tugasan hbhe2203 pend kesihatan

Click here to load reader

Post on 31-Jul-2015

85 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 6, KOTA DAMANSARA47810 PETALING JAYA, SELANGORPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNTAHUN 2013MATEMATIK TAHUN 2NAMA : .................... TARIKH : .KELAS :. MASA : 1 JAMArahan :Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.Jawab semua soalan.MARKAH/ 100SKS6KD/015 1 2. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2A. Padankan angka dengan perkataannya.1) 1372) 6813) 4204) 605empat ratus dua puluhenam ratus limaseratus tiga puluh tujuhenam ratus lapan puluh satu(8 markah)B. Tulis nombor yang diwakili oleh abakus.Contoh :1265) 6)(4 markah)C. Warna jawapan yang betul.7) 650 daripada 605.lebih kecil lebih besar8) 435 daripada 450(4 markah)lebih kecil lebih besarSKS6KD/015 2 3. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2D. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang bergaris.9)10)11)12)13)Nombor Nilai tempat Nilai digit(10 markah)296 puluh 90435157924813301E. Susun nombor-nombor mengikut tertib yang diberikan.14)15)(4 markah)270 250 280 260MenaikMenurunF. Lengkapkan.16) Bilang dua-dua17) Bilang lima-lima(4 markah)420 416165 170SKS6KD/015 3 4. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2G. Cerakinkan nombor berikut.Contoh : 382 = 300 + 80 + 218) 229 = ___________________________________19) 410 = ___________________________________20) 607 = ___________________________________(6 markah)H. Isi tempat kosong.21) 105 = 1 ratus + ______ puluh + ______ sa22) 371 = ______ ratus + _______ puluh + 1 sa(4 markah)I. Tulis nombornya.Contoh : 7 ratus + 3 puluh +1 sa = 73123) 4 ratus + 8 puluh + 5 sa =24) 6 ratus + 0 puluh + 3 sa =25) 2 ratus + 1 puluh + 9 sa =26) 8 ratus + 7 puluh + 6 sa =(8 markah)SKS6KD/015 4 5. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2J. Warna jawapan yang betul.a) Bundar kepada puluh yang terdekat.27) 52728) 843520 530840 850b) Bundar kepada ratus yang terdekat.29) 73130) 489(8 markah)K. Cari hasil tambah.700 800400 50031)2 0 632)5 5 233)3 7 8+ 5 3 2+ 1 4+ 1 634)6 0 235)3 4 536)5 0 5+ 8 2+ 4 4+ 7 5(12 markah)ra pu saSKS6KD/015 5 6. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2L. Jumlahkan.37) 159 + 24 + 73 =1 5 9+2 4+7 338) 464 + 8 +295 =++(4 markah)M. Cari bakinya.39)5 6 340)4 9 641)7 6 0- 2 4- 8- 1 4 0(6 markah)SKS6KD/015 6 7. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2N. Cari hasil tolak.(4 markah)42) 389 - 13 - 45 =3 8 9-1 3-4 543) 563 - 307 - 90 =--SKS6KD/015 7 8. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2O. Lengkapkan ayat matematik tambah berulang berikut.44)45)+ + + + + =(4 markah)+ + =P. Tulis ayat matematik darab.46)47)48)x =x =x =(6 markah)0 2 4 6 8 10 12 14 16 18SKS6KD/015 8 9. SULIT PPT/ 2013 / MAT THN 2Q. Jawab soalan berikut.49)50)(4 markah)Di dalam sebuah kotak ada 109 bijiguli. Abdul memasukkan 43 biji gulilagi. Berapakah jumlah guli yangterdapat di dalam kotak tersebut?Sebuah kedai mempunyai 778pasang kasut sekolah. Sebanyak458 pasang kasut sekolah telahdijual. Berapa pasang kasutsekolah yang tinggal?----------------------------------- SELAMAT BERJAYA -------------------------------------DISEDIAKAN OLEH : .(PN. NURHAYATY BT MARKOM)DISEMAK OLEH : .(PN. HASYANTI BT MUSTAFFA JOHARI)KETUA PANITIA MATEMATIKDISAHKAN OLEH : (PN. AZNI BT NORDIN)GURU PENOLONG KANANTANDATANGAN IBUBAPA/PENJAGA : .SKS6KD/015 9