tutorial 2.1

Click here to load reader

Post on 11-Feb-2016

14 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DUA KAEDAH OPERASI PENGIRAAN MENGGUNAKAN ALGORITMA BUKAN BENTUK LAZIM

TRANSCRIPT

KAEDAH PENSEL DAN KERTAS

TUTORIAL 2.1DUA KAEDAH OPERASI PENGIRAAN MENGGUNAKAN ALGORITMA BUKAN BENTUK LAZIMKAEDAH YANG DIGUNAKAN:PENGIRAAN MENTAL

PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF

PENGIRAAN MENTAL

Hukum tukar tertib (commutative), hukum sekutuan (associative) dan hukum taburan (distributive) membolehkan nombor disusun dan dicerakinkan supaya mudah dikira secara mental. Teknik Membilang Secara Menaik menambah jika nilai yang ditambah (addends) ialah 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300 dan selanjutnya. Contohnya: 45 + 30=??mulakan dengan 45 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan hasil tambah: 45, 55, 65, 75. Teknik Membilang Secara Menurunapabila ditolak 1, 2, atau; 10, 20 atau 30 dan selanjutnya. Contoh: 87 2 = ?mulakan dengan nombor yang lebih besar, 87 dan lakukan proses membilang secara menurun: 87, 86, 85.

Cari nilai yang tepat untuk setiap ungkapan berikut dengan membilang secara menaik atau menurun. Jelaskan proses yang digunakan dalam setiap kes.

a) 286+30 b) 18200 +1300 c) 962 3

Jawapan:

a) 286+30 =??mulakan dengan 286 dan bilang secara menaik sebanyak 10 untuk mendapatkan hasil tambah: 286, 296, 306, 316.

Jawapan:

b) 18200 +1300 =??mulakan dengan 18200 dan bilang secara menaik sebanyak 100 untuk mendapatkan hasil tambah: 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500

Jawapan:

c) 962 3=??mulakan dengan nombor yang lebih besar, 962 dan lakukan proses membilang secara menurun: 962, 961, 960, 959.

PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF Bahan manipulatif yang boleh dilihat dan disentuh oleh pelajar seperti :StrawBatang aiskrimBATANG CHOPSTIKAbakusRod CuisenaireBlok Dienes

operasi tAMBAH

28 + 15 =

operasi tambah

Chopstik diikat menjadi satu ikatan yang mempunyai sepuluh chopstik. 1 ikatan bersamaan 10 chopstik. Kumpulan sa adalah chopstik berwarna merah. Hasil campur 2 ikatan chopstik kayu dan 8 chopstik merah menjadi 28 chopstik kesemuanya.

Hasil campur 1 ikatan chopstik kayu dan 5 chopstik merah menjadi 15 chopstik kesemuanya.

Kesemua chopstik dikumpul semula menjadikan kesemuanya .

10 chopstik merah dikumpul menjadi 1 ikatan, menjadikan terdapat lebihan 3 chopstick merah

Hasil daripada penukaran sa menjadi ikatan puluh. Maka jumlah kesemuanya adalah 43 batang straw.

operasi tolak

43 15 =

chopstik diikat menjadi satu ikatan yang mempunyai sepuluh chopstik. 1 ikatan bersamaan 10 chopstik. Kumpulan sa adalah chopstik berwarna merah. Hasil campur 4 ikatan chopstik kayu dan 3 chopstik merah menjadi 43 chopstik kesemuanya.

Sebanyak 15 chopstik perlu dikeluarkan. 1 ikatan chopstik kayu diasingkan termasuk 3 chopstik merah. Namun masih kekurangan 2 chopstik. Satu ikatan yang mewakili 1 puluh di tukar menjadi sa yang berjumlah 10 batang straw.

2 batang chopstik kayu diambil dan dikumpul semula dengan lagi 3 batang chopstik merah menjadikan jumlah batang chopstik yang dikeluarkan berjumlah 15 .

Hasil daripada penukaran ikatan puluh menjadi sa. Kemudian dikumpulkan chopstik sa dengan sa. Maka baki yang tinggal adalah 28 batang straw.

Sekian, Terima kasih DAYANGKU NURUL AKMAL BINTI AWANG MUSTAPHAHAFIZAWATIE BINTI JAMALUDDINMOHD. LATIF BIN LATIF