tows matriks

Download Tows Matriks

If you can't read please download the document

Post on 03-Jan-2016

66 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TOWS MATRIK

TRANSCRIPT

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH TAHUN 2012

TOWS MATRIKS : PANITIA BAHASA INGGERIS

1)Analisa Persekitaran TOWS/COWS (BIDANG/UNIT*:BAHASA INGGERIS

(S) KEKUATAN(W) KELEMAHAN

S1 - Semua guru Bahasa Inggeris OpsyenW1 - Kemudahan ICT banyak yang rosak dan

tidak lengkap

LUARAN DALAMANS2 - 90% guru Bahasa Inggeris berpengalamanW2 - Guru tidak dapat menumpukan P&P kerana

lebih 5 tahunbeban tugas bersifat perkeranian yang banyak

W3 - Motivasi murid di tahap rendah

S3 -Guru sumber daerah dan pemeriksa kertas

UPSR ada di sekolah

(O) PELUANGSTRATEGI SOSTRATEGI WO

O1 -Ibu bapa mementingkan pelajaran anak-anakS1O1Guru dan Ibu Bapa dapat berjumpa dan W1O2Memperluas aktiviti murid melalui ICT bagi

bekerjasama untuk meningkatkan prestasi meningkatkan minat terhadap B. Inggeris

O2 -Menggunakan prasarana ICT untuk menarikS202Guru menggunakan ICT dalam P&P untukW2O1Program parenting oleh PIBG

minat murid dalam Bahasa Inggerispenerimaan murid yang efektifW3O3Menjemput pakar-pakar dari PPD untuk

O3 -PPD sedia beri khidmat nasihatS3O3Program-program SMART naungan PPDmenjayakan program motivasi murid

( C) CABARANSTRATEGI SCSTRATEGI WC

C1 -Ibu bapa langsung tidak ambil peduli denganS1C2Guru bekerjasama dalam satu kumpulan

prestasi pembelajaran anak merekadan menjalankan lesson study

C2 -Kekangan dari segi masa dan tenaga untuk S2S3Guru menghasilkan satu perancangan

menjayakan aktivitiC3akademik yang mantap untuk menarik minat

C3 -Sebahagian besar murid lemah tidak hadirmurid

kelas tambahan & klinikS2C1Guru menganjurkan program motivasi ibu bapa

ANALISIS SWOC: PANITIA BAHASA INGGERISPELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM : BAHASA INGGERIS

ISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIANSasaran (ETR)

TOV20122013201420152016

1.Pencapaian Bahasa Inggeris lemahPeratus lulus matapelajaran Bahasa Inggeris PKSR tidak mencapai 90%Meningkatkan peratus kelulusan Bahasa Inggeris PKSR melebihi standard minima sekolah menjelang 2016~Grammar Power

~VOCEP

~COSES

~MAX ICT

~Action ResearchPeratus murid yang lulus Bahasa Inggeris dalam PKSRstandard minima80%83%85%88%90%

2.Peratus lulus Bahasa Inggeris UPSR menurun 7%Peratus lulus matapelajaran Bahasa Inggeris UPSR hanya 84% sahaja.Meningkatkan peratus kelulusan Bahasa Inggeris UPSR

mencapai 90% menjelang 2016~English in Camp

~Grammar Power

~VOCEP

~COSES

~SAREAP

~BORDER CLINIC

~MAX ICT

~Action ResearchPeratus murid yang lulus Bahasa Inggeris dalam UPSR84%85%87%88%89%90%

3.Bilangan murid mendapat A dalam Bahasa Inggeris menurun 50%.Bilangan murid mendapat gred A untuk Bahasa Inggeris hanya 35 orang.Meningkatkan bilangan murid mendapat gred A untuk Bahasa Inggeris UPSR sehingga 45% menjelang 2016~English in camp

~Grammar Power

~VOCEP

~COSES

~SAREAP

~BORDER

CLINIC

~MAX ICT

~Action ResearchBilangan murid yang mendapat gred A untuk Bahasa Inggeris dalam UPSR16%35%38%40%43%45%

PELAN TAKTIKAL BIDANG KURIKULUM : BAHASA INGGERIS

BILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERINDIKATOR PENCAPAIAN

TOVETR

1English in CampMeningkatkan minat murid dalam Bahasa InggerisMadam RoseFebTiadaSemua murid Tahun 6 menjalani aktiviti-aktiviti yang disediakan0%100% murid Tahun 6 menghadiri English in Camp selama 1 hari

1Grammar Power untuk murid Tahun 4-6Meningkatkan penguasaan tatabahasa di kalangan muridPn. K. SilviJan- OgosBuku Kerja Bahasa Inggeris yang telah ditetapkanSekurang-kurangnya 2 tajuk tatabahasa dihabiskan setiap bulan40% murid menguasai tatabahasa60%murid menguasai Tatabahasa.

2VOCEP(Vocabulary Enrichment Programme) Murid Tahun 1-5Meningkatkan perbendaharaan kata di kalangan muridPn. NamiyahJan - OgosTiadaMenambahkan 2-5 perkataan setiap hari0% peningkatan perbendaharaan kata80% murid dapat mengayakan perbendaharaan kata dalam penulisan esei

3COSEP(Copy Sample Essays) Murid Tahun 5&6Mengukuhkan kemahiran penulisan Bahasa InggerisPn. LailaJan -SeptTiada2 contoh esei dibincangkan dan disalin setiap bulan0% murid didedahkan kepada contoh esei cemerlang100% murid didedahkan kepada contoh esei yang cemerlang

4SAREAP ( Self Access Reading Programme)

Murid Tahun 6Pengayaan perbendaharaan kata melalui teks pemahamanSemua guru BI Tahun 6Jan- SeptMenggunakan suratkhabar yang dibeli muridMembaca 3 keratan akhbar sebulan30% murid membaca akhbar Bahasa Inggeris secara berkala dan berterusan100% murid membaca akhbar bahasa Inggeris secara berkala dan berterusan

5Border Clinic

Penumpuan khas kepada murid-murid yang berpotensi lulus serta yang berpotensi mendapat gred A dalam Bahasa Inggeris UPSRPn Hizatul & Madam RoseMac- SeptLampiran-lampiran yang sesuaiSesi klinik diadakan sekurang-kurangnya 2 kali sebulan0% murid terpilih 100% murid terpilih berjumpa dengan guru secara berkala.

6SAGA

(Share, Act, Guide &

Apply)

Sesi perjumpaan

perbincangan professional

guru guru Bahasa Inggeris

Pn Wan RoszianaFeb- OktBergantung kepada keperluan100% guru BI mendapat pendedahan mengenai kaedah P&P yang berkesan.

ANALISIS SWOC PANITIA BAHASA INGGERISKEKUATAN ( STRENGTH S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasiS2Pemantauan kurikulum yang berterusan

S3Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalisme

S4 Kelas tambahan diadakan S5 Ada guru yang merupakan penanda kertas peperiksaan.

KELEMAHAN (WEAKNESS W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran Bahasa InggerisW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai 3MW3Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasi

W4Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan Pembelajaran

W5Pelajar lemah dalam penguasaan mengarangW6 Peruntukan kewangan yang tidak mencukupi.

W7 Tidak cukup guru opsyen untuk mengajar Bahasa Inggeris.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolah.O2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru.O3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatan.O4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar.O5 Sokongan kuat daripada PPD.O6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan.

CABARAN / ANCAMAN (THREATS-C)

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik.C2Terdapat banyak pusat hiburan dan cybercafe di bandar Kodiang.C3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran

Bahasa Inggeris.C4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaran.C5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendah.

C6 Pergaulan pelajar dengan golongan dewasa yang mendorong kepada masalah sosial seperti ponteng.

TOWS MATRIKS : PANITIA BAHASA INGGERIS DALAMAN

LUARANKEKUATAN ( S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasi

S2 Peruntukan kewangan yang

mencukupiS3Pemantauan kurikulum yang berterusan

S4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalisme

S5 Kelas tambahan diadakan

KELEMAHAN ( W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran Bahasa InggerisW2Kedapatan pelajar yang tidak menguasai 3MW3Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasi

W4Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan Pembelajaran

W5Pelajar lemah dalam penguasaan mengarang.

W6 Peruntukan kewangan yang tidak mencukupi.

W7 Tidak cukup guru opsyen untuk mengajar Bahasa Inggeris.

PELUANG ( O )

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolah

O2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru

O3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatan

O4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar

O5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

W1 + W2 + W3 + W5 Program Latih TubiS1 + S2 + S3 + S4 + S5

Ceramah motivasiS3 + S4 + O2 + O4

Hadiah Peningkatan AkademikS3 + O2 + O3 + W1 + W3 + W4 + W5 Program Teknik Menjawab Soalan

S1 + S2 + S4 + W2 + W3 + W4 + W5

Kelas Tambahan

S1 + S3 + S5 + W1 + W3

Ulangkaji Terancang

CABARAN / ANCAMAN ( C )

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik

C2Terdapat banyak pusat hiburan dan cybercafe di bandar berdekatanC3 Pelajar menganggap remeh terhadap

mata pelajaran C4 Masalah disiplin pelajar yang

mengganggu semasa proses

pengajaran dan pembelajaran

C5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar

yang agak rendahC6 Pergaulan pelajar dengan golongan dewasa yang mendorong kepada masalah sosi