tugasan mini projek sba 3013

Click here to load reader

Post on 18-Jul-2016

79 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tugasan sains

TRANSCRIPT

Zaliad040692

KURSUS:SBA 3013 PENGANTAR BIOLOGI

GROUP: UPSI05-(A121PJJ)

NAMA: NOR ZALIA BINTI OMAR

NO. MATRIK: D20102040692

TAJUK TUGASAN: TUGASAN MINI PROJEK( 35% )

PENSYARAH: DR. ROSMILAH BINTI MISNANUNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900, Tg. Malim, PerakTARIKH PENGHANTARAN: 10 MEI 2013

1. MENGKAJI PROSES OSMOSISPendahuluanOsmosis merupakan proses pergerakan molekul air melalui membran separa telap kekawasan pelarut berkepekatan tinggi (kepekatan air rendah) dari kawasan pelarutberkepekatan rendah (kepekatan air tinggi). Pergerakan molekul air ini akan berterusansehingga kedua-dua kawasan mencapai keseimbangan.ObjektifMenentukan arah pergerakan molekul air merentasi membran telur.Memerhatikan osmosis dan kebolehtelapan melalui membran telur.

Bahan-bahan / RadasSebiji telurBenangCukaPembarisGulaPenimbangAirBekas

Hipotesis Semakin rendah kepekatan di dalam cecair , semakin banyak cecair berkepekatan rendah boleh diserap melalui mebran telur. Semakin tinggi kepekatan di luar membran telur, semakin banyak cecair diserap keluar melalui membran telur.

Prosedur / Kaedah1. Ukur lilit telur, panjang telur dan timbang berat telur. Catatkan ukuran di dalam jadual yang disediakan bagi tempoh 3 hari.2.Rendamkan sebiji telur ke dalam sebuah bekas yang mengandungi cuka selama 24jam. Biarkan telur tersebut berendam sehingga keseluruhan lapisan kulit telur hilang.Jika lapisan kulit masih ada selepas 24 jam, gantikan cuka tersebut dengan cuka yangbaru.3. Membran telur adalah mudah pecah. Pastikan membran telur dikendali dengan caraberhati-hati. Bilas membran telur dengan air secara perlahan-lahan. Masukkan satumembran telur ke dalam bekas yang mengandungi gula sahaja (tanpa air). Lakukanpemerhatian anda selepas 1 hari. 4. Selepas itu, bilas membran telur tersebut dengan air sekali lagi dan masukkannya ke dalam bekas yang mengandungi air pula. Catatkan pemerhatian anda selepas 1 hari.

Keputusan Hari pertamaHari ketiga

Jisim telur( g)5076

Panjang telur (cm)6.36.8

Ukur lilit telur (L) (cm)11.813.4

Ukur lilit (P) 14.215.6

Saiz telurnormallebih besar daripada normal

Langkah langkah :

Ukur panjang telur Ukur lilit telurUkur jisim telur

Gelembung gas terhasil di luar kulit telur yang direndaam di dalam cuka

Cangkerang telur telah tertanggal meninggalkan lapisan membran telur

Membran telur di rendam di dalam air

Soalan1. Apakah fungsi cuka? Cuka berfungsi sebagai agen yang digunakan bagi menangalkan cangkerang telur dan membuka ruang kepada membran telur melalui proses osmosis seterusnya membenarkan molekul air di dalam cuka meresap masuk melalui membran telur menyebabkan saiz telur dan jisim telur bertambah.. 2. Apakah yang berlaku pada membran telur di dalam bekas yang mengandungi gula? Membran telur di dalam larutan telur kembali mengempis kerana gula yang berkepekatan tinggi menyerap molekul air keluar dari dalam membran telur. Ini menjelaskan bahawa kepekatan molekul air di dalam cuka yang rendah telah diserap keluar melalui mebran telur kepada gula di luar yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi dan proses ini berterusan sehingga keseimbangan telah tercapai.3. Apakah yang berlaku pada membran telur di dalam bekas yang mengandungi air? Membran telur yang dimasukkan semula ke dalam bekas mengandungi air kembali membesar kerana molukel air yang berkepekatan rendah telah diserap melalui mebran telur masuk ke dalam bagi mengimbangi kepekatan di dalam telur.

2. MENGKAJI VARIASI GENETIK PADA MANUSIA DAN TUMBUHAN

PengenalanVariasi merupakan perbezaan ciri dalam kalangan organisma yang sama spesies dari segifenotip dan genotip. Terdapat 2 jenis variasi iaitu variasi selanjar dan variasi tidak selanjar.Variasimerujuk kepada perbezaan ciri di kalangan individiu darispesies yang sama. Sifat luaran sesuatu organisma (fenotip) adalah hasil daripada saling tindakan antaragenotipnyadanfaktor-faktor persekitaran.

Terdapat dua jenis variasi:(a)Variasi selanjarialah variasi yang menunjukkan ciri perantaraan, iaitu tidak ada perbezaan yang ketara di kalangan individu. Contoh: Ketinggian dan berat badan di kalangan individu yang sama umur.(b)Variasi tak selanjarialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang jelas di antara individu. Contoh: Kumpulan darah, warna iris dan jenis rambut.

ObjektifMemerhati dan membuat analisis tentang beberapa ciri variasi selanjar dan tidak selanjarpada organisma hidup.

KaedahVariasi pada haiwan1. Buat pemerhatian dan rekodkan tiga ciri variasi selanjar dan tiga ciri variasi tidakselanjar dalam kalangan semua murid-murid dalam kelas 2. Lakukan pemerhatian dan rekod dapatan anda.3. Persembahkan data yang anda perolehi dalam bentuk yang sesuai seperti foto dan jadual.

Sampel / Alatan15 orang murid Tahun 3 Penghulu SK Bukit Lanjan (Asli)Rekod / Jadual pengkelasan

HipotesisSetiap spesis mempunyai variasi dari segi fenotip( sifat luaran) dan genotipny a( sifat yang diwarisi dari keturunan). 3 variasi selanjar dan 3 variasi tidak selanjar yang menunjukkan perbezaan antara murid di dalam kelas tahun 3 Penghulu.Langkah langkah pemerhatian10 orang murid perempuan tahun 3

Sepasang kembar seiras yang sangat hampir dari segi wajah, warna kulit, rambut dan ketinggian.

5 orang murid lelaki yang mempunyai variasi selanjar dari segi ketinggian.

3 orang murid lelaki yang ada cuping telinga2 orang murid lelaki yang tiada cuping telinga

Jadual pengkelasan mengikut ciri ciri.

NamaKulitBerat( kg)Tinggi(cm)RambutJantinaCuping telinga

NajwaPutih27137ikalPAda

Nor zitaHitam manis26135keritingPAda

Arisyacerah25134ikalPAda

FaradianiHitam manis26132lurusPAda

Nor IzaHitam manis24130keritingPAda

NabilaHitam manis22128lurusPAda

Aziracerah23128ikalPTiada

Nainacerah22127lurusPTiada

Jeanyveputih23126lurusPTiada

KaniszizieHitam manis20123keritingPAda

AdamHitam manis29139lurusLAda

Aimancerah28137lurusLTiada

Hafizcerah27137lurusLAda

KamarulHitam manis26135lurusLAda

Fahmiecerah23128lurusLTiada

Dapatan Variasi Selanjar

Perbezaan yang diperolehi daripada fenotip sampel yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran.

TinggiKekerapanBeratKekerapanKulitKekerapan

120 124120 22 3Hitam manis7

125 129 523 25 5Cerah6

130 134 326 28 6Putih2

135 139 629 31 1

Dapatan Variasi Tidak Selanjar

Perbezaan yang diperolehi daripada genotip sampel yang diwarisi secara genetik, baka atau keturunan sahaja.

JantinaKekerapanRambut KekerapanCuping telingaKekerapan

Lelaki5Keriting3Ada10

Perempuan10Ikal3Tiada5

Lurus9

Soalan1. Apakah punca berlaku variasi dalam kalangan organisma dalam spesies yang sama? Punca berlakunya variasi dalam kalangan organism dalam spesies yang sama adalah disebabkan oleh mutasi semulajadi di mana sesuatu spesies itu beradaptasi untuk bermandiri. Mutasi juga berlaku secara tidak semulajadi dengan berlakunya pendedahan kepada agen mutasi, penggunaan bioteknologi dan kultur tisu yang menjadi punca berlakunya variasi. 2. Adakah perbezaan di antara variasi selanjar dan variasi tidak selanjar? Terdapat dua jenis variasi:(a)Variasi selanjarialah variasi yang menunjukkan ciri perantaraan, iaitu tidak ada perbezaan yang ketara di kalangan individu. Ianya dapat dilihat dari segi fenotipnya iaitu faktor genetic dan persekitaran yang mempengaruhi ciri cirinya. Contoh: Ketinggian dan berat badan di kalangan individu yang sama umur.(b)Variasi tak selanjarialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang jelas di antara individu berpunca daripada faktor genetic sahaja tanpa dipengaruhi olehpersekitarannya. Contoh: Kumpulan darah, warna iris dan jenis rambut.DARI SEGIVARIASI SELANJARVARIASI TAK SELANJAR

Jenis perbezaanberansur-ansur bagi sesuatu ciriPerbezaan ketara bagi sesuatu ciri

Ciri perantaraanTerdapat ciri perantaraanTiada ciri perantaraan

Jens variasiVariasi kuatitatifVariasi kualitatif

Bentuk grafTaburan normalTaburan diskrit

Faktor penyebabGenetik & persekitaranGenetik sahaja

Pemindahan ciri ke zuriatTidak dapat diturun kepada zuriatBoleh diturunkan kepada zuriat

Bilangan gen yang terlibatDikawal oleh sebilangan gen dengan beberapa pasang alelDikawal oleh gen tunggal dengan 2 atau lebih alel

contohKetinggian,berat badan,warna kulit,kepintaranBoleh menggulung lidah,kumpulan darah,corak cap ibu jari bentuk cuping telinga.kehadiran lesung pipit

3. Bagaimanakah fenotip sesuatu organisma boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran? Fenotip sesuatu organism boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran dari segi pemakanan yang menyumbang kepada berat badan dan ketinggian, kepintaran seseorang yang dipengaruhi oleh pembelajaran dan juga warna kulit yang dipengaruhi oleh penggunaan produk kecantikan atau suhu persekitaran tempat tinggal. Semua ini adalah disebabkan keperluan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dan juga kesan daripada amalan keadaan persekitaran.4. Sekiranya salah seorang daripada murid anda mempunyai telinga yang bercuping dantidak dapat menggulung lidah. Berikan jangkaan-jangkaan fenotip dan genotip ibudan bapa murid ini.

3. MENGKAJI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HAIWAN

PengenalanPertumbuhan dan perkembangan haiwan bermula dengan pembentukan zigot. Seterusnya,zigot akan terus berkembang bagi membentuk embrio. Pertumbuhan terus berlaku danmenyebabkan terjadinya perubahan pada keadaan fizikal haiwan daripada peringkat embriosehinggalah mencapai peringkat matang atau dewasa. Metamorfosis adalah prosespembentukan fizikal yang melibatkan perubahan yang mudah dilihat dan agak mendadakdalam struktur badan haiwan. Proses ini berlaku