tulisan cina bmd501_201109 updated

Download Tulisan Cina BMD501_201109 Updated

Post on 08-Jul-2015

330 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

tsfufuLtmctux+ffiTHBMD 501

e+++_ilEE

Disediakan oleh: UNIT BAHASA MANIDARIN/APB/UiTM Shah Alam

Tugasan Bertulis Bahasa Mandarin

lll

PENGENALAN Buku Tulisan CinaBuku Latihan ini memperkenalkan ungkapan-ungkapan dan katakata ucapan dalam Bahasa Mandarin. Tulisan Cina hendaklah ditulis mengikut susunan coretnya.

Susunan coret bagi setiap tulisan Cina telah diberi dan anda dinasihatkan supaya menulis mengikut susunan coret tersebut, Setelah berlatih menulis tulisan Cina, anda boleh cuba rnenulis perbendaharaan katanya. Sebutan dalam Pinyin dan maknanya turut diberi.

Buku Latihan tulisan Cina ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Anda dinasihatkan supaya berlatih menulis dan mengenali tulisan Cina setiap bahagian sebelum setiap perjumpaan dengan pensyarah/ fasilitator pembelajaran anda.

Selamat Menulis

49

Buku Kerja & Buku Tulisan Cina Bahasa Mandarin

lll

Lapan Coret Asas Tulisan Cina:1.Coret melintang ditulis dari kiri ke kanan.

fF. ----+ 2. Coret menegak ditulis dari atas ke bawah.

It3. Coret condong ke kiri ditulis dari atas ke bawah.

4. Coret condong ke kanan ditulis dari atas ke bawah.

ltr\

s5.Coret titik condong ke kanan, ada juga yang condong ke kiri.

,J

6.

Coret berbentuk cangkuk ditulis secara melintang, menegak dan condong ke kanan sahaja.

r,r:3//

tJ

$'

7.

Coret titik bermula dari bawah ke atas dengan condong ke kanan.

L

Coret melintang bermula dari kiri ke kanan, kemudian menghala ke bawah.

50

Tugasan Bertulis Bahasa Mandarin

lll

HuSyri ( 3

#t* (:)* *

)

tq it /ix,iJ Cihui/ Zhilci

r +.'. n.r *"8r. i*+I

El

,.J"*g

r hlfr,ifri{i'|i,'ift.'4t,

* * t .:. .:' * {.

Ni6n, yud, ri Xi5nshengXiSojie

Tahun, bulan, hari bulan Encik

NilshiLdoshiXidxie Qin di de

* +* * *

cik

Puan ././

.i. CikguTerima

kasih ./

r #*.#r /r., *.^k-4t

Yang disayangi/ Yang dikasihi Doakan anda/ Mengucapkan anda Aku mencintaimu Selamat Hari Lahir Selamat Tahun Baru Semoga dimurahkan rezeki

** * + * * * *

Zhil ni

Wddi niSh6ngri kudild

*+ .t + + *.:.

r 4.A'l*6f, ,r&&h_kt. -',+fr+'l*

XinniSn kudild Gdngxi ficSi

,-

.(fr#t,l*6 r llt.'#n,l* ft. ,*fTA6,'l* 6

Kaizhiiji6 kudildJiAqi kudild

Selamat Hari Raya Aidilfitri ,/Salamat bercuti Selamat Pengantin Baru

XinhEn kudild Xu6yd jinb0

/

r +rL&jyrr_,l,X.,FL){n

{.* * * +

+ .l + *

Semoga berjaya dalam pelajaran

Yifan f6ngshinShenti jiinkang G6ngzud sh0nli

..'. Semoga segalanya berjalan dengan lancarSemoga sihat walafiat Selamat bertugasSelamat jalan

r h4+.4*R r r4+){nf,l*rr$,tffi/&

Yfl0 sh0nf6ng

51

Buku Kerja & Buku Tulisan Cina Bahasa Mandarin

lll

nidn

+

J

t-b,Fbn-

)f1 nn

n

H

ln2007

na

MEI MAY

31

-8-2008

fi_n2A

10-10-2010 x2A-2-2024

AHAD SUNDAY

2A07 nz0 B ( zo* 5-zoo7 )

4S

52

Tugasan Bertulis Bahasa Mandarin

lll

xtan

h )y*lty*,

tt*)=4*_

xi6nsheng

*,

*_

Encik

53

Buku Kerja & Buku Tulisan Cina Bahasa Mandarin

lll

xiSo

,J.

J

'J ,l'

{ Iti*r tnln+nffi,

ci6,54

Tugasan Bertulis Bahasa Mandarin

lll

nu

jr

{ IAT

shi

+ -- + +

niishi

-Jr

+

?uan55

Buku Kerja & Buku Tulisan Cina Bahasa Mandarin

lll

lio

F + -L*hfr #

shi

,)f

lr)

i- ,)r ,)h ,)fr

#

l6oshi

IF

Ci6,gu56

Tuoasan Beftulis Bahasa Mandarin

lll

w6

*.

/ L t*

+t t\

+I

xre

ifrt

'-i i'

+f

iq i1

iq

{44 i,q'Wuhf

xtexte

il{t

i*t

{er{ma57

$,asrfr

B.kt

Kerja & Buku Tulisan Cina Bahasa Mandarin

lll

\ -r- + Ti it_ jL fb f't,t,{.

SL

ar

,rjf,-

&

TC

611rs,&*fu*_

de

fr4

/{hfiafrtfr\64

Tang ffisayang{/ Tang dtfi,astfrt58

Tugasan Bertulis Bahasa Mandarin

lll

zhD

frX'

'i

4 4 4'4n4s4y4f,

nr

4t,

/

4

4/ 4t4 4? 4,r 4,r,

zhO ni

wo ar nr

V

\.

v

frX' 4tr,

*\-

,* ,&

4,r.

Doa6,an

an{a/ Mengucay6,an anda

Afiu mencintaimu

Buku Kerja & Buku Tulisan Cina Bahasa Mandarin

lll

kudi

,l* 1 t r ,1. ,f-r ,f=_ 4-* rl*

td

F

-/L+fft

Sehmat r]{ari Lahtr60

Tugasan Bertulis Bahasa Mandarin

lll

xrn

*t '.'i/;Lf*+?afrh-_++9fi

Sehmat

t{ari 8,aya

Aiffiff{tri

r)

Buku Kerja & Buku Tulisan Cina Bahasa Mandarin

lll

'x-4

(-)

Ulangkaji ( 1 )

Hdnzi : Be zhdngqud de cihui tiSnjin kdngg6 li

htF +I. *. 4t, Eg HM

,'l. *EfrX,4,f,

-Jr

+

i*t i*,Fl

+.

.,. H

LH,}*6

ft#fr,1*f,

*t++kf.

t

fr,tr*-#r

1. Selamat Tahun Baru

2. Semoga dimurahkan rezeki 3. Selamat Hari Raya Aidilfitri 4. Aku mencintaimu5. Cik

Cikgu Lim yang disayangi,

Doakan anda

Selamat Hari Lahir

Mazlan

12-2-2008

64

Tugasan Beftulis Bahasa Mandarin

lll

/ 4 4n 41 1r # 4F 4F" 4g'

4F7 4FL

4 r tf i

t fr f-f, *t#n*n#fr

h0n

*6"

{ 4 4 { it i? *f, t*+ft+fttfuxinh[n kudild

*t

*F

,l*

ft

Sefamat 6ercut{

Se{amat

yenyentin 6arui: .:

t: F: L: