tugas jk hem -

Click here to load reader

Download TUGAS JK HEM -

Post on 25-Dec-2015

241 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BIDANG TUGAS JK DISIPLIN:1) Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah dan diputuskan bersama-sama. 2) Memastikan nilai-nilai murni dipraktikkan di sekolah. 3) Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi. 4) Memberi penerangan dan peringatan yang meluas kepada murid tentang peraturan sekolah. 5) Mengambil tindakan terhadap kes-kes salah laku murid. 6) Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakili oleh Guru Besar kepadanya. 7) Mengatur program meningkatkan disiplin sekolah dan mengurangkan salah laku murid ke tahap minima. 8) Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa berkaitan hal disiplin murid. 9) Merekodkan semua kes salah laku murid dalam buku laporan disiplin dan dimasukkan ke dalam SSDM. 10) Menghantar laporan SSDM ke PPD mengikut tarikh yang ditetapkan.

BIDANG TUGAS JK PENGAWAS:

1. Melantik Pengawas2. Memberi maklumat dan kefahaman mengenai peraturan dan undangundang sekolah kepada murid.3. Mengadakan mesyuarat badan pengawas dan sidang percambahan minda.4. Menyediakan jadual bertugas pengawas5. Menguruskan bilik disiplin dan pengawas

BIDANG TUGAS JK SPBT:

1.Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks.2.Mengagihkan buku teks kepada murid di awal tahun dan mengumpul semula borang G mengikut jadual.3.Mengedar, mengisi dan mengumpul semula borang G mengikut jadual.4.Memesan buku teks melalui borang-borang buku teks ( BTBT 190 dan BTBT 170 ).5.Menerima buku dari pembekal - pastikan bilangan dan jenis buku yang diterima sama dengan SAP/Invois dan boring BTBTR 460 buku dicop, ditulis bilangan nombor siri dan nombor kodnya.6.Mengurus rekod dan dokumen mengemaskinikan fail, buku stok dan menyimpan rekod buku hapuskira, pelupusan rosak dan hilang.7.Mengambil langkah-langkah keselamatan mengenai buku teks untuk murid membeli buku gantian.8.Memasukkan maklumat buku teks ke dalam program sisteks.

BIDANG TUGAS JK 3K (KESIHATAN):1. Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dan dilengkapkan.2.Mengadakan peraturan menggunakan bilik rawatan.3.Menyediakan jadual bertugas bilik rawatan.4.Menguruskan dan mengumpulkan kad kesihatan dan kad pergigian murid dengan kerjasama guru kelas.5.Bertanggungjawab menguruskan maklumat yang diperlukan di dalam kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.6.Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan gigi dan suntikan pelalian dengan kerjasama Pejabat Kesihatan daerah.7.Merancang mengadakan program kesihatan sekolah.8.Menguruskan murid yang memerlukan rawatan.9.Mewujudkan pembudayaan sekolah bersih dan sihat.

BIDANG TUGAS JK 3K (KESELAMATAN):

1. Membuat pemeriksaan yang kerap pada alat pemadam api, hos bomba dan carta aliran elektrik bangunan.2. Membuat pelan / laluan keselamatan keluar dari kelas, makmal dan pusat sumber jika berlaku kebakaran.3. Mengadakan latihan kebakaran / kecemasan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.4. Meletakkan tanda amaran BAHAYA di tempat-tempat yang bahaya.5. Menerangkan kepada murid-murid langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ketika berlaku kecemasan.6. Berhubung dengan pihak BOMBA untuk mengadakan demonstrasi pencegahan kebakaran.7. Memastikan premis sekolah dalam keadaan terurus dan selamat.

BIDANG TUGAS JK 3K (KEBERSIHAN SEKOLAH):

1. Memeriksa kawasan sekolah setiap minggu bagi mengesan takungan air.2. Melupuskan bekas-bekas takungan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes.3. Meletakkan abate ke dalam bekas takungan air dan membuat pemantauan setiap tiga bulan sekali.4. Membuat laporan aedes didalam buku laporan dan 5. Menghantar sebulan sekali ke Pejabat Kesihatan Daerah dan Pejabat Pelajaran Daerah.

BIDANG TUGAS JK PPDa:

1. Mencari seberapa banyak maklumat mengenai bahayanya dadah untuk disampaikan kepada murid.2. Merancang program dan pertandingan pencegahan dadah.3. Bekerjasama dengan agensi penguatkuasa untuk mengadakan program kesedaran seperti CCRC dan AADK4. Mendapatkan dan menampal poster-poster tentang bahayanya dadah dalam kawasan sekolah.5. Mewujudkan sudut PPDa di sekolah6. Menyediakan laporan program pencegahan dadah

BIDANG TUGAS JK KANTIN:

1.Menentukan pihak pengusaha kantin mematuhi syarat- syarat dan peraturan yang ditetapkan.2.Memastikan kebersihan dan mutu makanan serta kebersihan umum kantin diberi perhatian.3.Mengawasi murid makan mengikut tertib dan berperaturan.4.Memastikan murid beratur semasa membeli makanan.5.Menyediakan tugasan pengawasan di kantin.6.Menceriakan kantin.7.Mengisi maklumat Menghantar laporan sis kantin kepada PPWPP

BIDANG TUGAS JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING:

1. Merancang dan melaksanakan program bimbingan dan kaunseling serta aktiviti tahunan.2. Mengumpul, menyimpan dan mengemaskinikan maklumat murid dan memastikan sesi bimbingan dan kauseling dijalankan: i. Latar belakang dan peribadi pelajar ii. Pelajar yang bermasalah iii. Pelajar yang bermasalah dalam pelajaran iv. Pelajar yang bermasalah sosial3. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam membimbing pelajar yang bermasalah4. Merancang dan melaksanakan majlis/hari orientasi tahun satu.5. Mengadakan kursus dalaman untuk murid, pengawas, ketua dan penolong ketua kelas,pemimpin unit/kelab dan persatuan dan kursus kemahiran membuat keputusan.6. Mengendalikan perkhidmatan pengumpulan dan memberi maklumat termasuk yang berkaitan dengan kerjaya,risalah poster, buletin sekolah,dadah,aids,denggi dan sebagainya.7. Perkhidmatan mencegah penggunaan dadah dan inhalen.8. Melengkapkan sistem fail,rekod dan dokumentasi.9. Menyediakan laporan lengkap tentang perlaksanaan aktiviti dan perkembangan unit bimbingan dan kaunseling 10. Melaksanakan ujian dan pelaporan ujian diagnostik

BIDANG TUGAS JK KEBAJIKAN:

1.Mendapatkan maklumat murid yang memerlukan bantuan2.Menyenaraikan nama murid anak yatim dan murid miskin3.Mengurus kutipan dan perbelanjaan tabungan murid.4.Menyediakan penyata kewangan tabung.5.Khidmat derma/ sumbangan kepada pihak tertentu seperti murid yang kematian ibu bapa

BIDANG TUGAS JK KWAPM:

1. Mengenal pasti murid yang layak mendapat KWAPM.2.Mengagih dan memungut borang permohonan .3.Menyediakan surat pelantikan AJK pemilih.4.Menyediakan senarai nama murid yang mendapat KWAPM.5. Mengurus majlis penyampaianKWAPM.

BIDANG TUGAS JK KECERIAAN KELAS:

1.Memastikan keadaan kelas sentiasa bersih dan teratur.2.Menyenaraikan nama guru bertugas untuk mengadili pertandingan kebersihan kelas.3. Menyediakan sijil, hadiah dan piala pusingan kepada pemenang pertandingan kelas kondusif