan penduduk.Memastikan kanak-kanak memasuki sistem persekolahan dan mencapai tahap competency yang minimum mengikut peringkat-peringkat tertentu. Menyediakan kemudahan asas pendidikan mengikut piawaian yang ditetapkan.

 • Menentukan kadar penyertaan di tahap yang berikut:Sekolah Rendah : 100%Sekolah Menengah :100%Sekolah Menengah Atas :100%Lepasan Menengah (Tingkatan 6 :60%Institusi Pendidikan Tinggi :30%Memastikan semua kanak-kanak memasuki sekolah pada umur 5 tahun.Perlaksanaan Pendidikan Wajib di sekolah rendah.Meritokasi

 • 2. Perpaduan NegaraMewujudkan satu sistem Pendidikan Kebangsaan dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:Semua sekolah pelbagai aliran dibina dalam satu kompleks.Menyepadukan Sekolah Agama Rakyat / Kerajaan Negeri serta Sekolah Missionary selaras dengan Sistem Pendidikan Negara.Memberi penekanan kepada tema dan focus perpaduan di dalam media cetak dan media elektronik.Sekolah intergrasi.Sekolah Wawasan.SBP Intergrasi.

 • 3. Kemudahan PendidikanMemastikan hanya satu sesi persekolahan di semua peringkat rendah dan menengah.Menentukan saiz kelas seperti berikut:Sekolah Rendah tidak melebihi 35 orangSekolah Menengah tidak melebihi 40 orang

  Menetapkan sesi persekolah mulai dari 8.00 pagi dan hingga 4.00 petang.Membekalkan semua sekolah dengan kemudahan asas seperti bekalan air, jalan, elektrik, komputer telefon, mesin faks dan lain-lain.

 • Menyelenggara institusi pendidikan mengikut piawai tertentu. Memastikan kemudahan-kemudahan tambahan seperti rumah guru, asrama dan kemudahan sukan disediakan.Memastikan kemudahan berikut dikemudahan berikut disediakan ke tahap optimum:Peralatan dan bahan pengajaran dan pembelajaranBuku teksBiasiswa dan lain-lainMenyatukan sekolah-sekolah kecil di Luar Bandar(Sekolah Rendah Berpusat)Sekolah BestariKolej Komuniti

 • 4. Kemudahan Pendidikan TinggiMenetukan 30% daripada penduduk yang berumur 19 hingga 24 tahun mendapat peluang untuk mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi.Menubuhkan 20 buah kolej junior bagi menggantikan kelas tingkatan 6.Menaikkan taraf maktab-maktab perguruan / politeknik menjadi Kolej Universiti.Menentukan Institusi Pendidikan Tinggi tempatan dapat menampung antara 20,000 hingga 30,000 pelajar.Menubuhkan 3 buah universiti baru termasuk Universiti Terbuka dan Universiti Pendidikan.

 • Memastikan sains dan teknologi merentasi kurikulum semua peringkat mata pelajaran.Memastikan kesinambungan kurikulum prasekolah ke peringkat pendidikan tinggi.ETeMSEST (English for Science and Technology)MPVBahasa Tambahan di sekolah rendah ( Bahasa Arab, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil)

 • 5. Pembelajaran Seumur HidupMewujudkan sistem pendidikan yang fleksibel di peringkat menengah ke peringkat pendidikan tinggi.Menyepadukan program dan aktiviti Mewujudkan celik budaya saintifik dan teknikalMenyediakan kelas lanjutan di semua peringkat dan memperbagaikan kurikulum kelas komputerMenyediakan pelbagai laluan dan pilihan untuk memasuki bidang pengajian / kerjaya

 • 6. Pendidikan Keperluan KhasMengintergrasikan pelajar yang mempunyai keperluan khas di sekolah biasa.Membina sekolah untuk pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan khas yang tertentu.Memperuntukan kemudahan kepada pelajar yang berbakat di dalam bidang tertentu seperti kesukanan dan kesenian.Menubuhkan Institusi Pendidikan Khas.

 • 7. Pernilaian dan PengukuranMelaksanakan sistem peperiksaan terbuka.Menggubal alatan-alatan ukuran dalam domain afektif, domain bakat dan domain minat.Menggubal alatan pengukuran kecerdasan jenis intra perseorangan, muzik, spatial, kinestik, selain daripada kecerdasan logika matematik dan bahasa.Memastikan 60% soalan-soalan hendaklah berupa critical thinking.Memantapkan alatan pernilaian diagnostik dalam semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan.Mewujudkan sistem pensijilan terbuka di peringkat SPM.Mewujudkan kaedah pernilaian bagi kurikulum baru rekacipta.

 • 8. KurikulumMengubahsuai kurikulum sekolah rendah dan menengah untuk menghadapi dan mengalami isu-isu berikut:Perpaduan NegaraPendidikan MoralKesepaduan NilaiPatriotismeMengubah kurikulum rekacipta untuk dimasukkan ke dalam kurikulumsekolah.Memastikan sains dan teknologi merentasi semua peringkat mata pelajaran.Memastikan kesinambungan kurikulum prasekolah ke peringkat pendidikan tinggi.ETeMSEST(English for Science and Technology)MPVBahasa Tambahan di sekolah rendah ( Bahasa Arab, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil)

 • 9. Pendidikan PrasekolahMenyepadukan pendidikan prasekolah yang dikehendaki oleh agensi-agensi kerajaan yang lain di bawah Kementerian Pelajaran.Memastikan semua kanak-kanak mengikuti pendidikan prasekolah.Menyelaras dan memastikan kurikulum prasekolah dilaksanakan.

 • 10. Tenaga ManusiaMemastikan 80% daripada keperluan tenaga manusia dipenuhi dalam bidang- bidang seperti berikut:Kejuruteraan / TeknikalPerakaunanPerubatan dan PergigianSenibinaUkurPerguruanMemastikan nisbah sains dan sastera seperti berikut, dicapai tahun 2010.60% - Sains40% - Sastera

 • 11. Tenaga PengajarMemastikan tenaga pengajar di peringkat- peringkat tersebut di bawah ini mempunyai kelulusan-kelulusan tertentu:Menengah 100% berkelulusan ijazahRendah - 50% berkelulusan ijazah / sekurang- kurangnya tahun 2010Semua Pengetua / Pengurus utama mempunyai Ijazah LanjutanSemua Guru Besar mempunyai kelayakan / latihan pengurusanMenyediakan guru-guru yang mencukupi dalam bidang khas.Memastikan guru-guru diberi latihan khas seperti PJ, kesihatan dan kaunseling, dan Pendidikan Khas.

 • Memastikan guru-guru diberi latihan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.Melaksanakan program prapersaraan bagi semua pegawai pendidikan.Menubuh dan mengembangkan cawangan-cawangan Institut Aminuddin Baki.Penerapan budaya guna teknologi moden (ICT, LCD, komputer dll.)Penerapan budaya penyelidikan ilmiah (Penyelidikan Tindakan) / budaya saintifik di sekolah.

 • 12. Sistem Pengurusan Menurunkan kuasa pengurusan keperingkat sekolah, daerah, bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri, meliputi staf dan pernilaian berdasarkan pengendalian sekolah.Mewujudkan strategi bagi memastikan kesinambungan pengurusan yang berkesan melalui system succession dan pelapis di dalam perkhidmatan pendidikan.Mengamal prinsip perkhidmatan penyayang melalui antara lain:Kesatuan Bekas PendidikKoperasi guruMajlis Guru BesarMelaksanakan pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam dan pekeliling-pekeliling ikhtisas dengan sepenuhnya bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan di semua peringkat.

 • 13. Penglibatan MasyarakatMemantapkan rangkaian pemuafakatan di seluruh negara.Mewujudkan PIBG Daerah, Negeri dan Kebangsaan bagi membantu perancangan pendidikan negara.Menentukan masyarakat membiayai sebahagian daripada kos pendidikan.

 • 14. Pendidikan dan Sistem InformasiMewujudkan jaringan Teknologi Maklumat (on line system) di seluruh negara yang meliputi sekolah, PPD/PPB, JPN dan Kementerian Pelajaran.Mewujudkan Institut Penyelidikan Pendidikan Neg