tugasan psikologi 1

Download tugasan psikologi 1

Post on 15-Oct-2015

47 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

psikologi

TRANSCRIPT

PENGENALAN

PENGENALAN

Pertumbuhan kanak-kanak dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Menurut kepada kajian psikologi, sifat semulajadi kanak-kanak, perasaan selamat semasa bersama ibu bapa dan gaya keibubapaan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak.KONSEP BAUMRIND

Diana Baumrind (1967; 1971)gaya keibu bapaan mempengaruhi perkembangan sosial dan konsep kendiri kanak-kanak. 3 jenis gaya keibubapaanAutoritarianPermisifAutoritatif

Ketiga-tiga jenis ini gaya keibupaan Berbeza dari segi:Peraturan keluargaKawalan tingkah lakuTahap penerimaan perbincanganSikap bertolak ansur ibu bapa

AutoritarianIbu bapa membesarkan anak-anak dengan :Kawalan yang ketat pada tingkah lakuPeraturan-peraturan keluargaMemastikan nilai-nilai dipatuhiTidak dibenarkan menyoal peraturan-peraturan dan nilai-nilai yang ditetapkanDisiplin amat ketatCita-cita ditentukan oleh ibu bapaTiada kebebasan bersuaraPendapat anak-anak jarang didengar

Tiada tolak ansur secara lisan dan percaya kanak-kanak harus menerima cakap ibu bapa tanpa soalKeputusan ibu bapa tidak boleh dibantahIbu bapa membentuk,mengawal,dan menilai tingkah laku anak mengikut piawaian yang mutlakMenitikberatkan kepatuhan anakMenggunakan kaedah disiplin berdasarkan hukumanWalaupun mereka pengasih dan penyayang tetapi anak tidak akan merasainyaIbu bapa jenis ini tidak bersikap responsif terhadap anak Bersikap tidak fleksibelKetat dalam mengawal tingkah laku anakRendah responsifnya tetapi tinggi permintaannya.Kesan Hubungan ibu bapa dan anak lebih renggangAnak-anak tidak mempercayai dan berpuas hatiGagal menjalinkan kemesraan dan komunikasi dua hala Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritarian berkemungkinanbesar berjaya dalam peperiksaan dan kerjayanya, tetapi mungkin memiliki peribadi yang kaku, rendah harga diri dan terlalu bergantung kepada arahan pihak berkuasaPermisif Bercirikan komunikasi yang terbuka Kurang menekankan tingkah laku baik anakIbu bapa tidak berusaha untuk mebentuk tingkah laku anakTidak membuat banyak permintahan terhadap anak Memberikan sepenuh kebebasanKurang menggunakan kawalan

Kurang meminta penjelasanKurang menggunakan kuasa Tidak menggunakan kekerasan Berperanan sebagai sumber yang memenuhi kehendak anakTidak terlibat dalam penentuan tingkah laku anakAnak dibiarkan mengatur aktiviti Menyediakan keadaan yang membimbing untuk perkembangan kanak-kanakGagal memberi had batasan yang tegas Kesan Anak menjadi tidak mampu menghadapi rasa frustrasi, mengalami kesulitan dalam menerima tanggungjawab,tidak dewasa secara sosial emosionalKurangnya kontrol diri serta rasa percaya diri

Autoritatif Mengenakan peraturan atau had batasan tingkah lakuMembenarkan komunikasi bersifat terbuka Diberi kebebasan untuk membuat keputusan sendiriMenjalinkan kemesraan dan komunikasi dua hala

Bersifat fleksibel dan rasional Mengalakkan kanak-kanak berdikari sendiri Mengenakan kawalan yang tegas Membenarkan kebebasan beransuran yang bersesuaian dengan tahap kematangan anakDisiplin dan hala tuju ditentukan dan diterangkan rasionalnya Mempunyai keseimbangan antara responsif dan permintahan Akrab komunikatif dan digalakkan bersuara.Kasih sayang diberikan, ditunjukkan dan dirasai Bebas menentukan cita-cita dengan ibu bapa memberikan panduan dan bimbingan Berasaskan konsep demokratik seperti kesamaratan dan amanahMembimbing anak-anak ke arah pencapaian potensi mereka Bertanggungjawab, berdikari, produktif dan berakhlak mulia

Kesan Menjadi anak yang kompeten, bertanggungjawab, bersosial, keyakinan diri dan mandiriPercaya diri yang tinggi dan konsep diri yang positifKonsep Maccoby dan John MartinKajian Maccoby dan John Martin terhadap gaya ke ibu bapaan yang berlainan mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak secara langsung Mereka mengembangkan teori Baumrind kepada dua dimensi yang menitikberatkan tentang tahap ibu bapa mengawal kanak-kanak dan tahap penerimaan atau tindak balas Kedua-dua dimensi ini mewujudkan 4 jenis gaya keibubapaan iaituGaya bertolak ansur (permissive)Gaya berkuasa penuh (authoritarian)Gaya berkuasa separuh (autroritarian)Gaya pengabaian (neglecting)

Gaya pengabaian (neglecting)

gaya yang mendatangkan paling banyak kesan-kesan negatif kepada seluruh keluargatahap penerimaan ibubapa terhadap anak adalah sangat rendah Ibubapa tidak ambil peduli di mana anak mereka berada, apa aktiviti yang dilakukan, siapa kawan-kawannya, tidak tahu hal ehwal pelajarannya serta suasana persekitaran sosial anak mereka.

Ibubapa selalu sibuk untuk mencari nafkah sehingga mengabaikan keperluan anak-anak mereka dari semua segi. Keluarga sedemikian berkemungkinan menghadapi masalah kewangan yang sangat serius sehingga anak-anak mereka tanpa dijaga oleh ibu atau bapaKesanTiada pertalian yang rapat antara ibubapa dengan anak-anak. Hubungan antara ahli kelurga seperti orang asing. Kelakuan kanak-kanak adalah paling teruk jika dibandingkan dengan ketiga-tiga kategori di atas..

Pencapaian mereka dalam sekolah tidak baik dan kebanyakan daripada mereka akan terlibat dalam gejala yang kurang sihat seperti perhubungan seks pada awal tahun, menagih dadah dan lain-lain. Kanak-kanak sedemikian selalunya dipandang rendah oleh masyarakat dan menyebabkan mereka tidak suka bergaul dengan orang lain.Golongan penjahat selalunya keluar dari kategori ini. Gaya pengabaian pula hampir tiada permintaan, disiplin dan hala tuju, serta hampir memberikan kebebasan penuh. Malahan, ia lebih merupakan satu kecuaian keibubapaan

REFLEKSIGaya keibubapaan autoritatif kerap dirujuk sebagai keibubapaan yang positif. Gaya ini adalah gaya keibubapaan yang paling berkesan. Ibubapa yang berwibawa adalah ibubapa yang peka dengan perlakuan anak dan memberi galakan, rangsangan serta bimbingan melalui pendekatan disiplin yang asertif dan tidak kasar, berinteraksi secara positif, disamping menyemai emosi yang bersesuaian serta bertanggungjawab. Selain itu, ibubapa harus dapat membantu anak-anak mengawal diri dengan menetapkan batasan dan peraturan rumah.Gaya keibubapaan yang lain adalah kurang berkesan.

Perhubungan antara manusia adalah berpunca daripada kasih. Ibubapa harus meluangkan masa yang berkualiti bersama anak. Hal ini akan menyediakan peluang kepada ibu bapa untuk mengenali, memahami dan membimbing anak. Selain itu, ibubapa sebagai ketua dalam keluarga harus menetapkan peraturan di rumah. Hal ini kerana anak-anak perlu tahu apa yang mereka patuh mematuhi. Penggunaan pujian juga amat penting. Pujian membuat kanak-kanak memahami apakah tingkalaku yang baik, merasai ibu-bapa menyayanginya dan dapat meningkatkan rasa harga dirinya. Daripada karya Dorothy Law Notle, kanak-kanak akan mempelajari di dalam keadaan yang mereka berada.