tugas harian fail meja_pk koko 2015 rosli.docx

Download TUGAS HARIAN  FAIL MEJA_PK KOKO 2015 ROSLI.docx

Post on 04-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Nama Pegawai :ROSLI BIN ZAINI

Jawatan:GPK KOKURIKULUM

Tarikh:28.04.2015 02.05.2015 (MINGGU KE-18)

TarikhButir-Butir TugasCatatan

28/04/2015

i. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastaMenyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga

29/04/2015i. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastav. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjagaR

30/04/2015i. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastav. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjagaUrusetia kejohanan

01/05/2015CUTI SEMPENA HARI PEKERJA

02/05/2015i. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastav. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga

Nama Pegawai :ROSLI BIN ZAINI

Jawatan:GPK KOKURIKULUM

Tarikh:05.05.2015 09.05.2015 (MINGGU KE-19)

TarikhButir-Butir TugasCatatan

05/05/2015PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Menjalankan tugas tugas pentadbiran i. Perhimpunan pagiii. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumiii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iv. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.v. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastavi. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga.

06/05/2015PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Menjalankan tugas-tugas Pentadbirani. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastav. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga.

07/05/2015PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Menjalankan tugas-tugas Pentadbirani. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastav. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga.

08/05/2015PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

i. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastaMenyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga

09/05/2015PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Menjalankan tugas tugas pentadbiran i. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastav. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga

Nama Pegawai :ROSLI BIN ZAINI

Jawatan:GPK KOKURIKULUM

Tarikh:12.05.2015 16.05.2015 (MINGGU KE-20)

TarikhButir-Butir TugasCatatan

12/05/2015Menjalankan tugas tugas pentadbiran i. Perhimpunan pagiii. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumiii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iv. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.v. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastavi. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga.

13/05/2015CUTI SEMPENA HARI WESAK

14/05/2015Menjalankan tugas-tugas Pentadbirani. Mengemaskini fail Pengurusai. Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastav. Menyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga.

15/05/2015i. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid membantu Guru Besar mengurus dan mentadbir sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan.iii. Mewujudkan net working di antara atau sesama rakan sejawat.iv. Mengawasi dan menyelenggara perkakasan/peralatan yang dibekalkan kepada bidang kokurikulum atau yang diperolehi dengan menggunakan peruntukan kerajaan, atau pun yang didermakan oleh agensi-agensi kerajaan dan pihak swastaMenyebarkan maklumat/arahan/tawaran/dsbnya yang diterima daripada Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah dan agensi-agensi luar kepada guru-guru, murid-murid dan ibu bapa atau penjaga

16/05/2015i. Mengemaskini fail Pengurusan Kokurikulumii. Bekerjasama dengan Penolong Kanan Akademik dan Penolong Kanan Hal