tingkatan 5

Download Tingkatan 5

Post on 11-Jul-2015

468 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA MRSM KOTA PUTRA , BESUT , TERENGGANU.MINGGU BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN Pengenalan kepada Subjek Pendidikan Islam HASIL PEMBELAJARAN -menyatakan tajuk-tajuk yang terlibat dalam sukatan pelajaran subjek PAI ting. 5 -manyatakan syarat-syarat untuk mendapat A dalam subejk pendidkan Islam - Menjelaskan kepentingan belajar PAI. Aras 1 Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Menyatakan maksud kalimah AlMusyrikin dan konsep perdamaian. Aras 2 Menjelaskan tanggungjawab Muslim selepas perdamaian. Menghuraikan strategi berdakwah. Aras 3 Menjelaskan kepentingan dan kebaikan memberi layanan baik kepada bukan Islam. Menjelaskan kesan peperangan dan kesan perdamaian. Menjelaskan pengajaranpengajaran ayat. CADANGAN AKTIVITI P&P -Perbincangan Tajuk-tajuk tingkatan 5 PAI Pembentangan Syarat syarat mendapat A dalam subjek PAI Kepentingan belajar PAI Bacaan Contoh: Bacaan guru, alat rakaman atau CD. Perbincangan: Ciri-ciri pendakwah, strategi dan teknik berdakwah, sasaran dakwah, peranan badan-badan dakwah di Malaysia. Kajian Perpustakaan: Berkenaan mualaf terkenal. Lawatan Sambil Belajar: Pusat-pusat dakwah seperti Jabatan Agama Islam, PERKIM, JAKIM. Menulis Semula Teks Berkaitan Dakwah Ke Dalam Tulisan Jawi. Soal Jawab dan Penerangan: Konsep perkahwinan dalam Islam dan adat perkahwinan masyarakat Malaysia. Perbincangan: Pengertian perkahwinan dari bahasa dan istilah, hikmah perkahwinan, keruntuhan rumahtangga masa kini dan Perkahwinan Nota edaran Rencana yang berkaitan Menjaga maruah dan kehormatan. Bertindak secara rasional dan berfikiran waras. KONSEP/ISTILA H ALAT BANTU MENGAJAR PENERAPAN NILAI Sentiasa menuntut ilmu

1 2/1 8/1

Musyrikin Perdamaian Peperangan

2 9/1 15/1

KEFAHAMAN ALQURAN: LAYANAN BAIK KEPADA ORANG BUKAN ISLAM ; SURAH ATTAUBAH AYAT 6

Pita rakaman atau CD.

Memberi maaf apabila diminta. Gigih memahamkan Islam kepada rakan sebaya.

IBADAT: PERKAHWINAN DALAM ISLAM

Aras 1 Menyatakan konsep perkahwinan dalam Islam. Menyatakan hukum-hukum perkahwinan. Menyatakan hikmah perkahwinan mengikut hukum syarak dari aspek kesihatan(rohani atau jasmani), ekonomi dan sosial.

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 Aras 2 Menerangkan galakan berkahwin berdasarkan sunnah. Aras 3 Menjelaskan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Menyenaraikan langkah-langkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. langkah-langkah ke arah perkahwinan yang menepati dengan syariat Islam. Perbincangan Dalam Kumpulan: Langkah mengatasi dan pencegahan perzinaan dan AIDS/HIV Menulis Rencana Ringkas Dalam Tulisan Jawi: Berdasarkan pengalaman pelajar mengenai majlis walimatulurus. Sumbang Saran: Calon Suami Atau Isteri berdasarkan pengetahuan pelajar dan mengaitkan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh syarak. Perbincangan Kump. 1: Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang diharamkan berkahwin kerana keturunan, susuan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 2; Mahram kekal dan mahram sementara. Perbincangan Kump. 3: Akibat mengabaikan tanggungjawab rumahtangga, hukum pengharaman berkahwin dan alasan-alasan berdasarkan penyusuan, keturunan dan persemendaan. Perbincangan Kump. 1: Hikmah melihat pasangan semasa proses peminangan, adab-adab yang perlu dipatuhi dalam tempoh pertunangan. Perbincangan Kump. 2; Tingkahlaku yang betul dan

3 16/1 22/1

IBADAT: KAIFIYAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM (PEMILIHAN CALON SUAMI DAN ISTERI & PEMINANGAN DAN BATAS PERGAULAN)

Aras 1 Menyatakan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh ajaran Islam. Menyatakan syarat-syarat bakal suami dan isteri. Menyatakan tentang mahram kekal dan mahram sementara. Menyatakan pengertian peminangan. Menyatakan cara-cara peminangan mengikut syariat Islam. Menyatakan hukum melihat dan batas-batas terhadap bakal suami dan isteri semasa meminang. Menyatakan perempuanperempuan yang boleh dipinang. Aras 2 Menerangkan panduan memilih bakal suami dan isteri yang disarankan oleh Islam. Menjelaskan hikmah-hikmah perlu adanya peminangan. Aras 3 Menghuraikan akibat mengabaikan ciri-ciri bakal suami dan isteri yang dituntut oleh Islam. Menghuraikan tingkahlaku yang

Haram Selamanya Haram Sementara Penyusuan Persemendaan Keturunan Merisik Meminang Batas Pergaulan

Nota edaran Gambargambar berkaitan peminang an.

Sentiasa mementingkan nilai-nilai agama semasa memilih teman hidup. Berani menghadapi risiko memilih bakal suami atau isteri. Memelihara maruah diri daripada terjebak ke lembah perzinaan. Bersangka baik antara satu sama lain. Sentiasa menepati janji dalam urusan kehidupan harian.

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 betul menurut hukum syarak semasa pertunangan yang telah disempurnakan. Menerangkan tingkahlaku yang menyalahi peraturan hukum syarak sepanjang tempoh pertunangan. menyalahi peraturan hukum, mencari jodoh melalui laman web(internet) Perbincangan Kump. 3: Mencari jodoh melalui laman web dan risikonya. Menulis Senarai Semak: Barangan yang sering dijadikan hadiah dalam majlis peminangan dengan tulisan jawi.

AKIDAH: IMAN MUTIARA HIDUP

Aras 1 Menyatakan konsep martabatmartabat iman dan dalil martabat iman bertambah dan berkurang iaitu ayat 2, Surah Al-Anfal. Menyatakan ciri-ciri orang yang bertambah imannya dan cara-cara melakukannya. Aras 2 Menghuraikan setiap martabat iman. Menyatakan sebab-sebab iman bertambah dan berkurangan. Menjelaskan kebaikan iman bertambah dan keburukan iman berkurangan terhadap seseorang. Aras 3 Menyenaraikan kesan-kesan iman yang bertambah dan iman yang berkurangan. Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan iman.

Perbincangan Berkumpulan: Iman yang tetap: iman para malaikat, iman yang sentiasa bertambah: iman para nabi dan rasul, iman yang sentiasa berkurang: iman orang fasik, iman yang boleh jadi bertambah dan berkurang: iman orang mukmin yang melakukan perintah dan larangan Allah, iman yang ditolak(mardud): iman orang munafik. Pembentangan Hasil Perbincangan Berkumpulan: Sebab iman bertambah, sebab iman berkurang, kebaikan dan keburukan iman bertambah dan berkurang. Aktiviti Penghayatan Islam: Usrah Tayangan Video; Sesuai dengan tajuk dan diikuti dengan perbincangan dan rumusan. Perbincangan: Pengertian musafir, keperluan terhadap musafir, adab semasa di jalan dan perjalanan.

Iman Kemanisan iman

Nota edaran CD Nasyid Kumpulan Raihan

Ikhlas berdoa memohon ditingkatkan iman kepada Allah. Sentiasa memelihara tingkahlaku

4

ADAB DAN AKHLAK

Aras 1 Menyatakan pengertian musafir. Menyatakan keperluan terhadap musafir.

Musafir

VCD Jejak Rasul VCD solat

Mengamalkan adab-adab semasa di jalan dan perjalanan.

3

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 25/1 -29/1 ISLAMIAH: ADAB BERMUSAFIR Menyatakan bahawa Islam menganjurkan adab-adab tertentu semasa di jalan dan perjalanan. Menerangkan adab semasa di jalan dan perjalanan. Jamak dan Qasar Peta minda hukum musafir. Edaran doa keluar dari rumah, doa musafir, doa menaiki kenderaan .

Tayangan Video: Yang berkaitan musafir seperti Jejak Rasul. Perbincangan Kumpulan: Adab-adab semasa di jalan dan perjalanan, kesan-kesan buruk tidak mematuhi adab bermusafir, jauh perjalanan, luas pandangan, banyak pengalaman. Membuat Catatan Perjalanan Dalam Tulisan Jawi. Tunjuk Cara: Solat Jamak dan Qasar melalui tayangan VCD. Membuat Peta Minda: Hukum dan dalil bermusafir. Menghafaz Doa: Doa keluar dari rumah, doa musafir, doa menaiki kenderaan. Diskusi: Penubuhan kerajaan Abbasiyyah berasaskan kepada buku rujukan, bahan edaran dan latar belakang kerajaan Abbasiyyah. Menulis Rencana: Islam Satu Cara Hidup Kajian Perpustakaan: Tentang perkembangan Islam. Kerja-Kerja Berkumpulan: Menulis buku folio Faktor kejayaan penyebaran Islam pada zaman Abbasiyyah dengan tulisan jawi. Al-Khalifah Al-Wazir Al-Dawawin Wilayah Al-Ahd Al-Kuttab Dewan AlMazalim Qadi AlQudhah

Bersopan santun di jalan raya dan dalam perjalanan. Sentiasa bersifat kasih sayang dan dapat mengekalkan silaturrahim. Sentiasa membersihkan hati dari sifatsifat keji.

Aras 2 Menjelaskan sebab-sebab perlunya adab sebelum, semasa dan kembali dari perjalanan. Memahami dalil nakli adab-adab perjalanan(musafir) Aras 3 Menjelaskan kesan-kesan buruk apabila tidak mematuhi adab bermusafir. Menghuraikan musafir yang diharuskan dan ditegah oleh syarak. Menjelaskan musafir yang digalakkan iaitu haji dan umrah, menuntut ilmu dan menziarahi ibu bapa, keluarga, rakan dan seumpamanya.

5 21/1/08 25/1/08

SIRAH NABAWIYYAH DAN TAMADUN ISLAM: PENYEBARAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYYAH.

Aras 1 Menyatakan latar belakang kerajaan Abbasiyyah dari aspek struktur organisasi dan khalifah terkenal. Menyatakan faktor-faktor dalam dan luar penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah iaitu permintaan daripada penduduk setempat, pembebasan dari penjajahan, hubungan diplomatik dan usaha-usaha pedagang Islam menyebarkan dakwah. Aras 2 Menjelaskan khalifah Abbasiyyah yang terkenal iaitu Abu Abbas, Abu

Peta kawasan penyebara n Islam di zaman Abbasiyah Nota edaran

Berusaha menuntut pelbagai ilmu pengetahuan. Menghargai jasa dan sumbangan tokoh ilmuan. Mengambil iktibar daripada cendekiawan Islam silam dalam penguasaan ilmu.

4

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.5 Jafar, Harun Al-Rasyid dan AlMamun. Menerangkan sumbangan dan jasa utama khalifah tersebut.

Melukis Peta: Peta kawasan penyebaran Islam di zaman Abbasiyah. Tugasan Di Rumah: Biodata empat khalifah Abbasiyyah yang terkenal dan sumbangannya.

Aras 3 Merumuskan kesan-kesan positif penyebaran Islam dari aspek akidah, kebudayaan, pemikiran dan sistem kemasyarakatan. Menjelaskan bagaimana semangat juang umat Islam pada zaman Abbasiyyah dapat diamal