termination of employment - bm version

Click here to load reader

Post on 12-Feb-2016

1.320 views

Category:

Documents

24 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MALAYSIA LAW

TRANSCRIPT

 • MENJELAJAH PENGURUSAN SUMBER MANUSIA bersama MAIMUNAH PENAMATAN PERKHIDMATAN PEKERJA

  Topik-topik utama dalam Ruang ini adalah:

  Menguruskan Perletakan Jawatan Pekerja

  Menguruskan Pekerja Dalam Percubaan

  Mengurangkan Pekerja

  Persaraan Pekerja

  Menamatkan Kontrak Tempoh Tetap

  Kekecewaan Kontrak Pekerjaan

  Dalam Ruang bertajuk SISTEM DISIPLIN prosedur mengambil tindakan disiplin dibincang termasuk

  bagaimana hendak memecat pekerja kerana salahlaku. Dalam Ruang ini kita akan periksa bagaimana

  hendak mengurus pekerja dalam percubaan, termasuk bagaimana untuk menamatkan perkhidmatan

  mereka, bagaimana untuk mengendalikan pengurangan pekerja, bagaimana hendak menguruskan

  persaraan pekerja, isu-isu berhubung dengan menamatkan kontrak tempoh tetap dan kekecewaan

  kontrak pekerjaan (frustration of contract).

  Maimunah Aminuddin merupakan seorang pensyarah, penulis terkenal dan

  perunding di bidang pengurusan sumber

  manusia. Tajuk buku beliau termasuk:

  Human Resource Management (2nd ed, 2011, Oxford University Press)

  Malaysian Industrial Relations and Employment Law (7th ed, 2011, McGraw Hill)

  Termination of Employment: Understanding the Process (2010, CLJ Publication)

 • PERLETAKAN JAWATAN PEKERJA

  Pekerja berhak meletak jawatan pada bila-bila masa. Anda tidak

  boleh melarang pekerja meletak jawatan. Seorang pekerja perlu

  memberi notis kepada majikan dia sebelum meletak jawatan.

  Tempoh notis akan dinyatakan dalam surat perlantikan pekerja.

  Isu tempoh memberi notis ada dibincang dalam Ruang bertajuk

  PERSEKITARAN PERUNDANGAN DALAM PEKERJAAN. Seorang

  pekerja yang gagal untuk memberi notis perlu bayar ganti rugi,

  iaitu gaji ganti notis jika:

  1. Dia berada dalam skop Akta Pekerjaan, atau

  2. Ada syarat mengenakan ganti rugi dimasukkan dalam

  surat perlantikan dia.

  Anda boleh benarkan seorang pekerja berhenti tanpa memberi

  notis jika anda mahu, bergantung kepada keadaan. Sebagai

  contoh, sekiranya seorang pekerja akan berhenti untuk

  melanjutkan pelajaran dan dia cuma diberitahu beberapa hari

  sahaja sebelum pendaftaran bahawa dia ditawarkan tempat di

  kolej yang dipilih, anda boleh benarkan dia berhenti tanpa

  memberi notis.

  Surat perletakan jawatan mesti dalam bentuk hitam putih dan ditulis sendiri oleh pekerja berkenaan.

  Jangan drafkan atau sediakan surat perletakan jawatan untuk pekerja.

  Anda mungkin mengalami keadaan di mana seorang pekerja telah letak jawatan, tetapi lepas itu dia

  tuntut untuk pemulihan kerja di bawah Akta Perhubungan Perusahaan berasaskan bahawa dia

  dipaksa untuk letak jawatan. Sekiranya dia boleh buktikan bahawa dia dipaksa untuk letak jawatan,

  syarikat anda terpaksa bayar dia pampasan untuk selesaikan pertikaian, atau kes dia akan dibawa ke

  Mahkamah Perusahaan. Dan, jika ada bukti paksaan perletakan jawatan yang kuat, pihak Mahkamah

  mungkin mengarahkan bayaran pampasan yang tinggi dan anda juga dikenakan kos guaman. Oleh

  itu, jangan nasihatkan pekerja untuk meletak jawatan. Sekiranya ada sebab yang munasabah untuk

  anda memecat mereka, maka pecatlah mereka. Ada beberapa majikan mengatakan bahawa mereka

  cadangkan kepada pekerja untuk meletak jawatan sekiranya pekerja membuat salah untuk

  melindungi nama baik pekerja. Anda sepatutnya tidak risaukan berkenaan dengan masa depan

  pekerja apabila mereka telah membuat salahlaku.

  Menyiasat Pemberhentian

  Dalam Ruang bertajuk INDUKSI PEKERJA, dicadangkan bahawa apabila seorang pekerja letak

  jawatan, temuduga berhenti kerja diadakan, sama ada pada hari terakhir pekerja bekerja atau dalam

  seminggu atau dua minggu selepas dia berhenti. Tujuan temuduga ini adalah untuk mengetahui

  sebab-sebab pekerja berhenti dan untuk menentukan sama ada wujudnya isu atau kelemahan yang

  Jangan sekali-kali tulis atau

  sediakan surat perletakan

  jawatan untuk pekerja. Biar

  dia tulisnya sendiri. Sekiranya

  dia buta huruf, minta seorang

  yang boleh membantu dia

  tulis surat itu.

  Pekerja diketahui pernah

  meminta bantuan pegawai

  HR mereka menuliskan surat

  perletakan jawatan dan

  kemudian menuduh bahawa

  mereka dipaksa meletak

  jawatan buktinya adalah HR

  yang mengarang surat

  perletakan jawatan!

 • boleh diperbaiki supaya pemberhentian staf dapat dikurangkan. Beberapa cadangan untuk

  kurangkan pemberhentian pekerja akan dibincang dalam Ruang PERHUBUNGAN PEKERJAAN.

  MENGURUSKAN PEKERJA DALAM PERCUBAAN

  Sebelum bincangkan hak majikan untuk menamatkan perkhidmatan seorang pekerja dalam

  percubaan, kita perlu periksa isu-isu asas berkaitan dengan pekerja dalam percubaan.

  Klausa Kontrak Mengenai Percubaan

  Mengambil pekerja dan letakkannya dalam percubaan adalah satu amalan yang bijak. Anda perlu

  ada klausa bertulis yang jelas dalam surat perlantikan pekerja, menyatakan dia diambil dalam

  percubaan dan tempoh masa percubaan. Terpulang kepada anda menentukan berapa lama

  sepatutnya tempoh percubaan. Biasanya, tempoh percubaan untuk staf bukan eksekutif ialah 3

  bulan dan untuk eksekutif dan pekerja peringkat pengurus ialah 6 bulan.

  Sekiranya tidak ada kenyataan mengenai percubaan dalam surat perlantikan pekerja, dia tidak boleh

  dianggap sebagai dalam percubaan. Dia ialah staf tetap daripada hari pertama dia bekerja.

  Kebaikan meletakkan pekerja dalam tempoh percubaan adalah mereka faham bahawa mereka diuji.

  Jika mereka menjalankan kerja dengan baik dan berpadan dengan kebudayaan syarikat tanpa apa-

  apa masalah, mereka telah buktikan nilai mereka kepada majikan dan akan disahkan dalam jawatan

  mereka. Masa percubaan juga adalah berguna, kerana seperti yang ditunjukkan dalam Ruang

  bertajuk PEMILIHAN, adalah tidak senang untuk mempastikan seorang dipilih untuk mengisi jawatan

  yang kosong itu berjaya.

  Sekiranya anda mengambil seorang pengurus kanan yang banyak pengalaman, beliau mungkin

  mendesak supaya tidak dimasukkan klausa percubaan ke dalam kontrak beliau. Tidak akan rugi

  meninggalkan klausa percubaan dengan sengaja. Jikalau kemudian, anda dapati bahawa prestasi

  beliau tidak memuaskan atau jikalau masalah lain mengenai perkhidmatan beliau, beliau masih

  boleh dipecat, asalkan anda mempunyai sebab-sebab yang boleh diterima dan syarikat mengikuti

  prosedur yang betul sebelum pemecatan.

  Tempoh Notis semasa Percubaan

  Memasukkan tempoh yang pendek untuk memberi notis oleh salah satu pihak ke dalam surat

  perlantikan juga adalah perkara biasa. Ada majikan perlukan tempoh notis 24 jam dan ada satu

  minggu. Apa sahaja tempoh yang dipilih, ia adalah satu tempoh yang sangat pendek berbanding

  dengan apa yang diperlukan bagi staf yang telah disahkan dalam jawatan, iaitu selalunya dari satu

  hingga tiga bulan. Ini akan memudahkan pekerja yang tidak selesa dengan kerjanya untuk berhenti.

  Sungguhpun satu jangkamasa yang pendek dimasukkan ke dalam surat perlantikan, ia tidak

  bermakna majikan mempunyai hak memecat pekerja tanpa sebab munasabah seperti akan

  diterangkan kemudian.

  Semasa Percubaan

 • Selain daripada mengadakan program induksi untuk pekerja baru, seperti telah diterangkan dalam

  Ruang bertajuk INDUKSI PEKERJA, dua aktiviti lain adalah penting semasa tempoh percubaan

  pekerja. Ini adalah:

  Memantau prestasi pekerja, memberi dia maklumbalas dan menilai prestasinya adalah aktiviti untuk

  semua pekerja dan akan dibincang dengan terperinci dalam Ruang bertajuk PENGURUSAN PRESTASI

  PEKERJA. Tetapi ia juga adalah aktiviti-aktiviti penting yang mesti dijalankan untuk semua pekerja

  dalam percubaan.

  Penyelia mesti beri tumpuan khas kepada pekerja dalam

  percubaan. Melainkan jika mereka sangat berpengalaman,

  mereka masih perlu mempelajari kerja dalam tempoh tersebut.

  Mereka perlukan bantuan untuk pelaksanaan yang baik walau

  pun selepas latihan. Beberapa pekerja perlukan lebih banyak

  perhatian daripada pekerja lain. Sekurang-kurang satu sesi

  penilaian formal patut diadakan untuk pekerja baru semasa

  tempoh percubaan. Penilaian tersebut boleh dijalankan pada

  pertengahan tempoh percubaan. Penilaian kedua dijalankan

  pada akhir tempoh teresebut. Walau pun penilaian ini mesti

  didokumentasikan, ia tidak perlu menyeluruh seperti yang dikendalikan untuk pekerja yang sah

  dalam jawatan. Sekiranya pekerja tidak berprestasi baik, satu perbincangan mesti diadakan dengan

  dia mengenai kemajuan dia yang lemah. Nota semasa perbincangan patut dicatit dan pekerja

  tersebut perlu tanda tangan satu salinan catitan tersebut.

  Pemecatan Pekerja dalam Percubaan

  Sekiranya perkhidmatan seorang pekerja dalam percubaan ditamatkan pada akhir tempoh

  percubaan, dia mempunyai hak sama seperti pekerja yang sah dalam jawatan, iaitu dia boleh buat

  tuntutan untuk pemulihan kerja di bawah Akta Perhubungan Perusahaan. Jika selepas pertolongan

  pegawai runding damai dari Jabatan Perhubungan Perusahaan pertikaian tidak selesai, ia boleh

  dirujuk kepada Mahkamah Perusahaan, seperti diterangkan dalam Ruang bertajuk SISTEM DISIPLIN.

  Mahkamah Perusahaan perlukan sekurang-kurangnya satu amaran diberi kepada pekerja dalam

  percubaan sebelum diputuskan bahawa dia tidak sesuai untuk jawatan dan perkhidmatan dia patut

  ditamatkan. Penamatan kerana prestasi lemah atau tidak berupaya bekerja dengan rakan sejawat,

  Adakan