terbitan november 2016 - filedengan pakaian dalam. kita perlu memakai pakaian. pakaian dapat menutup...

Click here to load reader

Post on 10-Aug-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Terbitan November 2016

  © Kementerian Pendidikan Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku

  ini dalam sebarang bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau

  cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian

  Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604

  Putrajaya, MALAYSIA.

  Terbitan:

  Bahagian Pembangunan Kurikulum

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  Aras 4-8, Blok E9

  Kompleks Kerajaan Parcel E

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

  62604 Putrajaya

 • Siapa lelaki? Siapa perempuan?

 • Saya lelaki. Saya Perempuan.

 • Badan kita kepunyaan kita. Badan kita istimewa.

  Kita ada kaki, tangan dan anggota lain yang boleh dilihat.

 • Kita namakan anggota seksual.

  Kita juga ada anggota yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

 • Apakah nama anggota seksual?

 • Kita perlu tahu peraturan mengenai anggota seksual!!!

 • Anggota seksual kita tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain.

 • Anggota seksual kita perlu ditutup dengan pakaian dalam.

 • Kita perlu memakai pakaian.

  Pakaian dapat menutup badan kita.

 • Saya katakan “TIDAK” jika ada orang cuba menyentuh anggota seksual saya.

 • Saya katakan “TIDAK” jika ada orang cuba menyentuh anggota seksual saya.

 • Jika kami disentuh dengan cara tidak selamat atau tidak selesa, kami akan

  beritahu kepada…

  Ibu bapa Guru

 • Kami berani. Kami akan katakan “TIDAK”. Kami akan lari. Kami akan beritahu orang yang boleh dipercayai.

 • Panel Penulis

  1. Pn. Hjh. Norashikin binti Hashim Sektor Prasekolah, BPK

  2. Pn. Harlina binti Mohamad Sektor Prasekolah, BPK

  3. Pn. Hor Lee Lan Sektor Prasekolah, BPK

  4. En. Tajul Effandy bin Hassan Sektor Prasekolah, BPK

  5. Pn. Norliyana binti Nordin Sektor Prasekolah, BPK

  6. En. Muhammad Hizman bin Mohamed Sam Sektor Prasekolah, BPK

  7. Pn. Rusni binti Che Adnan Sektor Prasekolah, BPK

 • Bahagian Pembangunan Kurikulum

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

  62604 Putrajaya

  Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917

  http://bpk.moe.gov.my