tatabahasa kata ganti nama

of 48 /48
TATABAHASA KATA GANTI NAMA DIRI

Upload: nooraini-abdul-rahman

Post on 02-Jun-2015

1.463 views

Category:

Documents


16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Tatabahasa kata ganti nama

TATABAHASA

KATA GANTI NAMA DIRI

Page 2: Tatabahasa kata ganti nama

KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA

Saya / akuDakuKami – sipenutur dan temannya apabila bercakap

dengan pihak kedua.Contoh: Siti dan Nini berkata kepada Lia,” Kami baru sahaja balik dari sekolah.

Kita – sipenutur dan orang yang mendengarnya.Contoh: Kita mesti belajar bersungguh-sungguh.

Page 3: Tatabahasa kata ganti nama

KATA GANTI NAMA DIRI

Beta – raja/sultanContoh: “Laksanakan perintah beta itu dengan segera,” Raja Melaka bertitah.

PatikContoh: Segala perintah tuanku akan patik laksanakan.” Kata Hang Tuah.

Hamba- Contoh: “Hamba telah banyak melihat corak hidup manusia,” kata pengembara itu kepada Bendahara Melaka.

Page 4: Tatabahasa kata ganti nama

Kata Ganti Nama Diri Kedua

AwakAnda – digunakan untuk diri orang kedua

yang tidak bersemuka seperti dalam iklan.Contoh: Anda dikehendaki mendaftar segera.

Engkau - bercakap dengan orang yang rapat atau berdoa kepada Tuhan.Contoh : Engkaulah yang maha berkuasa.

Dikau - dalam sajakKamu

Page 5: Tatabahasa kata ganti nama

Kata Ganti Nama Diri Kedua

Tuanku – (tunggal) – digunakan apabila bercakap dengan sultan.

Contoh : “ Ampun tuanku, sembah patik harap diampun”, kata Tun Perak kepada Sultan Melaka.

Kalian ( ramai) Contoh: “ Mengapakah kalian ingin

berjumpa saya?”, kata ketua kampung kepada anak buahnya.

Page 6: Tatabahasa kata ganti nama

Kata Ganti Nama Diri Ketiga

Dia / ia ( tunggal) – Digunakan untuk orang biasa pada umumnya.

-nya – ditulis serangkai dengan perkataan sebelumnya,

Beliau – digunakan untuk orang yang dihormati seperti pemimpin dan guru.

Baginda – digunakan untuk kerabat diraja.Mereka – (ramai) – digunakan jika bilangan

orang lebih daripada seorang.

Page 7: Tatabahasa kata ganti nama

Arahan:

Sediakan sehelai kertas untuk menulis jawapan bagi setiap soalan.

Semak jawapan di akhir sesi.

Page 8: Tatabahasa kata ganti nama

Latihan

1. Perdana Menteri berkata bahawa ____ akan bersara.A. diaB. beliauC. ia

Page 9: Tatabahasa kata ganti nama

2. “ Marilah ____ pergi ke rumah Nora”, kata Amin kepada Ahmad.

A. kamiB. kitaC. mereka

Page 10: Tatabahasa kata ganti nama

3. "Esok __________ akan berangkat ke Tanjung Pura," titah Sultan kepada Datuk Bendahara.

A betaB patikC hambaD tuanku

Page 11: Tatabahasa kata ganti nama

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

4   Ibu berkata kepada saya, "Ambillah __________ baju yang kamu suka".

A apa-apaB mana-manaC siapa-siapaD bila-bila

                                                   

        

Page 12: Tatabahasa kata ganti nama

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

5. Saya, Ah Seng dan Samy pergi ke bandar. __________ pergi dengan kereta sewa.

A kitaB KamiC KamuD Mereka

Page 13: Tatabahasa kata ganti nama

   6. __________ sudah berangkat ke taman bunga bersama-sama permaisuriA IaB DiaC BagindaD Tuan hamba

Page 14: Tatabahasa kata ganti nama

  7. "Baju baru itu warna __________?"

tanya Kamilah kepada Wahida.

A apaB bilaC manaD siapa

Page 15: Tatabahasa kata ganti nama

8   "Janganlah __________ berdukacita, serahkan kepada patik untuk menguruskannya," sembah panglima itu kepada sultan.

A patikB tuankuC bagindaD tuan hamba

Page 16: Tatabahasa kata ganti nama

9. Roslee dan Maniam berkata,"Bukan

__________ yang menconteng dinding itu, cikgu.“

A sayaB kamiC kamuD beliau

Page 17: Tatabahasa kata ganti nama

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

10.   "Biarlah __________ seorang menentang Jebat derhaka itu, tuanku," kata Hang Tuah kepada sultan.

A betaB patikC hambaD baginda

                                                        

   

Page 18: Tatabahasa kata ganti nama

11. "__________ akan berangkat bersama- sama dengan Sultan Melaka esok," kata Tun Ali kepada Tun Setia.

A BetaB PatikC HambaD Tuanku

Page 19: Tatabahasa kata ganti nama

12. "Menjunjung titah, __________. Patik akan mencari bunga gul bakawali itu sampai dapat." sembah panglima itu kepada baginda sultan.A betaB patikC tuankuD baginda

Page 20: Tatabahasa kata ganti nama

13. Alia dan Alina adik beradik kembar. __________ berdua sama pintar.

A MerekaB KamuC Dia

Page 21: Tatabahasa kata ganti nama

14. Sebagai rakyat Malaysia, __________ mesti menyokong segala usaha murni para pemimpin untuk memajukan negaraA kitaB betaC patikD hamba

Page 22: Tatabahasa kata ganti nama

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.

   15. "Biarlah __________ yang menentang penjahat- penjahat itu," kata ketua hulubalang kepada Sultan.

A patikB hambaC tuankuD adinda

Page 23: Tatabahasa kata ganti nama

16. "Marilah __________ sama-sama membantu mereka yang ditimpa kesusahan," kata Encik Hassan sebelum mengakhiri ucapannya.

A kitaB sayaC kamiD mereka

Page 24: Tatabahasa kata ganti nama

17. "__________ akan berangkat bersama-sama dengan Dato' Bendahara?" tanya Hang Setia kepada Hang Nadi.A PatikB HambaC TuankuD Tuan hamba

Page 25: Tatabahasa kata ganti nama

18. "__________ hendak bersiram," titah Sultan Mahmud kepada pengawal-pengawalnya.

A BetaB PatikC HambaD Baginda

Page 26: Tatabahasa kata ganti nama

19. "Tuanku Sultan menitahkan para pengawal istana supaya segera menghadap __________," kata seorang pegawai istana.

A betaB patikC hambaD baginda

Page 27: Tatabahasa kata ganti nama

20. __________ telah meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya semasa dalam perjalanan pulang ke kampung.

A DiaB KitaC Awak

Page 28: Tatabahasa kata ganti nama

21. Ali, Hafiz, dan Akmal telah didenda kerana __________ tidak menyiapkan kerja yang diberi oleh cikgu.

A kitaB kamiC kalianD mereka

Page 29: Tatabahasa kata ganti nama

22. Dalam ucapannya, __________ meminta para pelajar agar dapat meningkatkan pencapaian dalam pelajaran.

A merekaB sayaC beliau

Page 30: Tatabahasa kata ganti nama

23. "Sungguh __________ tidak menyangka, tuan hamba sanggup menderhaka," titah baginda dengan murkanya.

A betaB tuankuC patikD baginda

Page 31: Tatabahasa kata ganti nama

24. Putera mahkota yang berjiwa rakyat itu sentiasa disenangi oleh rakyat __________.

A betaB patikC tuankuD baginda

Page 32: Tatabahasa kata ganti nama

25. Dengan pengalaman yang ada pada dirinya, __________ telah dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan __________

A dia ... SayaB beliau ... KamiC engkau ... aku

Page 33: Tatabahasa kata ganti nama

26. "Saya memohon maaf kerana sentiasa menyusahkan __________ selama ini," kata Puan Hasnah kepada Puan Hamidah.

A awakB merekaC diaD kita

Page 34: Tatabahasa kata ganti nama

27. Walaupun Pak Cik Sudin dan keluarganya tidak kaya, __________ hidup bahagia.

A diaB kitaC kamiD mereka

Page 35: Tatabahasa kata ganti nama

28. Sultan Pahang berkenan menganugerahkan bintang-bintang kebesaran kepada pemimpin yang berjasa pada Hari Keputeraan __________.A diaB betaC beliauD baginda

Page 36: Tatabahasa kata ganti nama

29.  "Biar __________ yang menyelesaikan masalah serangan lanun itu," kata Panglima Ali kepada Sultan Melaka.A akuB betaC sayaD patik

Page 37: Tatabahasa kata ganti nama

30. "__________lah yang menyediakan persalinan itu kepada laksamana, tuanku," kata inang kepada sultan.

A BetaB HambaC PatikD Tuan hamba

Page 38: Tatabahasa kata ganti nama

31.

Sudah lama ibu saya ingin mengenali __________ dengan lebih dekat lagi,"kata Syam kepada Nurul.

A diB kitaC andaD awak

Page 39: Tatabahasa kata ganti nama

32.

Pengawas peperiksaan meminta __________ berkumpul dan beratur sebelum masuk ke dalam dewan.

A kamiB akuC bagindaD saya

Page 40: Tatabahasa kata ganti nama

33.

Murid-murid Tahun Lima Elit dinasihati oleh guru besar kerana __________ membuat bising semasa perhimpunan pagi.

A diaB kalianC beliauD mereka

Page 41: Tatabahasa kata ganti nama

34.

Apa pendapat __________, sekiranya kita berlima pergi berguru dengan Adi Putra di sebuah gua yang tidak jauh dari Melaka?" tanya Hang Kasturi kepada Hang Tuah.

A patikB tuankuC hambaD tuan hamba

Page 42: Tatabahasa kata ganti nama

35.

"__________ dikehendaki berhati-hati semasa menyeberangi jalan raya yang sibuk itu," pesan ibu kepada adik.

A DiaB andaC KamuD Hamba

Page 43: Tatabahasa kata ganti nama

36.

"__________ mesti sampai di kaki Gunung Tahan sebelum matahari terbenam," kata Encik Rahman kepada peserta-peserta ekspedisi itu.

A KalianB BeliauC AwakD Anda

Page 44: Tatabahasa kata ganti nama

37.

Norman telah dipilih menjadi ketua darjah kerana_____ seorang yang rajin.

A diaB beliauC engkau

Page 45: Tatabahasa kata ganti nama

38.

Marilah __________ ke perpustakaan sekarang," kata Rizal kepada Anuar.

A kitaB kamiC kamuD mereka

Page 46: Tatabahasa kata ganti nama

39.

Peristiwa sedih itu sering mengganggu fikiran __________.

A iaB diaC nyaD kalian

Page 47: Tatabahasa kata ganti nama

40.

"Masa menjawab sudah tamat, __________ dikehendaki berhenti menulis dan kertas jawapan akan dipungut sekejap lagi," kata ketua pengawas kepada para pelajar.

A kitaB kalianC kami

Page 48: Tatabahasa kata ganti nama

Semak jawapan:

Jawapan

KELUAR