tugasan 1 program kesihatan sekolah

of 15/15
SEMESTER 2 SESI 2012/2013 QGK3023 PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH TUGASAN 1 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK NO TELEFON MUHAMAD SUFIAN BIN DAUD D20102041257 0136688215 KUMPULAN KULIAH: UPSI 03 (A131PJJ) NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. ABD RAHIM BIN MOHD SHARIFF TARIKH SERAH: 24 NOVEMBER 2013 Program Efektif Kesihatan Sekolah

Post on 29-Nov-2015

5.379 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SEMESTER 2 SESI 2012/2013

  QGK3023

  PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH

  TUGASAN 1

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. MATRIK NO TELEFON

  MUHAMAD SUFIAN BIN DAUD D20102041257 0136688215

  KUMPULAN KULIAH: UPSI 03 (A131PJJ)

  NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. ABD RAHIM BIN MOHD SHARIFF

  TARIKH SERAH: 24 NOVEMBER 2013

  Program Efektif Kesihatan Sekolah

 • Definisi

  World Health Organization (WHO) mendefinisikan Promosi Kesihatan sebagai:

  Health promotion is the process of enabling people to increase control over,

  and to improve their health.; atau

  Promosi kesihatan merupakan satu proses mengupayakan manusia untuk meningkatkan

  kawalan seterusnya meningkatkan kesihatan mereka.

  Konsep Promosi Kesihatan

  Percel et al. (1981) menyatakan bahawa promosi kesihatan adalah sebagai satu

  usaha membina pengetahuan berkaitan dengan kesihatan, kemahiran dan sikap melalui

  penggunaan teori tingkah laku. Ajzen et al. (1980) pula menyatakan dalam teori penyebab

  tingkah laku bahawa manusia akan bertingkah laku berdasarkan kepada sikap dan

  kepercayaan tentang faedah ataupun kos hasil daripada tingkah laku yang diamalkan. Di

  samping itu, beliau juga membincangkan tentang persepsi individu berkaitan dengan

  tekanan sosial yang mempengaruhi individu untuk mengubah tingkah lakunya. Simonds

  (1976) pula menyatakan bahawa promosi kesihatan bertujuan untuk membawa perubahan

  tingkah laku kepada individu, kumpulan dan penduduk keseluruhannya daripada tingkah

  laku sekarang kepada tingkah laku yang baik untuk kesihatan, tingkah laku semasa yang

  bermasalah kepada tingkah laku kesihatan masa depan. Minkler (1989) menyatakan secara

  ringkas bahawa promosi kesihatan adalah kombinasi pendidikan kesihatan dengan advokasi

  kesihatan.

  Teori dan Model Promosi Kesihatan

  Model Kepercayaan Kesihatan (Health Belief Model)

  Model ini diperkenalkan oleh Hochbaum dan Rosenstock sekitar dekad 1950-an yang

  diasaskan menggunakan pendekatan psikologi. Model ini mengandaikan perubahan tingkah

  laku kesihatan berdasarkan konsep yang digambarkan seperti

  Gambar Rajah 1.1:-

 • Model ini diubah suai pada tahun 1988 apabila Rosenstock, Strecher dan Becker

  menambah unsur keyakinan diri (self efficacy). Penambahan ini untuk mengukuhkan tingkah

  laku yang memerlukan perubahan jangka masa panjang (rujuk Jadual 1.1).

  Jadual 1: Huraian Model Kepercayaan Kesihatan

 • Model Tahap Perubahan Tingkah Laku (Transtheoretical Model)

  Model diperkenalkan pada 1977 ini oleh Prochaska dan DiClemente, menyatakan bahawa

  perubahan tingkah laku merupakan satu proses dan bukannya satu peristiwa. Seseorang

  individu yang cuba mengubah tingkah lakunya akan melalui 5 tahap perubahan seperti

  dalam Jadual 1.2:-

  Jadual 1.2: Huraian Model Tahap Perubahan Tingkah Laku

 • Strategi Promosi Kesihatan

  Dalam menetapkan hala tuju sesuatu program promosi kesihatan di kalangan

  badan-badan promosi kesihatan serta pihak berkuasa kesihatan awam seluruh dunia,

  satu strategi Promosi Kesihatan telah dibangunkan yang dinamakan sebagai Piagam

  Ottawa Untuk Promosi Kesihatan (Ottawa Charter For Health Promotion).

  Piagam ini telah diterima dan dipersetujui dalam Persidangan Promosi Kesihatan

  Antarabangsa Pertama (First International Conference on Health Promotion) yang

  berlangsung pada 21 November 1986 di Ottawa, Kanada. Ia merupakan satu

  pernyataan visi masyarakat antarabangsa ke arah mencapai hasrat Kesihatan Untuk

  Semua (Health For All) bagi dekad tahun 2000 dan seterusnya. Antara lain piagam

  antarabangsa ini menggariskan 5 strategi utama seperti dalam

  Gambar Rajah 1.2:-

 • Membentuk polisi awam sihat (Building healthy public policy)

  Bidang promosi kesihatan melangkaui skop penjagaan kesihatan semata-mata.

  Kesihatan perlu menjadi agenda para pembuat dasar (policy makers) pada setiap sektor

  dan peringkat; dengan memastikan mereka menyedari implikasi dan bertanggungjawab

  ke atas kesan daripada keputusan atau dasar yang dirangka demi kesihatan.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Membantu masyarakat membangunkan polisi setempat mengenai larangan penjualan

  produk tembakau kepada kanak-kanak dan remaja.

  b) Menyokong pembentukan jawatankuasa bertindak setempat dalam menggalakkan polisi

  makan secara sihat.

  c) Memantau pematuhan undang-undang berkaitan larangan penjualan hasil tembakau

  kepada pelajar-pelajar sekolah di kalangan peniaga dan melaporkannya kepada pihak

  berkuasa jika perlu.

 • Mewujudkan persekitaran yang menyokong (Creating supportive environments)

  Masyarakat kita adalah kompleks dan saling berkaitan antara satu sama lain. Kesihatan

  tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan lain dalam kehidupan. Prinsip yang menjadi

  panduan untuk seluruh masyarakat dunia merupakan nilai menggalakkan umat manusia

  agar saling mengambil berat antara satu sama lain, masyarakat dan alam sekitar kita.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Menyokong aktiviti kemasyarakatan yang berkaitan kesihatan persekitaran seperti

  gotong-royong, rukun tetangga dan menghijaukan kawasan perumahan atau kampung.

  b) Menganjurkan program promosi kesihatan yang menekankan keselamatan dan

  kesihatan di tempat kerja seperti di pejabat, ladang serta kilang atau kemudahan awam

  seperti sekolah, stesen bas serta taman rekreasi.

  c) Menyokong projek yang menggalakkan masyarakat memperoleh pendapatan sampingan

  melalui berkebun sayur di kawasan rumah.

  Memperkukuhkan tindakan komuniti (Strengthening community action)

  Bidang Promosi Kesihatan dapat dilaksanakan melalui tindakan masyarakat yang

  berkesan dalam menetapkan keutamaan, membuat keputusan, merancang dan

  melaksanakan strategi untuk mencapai tahap kesihatan yang lebih baik. Kunci kepada

  proses ini merupakan pengupayaan komuniti; yang disertai dengan pemilikan dan

  kawalan mereka sendiri ke atas usaha dan hala tujunya. Pembangunan masyarakat

  bergantung kepada sumber-sumber manusia dan material di peringkat komuniti untuk

  meningkatkan bantuan diri dan sokongan sosial. Perkara tersebut penting dalam

  membangunkan sistem yang fleksibel untuk mengukuhkan penglibatan masyarakat

  dalam dan menentukan arah isu-isu kesihatan. Capaian penuh dan berterusan kepada

  maklumat, peluang pembelajaran untuk kesihatan serta sokongan dari segi kewangan

  menjadi prasyarat dalam konteks ini.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Menjalin kerjasama dengan pemimpin dan masyarakat tempatan dalam membuat

  pemantauan dan menyediakan statistik penglibatan remaja dalam aktiviti tidak sihat

  seperti merokok, buli, samseng jalanan atau ponteng sekolah di peringkat komuniti yang

  boleh disalurkan kepada pihak berkuasa agar tindakan sewajarnya boleh diambil.

 • b) Menjalin kerjasama dengan pertubuhan atau rumah kebajikan dalam merancang dan

  menjalankan aktiviti untuk kebaikan golongan kanak-kanak dan warga emas yang

  memerlukan.

  c) Menyokong inisiatif di kalangan masyarakat setempat yang memberikan perhatian

  kepada isu-isu alam sekitar seperti pencemaran udara dari kilang, pengurusan sampah

  sarap serta kebersihan bekalan sumber air dan sungai.

  Membangunkan kemahiran individu (Developing personal skills)

  Bidang Promosi Kesihatan menyokong pembangunan peribadi dan sosial melalui

  penyediaan maklumat, pendidikan kesihatan dan meningkatkan kemahiran hidup setiap

  individu. Ini dapat meningkatkan pilihan yang tersedia bagi individu untuk melakukan lebih

  kawalan ke atas kesihatan dan persekitaran mereka sendiri, di samping membuat pilihan

  yang sesuai kepada kesihatan. Mengupayakan individu untuk belajar sepanjang tempoh

  hayatnya untuk mempersiapkan mereka dengan perubahan di setiap peringkat usia serta

  untuk menangani penyakit kronik dan kecederaan adalah sangat penting. Ini perlu dilakukan

  sama ada di sekolah, rumah, tempat kerja dan dalam setting komuniti. Tindakan perlu

  dilakukan melalui pertubuhan pendidikan, profesional, komersial dan sukarela, serta di

  peringkat dalaman institusi itu sendiri.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Menyokong ahli-ahli jawatankuasa kesihatan di peringkat penduduk untuk menghadiri

  aktiviti pembangunan kemahiran individu seperti program kesedaran kesihatan awam

  mengenai penyakit tidak berjangkit atau latihan kemahiran individu yang berkaitan.

  b) Menggalakkan para ibu, nurseri dan taman asuhan kanak-kanak agar bertanggungjawab

  dalam menyediakan makanan yang sihat mengikut saranan Panduan Diet Malaysia serta

  melatih mereka untuk memantau pengambilan makanan agar sesuai dengan proses

  tumbesaran kanak-kanak.

  c) Menjalankan lawatan ke kedai runcit atau pasar raya untuk mendidik masyarakat untuk

  membeli-belah secara sihat demi kesihatan keluarga.

 • Menyusun semula perkhidmatan kesihatan (Reorienting health services)

  Tanggung jawab dalam bidang Promosi Kesihatan dalam perkhidmatan kesihatan

  dikongsi secara bersama antara individu, kumpulan masyarakat, professional kesihatan,

  institusi perkhidmatan kesihatan dan kerajaan. Mereka perlu bekerja bersama-sama ke arah

  sistem penjagaan kesihatan yang menyumbang ke arah peningkatan tahap kesihatan.

  Peranan sektor kesihatan perlu digerakkan semakin ke arah bidang Promosi

  Kesihatan, di luar lingkungan tanggung jawabnya yang menyediakan perkhidmatan klinikal

  dan rawatan. Perkhidmatan kesihatan meluaskan skopnya kepada menyokong keperluan

  individu dan masyarakat untuk hidup sihat, dan saluran terbuka antara sektor kesihatan dan

  komponen sosial, politik, ekonomi dan fizikal yang lebih luas. Ini menuntut perkhidmatan

  kesihatan agar lebih sensitif serta menghormati keperluan budaya.

  Penyusunan semula perkhidmatan kesihatan juga memerlukan perhatian yang lebih

  penyelidikan kesihatan serta perubahan dalam pendidikan profesional dan latihan. Perkara

  ini harus membawa kepada perubahan sikap dan organisasi perkhidmatan kesihatan yang

  kembali menumpukan kepada keperluan menyeluruh dari segi individu dan sebagai

  manusia seadanya.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Melaksanakan program promosi kesihatan kepada masyarakat dengan mengadakan

  saringan kesihatan kepada peserta agar faktor risiko dapat di kesan dan bekerjasama

  dengan klinik kesihatan jika terdapat kes yang memerlukan intervensi secara rawatan.

  b) Mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat melalui kempen agar masyarakat

  mengambil langkah proaktif dalam mengamalkan cara hidup yang sihat seperti menjauhi

  tabiat merokok, melakukan senaman, bersukan, makan secara sihat, menangani stres dan

  lain-lain.

  Elemen-elemen utama dalam bidang Promosi Kesihatan

  Merancang, melaksanakan dan menilai program

  Topik-topik perbincangan mengenai perkara ini meliputi:-

  (i) Pengenalan kepada program

  (ii) Perancangan dan elemen utama dalam perancangan

  (iii) Kepentingan perancangan

  (iv) Langkah-langkah dan peringkat perancangan

  (v) Penyediaan pelan program dan pelan pelaksanaan

  (vi) Penilaian aktiviti/program

 • Membangunkan kerjasama antara agensi

  Bidang promosi kesihatan menekankan aspek perkongsian (partnership) dengan

  pelbagai institusi atau organisasi sama ada dari sektor awam, swasta, pertubuhan

  bukan kerajaan, komuniti dan lain-lain, ke arah mencapai matlamat perubahan positif

  tingkah laku kesihatan menggunakan strategi 5 teras promosi kesihatan. Pertubuhan

  yang berhasrat melaksanakan program promosi kesihatan perlulah:

  (i) Mengenal pasti rakan kongsi untuk melaksanakan program.

  (ii) Mewujudkan dan memperkukuhkan kerjasama dengan mana-mana agensi yang

  berkaitan.

  Kemahiran komunikasi dan penulisan

  Pengetahuan asas berkaitan dengan komunikasi serta kemahiran dalam berkomunikasi

  adalah amat penting dalam menyampaikan mesej kesihatan dengan lebih berkesan.

  Interaksi secara dua hala dalam pelaksanaan program promosi kesihatan akan

  mewujudkan keadaan yang kondusif antara pengendali program dengan kumpulan

  sasaran untuk saling bertukar-tukar idea dan pandangan mereka. Pelbagai kaedah

  komunikasi boleh digunakan dalam penyampaian mesej promosi kesihatan.

  Kemahiran penulisan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan dari merangka kertas

  cadangan hinggalah kepada penyediaan laporan sama ada dari segi melibatkan

  kemajuan projek ataupun mengemukakan pencapaian pada akhir program. Idea dan

  input yang dikongsikan melalui penulisan menjadi wadah yang sangat berharga dalam

  proses membina keupayaan pertubuhan itu sendiri serta membantu pelbagai pihak yang

  menilai keberkesanan program tersebut. Secara ringkasnya dua elemen utama yang

  dapat membantu pertubuhan dalam pelaksanaan program promosi kesihatan

  merupakan:

  (i) Menulis kertas cadangan dan menyediakan laporan / pemantauan/ penilaian

  program.

  (ii) Kemahiran perundingan.

  Kemahiran teknologi

  Penguasaan dan kemahiran mengaplikasikan teknologi akan memberi kelebihan

  kepada mana-mana pihak dalam melaksanakan program. Kemahiran penggunaan

  teknologi juga akan membantu menyumbang ke arah peningkatan keberkesanan

  penyampaian perkhidmatan, kecekapan komunikasi, menjimatkan masa dan

  mengurangkan kebergantungan kepada sumber-sumber fizikal. Sebagai contohnya

 • kemajuan dalam bidang ICT dapat meningkatkan interaksi antara penganjur program

  dengan peserta melalui e-mail; di samping mengurangkan kos penyediaan bahan-bahan

  bercetak kepada peserta.

  Kewujudan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Myspace adalah antara

  platform interaksi secara maya yang menjadi wadah komunikasi, penyampaian berita

  dan maklumat serta pertukaran pandangan di ruang maya. Penguasaan ruang maya

  melalui media baru membuka ruang untuk menyampaikan mesej kesihatan menerusi

  konsep pemasaran sosial. Maka, tidak dapat dinafikan kompetensi dan literasi dalam

  menguasai sesuatu teknologi khususnya ICT amat penting dalam melaksanakan

  program termasuklah program promosi kesihatan.

  Kemahiran pengetahuan dan literasi kesihatan

  Penganjur program atau pertubuhan perlu arif dengan keperluan pelaksanaan

  program dan isu-isu yang berkaitan dengan program berkenaan. Kemampuan dan

  kemahiran mereka dalam menguasai kedua-dua perkara di atas akan diuji apabila

  program dilaksanakan kepada kumpulan sasar. Oleh yang demikian, tiada istilah

  program tangkap muat atau melepaskan batuk di tangga yang patut wujud dalam diari

  seorang aktivis masyarakat.

  Penganjur program perlu memahami isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan

  masyarakat setempat atau yang menjadi fokus Kerajaan sebelum melaksanakan

  program kepada masyarakat. Program yang menepati keperluan, mencapai objektif dan

  dilaksanakan dengan teratur dapat membantu usaha Kerajaan ke arah mewujudkan

  masyarakat yang sihat dan sejahtera. Malah, lebih baik lagi jika program dapat

  diteruskan agar kesinambungan dari segi penglibatan kumpulan sasaran seterusnya

  menjadi amalan ke arah cara hidup secara berterusan.

  Membina keupayaan komuniti

  Objektif utama LPKM merupakan untuk membina keupayaan pertubuhan dari segi

  pengetahuan dan kemahiran mereka mengenai bidang promosi kesihatan. Keupayaan yang

  dibangunkan ini akan menjadi bekalan kepada pertubuhan tersebut sebagai agen untuk

  mewujudkan perubahan tingkah laku dalam masyarakat melalui pelaksanaan program yang

  memberi faedah kepada kesejahteraan mereka. Pelbagai langkah boleh diambil sebagai

  inisiatif menjayakan perkara ini, termasuklah dengan mengadakan latihan kepada

  masyarakat terutamanya mendekati pemimpin komuniti seperti ketua kampung, ketua

  sesuatu jabatan, ibu bapa, guru dan pemimpin NGO yang menjadi opinion leader untuk

 • kumpulan masing-masing. Usaha mendapatkan sumber bantuan kewangan dalam

  melaksanakan program juga dapat membantu dalam membina keupayaan dan keyakinan

  komuniti dalam menjayakan program demi faedah mereka. Ini juga akan meningkatkan rasa

  pemilikan (belonging/ ownership) komuniti berkenaan ke atas program yang dilaksanakan.

  Pertubuhan juga dapat meningkatkan keupayaan mereka dan komuniti dengan

  melibatkan rakan kongsi dalam pelaksanaan program. Penglibatan rakan kongsi yang

  mempunyai kemampuan dan sumber yang dapat membantu kejayaan akan memberi

  manfaat kepada masyarakat. Masyarakat akan mendapat faedah seperti peningkatan ilmu

  pengetahuan dan penggunaan sumber secara bersama yang dapat mengelakkan daripada

  berlakunya kerugian akibat pembaziran sumber. Peningkatan keupayaan diri juga perlu

  diberi perhatian agar pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dapat menjadi amalan

  dalam memastikan hidup yang sihat dan sejahtera.

 • Rujukan

  Garis Panduan Pemasaran Sosial dalam Program Promosi Kesihatan

  2010. Kementerian Kesihatan Malaysia, Putrajaya

  Garis Panduan Amalan Promosi Kesihatan (Health Promotion Practice

  Guidelines) untuk Anggota Kesihatan 2008. Kementerian Kesihatan Malaysia, Putrajaya

  WHO (1996). WHOQOL-BREF Introduction, Administration, Scoring and

  Generic Version of the Assessment. Field Trial Version. World Health Organization, Geneva

  EQ-5D User Guide. Version 1.0. EuroQOL Group. Rotterdam, The

  Netherlands 2007

  Manual Prosedur Penilaian Faktor Risiko NCD 2007. Kementerian

  Kesihatan Malaysia, Putrajaya

  Manual Latihan PROSTAR Sekolah 2001. Kementerian Kesihatan Malaysia,

  Putrajaya

  Pakej Modul Pusat Promosi Kesihatan Komuniti 2005. Kementerian

  Kesihatan Malaysia, Putrajaya