tutorial 1

Click here to load reader

Post on 01-Oct-2015

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EDU 3043

TRANSCRIPT

Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah

Konsep Pengurusan Bilik DarjahDisediakan oleh:Chua Boon KeenKelvin Teen Hieng ChoonTeoh Kai Hern

Alberto & Troutman (1986) :Pengurusan bilik darjah boleh didefinisikan sebagai kemahiran guru menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid dalam menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk pembelajaran.Definisi Pengurusan Bilik Darjah Mengikut Pandangan SarjanaLevin dan Nolan (2004) :Menurut mereka adalah mudah membezakan antara dimensi arahan dan pengurusan dalam pengajaran dan memberikan tumpuan kepada pentingnya aspek keberkesanan dalam pengurusan bilik darjah itu sendiri'Lemlech (1988) :Pengurusan bilik darjah sebagai orkestra dalam kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum, penyelenggaraan prosuder dan sumber pengajaran.Mok Soon Sang (2008) :Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah banyak bergantung kepada corak interaksi guru dengan murid, murid dengan murid, dan murid dengan bahan pengajaran.

Pengurusan bilik darjah yang efektif membantu mencapai sasaran seperti berikut:Menggalakkan tingkah laku murid yang sesuaiMembentuk suasana pembelajaran yang positifMenjalinkan hubungan interpersonal antara guru dengan muridMenggunakan masa yang diperuntukkan untuk pembelajaran yang optimumMeningkatkan penglibatan murid dalam p&pMengurangkan masalah disiplinPengurusan rutin yang berkesanMurid belajar mengawal dan menguruskan diri sendiri

Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjahCiri-ciri Guru yang EfektifGuru yang efektif ialah guru yang dapat bentuk satu suasana yang membolehkan murid-murid berasa semangat untuk belajar dan berusaha melakukan yang terbaik melalui beberapa rangsangan yang positif dalam bilik darjah.Ciri-ciri ini dapat dilihat dari tiga aspek, iaitu : 1. Kualiti peribadi2. Kompetensi pengajaran dan pembelajaran3. Penghayatan dan amalan nilai

1. Kualiti Peribadi2. Kompetensi Pengajaran Dan Pembelajaran memahami objektif, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan kaedah penilaian kurikulummemahami konsep, prinsip dan struktur subjek yang diajar dengan mendalam.berusaha mempelajari perkara baharu.berpengetahuan tentang subjek dan mengetahui topik yang sukar dan memerlukan masa yang lama serta perlu dijelaskan dengan ilustrasi

Contoh :kemahiran memilih strategi dan kaedahmahir menggunakan teknik penyoalanmenggunakan kemahiran penilaianmenggunakan kemahiran pedagogi untuk menerapkan nilaimerangka aktiviti yang memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan sendiri.

3. Penghayatan Dan Amalan Nilai- Profesion keguruan tertakluk kepada Kod Etika Keguruan. Kod ini menyatakan nilai dan tingkah laku yang perlu dipatuhi oleh guru-guru.PRINSIP KOD ETIKA KEGURUAN :Tanggungjawab terhadap muridTanggungjawab terhadap ibu bapaTanggungjawab terhadap masyarakat dan negaraTanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan- Seorang guru juga perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran terutama dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).

Sekian, terima kasih