tugasan 1 program kesihatan sekolah

Download Tugasan 1 Program Kesihatan Sekolah

Post on 29-Nov-2015

5.236 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SEMESTER 2 SESI 2012/2013

  QGK3023

  PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH

  TUGASAN 1

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. MATRIK NO TELEFON

  MUHAMAD SUFIAN BIN DAUD D20102041257 0136688215

  KUMPULAN KULIAH: UPSI 03 (A131PJJ)

  NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. ABD RAHIM BIN MOHD SHARIFF

  TARIKH SERAH: 24 NOVEMBER 2013

  Program Efektif Kesihatan Sekolah

 • Definisi

  World Health Organization (WHO) mendefinisikan Promosi Kesihatan sebagai:

  Health promotion is the process of enabling people to increase control over,

  and to improve their health.; atau

  Promosi kesihatan merupakan satu proses mengupayakan manusia untuk meningkatkan

  kawalan seterusnya meningkatkan kesihatan mereka.

  Konsep Promosi Kesihatan

  Percel et al. (1981) menyatakan bahawa promosi kesihatan adalah sebagai satu

  usaha membina pengetahuan berkaitan dengan kesihatan, kemahiran dan sikap melalui

  penggunaan teori tingkah laku. Ajzen et al. (1980) pula menyatakan dalam teori penyebab

  tingkah laku bahawa manusia akan bertingkah laku berdasarkan kepada sikap dan

  kepercayaan tentang faedah ataupun kos hasil daripada tingkah laku yang diamalkan. Di

  samping itu, beliau juga membincangkan tentang persepsi individu berkaitan dengan

  tekanan sosial yang mempengaruhi individu untuk mengubah tingkah lakunya. Simonds

  (1976) pula menyatakan bahawa promosi kesihatan bertujuan untuk membawa perubahan

  tingkah laku kepada individu, kumpulan dan penduduk keseluruhannya daripada tingkah

  laku sekarang kepada tingkah laku yang baik untuk kesihatan, tingkah laku semasa yang

  bermasalah kepada tingkah laku kesihatan masa depan. Minkler (1989) menyatakan secara

  ringkas bahawa promosi kesihatan adalah kombinasi pendidikan kesihatan dengan advokasi

  kesihatan.

  Teori dan Model Promosi Kesihatan

  Model Kepercayaan Kesihatan (Health Belief Model)

  Model ini diperkenalkan oleh Hochbaum dan Rosenstock sekitar dekad 1950-an yang

  diasaskan menggunakan pendekatan psikologi. Model ini mengandaikan perubahan tingkah

  laku kesihatan berdasarkan konsep yang digambarkan seperti

  Gambar Rajah 1.1:-

 • Model ini diubah suai pada tahun 1988 apabila Rosenstock, Strecher dan Becker

  menambah unsur keyakinan diri (self efficacy). Penambahan ini untuk mengukuhkan tingkah

  laku yang memerlukan perubahan jangka masa panjang (rujuk Jadual 1.1).

  Jadual 1: Huraian Model Kepercayaan Kesihatan

 • Model Tahap Perubahan Tingkah Laku (Transtheoretical Model)

  Model diperkenalkan pada 1977 ini oleh Prochaska dan DiClemente, menyatakan bahawa

  perubahan tingkah laku merupakan satu proses dan bukannya satu peristiwa. Seseorang

  individu yang cuba mengubah tingkah lakunya akan melalui 5 tahap perubahan seperti

  dalam Jadual 1.2:-

  Jadual 1.2: Huraian Model Tahap Perubahan Tingkah Laku

 • Strategi Promosi Kesihatan

  Dalam menetapkan hala tuju sesuatu program promosi kesihatan di kalangan

  badan-badan promosi kesihatan serta pihak berkuasa kesihatan awam seluruh dunia,

  satu strategi Promosi Kesihatan telah dibangunkan yang dinamakan sebagai Piagam

  Ottawa Untuk Promosi Kesihatan (Ottawa Charter For Health Promotion).

  Piagam ini telah diterima dan dipersetujui dalam Persidangan Promosi Kesihatan

  Antarabangsa Pertama (First International Conference on Health Promotion) yang

  berlangsung pada 21 November 1986 di Ottawa, Kanada. Ia merupakan satu

  pernyataan visi masyarakat antarabangsa ke arah mencapai hasrat Kesihatan Untuk

  Semua (Health For All) bagi dekad tahun 2000 dan seterusnya. Antara lain piagam

  antarabangsa ini menggariskan 5 strategi utama seperti dalam

  Gambar Rajah 1.2:-

 • Membentuk polisi awam sihat (Building healthy public policy)

  Bidang promosi kesihatan melangkaui skop penjagaan kesihatan semata-mata.

  Kesihatan perlu menjadi agenda para pembuat dasar (policy makers) pada setiap sektor

  dan peringkat; dengan memastikan mereka menyedari implikasi dan bertanggungjawab

  ke atas kesan daripada keputusan atau dasar yang dirangka demi kesihatan.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Membantu masyarakat membangunkan polisi setempat mengenai larangan penjualan

  produk tembakau kepada kanak-kanak dan remaja.

  b) Menyokong pembentukan jawatankuasa bertindak setempat dalam menggalakkan polisi

  makan secara sihat.

  c) Memantau pematuhan undang-undang berkaitan larangan penjualan hasil tembakau

  kepada pelajar-pelajar sekolah di kalangan peniaga dan melaporkannya kepada pihak

  berkuasa jika perlu.

 • Mewujudkan persekitaran yang menyokong (Creating supportive environments)

  Masyarakat kita adalah kompleks dan saling berkaitan antara satu sama lain. Kesihatan

  tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan lain dalam kehidupan. Prinsip yang menjadi

  panduan untuk seluruh masyarakat dunia merupakan nilai menggalakkan umat manusia

  agar saling mengambil berat antara satu sama lain, masyarakat dan alam sekitar kita.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Menyokong aktiviti kemasyarakatan yang berkaitan kesihatan persekitaran seperti

  gotong-royong, rukun tetangga dan menghijaukan kawasan perumahan atau kampung.

  b) Menganjurkan program promosi kesihatan yang menekankan keselamatan dan

  kesihatan di tempat kerja seperti di pejabat, ladang serta kilang atau kemudahan awam

  seperti sekolah, stesen bas serta taman rekreasi.

  c) Menyokong projek yang menggalakkan masyarakat memperoleh pendapatan sampingan

  melalui berkebun sayur di kawasan rumah.

  Memperkukuhkan tindakan komuniti (Strengthening community action)

  Bidang Promosi Kesihatan dapat dilaksanakan melalui tindakan masyarakat yang

  berkesan dalam menetapkan keutamaan, membuat keputusan, merancang dan

  melaksanakan strategi untuk mencapai tahap kesihatan yang lebih baik. Kunci kepada

  proses ini merupakan pengupayaan komuniti; yang disertai dengan pemilikan dan

  kawalan mereka sendiri ke atas usaha dan hala tujunya. Pembangunan masyarakat

  bergantung kepada sumber-sumber manusia dan material di peringkat komuniti untuk

  meningkatkan bantuan diri dan sokongan sosial. Perkara tersebut penting dalam

  membangunkan sistem yang fleksibel untuk mengukuhkan penglibatan masyarakat

  dalam dan menentukan arah isu-isu kesihatan. Capaian penuh dan berterusan kepada

  maklumat, peluang pembelajaran untuk kesihatan serta sokongan dari segi kewangan

  menjadi prasyarat dalam konteks ini.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Menjalin kerjasama dengan pemimpin dan masyarakat tempatan dalam membuat

  pemantauan dan menyediakan statistik penglibatan remaja dalam aktiviti tidak sihat

  seperti merokok, buli, samseng jalanan atau ponteng sekolah di peringkat komuniti yang

  boleh disalurkan kepada pihak berkuasa agar tindakan sewajarnya boleh diambil.

 • b) Menjalin kerjasama dengan pertubuhan atau rumah kebajikan dalam merancang dan

  menjalankan aktiviti untuk kebaikan golongan kanak-kanak dan warga emas yang

  memerlukan.

  c) Menyokong inisiatif di kalangan masyarakat setempat yang memberikan perhatian

  kepada isu-isu alam sekitar seperti pencemaran udara dari kilang, pengurusan sampah

  sarap serta kebersihan bekalan sumber air dan sungai.

  Membangunkan kemahiran individu (Developing personal skills)

  Bidang Promosi Kesihatan menyokong pembangunan peribadi dan sosial melalui

  penyediaan maklumat, pendidikan kesihatan dan meningkatkan kemahiran hidup setiap

  individu. Ini dapat meningkatkan pilihan yang tersedia bagi individu untuk melakukan lebih

  kawalan ke atas kesihatan dan persekitaran mereka sendiri, di samping membuat pilihan

  yang sesuai kepada kesihatan. Mengupayakan individu untuk belajar sepanjang tempoh

  hayatnya untuk mempersiapkan mereka dengan perubahan di setiap peringkat usia serta

  untuk menangani penyakit kronik dan kecederaan adalah sangat penting. Ini perlu dilakukan

  sama ada di sekolah, rumah, tempat kerja dan dalam setting komuniti. Tindakan perlu

  dilakukan melalui pertubuhan pendidikan, profesional, komersial dan sukarela, serta di

  peringkat dalaman institusi itu sendiri.

  Di peringkat komuniti, pertubuhan boleh:

  a) Menyokong ahli-ahli jawatankuasa kesihatan di peringkat penduduk untuk menghadiri

  aktiviti pembangunan kemahiran individu seperti program kesedaran kesihatan awam

  mengenai penyakit tidak berjangkit atau latihan kemahiran individu yang berkaitan.

  b) Menggalakkan para ibu, nurseri dan taman asuhan kanak-kanak agar bertanggungjawab

  dalam menyediakan makanan yang sihat mengikut saranan Panduan Diet Malaysia serta

  melatih mereka untuk memantau pengambilan makanan agar sesuai dengan proses

  tumbesaran kanak-kanak.

  c) Menjalankan lawatan ke kedai runcit atau pasar raya untuk mendidik masyarakat untuk

  membeli-belah secara sihat demi kesihatan keluarga.

 • Menyusun semula perkhidmatan kesihatan (Reorienting health services)

  Tanggung jawab dalam bidang Promosi Kesihatan dalam perkhidmatan kesihatan

  dikongsi secara bersama antara individu, kumpulan masyarakat, professional kesihatan,

  institusi perkhidmatan kesihatan dan kerajaan. Mereka perlu bekerja bersama-sama ke arah

  sistem penjagaan kesihatan yang menyumbang ke arah peningkatan tahap kesihatan.

  Peranan sektor kesihatan perlu digerakkan semakin ke arah bidang Promosi

  Kesihatan, di luar lingkungan tanggung

Recommended

View more >