teknik menjawab kertas 1

of 13 /13
BAHASA MELAYU KERTAS 1 Mengandungi 40 soalan 30 soalan tatabahasa 10 soalan pemahaman

Upload: nurshuhada

Post on 05-Oct-2015

37 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

TEKNIK

TRANSCRIPT

Slide 1

BAHASA MELAYUKERTAS 1Mengandungi 40 soalan30 soalan tatabahasa10 soalan pemahamanTEKNIK MENJAWABSOALAN 1 HINGGA 20

PELAJAR DIKEHENDAKI: Membaca soalan. Memahami kehendak soalan. Menggaris kehendak soalan. Mencari kata kunci bagi setiap soalan (seperti yqng telah digariskan dalam contoh soalan di bawah. Memilih jawapan yang paling tepatCONTOH SOALAN

Esok __________ akan berangkat ke Tanjung Pura," titah Sultan kepada Datuk Bendahara.

A. beta B. patik C. hambaD. tuanku

CONTOH SOALAN

2. Puan Zaleha mengambil selimut .. menyelimutkan anaknya yang kesejukan itu.

A. lalu B. kerana C. sambilD. sementara

CONTOH SOALAN

3. Pergerakan pemain bola keranjang yang _____ itu sukar dikawal oleh pihak lawan.

A. gopoh B. lincah C. goyahD. ligat

TEKNIK MENJAWABSOALAN 21 HINGGA 22

PELAJAR DIKEHENDAKI: Membaca soalan. Memahami kehendak soalan. Menggaris kehendak soalan. Mengeluarkan jawapan yang salah. Memilih jawapan yang paling tepatCONTOH SOALAN

Wakil rakyat selalu mengingatkan masyarakat di kawasannya supaya menjauhi persengketaan. Perkataan seerti bagi persengketaan ialah

A. pertarungan B. perdebatan C. perbalahanD. persaingan

CONTOH SOALAN

Hanya murid yang bersemangat kental akan dipertimbangkan untuk menyertai program kembara itu. Perkataan berlawan bagi kental ialah

A. lemah B. longlai C. lembutD. lesu

TEKNIK MENJAWABSOALAN 23 HINGGA 26

PELAJAR DIKEHENDAKI: Membaca dan memahami soalan. Menggaris kesalahan dalam ayat. Memotong/menggaris jawapan yang mengandungi ayat yang salahCONTOH SOALAN

Pilih avat-ayat yang rnenggunakan perkataan bergaris dengan betul.Kereta abang telah uzur benar dan perlu diganti.Saya berharap agar beliau uzur diri daripada jawatan ini.XKa1au tiada uzur, saya pasti ke rumah awak, kata Pak Husin.Encik Selamat tidak dapat menghadiri mesyuarat ini kerana beliau uzur.

A. I dan III sahaja B. II dan IV sahaja C. I, III dan IV sahajaD. II, III dan IV sahaja

CONTOH SOALAN

Polis cuba mencungkil rahsia daripada orang yang disyaki itu.Aktiviti mencungkil bijih timah di kaki bukit itu giat dijalankan. XAbang sedang mencungkil batu kecil yang terlekat pada tapak kasutnva.Pertandingan badminton untuk mencungkil bakat baharu akan diadakan minggu depan.

A. I dan III sahaja B. II dan IV sahaja C. I, III dan IV sahajaD. II, III dan IV sahaja

TEKNIK MENJAWABSOALAN 27 HINGGA 30

PELAJAR DIKEHENDAKI: Membaca dan memahami ayat/soalan. Mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat Mengeluarkan jawapan yang salah terlebih dahulu dengan menggaris jawapan tersebutCONTOH SOALAN

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.Kamu mestilah membalas surat itu dengan segera, kata Encik Ismail kepada Azhar.

Encik Ismail mengarahkan Azhar supaya segera menjawab surat itu.

B. Encik Ismail segera menyuruh Azhar menjawab surat itu, XC. Encik smai1 segera menghantar surat itu untuk Azhar.X

D. Encik Ismail meminta Azhar segera menulis surat itu. X