teks pengacara majlis dian pijut_cor

Download Teks pengacara majlis dian pijut_cor

If you can't read please download the document

Post on 30-Jun-2015

7.248 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2. PENGACARA______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Individu yang mengendalikan perjalananacara-acara dalam sesuatu majlis,persembahan atau pertunjukan.Juga disebut sebagai juruacara yangmerujuk kepada orang yang memimpinsesuatu majlis. 3. MAJLIS____________________________________________________________________________________________________________________________________________Majlis ialah perjumpaan yang mengumpulkanorang ramai atau sesuatu keramaian yangdiadakan untuk sesuatu tujuan.Juga boleh merujuk kepada tempatperjumpaan bagi melaksanakan sesuatusambutan. 4. PENGACARA MAJLIS____________________________________________________________________________________________________________________________________________Gabungan dua perkataan tersebut iaitupengacara + majlis menjadi kata majmukyang membentuk istilah pengacara majlisatau dalam bahasa Inggeris Master ofceremonies (MC).Mereka ini berperanan sebagai pengendalidalam sebarang majlis yang di anjurkan. 5. ATURCARA____________________________________________________________________________________________________________________________________________Jadual pelbagai acara yang telahditetapkan untuk dilaksanakan dalamsesuatu majlis @ program. 6. ACARA____________________________________________________________________________________________________________________________________________Rancangan atau susunanrancangan untuk sesuatu majlisatau pertunjukan. 7. PENGACARAMAJLIS 8. PENGACARA MAJLIS___________________________________________________________________________________________________________________ Bermaksud pengendalian sesuatu majlis dari awalhingga akhir. Majlis yang dimaksudkan di sini ialah majlis-majlisrasmi. Ini kerana majlis-majlis rasmi memerlukan pengacarayang teratur dan kemas. Pengacaraan yang baik akan menjamin kelangsunganmajlis-majlis rasmi tanpa gangguan atau kecacatan. 9. Pengacara boleh jadi seorang atau dua orang.Tidak semua orang boleh menjadi juruacara @pengacara yang baik.Oleh itu, orang yang berkebolehan dalam bidangini sahaja yang selalunya menjadi juruacara @pengacara yang baik yang mana mampumenghidupkan dan memeriahkan suasanasesuatu majlis.sambungan: 10. CIRI-CIRIPENGACARA MAJLIS 11. Pengacara majishendaklah terdiri drpdmereka yg berkebolehan,tidak kekok tampil kehadapan & mampuberkomunikasi dgn yakin. Peka dgn situasi majlis,termasuk sebarangperubahan yg berlakupada saat-saat akhir. Sentiasa bersedia untukmengumumkan danmemaklumkan apa-apayang berlaku mengikuturutan majlis kepadapara hadirin. Mempunyai suara yangjelas, ceria dan dapatmenghidupkan suasanamajlis 12. Seorang yang kreatif yangmampu melahirkan ujaranyang spontan sekirannyaterdesak.Tidak kaku dan tidak jugaberbicara dengan aksi-aksi yang keterlaluan.Berketerampilan dandapat membezakankelainan yang terdapatdalam sesuatu majlisrasmi, separuh rasmiatau tidak rasmi.Tahu menyusunpengucapan bertatasusilamengikut prosedur danetika sosial.sambungan: 13. Jenismajlis 14. Secara umumnyaterdapat 3 jenismajlis iaitu, majlisrasmi, majlisseparuh rasmi, danmajlis tidak rasmi. Majlis rasmi @separuh rasmi dan 15. Majlisrasmi 16. Majlis rasmi &separuh rasmimempunyaiperaturan-peraturan tertentuyg perlu dipatuhibg majlis ituseperti prosedur 17. Namun majlis yangbersifat rasmisepenuhnya sptmajlis yg dihadirioleh raja-raja @menteri-menterimempunyai sistemprotokol yg lebih 18. Majlisseparuhrasmi 19. Majlis separuhformal @ majlisseparuh rasmi ygbiasa ialah majlis ygtidak melibatkanbarisan orgkenamaan yg ramai &hanya mempunyaisatu taraf hadirin, 20. Majlistidak rasmi 21. Majlis ygberlangsung dlmsuasana tidak formal,iaitu majlis yang agaklonggar dari segiperaturanberpakaian, ucapan,sistem panggilan jugatempat duduk tetamu 22. Secara lebih khusus,majlis di negara inidapat dikategorikankepada lima jenisseperti:a)Majlis Penuh Istiadatb)Majlis rasmi danformal 23. MAJLIS PENUH ISTIADATBeberapa majlis yang dijalankan di istanaseperti istiadat pertabalan dan istiadatpenganugerahan darjah kebesaran negeri.Majlis yang di luar kawasan istana sepertipembukaan rasmi sidang penggal parlimen.Pakaian bagi menghadiri majlis ini ialah pakaianistiadat @ pakian rasmi kebangsaan. 24. MAJLIS RASMI & FORMALMajlis jamuan makan oleh Perdana Menteri bagimeraikan ketua-ketua kerajaan asing.Majlis perasmian anjuran kerajaan sepertikonvokesyen dan seminar. 25. MAJLIS RASMI TTP X FORMALMajlis anjuran kerajaan yang tidak mematuhiprotokol sepenuhnya seperti majlis jamuan theoleh Perdana Menteri. 26. MAJLIS X RASMI TTP FORMALMajlis anjuran swasta yang mematuhi protokoldan melibatkan menteri seperti peramianbagunan, pecah tanah dan pertunjukan. 27. MAJLIS X RASMI & X FORMALMajlis biasa anjuran organisasi tertentu danprotokol yang diikuti adalah yang ditetapkanoleh organisasi masing-masing seperti jamuanakhir tahun. 28. PEGACARA MAJLISRASMIATAUSEPARUHRASMI 29. a) Perlu memastikan terlebih dahulu hadirin yg hadir dlm majlis trsbt sbgpersediaan dr segi sistem panggilan & protokol.b) Membuat latihan secukupnya,termasuk menghadiri sesi raptai ygdiadakan oleh pihak penganjur.c) Bertutur dalam bahasa Melayu standard.d) Menggunakan tatabahasa yg betul & laras bahasa yg bersesuaian dgntaraf hadirin & suasana majlis.e) Gaya bercakap & beraksi yg terkawal, iaitu tidak keterlaluan.f) Menggunakan bahasa halus jika mengacaraka majlis rasmi sepenuhnya.g) Mematuhi atur cara majlis sepenuhnya & dpt mengawal perjalananmajlis mengikut tempoh masa yg diperuntukkan. 30. PEGACARA MAJLISTIDAKRASMI 31. a) Tidak memerlukan latihan intensif kerana pertuturan adalahsecara spontanb) Pengacara majlis masih perlu mengetahui hadirin yg hadir sbgmenghormati & mengalu-alukan mereka.c) Menggunakan bahasa pertuturan biasa, iaitu bukan bahasahalus, malah penggunaan dialek yang sesuai dgn hadirin jugadibenarkan.d) Pengacara majlis biasanya terdiri daripada individu yg telahsedia mempunyai hubungan rapat dgn institusi, badan ataupertubuhan tersebut, misalnya salah seorang kakitangannya.e) Pengacaraan tidak semestinya berdasarkan skrip yg tersedia,tetapi masih mematuhi susunan atur cara majlis. 32. KESIMPULANSeorang pengacara majlis perlulah memenuhi &memiliki beberapa kriteria sbg pengacara ygberwibawa drpd stp segi.Mereka hendaklah berpengetahuan tntg latar belakangmajlis yg diacarakan, org-org yg terlibat,individu yg akn memberiucapan & acara yg yg akndilangsungkan.hadirin yg berada dalamnya, tujuan majlis , 33. FORMATDANCONTOH TEKS 34. Setakat ini tiada format khusus bg penyediaan tekspengacara majlis.Teks sebaik-baiknya disediakan dlm kertas bersaiz A4 ygdilipat dua.Satu muka surat hanya utk satu pengumuman & jumlahmuka surat bergantung pd jumlah pengumuman yg peludisampaikan oleh pengacara spjg majlis berlangsung.Pengacara ialah sumber informasi penting ketika acaraberjalan, justeru skrip pengacara hendaklah disediakansebelum majlis bermula. 35. Secara umumnya, pengacara akan memulakan majlis dgnmengumumkan ketibaan tetamu kehormat dan meminta izinuntuk memulakan majlis.Seterusnya, pengacara memulakan majlis dgn menyebutbarisan tetamu yg hadir mengikut gelaran, kedudukan, danpangkat masing-masing mngunakn pangilan hormat ygbersesuaian diikuti dgn mengalu-alukan hadirin &memperkenalkan majlis.Dan diteruskan lagi dgn ucapan alu-aluan dan . Mengikuttentatif @pn aturcara program.sambungan: 36. CONTOH TEKSPENGACARAANMAJLIS 37. 8.30 Malam : KETIBAAN TETAMU KEHORMAT Majlis mengalu-alukan ketibaan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Awal Bismillah pembuka bicara, selamat datang ungkapan alu-aluan Mohon izin Y.Bhg.Dato untuk kami memulakan majlis Y.Bhg. Dato (nama), Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.Y.Bhg. Dato (nama), Ketua Pengarah Dewan & Pustaka,Y.Bhg. Dr. Haji (nama), Pengarah Jabatan Bahasa DBP,Dif-dif jemputan, para munsyi, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati,Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.Selamat datang ke Majlis Perasmian Konvensyen Munsyi II, DewanBahasa & Pustaka.Besar langsat di tepi busut,Besar x muat di dalam peti,Besar hajat kami menjemputbesar niat di dalam hati. 38. BACAAN DOA Sebagai pembuka tirai acara, bersama-sama kita menadah tanganmemohon restu agar majlis mendapat berkat. Dipersilakan (nama) untuk memimpin bacaan doa.UCAPAN ALU-ALUAN Sebagai pembuka persada ucapan, majlis dengan hormatnyamempersilakan Yang Berusaha Dato (nama), Ketua Pengarah DewanBahasa dan Pustaka untuk menyampaikan ucapan. 39. UCAPAN PERASMIAN Khabar sudah bendang ke langit. Khabar sudah rebak kebumi. Isik-isik dah berbunyi. Iyang-iyang dah mengiyang.Yang jauh kami jemput dengan destar. Yang dekat kamijemput dengan tepak. Berhimpun pepat kita disini,menghadiri Konvensyen Munsyi II. Untuk menyempurnakan majlis perasmian, dengan penuhhormat & takzim, dipersilakan Ketua Pengarah PelajaranMalaysia menyempurnakan persada ucapan perasmian. 40. PENYAMPAIAN CENDERAMATA Y.Bhg. Dato, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kecil tidakdisebut nama, yang besar tidak dihimbau gelar. Yang cerdik denganpandainya. Yang jauh tundan-bertundan, yang dekat sogo-bersogo,umpama memanjat dah sampai ke puncak. Yang ruas dah sampaibuku. Yang kitab sudah berkhatam. Yang terniat sudah termakbul.Yang diminta sudah dapat. Majlis sekali lagi menjemput Yang Berusaha Ketua Pengarah DBPuntuk tampil ke pentas bagi menyampaikan cenderamata kepadatetamu jemputan. Dengan rasa rendah hati, majlis mempersilakan Y.Bhg. KetuaPengarah Pelajaran Malaysia untuk apalah kiranya sudi menerimacenderamata yg tidak sepertinya drpd pihak kami. 41. PENUTUP / JAMUAN RINGAN Dalam pada itu patut pula kami sampaikan supaya didengar orangbanyak. Terkena kata orang tua-tua, yang manusia mengandungsalah mengandung cacat dengan kebelan. Mengandung silap denganlupa, kalau kami tersalah adab. Kalau kam