tutorial 2

Download Tutorial 2

Post on 08-Jan-2016

239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan

TRANSCRIPT

Soalan 2

Soalan 2

Sebagai guru dalam bilik darjah yang mempunyai murid-murid pelbagai kebolehan, kenal pasti kaedah dan teknik yang sesuai untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Beri sebab-sebab bagi pilihan anda.

Jawapan

Terdapat banyak kaedah dan teknik yang boleh digunakan di dalam bilik darjah untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran da pembelajaran. Antaranya ialah:

1) PEMBELAJARAN MELALUI PERMAINAN

Bermain ialah sesuatu kaedah dan teknik yang memberi peluang kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti-aktiviti berpura-pura di bawah keadaan terkawal. Sesunggunhnya, bermain telah menjadi aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam sekolah, khasnya di peringkat pra sekoalh dan sekolah rendah. Ini adalah kerana aktiviti permainan memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan potensi intelek, jasmani, rohani dan social, di samping mengukuhkan kemahiran-kemahiran yang baru dipelajari.

Mengikut Julia Dobson (1970) dalam makalah bertajuk Try One of My Games, menyatakan: "Saya sendiri mendapati bahawa sesuatu permainan bahasa yang baik merupakan cara yang sangat berkesan untuk menghilangkan kebosanan latihan congak di bilik darjah, kerana ia membawakan keseronokan serta mengurangkan ketegangan di dalam keadaan pembelajaran bahasa, dan mungkin juga mengukuhkan aktiviti pembelajaran tersebut".

Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, aktiviti permainan biasanya dijalankan untuk aktiviti pengukuhan, pengayaan dan pemulihan, iaitu selepas aktiviti pembelajaran bahasa, muzik, pendidikan jasmani, pendidikan moral, matematik atau pun sejarah.

1.1 Kaedah Dan Teknik Bermain

Kaedah dan teknik bermain adalah dikaitkan dengan kaedah dan teknik mengajar seperti simulasi, termasuk main peranan dan sosiodarama, penyelesaian masalah serta tunjuk cara (demonstrasi).

1.2 Aktiviti Permainan

Sebagaimana yang telah dihuraikan, aktiviti permainan ialah aktiviti pembelajaran yang sering digunakan sebagai aktiviti pengukuhan, pengayaan dan pemulihan. Di antara aktiviti-aktiviti permainan ini ialah permainan bahasa, kuiz, teka-teki, silangkata, meneka, penyelesaian masalah, memadam dan demonstrasi. Banyak aktiviti permainan ini pula sering dikaitkan dengan aktiviti kumpulan.

Mengikut Andrew Wright (1979), permainan bahasa boleh dilakukan secara kelas, individu, berpasangan atau kumpulan. Bagaimanapun, kebanyakan aktiviti permainan biasanya dijalankan dalam kumpulan kecil atau pun secara berpasangan.

Langkah Melaksanakan Aktiviti Permainan

Jill Hadfield (1984) berpendapat bahawa aktiviti permainan haruslah diajarkan melalui demonstrasi dan bukan disampaikan dengan cara penerangan lisan sahaja. Oleh itu, beliau sarankan aktiviti permainan dilaksanakan dengan langkah-langkah seperti berikut:

1) Guru menerangkan secara ringkas tentang tujuan bermain

2) Guru kemudian mendemonstrasikan cara atau kaedah bermain.

3) Seorang atau sekumpulan kecil murid dipilih untuk melakukan semula untuk melakukan semula demonstrasi guru.

4) Semua murid menjalankan aktiviti permainan dalam kumpulan masing-masing.

5) Guru beredar dari sekumpulan ke sekumpulan dengan tujuan mengawas aktiviti murid, dan memberi bimbingan jika perlu.

6) Selepas aktiviti permainan, guru atau seorang murid, dipilih untuk memberi rumusan yang dipelajari dalam aktiviti permainan.

1.2.1 Contoh-Contoh Aktiviti Permainan

tak salin lagi

1.2.1.1 Tujuan-tujuan Strategi Main Sambil Belajar

1) Main mendatangkan keseronokan dan hiburan yang juga merangsangkan individu mempelajari sesuatu melalui cara yang aktif dalam keadaan yang tidak formal.

2) Main membantu perkembangan fizikal, sosioemosi dan mental. Main yang melibatkan kegiatan-kegiatan fizikal tentu akan meningkatkan kekuatan dan ketangkasan kanak-kanak. Melalui main, pelajar dapat berinteraksi antara satu sama lain. Mereka akan mempelajari nilai-nilai social yang positif seperti bertolak ansur, bertimbang rasa, bersabar, bekerjasama, kebersihan, kejujuran dan sebagainya.

3) Kesan keseronokan daripada main akan mempercepat lagi pembelajaran. Tambahan pula, maklum balas yang diberi secara serta-merta tentang betul atau salah akan mengukuhkan lagi pembentukan sesuatu konsep.

4) Main membenarkan perkembangan individu mengikur kemajuan masing-masing. Ketika bermain, individu yang lemah akan mendapat bantuan daripada rakan-rakan dengan tidak berasa terdesak apabila mempelajari sesuatu.

5) Melalui pelbagai permainan yang dikendalikan, pelajar akan mengalami proses asimilasi dan akomodasi. Ini akan meningkatkan perkembangan mental pelajar.

6) Melalui permainan, penilaian ke atas prestasi pelajar dapat dijalankan dalam keadaan yang tidak mengancam.

7) Kanak-kanak dapat mempelajari peranan individu dewasa melalui permainan. Contohnya, permainan "pondok-pondok" menyediakan peluang bagi kanak-kanak tersebut memainkan peranan sebagai ibu, bapa, abang dan orang dewasa yang biasa didampinginya.

8) Permainan membenarkan kanak-kanak menggunakan tenaga yang berlebihan. Kemungkinan tanpa permainan, tenaga tersebut mungkin disalahgunakan.

9) Permainan senang digunakan dan disesuaikan dengan keadaan pelajar.

10) Melalui permainan, kanak kanak dapat menghilangkan rasa kekecewaan atau kegelisahan.

11) Ketika berlakon, kanak-kanak boleh berlagak sebagai pegawai kastam, guru, posmen, penjual sayur dan sebagainya. Mereka dapat mengembangkan kebolehan berkomunikasi.

12) Dalam aktiviti menggunting kertas, kanak-kanak memperoleh kemahiran motor halus, koordinasi mata-tangan.

13) Dalam permainan lalu lintas, kanak-kanak dapat mempelajari tentang keselamatan jalan raya.

14) Bagi perkembangan koordinasi motor kasar, kanak-kanak boleh dilibatkan dalam aktiviti memanjat, berlari, berguling, menyepak bola dan sebagainya.

15) Kanak-kanak yang dilibatkan dalam nyanyian lagu seperti 'Anak Ayam Sepuluh' atau 'Satu Jari', secara tidak langsung meningkatkan kemahiran mengira dan juga memperluas perbendaharaan kata.

16) Mengembangkan daya fantasi, menyuburkan imaginasi dan memupuk minat pelajar.

17) Memupuk daya kepimpinan pelajar.

18) Komunikasi dan interaksi dalam proses main akan meningkatkan penguasaan bahasa pelajar.

19) Permainan seperti permainan bongkah dapat membantu kanak-kanak membezakan saiz, warna, bentuk, berat dan lain-lain.

1.2.1.2 Prinsip-prinsip Strategi Main Sambil Belajar

1) Pastikan permainan itu berkaitan dengan objektif pembelajaran.

2) Permainan hendaklah sesuai dengan umur, pengalaman, kebolehan dan kecenderungan pelajar. Jika permainan itu terlalu kompleks atau bercanggah dengan budaya mereka, sudah pasti pelajar tidak bersedia dari segi mental atau emosi untuk mendapat faedah.

3) Arahan tentang permainan hendaklah jelas, tepat dan mudah difahami.

4) Permainan hendaklah melibatkan semua pelajar dalam sesuatu kumpulan.

5) Keadaan fizikal hendaklah memudahkan interaksi antara pelajar dengan pelajar dan antara pelajar dengan bahan permainan.

6) Maklum balas tentang betul atau salah dalam sesuatu permainan hendaklah diberi dengan serta merta agar pelajar akan bermotivasi untuk meningkatkan prestasi mereka.

7) Tempoh permainan hendaklah munasabah, iaitu tidak terlalu pendek (yang boleh menyebabkan pelajar terdesak-desak menjalankan aktiviti) atau terlalu panjang sehingga membosankan pelajar.

8) Peranan guru hendaklah difikirkan terlebih dahulu, iaitu sama ada hendak menjadi seorang fasilitator, penjaga masa, pengadil, penilai atau pencatat masa.

9) Permainan hendaklah melibatkan aspek psikomotor, kognitif dan afektif.

10) Permainan hendaklah menekankan kepada kerjasama, keadilan, keseronokan dan kemahiran social.

11) Permainan hendaklah dalam bentuk yang boleh menarik minat pelajar.

12) Permainan hendaklah merupakan satu alat pengajaran dan bukannya pengganti guru.

1.2.1.3 Jenis-jenis Permainan

Mildred Parten telah membahagikan permainan kepada enam jenis seperti berikut:

I. Main sendiri (solitary). Kanak-kanak bermain seorang diri sehinggakan tidak menyedari kehadiran kanak-kanak yang lain.

II. Main koperatif. Kanak-kanak bermain bersama dalam sesuatu kumpulan. Permainan koperatif biasanya dikelolakan oleh guru.

III. Main selari (parallel). Kanak-kanak masih bermain secara bersendirian, tetapi caranya adalah serupa dengan kank-kanak yang lain atau alat permainan yang digunakan adalah serupa.IV. Main asosiatif. Kanak-kanak berinteraksi di antara satu sama lain melalui soalan-soalan yang dikemukakan atau ketika berkongsi bahan-bahan permainan. Selain daripada itu, mereka tidak main bersama-sama.V. Main pemerhati. Dalam permainan ini, kanak-kanak banyak memberi terhadap permainan kanak-kanak lain.VI. Main 'unoccupied'. Apa yang dimaksudkan dengan permainan jenis ini ialah kanak-kanak tidak bermain dengan sesiapa pun serta tidak terlibat dalam sebarang permainan. Kanak-kanak hanya berdiri atau duduk tanpa membuat apa-apa.Selain daripada klasifikasi yang dibuat oleh Mildred Parten, jenis-jenis pendekatan main sambil belajar yang lain adalah seperti berikut:

a) Main bebas. Mengikut strategi ini, kanak-kanak bebas memilih aktiviti. Guru hendaklah memastikan bahawa aktiviti itu membawa faedah kepada pelajar. Selain daripada itu, guru hendaklah memenuhi objektif pelajaran yang dirancangkan untuk hari tersebut.

b) Main dramatis. Permainan ini melibatkan kanak-kanak yang bermain sebagai watak-watak tertentu. Ia sesuai untuk matapelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Kesusasteraan, Sejarah dan sebagainya.

c) Main luar. Jenis permainan ini biasanya dikendalikan diluar bilik darjah. Bagi