teknologi kejuruteraan-tahap 3

Click here to load reader

Post on 24-Jun-2015

1.533 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(TAHAP 3)KANDUNGANBIL PERKARA MUKA SURAT

SOALAN TINGKATAN 4 1. 2. 3. 4. PERALATAN PERHUBUNGAN ELEKTRONIK SUMBER- SUMBER TENAGA PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN 1 4 8 11

SOALAN TINGKATAN 5 5. 6. 7. 8. 9. 10. PROSES- PROSES PEMBUATAN PENGHANTAR DAN PENERIMA ISYARAT ELEKTRONIK KAWALAN PENGURUSAN AKTIVITI PEMBINAAN PENGURUSAN SUMBER PEMBINAAN STRUKTUR 23 26 30 53 58 59 63 75

SKEMA JAWAPAN TINGKATAN 4 SKEMA JAWAPAN TINGKATAN 5

ii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 3 : PERALATAN1.

TINGKATAN 4

Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada templat dalam kerja menggegas. Susunkan langkah-langkah menghasilkan lubang benam dengan menulis nombor 1, 2 dan 3. 12 8

Gerudi lubang 10 mm Gerudi lubang benam Tandakan pusat lubang

[3 markah] 2. Nyatakan empat proses kerja mengikut urutan untuk menghasilkan lubang Z pada rajah di bawah. (i) ............................................................................ (ii) ............................................................................ (iii) ............................................................................ (iv) ............................................................................ 3. Rajah di bawah menunjukkan komponen yang dihasilkan melalui kerja gegas. Z [4 markah]

Rajah

Senaraikan lima alat tangan yang digunakan untuk menghasilkan konponen itu. (i) (ii) (iii) (iv) (v) ..................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[5 markah]

M8 x 1.25 Lubang 40mm x 60 mm

Lubang 6mm dibenam sehingga 10

Rajah 4. Rajah di atas menunjukkan plat pencontoh yang dibuat daripada sekeping keluli lembut berukuran 100 mm x 70 mm x 10 mm. Dengan bantuan lakaran, senaraikan langkah-langkah dan nyatakan alatan yang digunakan untuk menghasilkan bahagian-bahagian berikut: (a) Lubang segiempat 40 mm x 60 mm.

(b) Lubang benam 6 mm dibenam sehingga 10 mm. (c) Ulir dalam M8 x 1.25. [20 markah]

1

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Rajah di bawah menunjukkan dua komponen keluli lembut bagi satu produk yang terdiri daripada bahagian A dan bahagian B.

Part A

M12 X Part B Bahagian B 5

20

20 20

40 80 Rajah (a)

40

60

90

Terangkan langkah kerja gegas untuk menghasilkan bahagian B, yang berukuran 110mm x 80mm x 5mm. Lakar gambarajah untuk membantu jawapan anda. [14 marks]

(b)

Senaraikan peralatan tangan yang digunakan untuk menghasilkan komponen di atas. [6 markah]

2 3

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAANTINGKATAN 4

BAB 6 : PERHUBUNGAN ELEKTRONIK1. Rajah di bawah menunjukkan fungsi transistor sebagai penguat voltan.

(a) Apakah fungsi C3 dalam litar itu .. (b) Lakarkan simbol transistor NPN pada kotak Q1 (c) Lakarkan isyarat keluaran jika isyarat masukan adalah seperti ditunjukkan di bawah.

[4 markah]

4

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2. Rajah di bawah menunjukkan sebuah transistor.

Nyatakan dua syarat untuk transistor perlu dipincangkan agar ia boleh berfungsi. (i) . . (ii) . .. [2 markah] 3. Rajah di bawah menunjukkan litar elektronik yang ringkas. VCC

RB INPUT MASUKAN C1

RC

C3 OUTPUT KELUARAN

RC

C2

(a) Apakah fungsi litar di atas? [1 Markah] (a) Lakarkan gelombang keluaran berpandukan gelombang masukan yang diberi. INPUT MASUKAN MASUKAN KELUARAN

[2 markah]

5

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

R Transistor T V2 V1

4. Rajah di atas menunjukkan sebuah litar skematik yang melibatkan transistor. (a) (b) Nyatakan dua jenis transistor. [2 markah] Dengan merujuk kepada rajah di atas, terangkan prinsip kendalian transistor T. [12 markah] Lakarkan satu litar bagi menunjukkan fungsi transistor sebagai suis. [6 markah]

(c)

6

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

(a)

(b) 5. Rajah di atas menunjukkan gambarajah skematik litar bekalan kuasa arus terus yang salah. Bentuk gelombang keluarannya adalah seperti rajah di atas. (a) Nyatakan kegunaan litar bekalan kuasa arus terus. (b) Berdasarkan rajah di atas: i. Nyatakan nama dan fungsi komponen X dan Y. ii. Nyatakan mengapa bentuk voltan keluaran hanya mempunyai separuh kitar sahaja. (c) Ubahsuai litar itu dengan ciri-ciri berikut : (i). Voltan keluaran gelombang penuh (ii). Penapis (iii).Penstabil voltan (iv).Lampu pandu keluaran (v). Suis (d) Lakarkan bentuk gelombang keluaran litar yang telah diubahsuai itu. [2 markah] [4 markah] [2 markah]

[10 markah] [2 markah]

7

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAANTINGKATAN 4

BAB 9: SUMBER- SUMBER TENAGA1.

Nyatakan tiga perbezaan utama di antara enjin petrol empat lejang dengan enjin diesel empat lejang. Enjin Petrol Enjin Diesel

[ 6 markah ] 2. Jadual di bawah menunjukkan situasi kendalian enjin empat lejang. Lengkapkan jawapan mengikut situasi yang sesuai pada petak ruang yang disediakan. Lejang Injap Masukan Injap Ekzos Tertutup Campuran bahan api dimampatkan Tertutup Proses

Mampat

Tertutup

Tertutup

Ekzos

Tertutup [ 8 markah ]

3.

Berikut adalah penyataan yang menunjukkan langkah-langkah penuangan pasir. Tuliskan urutan 1,2,3,4 atau 5 mengikut susunan yang betul dalam proses bagi menghasilkan produk tuangan. Cantumkan bahagian acuan dan ketatkan pengapit. Tuangkan bahan lebur ke dalam spru, tuang sehingga bahan lebur keluar dari penaik. Bina corak di kedua-dua belah acuan pasir. Biarkan bahan mengeras dan keluarkan dari acuan. Tanggalkan corak dan sediakan dua lubang. [5 markah]

8

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Rajah di bawah menunjukkan tiga sambungan litar skematik bagi motor elektrik a.t.

(a)

Tentukan litar mana yang sesuai untuk mengawal kelajuan motor pada mesin larik. [2 markah] Huraikan alasan anda memilih dan menolak setiap litar yang diberikan. [12markah] Nyatakan dua kaedah untuk menukar arah putaran motor M1 tanpa mengubah punca bekalan. [4 markah]

(b)

(c)

9

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Litar A

Litar B

5. Rajah diatas menunjukkan dua jenis sambungan motor arus terus. (a) (i ) Namakan jenis sambungan kedua-dua motor [ 2 markah ] (ii) Terangkan fungsi komponen yang berlabel N dalam litar tersebut. [ 2 markah ] (b) (i ) Dengan bantuan lakaran, terangkan kaedah untuk menukar arah putaran kedua- dua jenis motor tanpa mengubah punca bekalan [ 4 markah ] (ii) Huraikan tiga faktor yang boleh mempengaruhi kelajuan sesebuah motor A.T. [ 6 markah ]

(c) (i) Namakan jenis sambungan motor A.U. dalam rajah di atas. [ 2 markah] (ii) Huraikan prinsip kendalian motor itu. [ 4 markah]

10

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAANTINGKATAN 4

BAB 11 : PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN

1

Rajah Rajah di atas menunjukan profil satu kawasan ukur aras yang telah di lakar oleh seorang pelajar sebelum kumpulan mereka menjalankan praktikal ukur aras. Bacaan staf ukur aras ditandakan pada setiap stesen ketika menjalankan kerja praktikal. a) Dengan menggunakan Lampiran 1a, i) lengkapkan borang pembukuan ukur aras. ii) kira nilai semakan aritmetik dan masukkan nilat ralat [12 markah] b) Plotkan profil keratan tanah dengan mengggunakan Lampiran 1b. [8 markah]

11

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 1a Pandangan Belakang 1.860 0.195 1.040 0.880 0.005 0.685 0.535 76.395 0.850 0.345 Pandangan Antara Pandangan Hadapan Naik Turun Aras LAras 76.230 76.425 0 20 40 60 80 100 120 Rantaian (m) Catatan BA1, AL = 76.230 A B C D E F BA2, AL = 76.390 Ralat

Lampiran 1b Skala Tegak 1:100

80.000 75.000 70.000

Reduced level 70.000

Aras Laras

Rantaian

0.00

76.425

12

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Rajah di bawah menunjukkan keratan membujur satu kawasan ukur aras.

Rajah

Gunakan Lampiran 2A untuk menjawab soalan ini Lengkapkan yang berikut: (a) Lajur Pandangan Belakang, lajur Pandangan Antara, lajur Pandangan Hadapan, lajur Naik, lajur Turun dan lajur Aras Laras [12 markah] (b) Semakan aritmetik [6 markah] (c) Ralat Aras Laras [2 markah] Lampiran 2a

Pandangan Belakang

Pandangan Antara

Pandangan Hadapan

Naik

Turun

Aras Laras 85.220

Rantaian (m)

Catatan BA1, AL1 = 85.220 Titik A Titik B Titik C Titik D Titik E Titik F Titik G BA2, AL2 = 84.610

0.880

0.440

84.780

0 20 40 60 80

2.440

1.400

100 120 140

13

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Pandangan Belakang 2.140

Pandangan Antara

Pandangan Hadapan

Naik

Turun

Aras Laras

Rantaian (m) 0

Catatan BA1 AL = 17.355 Titik A Titik B Titik Pindah 1 Titik C Titik D Titik E BA2 AL = 15.872

1.674 2.742 1.965 2.761 2.946 2.842 2.145 Jadual 3.440

20 40 60 80 100 120 140

3. Jadual di atas menunju