teknik menjawab soalan 1

Upload: khaleeda-nasir

Post on 10-Mar-2016

321 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

SENI VISUAL STPM SEM 1

TRANSCRIPT

 • Kertas 1 (970/1)

  Terdapat 3 Bahagian :-Bahagian A (4 soalan struktur)Bahagian B (4 soalan esei, pilih 2 soalan)Bahagian C (2 soalan esei, pilih 1 soalan)

 • Kertas 1 (970/1)Bahagian A ( 4 soalan struktur)Satu soalan tentang Pengertian & Peranan SV.Satu soalan tentang Bahasa SV.Satu soalan tentang Sejarah dan Kritikan SV.Satu soalan dari tajuk Teori Penghasilan SV.

 • Kertas 1 (970/1)Bahagian B (4 soalan esei)Satu soalan tentang Pengertian & Peranan SV.Satu soalan tentang Bahasa SV.Satu soalan tentang Sejarah dan Kritikan SV.Satu soalan mana tajuk daripada tajuk di atas.

 • Kertas 1 (970/1)Bahagian C (2 soalan esei)Satu soalan tentang tajuk teori penghasilan SV.Satu soalan tentang kritikan berdasarkan teori penghasilan SV.

 • JUMLAH MARKAH :1. BAHAGIAN A : 35 MARKAH2. BAHAGIAN B : 30 MARKAH3. BAHAGIAN C : 15 MARKAHJUMLAH : 80 MARKAHWAJARAN : 40 %

 • KELEMAHAN JAWAPAN CALONKurang isi kerana tidak memahami sukatan dan huraian sukatan SV.Kurang fakta atau huraianTiada fakta hanya huraianHanya fakta, tiada huraian.Tiada contoh untuk mengukuhkan jawapanTidak memahami kepentingan markah pada setiap soalan.

 • KELEMAHAN JAWAPAN CALONTulisan sukar dibaca. Keterbacaan yang rendah, menyukarkan penandaan dan mengurangkan kefahaman isi yang disampaikan.Jawapan / isi/ fakta yang berulang-ulang.Struktur jawapan yang kucar kacir/ tidak tersusunTiada pendahuluan dan rumusan (esei)

 • PEMBINAAN JAWAPAN BERMUTU

  Pendahuluan/penutup dalam 2-3 baris sahaja.Fahami kehendak soalan/ konstruknya/ aras kesukarannya.Fokus minda pada tajuk yang berkaitan dengan soalan.Lihat jumlah markah yang disediakan bagi setiap soalan.Rancang jawapan dengan menyenaraikan isi penting (fakta)Isi / fakta hendaklah jelas dan dihuraikan secara terperinci.

 • PEMBINAAN JAWAPAN BERMUTUBerikan contoh untuk pengukuhan jawapanElakan jawapan yang berulang atau fakta mempunyai maksud yang sama.

  Isi/ fakta hendaklah bersesuaian dengan jumlah markah untuk elakkan pembaziran jawapan dan masa menjawab.Tumpukan fikiran dan masa peperiksaan sehingga tamat masa yang diperuntukkan.

 • Huraian dengan member sebab-sebab- Lebih umum-calon mempunyai budi bicara tentang sifat dan pengurusan bahan

  Bandingkan- melihat yang sama dan yang berbeza tentang dua perkara

  Bincangkan- Huraian yang kritis tentang isu,factor yang terlibat, baik-buruk,pro kontra

  Cadangkan- cadangan tentang perkara yang diminta

  Mengapakah-perihal dan sebab

  Tunjukkan- Langkah/sebab yang membawa kepada keputusan/fenomena diberikan atau membuktikan sesuatu

  Setujukah anda- penyataan pendirian calon dengan hujah/alas an

  Sejauh manakah-menilai peranan sesuatu faktor dengan faktor yang lain

 • PERSEDIAAN DIRI JANGAN LUPA YANG PALING PENTING BAWA KEYAKINAN, KETAQWAAN DAN SENTIASA BERDOA AGAR DIPERMUDAHKAN ALLAH SEGALA URUSAN KITA.SEMOGA ANDA SEMUA AKAN MENGECAPI NIKMAT KEJAYAAN APABILA MENDAPAT KEPUTUSAN NANTIIN SHAA ALLAH

  ************