tingkatan 5 bab 4 reproduction and growth

Click here to load reader

Post on 16-Jul-2015

833 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

BAB 4 PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHANTAHUN 2005

1. Apakah nama proses penyalinan kulit dalam serangga?A. Kemotaksis

B. Thrombosis

C. Dialisis

D. Ekdisis

2. Apakah penerangan yang terbaik bagi persenyawaan ganda dua?A. Satu gamet jantan bersenyawa dengan dua nukleus kutub

B. Satu gamet jantan bersenyawa dengan satu sel telur dan dua nukleus kutub yang bercantum

C. Satu gamet jantan bersenyawa dengan satu sel telur dan satu lagi gamet jantan bersenyawa dengan dua nukleus kutub

D. Satu gamet jantan bersenyawa dengan satu sel telur dan satu lagi gamet jantan bersenyawa dengan satu nukleus kutub.

3. Rajah menunjukkan peringkat perkembangan pundi embrio dalam ovul tumbuhan berbunga.

PQR

AMitosis Meiosis 4 nukleus haploid

BMitosis Meiosis8 nukleus haploid

CMeiosisMitosis 4 nukleus haploid

DMeiosisMitosis 8 nukleus haploid

4. Gambarajah menunjukkan keratan membujur hujung akar tumbuhan.

Antara sel P, Q, R dan S yang manakah terdapat pada Zon III?

A. P dan Q

B. Q dan R

C. P dan S

D. R dan S

5. Graf menunjukkan perubahan aras hormon progesteron dalam seorang dalam seorang perempuan.

Antara yang berikut yang manakah berlaku pada titk Y?

A. Embrio terus tumbuh

B. Perempuan itu mengalami keguguran

C. Pertumbuhan embrio terencat

D. Perempuan itu mengalami kehamilan ektopik

TAHUN 2006

6. Antara yang berikut yang mnakah bukan kesan ketidakseimbangan hormon?A. Sindrom prahaid (PMS)

B. Keguguran fetus

C. Putus haid

D. Kehamilan

7. Hormon yang manakah membaik pulih endometrium uterus selepas berlaku haid?A. Hormon estrogen

B. Hormon progesteron

C. Hormon peluteinan

D. Hormon peransang folikel

8. Rajah 15 menunjukkan satu sel yang terlibat dalam proses pembiakan manusia.

Rajah 15Antara yang berikut yang manakah bukan ciri penting sel itu dalam proses pembiakan?

A. Kehadiran nukleus

B. Kehadiran sitoplasma

C. Mempunyai ekor

D. Mengandungi banyak mitokondria

9. Rajah 16 adalah graf yang menunjukkan pertumbuhan belalang.

Rajah 16Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang maklumat daripada graf itu?A. Panjang badan bertambah di QS kerana rangka luar lembut

B. Panjang badan bertambah di QS kerana jisim badan bertambah

C. Panjang badan tidak bertambah di PQ kerana tiada perkembangan tisu badan

D. Panjang badan tidak bertambah di PQ kerana jisim badan tidak bertambah

10. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang pembentukan kembar seiras dan kembar tak seiras?Kembar seirasKembar tak seiras

ADihasilkan daripada satu sel sperma yang mensenyawakan satu ovumDihasilkan daripada dua sel sperma yang mensenyawakan dua ovum yang berbeza

BMenghasilkan dua zigot yang berbezaMenghasilkan dua zigot yang serupa

CBerkongsi satu plasenta yang samaMempunyai dua plasenta yang berasingan

DMenghasilkan dua individu yang serupaMenghasilkan dua individu yang berbeza.

TAHUN 2007

11. Rajah 18 menunjukkan keratan rentas batang tumbuhan dikotiledon yang mengalami pertumbuhan sekunder.

Rajah 18Apakah R, S dan T?

RST

AFloem primerXilem sekunderFloem sekunder

BXilem sekunderFloem primerFloem sekunder

CFloem sekunder Floem primerXilem sekunder

DFloem primerFloem sekunder Xilem sekunder

12. Rajah 20 menunjukkan keratan rentas sebahagian ovul sejurus sebelum persenyawaan.

Rajah 20Apakah X?

A. Sel sinergid

B. Sel antipodal

C. Sel kutub

D. Sel telur

13. Antara hormon berikut, yang manakah merangsang proses pongovulan?A. Progesteron

B. Hormon peluteinan

C. Hormon perangsang folikel

D. Estrogen 14. Rajah 21 menunjukkan peringkat-peringkat dalam perkembangan embrio manusia.

Rajah 21Antara A, B, C dan D, yang manakah peringkat morula?

15. Antara yang berikut, yang manakah betul menunjukkan suatu kelenjar endokrin dengan hormonnya?Kelenjar endokrinHormon

ASel-sel folikelHormon perangsang folikel

BOvari Hormon peluteinan

CKelenjar pituitariEstrogen

DKorpus luteum Progesteron

TAHUN 2008

16. Rajah 23 ialah rajah skema yang menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembentukan ovum.

Rajah 23Antara sel A, B, C dan D, yang manakah ovum?

17. Satu pemeriksaan kesihatan ke atas seorang wanita menunjukkan kedua-dua oviduktusnya tersumbat. Rawatan yang manakah yang dapat membantu wanita itu untuk hamil?A. Alat dalam rahimB. Persenyawaan invitro

C. Penggunaan pil kesuburan

D. Permanian beradas18. Rajah 24 menunjukkan sistem pembiakan perempuan.

Rajah 24

Antara bahagian A, B, C, dan D, yang manakah tempat berlakunya persenyawaan?

19. Rajah 25 mewakili rembesan dua jenis hormon dalam kitar haid seorang perempuan.

Rajah 25

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar?

I. Peningkatan aras hormon J membaikpulih lapisan endometrium

II. Penurunan aras hormon J mengaruh penurunan aras hormon K

III. Peningkatan aras hormon K merangsang pengovulan

IV. Penurunan aras hormon K merangsang haid

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV20. Rajah 26 menunjukkan keratan rentas karpel bagi suatu tumbuhan.

Rajah 26Antara struktur berlabel A, B, C dan D, yang manakah merupakan gamet betina?TAHUN 2009

21. Rajah 27 menunjukkan suatu ringkasan spermatogrnesis.

Rajah 27

Kumpulan sel manakah yang mempunyai bilangan kromosom haploid?

A. Q dan R

B. Q dan T

C. R dan S

D. S dan T

22. Rajah 28 menunjukkan perkembangan satu folikel dalam ovari.

Rajah 28

Antara struktur berlabel A, B, C, dan D, yang manakah terlibat dalam perembesan progesteron?

23. Seorang isteri mengalami masalah kesukaran pengovulan. Rawatan hormon yang manakah paling sesuai untuk membantu isteri tersebut pengovulan?A. Hormon perangsang folikel

B. Hormon peluteinan

C. Progesteron

D. Estrogen

24. Rajah 29 menunjukkan perkembangan folikel dari hari pertama hingga hari ke-15 dalam kitar haid.

Rajah 29

Apakah yang akan terjadi pada struktur P selepas hari ke-15?

A. Merosot

B. Merangsang penghasilan hormon perangsang folikel (FSH)

C. Berkembang menjadi korpus luteum

D. Berkembang menjadi folikel sekunder

TAHUN 2010

25. Rajah 24 menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembentukan butir debunga di dalam suatu anter.

Rajah 24

Urutan yang manakah yang betul?

A. I II III - IV

B. I III II IV

C. IV II III I

D. IV III II I

26. Apakah kromosom seks dalam gamet jantan dan gamet betina?Gamet jantanGamet betina

AX atau YY sahaja

BX atau YX sahaja

CX sahajaY sahaja

DY sahajaX sahaja

27. Rajah 25 menunjukkan lengkung sigmoid bagi pertumbuhan suatu organisma.

Rajah 25

Apakah kadar pertumbuhan di bahagian P, Q dan R?

P Q R

APerlahan Cepat Sifar

BCepat Sifar Perlahan

CSifar Perlahan Cepat

D Cepat Perlahan Sifar

28. Rajah 26 menunjukkan keratan rentas batang dikotiledon yang telah mengalami pertumbuhan sekunder.

Rajah 26

Susunan yang manakah yang betul?

IIIIIIIV

AFloem primerFloem sekunderXilem sekunderXilem primer

BFloem sekunderFloem primerXilem primerXilem sekunder

CXilem primerXilem sekunderFloem sekunderFloem primer

DXilem sekunderXilem primerFloem primerFloem sekunder

29. Rajah 27 menunjukkan keratan memanjang sekuntum bunga.

Rajah 27

Bunga itu dipotong pada X. Pernyataan manakah yang menerangkan mengapa ovari itu tidak berkembang menjadi buah?

A. Ovul tidak disenyawakan

B. Ovul tidak menerima nutrien

C. Ovul gagal mendapat oksigen daripada udara

D. Ovul gagal menghasilkan pundi embrio30. Rajah 28 menunjukkan struktur satu ovul.

Rajah 28

Antara bahagian A, B, C dan D, yang manakah akan bergabung dengan X semasa persenyawaan ganda dua untuk membentuk nukleus triploid?

TAHUN 2011

31. Rajah 19 menunjukkan sistem pembiakan lelaki.

Rajah 19

Antara bahagian A, B, C, dan D, yang manakah mengandungi sel haploid?32. Rajah 20 (a) menunjukkan tiga zon pertumbuhan, P, Q, dan R, pada hujung akar sejenis tumbuhan.

Rajah 20 (a)Rajah 20 (b) menunjukkan proses pertumbuhan pada hujung akar.

Rajah 20 (b)

Antara yang berikut, yang manakah dipadankan dengan betul untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam proses pertumbuhan itu?

PQR

AXYZ

BXZY

CYXZ

DZXY

33. Rajah 21 menunjukkan suatu keratan membujur bagi sekuntum bunga.

Rajah 21

Antara bahagian A, B, C dan D, di manakah perkembangan bunga berlaku?

TAHUN 2012

34. Antara yang berikut, manakah yang meransang pengovulan?A. Aras LH yang tinggi

B. Aras FSH yang tinggi

C. Aras estrogen yang tinggi

D. Aras progesteron yang tinggi

35. M adalah bilangan spermatozoa yang terbentuk daripada satu spermatosit primer dan N bilangan ovum yang terbentuk daripada satu oosit primer. Apakah nilai M dan N?MN

A11

B14

C41

D44

BAB 5: PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHAN

JAWAPAN

1. D2. C3. D4. A5. C6. D7. A8. B9. A10. B11. D12. A13. B14. C15. D16. C17. B18. A19. B20. D21. D22. C23. B24. C25. D26. B27. D28. A29. A30. C31. D32. D33. A

34. A35. CQ

P

Pundi e

View more