tilawah 1 sem 1 : penyerahan diri

Download TILAWAH 1 SEM 1 : PENYERAHAN DIRI

Post on 22-Jan-2018

558 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. AYAT 161 HINGGA 165 SURAH AL ANAM anuar2u.com
 2. 2. OBJEKTIF Membaca ayat 161 hingga 165 surah al Anam dengan betul dan bertajwid. Menyatakan intisari ayat 162 hingga 163 surah al Anam. Menjelaskan tuntutan penyerahan diri kepada Allah. Menjelaskan larangan mensyirikkan Allah. Meninggalkan segala amalan syirik kepada Allah anuar2u.com
 3. 3. anuar2u.com
 4. 4. AYAT BACAAN / Surah al-Anam 161 - 165 anuar2u.com
 5. 5. AYAT KEFAHAMAN 162. Katakanlah: Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 163. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". anuar2u.com
 6. 6. INTISARI AYAT Matlamat hidup seorang mukmin ialah seluruh hidupnya, solatnya, ibadahnya dan matinya hanya diserahkan kepada Allah. Kita dilarang menyekutukan Allah dengan apa pun dan hendaklah yakin bahawa Allah itu Maha Berkuasa. Menyerah diri kepada Allah bermaksud sentiasa reda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. anuar2u.com
 7. 7. anuar2u.com
 8. 8. "Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ku. (Adz Dzariyat: 56) Tujuan hidup ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Beribadah kepada Allah bererti memusatkan penyembahan kepada Allah semata mata. Ini bererti seluruh aspek kehidupan di dunia ini, lahir dan batin, jasmani dan ruhani, baik dalam kehidupan individu ataupun dalam kehidupan bermasyarakat hendaklah diatur menurut peraturan dan undang undang yang ditetapkan Allah. anuar2u.com
 9. 9. anuar2u.com
 10. 10. Tuntutan penyerahan diri kepada Allah Mentaati Allah dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya Seorang hamba yang menyerah diri dengan mentauhidkan Allah, dan melakukan ibadah semata-mata kepadaNya Tidak melakukan perkara yang menyebabkan syirik kepada Allah Reda terhadap segala yang berlaku dan yakin dengan ketentuan Allah anuar2u.com
 11. 11. anuar2u.com
 12. 12. CARA REDA DENGAN TAKDIR ALLAH anuar2u.com
 13. 13. anuar2u.com
 14. 14. anuar2u.com
 15. 15. PENGERTIAN SYIRIK Ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan afal-Nya. Ia berlaku melalui pemujaan, penyembahan, permintaan, perlindungan dan kepatuhan kepada sesuatu selain Allah. anuar2u.com
 16. 16. BAHAGIAN SYIRIK SYIRIK JALI SYIRIK KHAFI Perlakuan Syirik Secara Terang CONTOH : Menyembah patung/ berhala Meminta bantuan iblis AKIBAT : Rosak akidah Terbatal iman Tidak Meletakkan Allah Sebagai Yang Mutlak Dalam Niat Terutama Dalam Ibadat CONTOH : RIAK Menunjuk-nunjuk kehebatan Diri UJUB Mengagumi diri sendiri TAKBUR membangga diri AKIBAT : Dibenci masyarakat Hilang rakan anuar2u.com
 17. 17. Menyembah Berhala anuar2u.com
 18. 18. anuar2u.com
 19. 19. Meminta bantuan iblis anuar2u.com
 20. 20. PERCAYA TANGKAL anuar2u.com
 21. 21. TENUNG / RAMALAN NASIB anuar2u.com
 22. 22. MOHON HAJAT DI KUBUR anuar2u.com
 23. 23. Perasaan riak.. anuar2u.com
 24. 24. anuar2u.com
 25. 25. anuar2u.com
 26. 26. Kenapa Allah Melarang Syirik Menyebabkan iman seseorang terbatal. Dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah. Menghilangkan pergantungan seorang hamba kepada Tuhannya. Rasa takut kepada makhluk lain melebihi takut kepada Allah. anuar2u.com
 27. 27. Takut Hantu ?? anuar2u.com
 28. 28. anuar2u.com
 29. 29. CARA MENJAUHKAN AMALAN SYIRIK Belajar ilmu akidah yang betul. Sentiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan- Nya. Yakin bahawa Allah yang maha berkuasa dan makhlukNya bersifat lemah. Membersihkan hati dari sifat tercela dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. anuar2u.com
 30. 30. anuar2u.com
 31. 31. anuar2u.com
 32. 32. Pengajaran Ayat Kita hendaklah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita hendaklah yakin bahawa Allah berkuasa menciptakan segala sesuatu Kita mestilah menjauhkan diri dari melakukan syirik kepada Allah. anuar2u.com
 33. 33. anuar2u.com