tarikh - mara.gov.my kejohanan/buku peraturan... · 9 karom 10 1 10 dart 10 1 11 ... sebarang...

233
1 UNDANG-UNDANG & PERATURAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KALI KE VII, 2012 TARIKH : 24 - 30 JUN 2012 BERTEMPAT DI GMI BANGI, SELANGOR

Upload: vobao

Post on 04-Feb-2018

263 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

1

UNDANG-UNDANG & PERATURAN

SUKAN MARA SEMALAYSIA KALI KE VII,

2012

TARIKH : 24 - 30 JUN 2012

BERTEMPAT DI GMI BANGI,

SELANGOR

Page 2: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

2

BIL JENIS SUKAN BIL PESERTA PEGAWAI

1 Badminton 10 1

2 Bola Jaring 10 1

3 Bola Jaring (Veteran) 10 1

4 Bola Sepak 18 1

5 Bola Tampar 12 1

6 Sepak Takraw 12 1

7 Tenpin bowling 10 1

8 Ping Pong 10 1

9 Karom 10 1

10 Dart 10 1

11 Catur 6 1

12 Bowling Padang 8 1

13 Tenis 10 1

14 Petanque (Wanita) 4 1

15 Petanque (Lelaki) 4 1

16 Futsal (Wanita) 10

00

1

17 Futsal (Lelaki-Veteran) 10 1

18 Futsal (Lelaki-Open) 10 1

19 Memanah 4 1

20 Tarik Tali 10 1

21 Batu Seremban 7 1

22 Congkak 7 1

23 Merentas Desa (Lelaki) 5

1 24 Merentas Desa (Wanita) 5

25 Merentas Desa (Veteran) 5

ACARA VIP

26 Golf Bebas 1

Ketua Kontigen - 1

JUMLAH 217 25

JUMLAH KESELURUHAN KONTIGEN 242

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PERATURAN AM

1.0. NAMA PERTANDINGAN

“KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012”

2.0. JENIS PERTANDINGAN

Page 3: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

3

2.1. Senarai acara sukan dan sistem pertandingan sepertimana di Lampiran A

3.0. VENUE PERTANDINGAN

3.1. German Malaysian Institute Bangi, Selangor

3.2. Seperti dalam Jadual Pertandingan

4.0. KELAYAKAN PEMAIN

4.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan yang terdiri daripada

kakitangan MARA dan semua agensi-agensi di bawah MARA sahaja.

4.2. Semua pemain boleh bermain hanya bagi mewakili negeri-negeri tempat atlit

tersebut berkhidmat sahaja.

4.3. Umur pemain veteran ialah 40 tahun ke atas. (lahir pada atau sebelum tahun

1972)

5.0. TINDAKAN TATATERTIB/ DISIPLIN

5.1. Semua pemain dan pegawai sukan boleh diambil tindakan mengikut Tindakan

Tatatertib yang termaktub dalam Tatacara Perlembagaan Persatuan Sukan

Kebangsaan.

5.2. Semasa pertandingan dijalankan, jika terdapat perselisihan faham diantara

pemain, pegawai dan penyokong sebagai punca yang mengakibatkan

pergaduhan. Pertandingan akan diberhentikan serta merta. Pasukan yang

didapati terlibat dengan pergaduhan tersebut akan dikenakan denda sebanyak

RM1,000.00 .

5.3. Mana-mana pasukan yang telah dikenakan denda kerana terlibat dengan

pergaduhan semasa pertandingan yang dijalankan dalam Kejohanan Sukan

MARA Se-Malaysia ke 7 2012 ini, pasukan tersebut tidak dibenarkan menyertai

pertandingan yang sama dalam Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia berikutnya.

5.4. Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan

Pertandingan Sukan boleh diambil tindakan oleh Jawatankuasa Pelaksana

Pertandingan Peringkat MARA Se-Malaysia mengikut pandangan dan nasihat dari

Persatuan Sukan negeri / Kebangsaan. Sebarang kesalahan disiplin akan

diputuskan tindakan dalam masa 24 jam selepas kejadian berlaku.

Page 4: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

4

6.0. KEDUDUKAN PENGUNDIAN PASUKAN SETIAP ACARA SUKAN

6.1. Kedudukan pasukan negeri-negeri bagi setiap acara sukan yang dipertandingkan

adalah sepertimana di Jadual Pertandingan.

7.0. HADIAH-HADIAH

7.1. Hadiah-hadiah akan disediakan sepertimana di Buku Panduan dan Syarat

Pertandingan.

8.0. SISTEM PERTANDINGAN

8.1. Sistem-sistem pertandingan yang akan dijalankan adalah seperti yang ditetapkan

dalam Peraturan Pertandingan Acara-acara Sukan.

8.2. Setiap peserta adalah dibenarkan mengambil bahagian tidak melebihi daripada

dua (2) acara sukan yang dipertandingkan.

9.0. KIRAAN PINGAT & MATA

9.1. Juara Keseluruhan berdasarkan jumlah pungutan pingat (Emas, Perak &

Gangsa)

9.2 Kiraan mata untuk setiap acara pertandingan adalah seperti berikut :-

9.1.1. Johan - 100 mata

9.1.2. Naib Johan - 70 mata

9.1.3. Ketiga - 50 mata

9.1.4. Keempat - 30 mata

9.1.5. Penyertaan - 10 mata

10. PENGADIL / PEGAWAI TEKNIKAL

10.1. Pengadil / Pegawai Teknikal Pertandingan akan dipilih oleh Jawatankuasa

Penganjur Pertandingan setiap peringkat terdiri daripada Pengadil / Pegawai

Teknikal yang bertauliah.

Page 5: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

5

11. KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR PERTANDINGAN

11.1. Jawatankuasa Penganjur akan menetapkan tempat pertandingan dengan

menggunakan kemudahan-kemudahan yang sediada di venue-venue

pertandingan yang telah ditetapkan.

12. PERALATAN PERTANDINGAN

12.2. Jawatankuasa penganjur hanya akan menyediakan peralatan asas untuk semua

acara sukan yang dipertandingkan. Setiap Kontigen yang mengambil bahagian

hendaklah membawa sendiri peralatan bagi pertandingan yang disertai.

13. PENANGGUHAN PERMAINAN

13.1. Tarikh, masa dan tempat perlawanan yang telah ditetapkan / dijadualkan sama

sekali tidak boleh diminta untuk penangguhan atau diubah oleh pasukan-

pasukan yang mengambil bahagian.

13.2. Jawatankuasa Penganjur mempunyai kuasa mutlak untuk menangguh atau

diputuskan dengan serta merta oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan.

13.3. Mana-mana perlawanan yang ditangguhkan menurut para 12.2, jawatankuasa

Penganjur akan menetapkan semula perlawanan yang ditangguhkan itu.

14. JAWATANKUASA BANTAHAN / RAYUAN

14.1. Jawatankuasa Bantahan / Rayuan bagi tiap-tiap jenis sukan yang diperuntukan

akan dilantik oleh Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana bagi mendengar/menerima

setiap kes rayuan jika ada.

14.2. Proses membuat rayuan atau bantahan adalah tertakluk dalam Peraturan

Pertandingan acara-acara sukan.

Page 6: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

6

14.3. Segala Rayuan dan bantahan hanya boleh dibuat oleh Pengurus-pengurus

pasukan secara bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam tempoh tidak lebih

dari satu jam selepas tamat pertandingan dengan disertakan Wang Tunai

RM300.00. Wang tersebut tidak akan dikembalikan sekiranya rayuan / bantahan

ditolak.

14.4. Menarik diri dari perlawanan adalah tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku,

pasukan berkenaan akan dikenakan denda sebanyak RM1,000 .

15. PERKARA-PERKARA AM

15.1. Sebarang perkara yang berbangkit yang tidak tercatat dalam Peraturan Am,

Jawatankuasa Penganjur berkuasa mengambil sesuatu keputusan.

15.2. Segala hal yang timbul semasa dan selepas pengendalian pertandingan ini tidak

dibenarkan dibawa ke Mahkamah.

15.3. Segala keputusan yang diambil oleh Jawatankuasa Penganjur adalah muktamad.

Page 7: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

7

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

BORANG PENDAFTARAN PESERTA

KONTIGEN :

NAMA : -------------------------------------------------------------------------------------------------

ALAMAT :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------

------------------------------------------------------------------------------ -------------------

NO. K.P. :

NO. GAJI :

NO. H.P. :

Waris / orang yang boleh dihubungi dalam waktu kecemasan :

NAMA : -------------------------------------------------------------------------------------------------

ALAMAT :

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- --------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NO. TELEFON :

------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Page 8: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

BADMINTON

8

Page 9: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

9

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 – 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

BADMINTON

1.0. NAMA

Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN BADMINTON SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

2.0. PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa penganjur akan mengatur serta menganjurkan pertandingan ini

dan sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berbangkit

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau pemain yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebarang sebab.

3.0 UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-Undang Persekutuan Badminton

Antarabangsa (IBF) dan Persatuan Badminton Malaysia (BAM).

3.2. Kejadian diluar dugaan yang tidak terdapat dalam peraturan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua Kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-Undang Persekutuan Badminton Antarabangsa (IBF), Persatuan

Badminton Malaysia (BAM) dan Jawatankuasa Penganjur.

Page 10: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

10

3.2.3. Semua Keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri

daripada kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

Agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sepuluh (10) orang pemain

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran / gantian

pemain tidak akan dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan dalam empat (4) kategori berpasukan seperti

berikut :-

6.1.1. Perseorangan Lelaki

6.1.2. Perseorangan Wanita

6.1.3. 2 Beregu Lelaki

6.1.4. Beregu Campuran

Page 11: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

11

6.2. Seorang pemain hanya dibenarkan bermain sekali sahaja dalam satu-satu

perlawanan.

7.0. SISTEM PERTANDINGAN

7.1. Pusingan Awal

7.1.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga satu (1) pusingan dalam empat

(4) kumpulan (Kumpulan A,B,C dan D).

7.1.2. Terdapat 3,3 ,4,4 pasukan dalam setiap kumpulan.

7.1.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.2. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir & Akhir

7.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.2.2.1. Pemenang 7.2.1.1 lawan Pemenang 7.2.1.3

7.2.2.2. Pemenang 7.2.1.2 lawan Pemenang 7.2.1.4

7.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

8.0. SISTEM PEMBERIAN MATA / MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, sistem pemberian

mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.2. Kalah - 0 mata

8.2. Pasukan yang mendapat mata paling banyak adalah dikira sebagai juara

kumpulan.

Page 12: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

12

8.3. Sekiranya pada akhir keputusan dalam sesuatu kumpulan diperolehi sama mata

atau lebih dari satu (1) pasukan, maka keputusan akan ditentukan seperti

berikut:-

8.3.1. Jika mata diperolehi sama atau lebih dari dua (2) pasukan, pemenang

akan ditentukan dengan kiraan perbezaan (difference) dari jumlah

perlawanan (matches) set dan angka-angka mata yang telah diperolehi

oleh pasukan-pasukan berkenaan.

8.3.2. Jika terdapat dua (2) pasukan yang terlibat pasukan yang mengalahkan

lawannya diperingkat kumpulan akan dikira sebagai pemenang.

8.3.3. Jika keputusan dipara 8.3.1. dan pada 8.3.2. juga didapati masih sama,

maka pasukan-pasukan berkenaan akan diputuskan secara undian.

9.0. JERSI/PAKAIAN PEMAIN

9.1. Tiap-tiap pasukan hendaklah berpakaian kemas sesuai dengan permainan dan

pengenalan pasukan hendaklah ditonjolkan.

10.0 PERALATAN

10.1. Jawatankuasa Penganjur hanya akan menyediakan tiga (3) biji bulu tangkis jenis

“Protect Masterpiece” (bergantung kepada pindaan sekiranya ada) bagi setiap

perlawanan dan tidak bertanggubgjawab menyediakan bulu tangkis untuk

‘Warm-up’.

11.0. PEMBATALAN / WALK OVER

11.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

11.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi alasan yang munasabah, maka

pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak lawan.

11.3. Menarik diri daripada perlawanan adalah tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku,

pasukan berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan

seterusnya. Semua mata yang diperolehi terdahulu tidak akan diambilkira.

Page 13: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

13

12.0. TINDAKAN TATA TERTIB

12.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik :-

12.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang pertandingan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan

biadap, maka pemain tersebut akan digantung satu perlawanan

berikutnya.

13.0. BANTAHAN

13.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat permainan.

13.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

14.0. ETIKA PEGAWAI

14.1. Pengurus / jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-

tiap pemain dan penyokong pasukan masing-masing berpegang kepada

semangat kesukanan yang tulin.

15.0. HADIAH

15.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

15.1.1. Johan

15.1.2. Naib Johan

15.1.3. Tempat Ketiga

15.1.4. Tempat Keempat

16.0. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKKAN

16.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan dibawah peraturan ini segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 14: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

14

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN BADMINTON

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL

NAMA

NO. K/P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 15: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

15

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN BADMINTON

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL

NAMA

NO. K/P

Perseorangan Lelaki

1.

Perseorangan Wanita

1.

Beregu Lelaki Pertama

1.

2.

Beregu Lelaki Kedua

1.

2.

Beregu Campuran

1.

2.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

……………………………………………………… ……………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 16: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

16

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN BADMINTON

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 17: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

BOLA JARING

17

Page 18: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

18

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24-30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

BOLA JARING 1.0. NAMA

Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN BOLA JARING SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

2.0. PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa penganjur akan mengatur serta menganjurkan pertandingan ini

dan sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berbangkit

dengan kejohanan ini menurut cara adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau pemain yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebarang sebab.

3.0 UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam Kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-Undang Kejohanan Bola Jaring yang

digunapakai oleh Persekutuan Bola Jaring Antarabangsa (IFNA) dan Persatuan

Bola Jaring Malaysia (PBJM).

3.2. Kejadian diluar dugaan yang tidak terdapat dalam peraturan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Bola Jaring Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-Undang Persekutuan Bola Jaring Antarabangsa (IFNA), Persatuan

Bola Jaring Malaysia (PBJM) dan Jawatankuasa Penganjur

Page 19: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

19

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri

daripada kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

Agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sepuluh (10) orang pemain

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mestilah ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS SUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran / gantian

pemain tidak akan dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan secara berpasukan.

7.0. SISTEM PERTANDINGAN

7.1. Pusingan Awal

7.1.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga satu (1) pusingan dalam empat

(4) kumpulan (Kumpulan A, B, C dan D).

7.1.2. Terdapat 3,3 , 4,4 pasukan dalam setiap kumpulan.

Page 20: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

20

7.1.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.2. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir/ Akhir

7.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.2.2.1. Pemenang 7.2.1.1 lawan Pemenang 7.2.1.3

7.2.2.2. Pemenang 7.2.1.2 lawan Pemenang 7.2.1.4

7.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

8.0. SISTEM PEMBERIAN MATA/ MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, sistem pemberian

mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.2. Seri - 1 mata

8.1.3. Kalah - 0 mata

8.2. Sekiranya pada akhir perlawanan dalam sesuatu kumpulan, kiraan mata

diperolehi sama atau lebih dari satu pasukan maka keputusan akan ditentukan

dengan kaedah berikut :-

8.2.1. Sekiranya keputusan tidak dapat diperolehi maka pasukan yang telah

mengalahkan lawannya diperingkat kumpulan akan dikira sebagai

pemenang.

Page 21: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

21

8.2.2. Pasukan yang mendapat perbezaan jaringan yang lebih (Gol Difference)

akan dikira pemenang.

8.2.3 Sekiranya perbezaan jaringan sama maka pasukan yang menjaringkan gol

terbanyak akan dikira pemenang.

8.2.4. Jika semua perkara di atas didapati sama juga maka keputusan

muktamad akan dibuat dengan cara undian.

8.3. Sekiranya dalam pertandingan secara kalah mati diperingkat separuh akhir dan

akhir, keputusannya berakhir dengan seri, maka keputusan pertandingan akan

ditentukan seperti berikut :-

8.3.1. Apabila tamat masa pertandingan, pasukan akan bertukar kawasan

permainan serta merta dan meneruskan permainan dalam masa

tambahan selama sepuluh (10) minit, lima (5) minit separuh masa

pertama dan lima (5) minit separuh masa kedua tanpa rehat.

8.3.2. Kedua-dua pasukan akan mengundi semula bagi menentukan hantaran

tengah (Centre pass).

8.3.3. Jika kedudukan masih seri, setelah masa tambahan sepuluh (10) minit

tamat, maka perlawanan akan diteruskan sehingga jaringan (jaringan

emas) diperolehi.

9.0. MASA PERLAWANAN

9.1. Masa permainan adalah selama dua puluh (20) minit, tiap-tiap separuh masa

sepuluh (10) minit, dengan tiga (3) minit masa rehat disemua peringkat

pertandingan (Kumpulan, suku akhir, separuh akhir dan akhir).

10.0. GANTIAN PEMAIN

10.1. Masa permainan gantian sahaja boleh digantikan daripada senarai pemain

simpanan pada sebarang masa perlawanan termasuk masa tambahan dan

pemain-pemaian yang telah diganti boleh bermain semula dalam perlawanan

tersebut.

11.0. JERSI/ PAKAIAN PEMAIN

11.1. Setiap pasukan hendaklah memakai pakaian seragam iaitu corak, bentuk dan

warna yang sama di sepanjang perlawanan dijalankan.

Page 22: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

22

11.2. Setiap pemain hendaklah memakai baju – T atau jersi atau ‘track bottom’.

‘Bloomers’ yang sama warna dengan skirt hendaklah digunakan. Seluar pendek

atau ‘tight’ tidak dibenarkan.

11.3. Setiap pasukan dikehendaki membawa dua (2) set bib berlainan warna yang

ketinggian hurufnya adalah enam (6) inci.

11.4. Sekiranya kedua-dua pasukan yang memakai bib yang sama warna, maka

keputusan pertukaran bib akan dijalankan secara lambungan duit.

12.0. PEMBATALAN/ WALK OVER

12.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

12.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi alasan yang munasabah, maka

pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak lawannya.

12.3. Menarik diri daripada perlawanan adalah tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku,

pasukan berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan

seterusnya. Semua mata yang diperolehi terdahulu tidak akan diambil kira.

13.0. TINDAKAN TATATERTIB

13.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik:-

13.1.1. Seseorang pemain yang diperintah keluar padang dan tidak dibenarkan

meneruskan permainan adalah dengan sendirinya digantung bermain

satu (1) perlawanan berikutnya.

14.0. BANTAHAN

14.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat permainan.

14.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

Page 23: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

23

15.0. ETIKA PEGAWAI

15.1. Pengurus / Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-

tiap pemain dan penyokong masing-masing berpegang teguh kepada etika dan

tingkahlaku yang dihormati berasaskan kepada semangat kesukanan yang tulin.

16.0. HADIAH

16.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

16.1.1. Johan

16.1.2. Naib Johan

16.1.3. Tempat Ketiga

16.1.4. Tempat Keempat

17.0. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

17.1. Segala hal yang tidak diperuntukan dibawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur MARA

Se-Malaysia 2012.

Page 24: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

24

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN BOLA JARING

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 25: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

25

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN BOLA JARING

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

……………………………………………………… ……………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 26: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

26

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN BOLA JARING

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 27: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

BOLA SEPAK

27

Page 28: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

28

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24-30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

BOLA SEPAK

1.0. NAMA

Pertandingan ini dinamakan

“ KEJOHANAN BOLA SEPAK SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

2.0. PENGURUSAN / PENGANJURAN

2.1. Hak kawalan, pengurusan dan penganjuran ini dan sebarang keputusan yang

dibuat terhadap segala perkara yang berbangkit dengan kejohanan ini adalah

muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga juga berhak meminda atau membuat apa-apa

Penyesuaian untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang

difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau pemain yang tidak

mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebarang alasan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang permainan hendaklah mengikut undang-undang yang

berkuatkuasa sebagaimana yang diputuskan oleh Lembaga Persatuan Bolasepak

antarabangsa dan ditertibkan oleh Persatuan Bolasepak antarabangsa (FIFA).

3.2. Kejadian diluar dugaan yang tidak dinyatakan dalam peraturan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut:-

13.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Bolasepak Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.3. Ketua setiap pasukan hendaklah memakai lilitan lengan yang nyata dilengan kiri

jersinya. Sekiranya Ketua Pasukan digantikan, maka lilitan tersebut hendaklah

diberi pula kepada pemain yang mengambilalih sebagai Ketua Pasukan.

Page 29: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

29

3.4. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah muktamad.

4.0. TEMPAT PERTANDINGAN

4.1. Padang Bolasepak GMI Bangi, Selangor. Tertakluk kepada pindaan

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat Pengurus Pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012 (Ahad)

jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Pengurus-pengurus Pasukan dikehendaki mengemukakan senarai akhir pasukan

seramai lapan belas (18) orang pemain yang telah didaftarkan berserta dengan

dokumen-dokumen yang disahkan dan mestilah ditandatangani oleh Ketua

Kontijen atau Pengurus-Pengurus Pasukan setiap negeri.

5.3. Senarai pemain yang disahkan semasa Taklimat pengurus Pasukan adalah

muktamad.

6.0. PENDAFTARAN DAN KELAYAKAN PEMAIN

6.1. Pendaftaran Pemain

6.1.1. Hanya pemain-pemain yang berdaftar sahaja boleh mengambil bahagian

dalam siri pertandingan ini.

6.1.2. Setiap pasukan boleh mendaftarkan maksimum lapan belas (18) orang

pemain termasuk pemain simpanan dan hendaklah dikemukakan kepada

Jawatankuasa Penganjur pada atau sebelum taklimat Pengurus Pasukan.

6.1.3. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang

ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peratuan Am Sukan MARA

Se-Malaysia 2012 dan borang pendaftaran mestilah ditandatangani oleh

Ketua Kontigen atau Pengurus Pasukan setiap negeri.

6.2.. Kelayakan Pemain.

6.2.1. Hanya pemain yang terdiri daripada kakitangan yang berkhidmat dengan

MARA termasuk semua agensi-agensi di bawah MARA sahaja layak

didaftarkan oleh sesuatu pasukan.

6.2.2. Pemain mestilah mewakili negeri mengikut tempat kerjanya.

Page 30: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

30

7.0. PENYERTAAN DAN PENDAFTARAN PEMAIN

7.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri

daripada kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

Agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

7.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

7.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

7.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar Lapan belas (18) orang pemain

termasuk pemain simpanan.

7.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mestilah ditandatangani oleh Ketua Kontijen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

8.0. JADUAL SERTA WARNA PASUKAN

8.1. Jadual

8.1.1. Jawatankuasa Penganjur akan menyusun jadual perlawanan dan akan

mengedarkan kepada semua pasukan yang mengambil bahagian

sekurang-kurang tujuh (7) hari sebelum bermula pertandingan.

8.2. Warna Pasukan

8.2.1. Semua pasukan hendaklah memberitahu Jawatankuasa Penganjur warna

jersi bagi perlawanan sebagai tuan rumah. Sekiranya terdapat persamaan

warna jersi dengan syarat pasukan tuan rumah memakai warna jersi

dengan syarat pasukan tuan rumah memakai warna sebagaimana yang

mereka beritahu dan tercatat dalam jadual pertandingan, maka pasukan

pelawat hendaklah menukar warna jersi mereka. Begitu juga sekiranya

pasukan tuan rumah memakai warna jersi lain dari apa yang mereka

beritahu, maka pasukan tuan rumahlah yang menukar warna jersi

mereka.

Page 31: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

31

8.2.2. Pemain hendaklah memakai jersi yang mempunyai nombor yang

tingginya tidak kurang dari 10 inci, sama dengan nombor yang

didaftarkan di dalam senarai rasmi yang dikemukakan. Nombor jersi

hendaklah dari 1 hingga 16 sahaja.

8.2.3. Semua pasukan dikehendaki mempunyai set jersi kedua dengan warna

yang berlainan daripada set jersi pertama.

9.0 FORMAT PERTANDINGAN

9.1. Pertandingan acara bolasepak Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 akan

dijalankan seperti berikut:-

9.1.1. Pusingan Awal (Liga Mengikut Kumpulan)

9.1.2. Separuh Akhir

9.1.3. Peringkat Akhir

10.0. PERTANDINGAN PERINGKAT LIGA

10.1. Empat belas (14) pasukan akan dibahagikan dalam empat kumpulan iaitu

Kumpulan A (3 pasukan), Kumpulan B (3 pasukan), Kumpulan C (4 pasukan) dan

Kumpulan D (4 pasukan).

10.2. Pertandingan dalam peringkat pusingan awal diadakan secara liga satu pusingan

mengikut kumpulan.

10.3. Mata akan diberi seperti berikut:-

10.3.1. Menang - 3 mata

10.3.2. Seri - 1 mata

10.3.3. Kalah - 0 Mata

10.4. Sekiranya mana-mana pasukan yang gagal bermain dalam sesuatu perlawanan

kerana tidak datang atau melaporkan diri lewat lima belas (15) minit selepas

waktu pertandingan yang diistiharkan dalam jadual perlawanan, maka pasukan

lawannya yang hadir dengan cukup bilangan iaitu tidak kurang dari sepuluh (10)

pemain akan diberi kemenangan percuma dengan tiga (3) mata dan tiga (3)

jaringan gol. Jika terdapat mana-mana pasukan menarikdiri daripada mengambil

bahagian di dalam siri pertandingan ini dengan apa sebab jua pun, mata dan

jaringan gol yang masuk atau kena dalam semua perlawanan yang dimainkan

olehnya tidaklah diambilkira.

Page 32: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

32

10.5. Setelah semua perlawanan liga selesai, satu pasukan atau lebih didapati

memperolehi bilangan mata yang sama, maka perbezaan gol akan menjadi

penentuan iaitu pasukan yang mempunyai terbesar antara jaringan gol ‘MASUK’

dengan jaringan gol ‘KENA’ hendaklah menduduki tempat yang lebih tinggi.

10.6. Jika perbezaannya golnya sama, pasukan yang telah menjaringkan bilangan gol

yang paling banyak hendaklah menduduki tempat yang lebih tinggi. Jika masih

juga seri, pasukan yang telah memenangi pihak lawannya hendaklah menduduki

tempat yang lebih tinggi. Jika masih seri, kedudukan seri itu hendaklah

diselesaikan menurut cara yang akan diputuskan oleh Jawatankuasa Penganjur.

10.7. Dua pasukan teratas dari setiap kumpulan akan melayakkan diri ke peringkat

suku akhir

11.0. PERINGKAT SUKU AKHIR, SEPARUH AKHIR DAN AKHIR

11.1. Suku Akhir

11.1.1. Dua (2) pasukan teratas dari setiap kumpulan dari peringkat pusingan

awal akan melayakkan diri ke perlawanan peringkat suku akhir.

Perlawanan peringkat suku akhir akan dijalankan secara kalah mati

seperti berikut :-

11.1.1.1. Johan Kumpulan A melawan Naib Johan Kumpulan C

11.1.1.2. Johan Kumpulan B melawan Naib Johan Kumpulan D

11.1.1.3 Johan Kumpulan C melawan Naib Johan Kumpulan A

11.1.1.4 Johan Kumpulan D melawan Naib Johan Kumpulan B

11.1.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri selepas

penuh masa perlawanan kedua, maka masa tambahan 2 x 10 minit

hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih seri,

maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara tendangan dari tanda

penalti.

11.2 Separuh Akhir

11.2.1. Pemenang di peringkat suku akhir akan layak ke peringkat Separuh akhir

11.2.1.1. Pemenang 11.1.1.1 melawan Pemenang 11.1.1.3

11.2.1.2. Pemenang 11.1.1.2 melawan Pemenang 11.1.1.4

Page 33: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

33

11.2.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri selepas

penuh masa perlawanan kedua, maka masa tambahan 2 x 10 minit

hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih seri,

maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara tendangan dari tanda

penalti.

11.3 Pertandingan Akhir

11.3.1. Pemenang dalam perlawanan separuh akhir layak memasuk Perlawanan

akhir.

11.3.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri

selepas penuh masa perlawanan kedua, maka masa tambahan 2 x 10

minit hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih

seri, maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara sepakan penalti

5 kali tendangan. Jika masih lagi keputusan seri, tendangan penalti

‘sudden death’ akan diambil kira.

12.0. MASA PERLAWANAN

12.1. Pusingan Awal (Liga Mengikut Kumpulan):-

12.1.1. Masa permainan ialah 40 minit bagi separuh masa pertama dan 40 minit

bagi separuh masa kedua. Rehat pada separuh masa hendaklah tidak

melebihi 5 minit kecuali dengan izin pengadil.

12.2. Peringkat Suku Akhir, Separuh Akhir dan Akhir:-

12.2.1. Masa permainan ialah 40 minit bagi separuh masa pertama dan 40 minit

bagi separuh masa kedua. Rehat separuh masa hendaklah tidak melebihi

15 minit kecuali dengan izin pengadil.

12.2.3. Apabila masa tambahan diberi, maka masa tambahan itu mestilah

mengandungi dua bahagian selama 10 minit setiap bahagian dengan

rehat 5 minit pada akhir masa yang ditentukan tetapi tidak antara masa

tambahan itu. Pemain tidak boleh meninggalkan padang pada waktu

rehat antara cukup masa dengan masa tambahan kecuali dengan

kebenaran pengadil.

Page 34: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

34

13.0. WAKTU BERMULA SESUATU PERLAWANAN

13.1. Waktu bermula sesuatu perlawanan adalah seperti tercatat dalam jadual

pertandingan rasmi dan hanya boleh ditukar dengan kelulusan Jawatankuasa

Penganjur.

14.0 TENDANGAN DARI PENALTI

14.1 Tendangan dari tanda penalti, jika diberikan, hendaklah mengikut peraturan

yang ditetapkan oleh Lembaga Antarabangsa (FIFA).

15.0. PERLAWANAN YANG DITUNDA ATAU DIHENTIKAN

15.1. Sekiranya Pengadil berpendapat bahawa padang tidak sesuai untuk permainan

disebabkan keadaan cuaca atau kerana hal-hal yang tidak dijangka dan

perlawanan itu tidak dapat dimainkan atau sekiranya sesuatu perlawanan

dihentikan akibat hal-hal diluar kawalan kedua-dua pasukan, maka perlawanan

yang ditunda atau dihentikan itu hendaklah dimainkan semula pada satu tarikh

yang akan ditentukan oleh Jawatankuasa Penganjur.

15.2. Sekiranya pengadil menghentikan perlawanan kerana tingkahlaku penonton,

pegawai dan pemain satu pasukan yang tidak memuaskan, maka Jawatankuasa

Penganjur boleh mengambil keputusan-keputusan seperti berikut:-

15.2.1. Kemenangan diberi kepada pasukan yang lain dengan 3 mata dan

jaringan gol 3-0 atau jaringan semasa perlawanan dihentikan, jika ianya

lebih.

15.2.2. Penggantungan pasukan dari terus mengambil bahagian dalam

kejohanan ini.

16.0. BILANGAN PEMAIN YANG MENCUKUPI

16.1 Sekiranya kurang dari sepuluh (10) orang pemain dari salah satu pasukan

turun ke padang apabila Pengadil memerintahkan supaya perlawanan dimulakan

pada waktu yang diiklankan, maka pasukan yang mempunyai sepuluh (10) orang

pemain atau lebih dipadang hendaklah diberikan kemenangan percuma dengan

jaringan 3-0. Jika kedua-dua pasukan tidak dapat menurunkan sepuluh (10)

orang pemain atau lebih apabila Pengadil memerintah supaya perlawanan

Page 35: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

35

dimulakan pada waktu yang diiklankan, maka Pengadil hendaklah melaporkan

perkara tersebut kepada Jawatankuasa Penganjur yang akan mengambil

tindakan yang difikirkan patut.

17.0. URUSAN PADANG

17.1. Padang perlawanan untuk semua perlawanan akan ditentukan oleh

Jawatankuasa Penganjur.

18.0 BANTAHAN

20.1. Bantahan terhadap keputusan atau soal pemain yang tidak layak mestilah

dihantar secara bertulis kepada Jawatankuasa Penganjur dan hendaklah diterima

dalam tempoh 1 jam selepas tamatnya perlawanan berkenaan dan disertai

dengan RM300.00 yang akan dikembalikan jika bantahan itu berjaya.

20.2. Bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputusan mengenai perkara-perkara

fakta yang dibuat oleh Pengadil di padang permainan.

19.0. PEMBATALAN/WALKOVER

19.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang dua puluh (20) minit sebelum

masa yang ditetapkan untuk perlawanan.

19.2. Jika sesuatu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi alasan yang munasabah maka

pasukan tersebut dikira kemenangan kepada pihak lawan.

19.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

20.0. PEGAWAI PERTANDINGAN

20.1. Pegawai pertandingan adalah terdiri daripada kalangan Pengadil-Pengadil yang

bertauliah.

20.2. Pengadil bagi setiap perlawanan hendaklah membuat laporan dalam borang

yang disediakan dan laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Jawatankuasa

Penganjur dalam tempoh 1 jam setelah tamat setiap perlawanan.

Page 36: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

36

21.0. TINDAKAN TATA TERTIB

21.1. Peraturan Tatatertib Persatuan Bolasepak Malaysia akan dikuatkuasakan.

21.2. Dalam hubungan ini, tindakan-tindakan seperti berikut akan diambil secara

automatik:-

21.2.1. Seorang pemain yang menerima dua (2) amaran bertulis (Kad kuning)

dengan sendirinya digantung untuk satu perlawanan selepas perlawanan

dimana dia menerima amaran bertulis kedua (Kad Kuning Kedua).

Apabila seorang pemain menerima dua lagi amaran bertulis (Kad Kuning)

selepas menjalani penggantungan satu perlawanan sekali lagi digantung

untuk satu perlawanan selepas perlawanan yang diterima amaran

bertulis (Kad Kuning) kedua.

21.2.2. Seorang pemain yang diperintah keluar pada (Kad Merah) kerana

berulang kali melakukan kesalahan amaran bertulis dalam perlawanan

yang sama akan digantung untuk satu (1) perlawanan berikutnya.

21.2.3. Seorang pemain yang diperintah keluar padang (Kad Merah) akan

digantung untuk dua (2) perlawanan berikutnya.

21.3. Seorang pemain yang diperintah keluar padang kerana melakukan kesalahan

yang serius akan digantung untuk semua perlawanan dan tindakan selanjutnya

akan dikenakan oleh Jawatankuasa Tatatertib Kejohanan Sukan MARA Se-

Malaysia 2012.

21.4. Pemain-pemain yang diperintah keluar padang kerana menyerang Pengadil akan

digantung sehingga tamat pertandingan dan tindakan selanjutnya akan

dikenakan oleh Jawatankuasa Tatatertib Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

22.0. PENGGANTIAN PEMAIN

22.1. Tidak lebih dari empat (4) orang pemain boleh diganti untuk sesuatu perlawanan

termasuk pada masa tambahan daripada tujuh pemain simpanan yang telah

dinama atau diistiharkan sebelum bermulanya sesuatu perlawanan.

22.2. Pemain yang telah kena ganti tidak boleh bermain lagi dalam perlawanan

tersebut termasuk pengambilan tendangan dari tanda penalti.

Page 37: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

37

23.0. ETIKA PERMAINAN DAN PEGAWAI

23.1. Sebarang penipuan dalam hal pendaftaran pemain atau dengan sengaja tidak

hadir bagi satu-satu perlawanan atau bersikap sopan terhadap seseorang

pemain atau pegawai-pegawai yang bertugas atau bertindak keluar padang

kerana memprotes keputusan dan permainan adalah antara perbuatan-

perbuatan yang harus dianggap bertentangan dengan etika pertandingan yang

sepatutnya diamal.

23.2. Pengurus dan Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi

memastikan tiap-tiap pemain dan penyokong pasukannya berpegang teguh

kepada etika dan tingkahlaku yang dihormati berasaskan kepada semangat

kesukanan yang tulin.

24.0. HADIAH

24.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

24.1.1. Johan

24.1.2. Naib Johan

24.1.3. Tempat Ketiga

24.1.4. Tempat Keempat

25.0. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

25.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 38: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

38

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

KONTIGEN :

PERTANDINGAN BOLA SEPAK

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

Page 39: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

39

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN BOLA SEPAK

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

……………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 40: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

40

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN BOLA SEPAK

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 41: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

BOLA TAMPAR

41

Page 42: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

42

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

BOLA TAMPAR 1.0. NAMA

Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN BOLA TAMPAR SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

2.0. PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa penganjur akan mengatur serta menganjurkan pertandingan ini

dan sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berbangkit

dengan kejohanan ini menurut cara adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau pemain yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebarang sebab.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-Undang Persekutuan Bola Tampar

Antarabangsa (FIVB) dan Persatuan Bola Tampar Malaysia (MAVA).

3.1.1. Kejadian diluar dugaan yang tidak terdapat dalam peraturan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.1.2. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Bola Tampar Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.1.3. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-Undang Persekutuan Bola Tampar Antarabangsa (PIVB),

Persatuan Bola Tampar Malaysia (MAVA) dan Jawatankuasa Penganjur.

Page 43: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

43

3.2. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah muktamad.

3.3. Ketinggian jaring 2.43 meter

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri

daripada kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.2. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.3. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar Dua Belas (12) orang pemain

termasuk pemain simpanan.

4.4. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mestilah ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran / gantian

pemain tidak akan dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan secara berpasukan.

Page 44: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

44

7.0. SISTEM PERTANDINGAN

7.1. Pusingan Awal

7.1.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga satu (1) pusingan dalam empat

(4) kumpulan (Kumpulan A, B, C dan D)

7.1.2. Terdapat 3,3 , 4,4 pasukan dalam setiap kumpulan.

7.1.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.1.4. Semua perlawanan adalah berdasarkan ‘Best Of 3 Sets’ (25, 25, 15)

7.2. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir/ Akhir.

7.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.2.2.1. Pemenang 7.2.1.1 lawan Pemenang 7.2.1.3

7.2.2.2. Pemenang 7.2.1.2 lawan Pemenang 7.2.1.4

7.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

8.0 SISTEM PEMBERIAN MATA/ MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, system pemberian

mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.2. Kalah - 0 mata

Page 45: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

45

8.2. Kiraan mata dikira secara ‘Rally Poin’. Mata maksimum adalah 25. Sekiranyanya

mata terikat pada 25 – 25, permainan akan diteruskan sehingga kelebihan 2

mata tercapai (26 – 24, 27 – 25, 28 – 26 & mata maksimum 30)

8.3. Pertandingan ditentukan berdasarkan 3 set (2-0) atau 2-1) untuk pusingan liga

kumpulan, separuh akhir dan akhir.

8.4. Sekiranya pada akhir perlawanan dalam sesuatu kumpulan diperolehi sama mata

oleh lebih dari satu pasukan, maka keputusan ditentukan seperti berikut :-

8.4.1. Pasukan yang mendapat jumlah mata yang tertinggi.

8.4.2. Pasukan yang mendapat nisbah set (set menang / set kalah) yang lebih

tinggi.

8.4.3. Pasukan yang mendapat nisbah mata tertinggi.

8.4.4. Jika masih terdapat dua pasukan yang sama, maka pemenang adalah

pasukan yang telah menang dalam pertandingan awal.

8.4.5. Jika sama juga, pemenang akan ditentukan melalui cabutan undi.

9.0. JERSI/ PAKAIAN PEMAIN

9.1. Semua pemain dalam satu pasukan hendaklah memakai pakaian seragam kecuali

pemain ‘libero’.

9.2. Jersi hendaklah bernombor 1 – 12 mengikut saiz yang telah ditetapkan dan

diletakkan dibahagian belakang dan hadapan jersi pemain.

9.3. Pasukan yang tidak memakai pakaian seragam tidak dibenarkan bermain.

10.0. PEMBATALAN/ WALK OVER

10.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk perlawanan.

10.2. Jika satu pasukan datang lewat sepuluh (10 minit selepas masa yang ditetapkan,

maka pasukan berkenaan dikira kalah dengan keputusan 3 – 0).

Page 46: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

46

10.3. Menarik diri daripada perlawanan adalah tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku,

pasukan berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan

seterusnya. Semua mata yang diperolehi terdahulu tidak akan diambil kira.

11.0. TINDAKAN TATATERTIB

11.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik:-

11.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan dari satu-satu pertandingan atas

sebab-sebab berkelakuan buruk dan biadap, pemain tersebut digantung

satu (1) perlawanan berikutnya.

12.0. BANTAHAN

12.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat permainan.

12.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

13.0. ETIKA PEGAWAI

13.1. Pengurus / jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-

tiap pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

14.0. HADIAH

14.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut:-

16.1.1. Johan

16.1.2. Naib Johan

16.1.3. Tempat Ketiga

16.1.4. Tempat Keempat

15.0. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

15.1. Segala hal yang tidak diperuntukan dibawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012.

Page 47: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

47

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN BOLA TAMPAR

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

KONTIGEN

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Page 48: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

48

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pendaftaran Pertandingan

PERTANDINGAN BOLA TAMPAR

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

……………………………………………………… ……………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 49: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

49

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN BOLA TAMPAR

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 50: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

SEPAK TAKRAW

50

Page 51: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

51

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

SEPAK TAKRAW

1.0 NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN SEPAK TAKRAW SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012’.

2.0 PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjuran akan serta menganjurkan pertandingan ini dan

sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berhubungkait

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat kejohanan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Persekutuan Sepak Takraw

Antarabangsa (ISTAF) dan Persatuan sepak Takraw Malaysia (PSM).

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-undang Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa (ISTAF),

persatuan Sepak Takraw Malaysia (PSM) dan Jawatankuasa Penganjur.

Page 52: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

52

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar tiga (3) regu melibat 12 orang

pemain termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan

pertukaran/gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan secara tiga (3) kategori berpasukan seperti

berikut:-

6.1.1. Beregu Lelaki Terbuka Pertama

6.1.2. Beregu Lelaki Veteran

6.1.3. Beregu Lelaki Terbuka Kedua

Page 53: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

53

7.0 SISTEM PERTANDINGAN

7.1. Pusingan Awal

7.1.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga satu (1) pusingan dalam empat

(4) kumpulan (Kumpulan A, B, C, D).

7.1.2. Terdapat 3,3, 4,4 pasukan dalam setiap kumpulan.

7.1.3. Semua perlawanan adalah dalam bentuk regu dan kemenangan pasukan

berdasarkan 3 regu (2-0) atau (2-1) untuk pertandingan liga

berkumpulan, separuh akhir dan akhir pertandingan akan dijalankan

secara kalah mati.

7.1.4. Kemenangan setiap regu berdasar ‘Best of 3 sets’.

7.1.5. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.2. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir / Akhir

7.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.2.2.1. Pemenang 7.2.1.1 lawan Pemenang 7.2.1.3

7.2.2.2. Pemenang 7.2.1.2 lawan Pemenang 7.2.1.4

7.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

7.3. Setiap perlawanan (match) akan diputuskan dengan 3 permainan terbaik

daripada 3 (best of 3 games).

7.4. Setiap permainan (game) akan diputuskan dengan 21 mata.

Page 54: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

54

8.0. SISTEM PEMBERIAN MATA / MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, sistem pemberian

mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.2. Kalah - 0 mata

8.2. Pasukan yang mendapat mata yang paling banyak sekali adalah sebagai Johan

Kumpulan.

8.3. Sekiranya dua atau lebih pasukan dalam sesuatu kumpulan memperolehi jumlah

mata yang sama, maka keputusan akan ditentukan seperti berikut :-

8.3.1. Jika lebih daripada dua (2) pasukan yang terlibat, pemenang akan

ditentukan dengan kiraan nisbah (ratio) jumlah perlawanan matches)

menang kepada jumlah perlawanan kalah (bagi yang terlibat sahaja). Jika

ini masih seri pengiraan selanjutnya berdasarkan bilangan permainan

(games). Jika ini masih seri pengiraan selanjutnya berdasarkan bilangan

mata (points).

8.3.2. Jika dua (2) pasukan yang terlibat, pasukan yang telah mengalahkan

lawannya di peringkat kumpulan akan dikira sebagai pemenang.

8.3.3. Jika keputusan di para 8.2.1. dan 8.2.2. di dapati sama, maka pasukan-

pasukan berkenaan akan diputuskan secara undian.

9.0 JERSI / PAKAIAN PEMAIN

9.1. Warna pakaian setiap pasukan yang bertanding mestilah berlainan.

9.2. Setiap pasukan diminta menggunakan no. jersi yang berlainan dari pasukan

lawan.

10.0. PERALATAN

10.1. Jawatankuasa Penganjur hanya akan menyediakan bola sepak takraw jenis

GAJAH EMAS 501 bagi tujuan pertandingan sahaja dan tidak

bertanggungjawab menyediakan bola sepak takraw untuk warm up.

Page 55: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

55

11.0 PEMBATALAN / WALKOVER

11.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

11.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi sebarang alasan yang

munasabah maka pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak

lawannya.

11.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

12.0 TINDAKAN TATATERTIB

12.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik:-

12.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang pertandingan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan

biadap, pemain tersebut akan digantung satu (1) perlawanan berikutnya.

13.0 BANTAHAN

13.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

13.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

14.0 ETIKA PEGAWAI

14.1. Pengurus / Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-

tiap pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

Page 56: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

56

15.0 HADIAH

14.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

14.1.1. Johan

14.1.2. Naib Johan

14.1.3. Tempat Ketiga

14.1.4. Tempat Keempat

15.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

15.1. Segala hal yangtidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 57: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

57

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Page 58: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

58

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pendaftaran Pertandingan

KONTIGEN :

PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

Beregu Pertama

1.

2.

3.

Beregu Veteran

1.

2.

3.

Beregu Kedua

1.

2.

3.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

3.

……………………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 59: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

59

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 60: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

60

TENPIN

BOWLING

Page 61: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

61

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

TENPIN BOWLING

1.0. NAMA

Pertandingan ini dinamakan

“ KEJOHANAN TENPIN BOWLING SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012 “.

2.0. PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa penganjur akan mengatur serta menganjurkan pertandingan ini

dan sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang

berhubungkait dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebarang sebab.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-Undang Kongres Tenpin Bowling

Malaysia (MTBC).

3.2. Semua kejadian diluar dugaan yang tidak terdapat dalam peraturan berkenaan

akan diputuskan seperti berikut:-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

Page 62: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

62

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-Undang Kongres Tenpin Bowling Malaysia (MTBC) dan

Jawatankuasa Penganjur.

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-Agensi

dibawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sepuluh (10) orang pemain sahaja

seperti berikut :-

4.3.1. Pemain Wanita ( 5 ) termasuk pemain simpanan.

4.3.2. Pemain Lelaki ( 5 ) termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada Pengurus-Pengurus Pasukan akan diadakan pada 24 Jun

2012 (Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran / gantian

pemain tidak akan dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan secara berpasukan :-

Page 63: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

63

6.1.1. Pemain Wanita – lima (5) orang pemain termasuk pemain simpanan.

6.1.2. Pemain Lelaki - lima (5) orang pemain termasuk pemain simpanan.

7.0. SISTEM PERTANDINGAN

7.1. Pertandingan dijalankan secara “terbuka tanpa handicap”.

7.2. Pertandingan akan dijalankan secara “ cross lane ‘

7.3. Pertandingan akan dijalankan sebanyak empat ( 4 ) game sahaja untuk seorang.

7.4. Balingan yang sudah memasuki longkang dan naik semula menjatuhkan pin

dikira batal.

7.5. Peserta yang membuat balingan dan kaki melepasi garisan di ‘Lane’ tersebut

akan dikira batal (Foul).

8.0. PENENTUAN ‘LANE’

8.1. Jawatankuasa Penganjur akan menentukan lane untuk setiap pasukan.

9.0. LARANGAN DI BOWLING ‘LANE’

9.1. Dilarang membuat balingan semasa pemain lawan berada di atas ‘lane’

9.2. Dilarang merokok.

9.3. Larangan-larangan yang sedia ada di pusat bowling berkenaan.

10.0. SISTEM PEMBERIAN MATA / MENENTUKAN KEMENANGAN

10.1. Kemenangan akan berdasarkan kepada pasukan mana yang menjatuhkan pin

tertinggi.

10.2. Markah untuk Kontijen dikira berasaskan kepada acara berpasukan sahaja.

Acara Individu tidak diambilkira sebagai markah.

Page 64: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

64

10.3. Sekiranya selesai semua perlawanan, kiraan mata diperolehi sama oleh dua (2)

atau lebih pasukan, maka penentuan pemenang berdasarkan kepada perkara

berikut :-

10.3.1. Pasukan yang membuat jatuhan pin tertinggi secara kumpulan pada

setiap ‘game’ akan diambil kira sebagai pemenang.

11.0. JERSI/PAKAIAN PERLAWANAN

11.1 Semua pasukan dikehendaki berpakaian kemas dan berseragam serta

bernombor (jika ada).

11.2. Seluar jeans tidak dibenarkan.

12.0. PEMBATALAN/WALKOVER

12.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang dua puluh (20) minit sebelum

masa yang ditetapkan untuk perlawanan.

12.2. Jika sesuatu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi alasan yang munasabah maka

pasukan tersebut dikira kemenangan kepada pihak lawan.

12.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

13.0. TINDAKAN TATATERTIB

13.1. Hukuman berikut merupakan hukuman yang dikenakan secara automatik

13.1.1 Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang permainan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan biadap,

pemain tersebut akan digantung satu (1) perlawanan berikutnya.

14.0. BANTAHAN

14.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas pertandingan.

Page 65: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

65

14.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM 300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

15.0. ETIKA PEGAWAI

15.1. Pengurus / Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-

tiap pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

16.0. HADIAH

16.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

16.1.1. Johan

16.1.2. Naib johan

16.1.3. Tempat Ketiga

16.1.4. Tempat Keempat

17.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

17.1 Segala hal yang tidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 66: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

66

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN TENPIN BOWLING

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 67: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

67

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pendaftaran Pertandingan

PERTANDINGAN TENPIN BOWLING

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

…………………………………………… ……………………….

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 68: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

68

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN TENPIN BOWLING

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 69: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

PING PONG

69

Page 70: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

70

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 -30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

PING PONG

1.0 NAMA

1.2. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN PING PONG SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012’.

3.0 PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjuran akan serta menganjurkan pertandingan ini dan

sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berhubungkait

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat kejohanan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Persekutuan Ping Pong

Antarabangsa (ITTF) dan Persatuan Ping Pong Malaysia (TTAM).

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-undang Persekutuan Ping Pong Antarabangsa (ITTF), Persatuan

Ping Pong Malaysia (TTAM) dan Jawatankuasa Penganjur.

Page 71: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

71

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sepuluh (10) orang pemain sahaja

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan

pertukaran/gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan secara lima (5) kategori berpasukan seperti

berikut:-

6.1.1. Perseorangan Lelaki

6.1.2. Perseorangan Wanita

6.1.3. 2 Beregu Lelaki

6.1.4 Beregu Campuran

Page 72: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

72

6.2. Setiap pemain hanya dibenarkan bermain satu acara sahaja.

7.0 SISTEM PERTANDINGAN

7.1. Pusingan Awal

7.1.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga satu (1) pusingan dalam empat

(4) kumpulan (Kumpulan A, B, C, D).

7.1.2. Terdapat 3,3, 4,4 pasukan dalam setiap kumpulan.

7.1.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.2. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir / Akhir

7.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.2.2.1. Pemenang 7.2.1.1 lawan Pemenang 7.2.1.3

7.2.2.2. Pemenang 7.2.1.2 lawan Pemenang 7.2.1.4

7.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

7.3. Setiap perlawanan (match) akan diputuskan dengan 3 permainan terbaik

daripada 5 (best of 5 games).

7.4. Setiap permainan (game) akan diputuskan dengan 11 mata.

Page 73: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

73

8.0. SISTEM PEMBERIAN MATA / MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, sistem pemberian

mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.2. Kalah - 0 mata

8.2. Pasukan yang mendapat mata yang paling banyak sekali adalah sebagai Johan

Kumpulan.

8.3. Sekiranya dua atau lebih pasukan dalam sesuatu kumpulan memperolehi jumlah

mata yang sama, maka keputusan akan ditentukan seperti berikut :-

8.3.1. Jika lebih daripada dua (2) pasukan yang terlibat, pemenang akan

ditentukan dengan kiraan nisbah (ratio) jumlah perlawanan matches)

menang kepada jumlah perlawanan kalah (bagi yang terlibat sahaja). Jika

ini masih seri pengiraan selanjutnya berdasarkan bilangan permainan

(games). Jika ini masih seri pengiraan selanjutnya berdasarkan bilangan

mata (points).

8.3.2. Jika dua (2) pasukan yang terlibat, pasukan yang telah mengalahkan

lawannya di peringkat kumpulan akan dikira sebagai pemenang.

8.3.3. Jika keputusan di para 8.2.1. dan 8.2.2. di dapati sama, maka pasukan-

pasukan berkenaan akan diputuskan secara undian.

9.0 JERSI / PAKAIAN PEMAIN

9.1. Pemain disarankan untuk tidak memakai pakaian yang berwarna kuning atau

oren.

10.0 PERALATAN

10.0 Jawatankuasa Penganjur hanya menyediakan bola ping pong jenis NITTAKU 3 STAR

warna oren bagi tujuan perlawanan sahaja dan tidak bertanggungjawab

menyediakan bola ping pong untuk ‘warm up’.

Page 74: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

74

11.0 PEMBATALAN / WALKOVER

11.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

11.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi sebarang alasan yang

munasabah maka pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak

lawannya.

11.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

12.0 TINDAKAN TATATERTIB

12.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik:-

12.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang pertandingan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan

biadap, pemain tersebut akan digantung satu (1) perlawanan berikutnya.

13.0 BANTAHAN

13.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

13.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

14.0 ETIKA PEGAWAI

14.1. Pengurus/Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-tiap

pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

Page 75: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

75

15.0 HADIAH

15.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

15.1.1. Johan

15.1.2. Naib Johan

15.1.3. Tempat Ketiga

15.1.4. Tempat Keempat

16.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

16.1. Segala hal yang tidak diperuntukan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 76: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

76

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN PING PONG

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. K/P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 77: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

77

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pendaftaran Pertandingan

PERTANDINGAN PING PONG

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. K/P

Perseorangan Lelaki

1.

Perseorangan Wanita

1.

Beregu Lelaki Pertama

1.

2.

Beregu Lelaki Kedua

1.

2.

Beregu campuran

1.

2.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

……………………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 78: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

78

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN PING PONG

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 79: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

KAROM

79

Page 80: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

80

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

KAROM

1.0 NAMA

4.1. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN KAROM SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012’.

2.0 PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjuran akan serta menganjurkan pertandingan ini dan

sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berhubungkait

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat kejohanan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Persekutuan Dart Antarabangsa

(WDF).

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

Page 81: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

81

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-undang Kejohanan Karom Sukan MARA Se-Malaysia 2012 /

Persatuan Karom Malaysia dan Jawatankuasa Penganjur.

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0 PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sepuluh (10) orang pemain

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran

/ gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dipertandingkan dalam lima (5) kategori seperti berikut :-

6.1.1. Perseorangan Lelaki

6.1.2. Perseorangan Wanita

6.1.3. 2 Beregu Lelaki

6.1.4. Beregu Campuran

Page 82: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

82

6.2. Setiap pemain hanya dibenarkan bermain sekali sahaja bagi setiap perlawanan.

7.0 UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

7.1. Penentuan Mula

7.1.1. Untuk menentukan siapa yang membuat pemecahan buah terlebih

dahulu, duit syiling akan dilambungkan atau cara lain yang difikirkan

sesuai. Cara yang sama akan dilakukan jika perlawanan penentuan

berlaku.

7.1.2. Pemain yang membuat pemecahan pertama akan menggunakan biji

karom berwarna putih manakala lawannya menggunakan biji berwarna

hitam. Penggunaan biji karom akan bertukar pada pusingan kedua. Jika

permainan berterusan kepada rubber set, undian semula akan dibuat

bagi memulakan pemecahan untuk menggunakan biji karom putih.

7.2. Kedudukan Pemain

7.2.1. Tempat duduk pemain akan bertukar di pusingan kedua dan perlawanan

penentuan. Kaedah yang sama digunapakai dalam permainan bergu.

7.3. Giliran Memukul

7.3.1. Khusus untuk acara bergu, giliran memukul adalah mengikut sebelah

kanan (arah lawan jam).

7.4. Ukuran Pemukul (Striker)

7.4.1. Pemain dibenar menggunakan satu atau lebih pemukul sepanjang

perlawanan dan ia berhak untuk meminjam atau tidak pemikilnya kepada

pemain lain. Ukuran tebal pemukul ialah 0.6 cm dan garis pusat tidak

melebihi 4cm. Jawatankuasa kejohanan berhak memeriksa pemukul dan

menolak penggunaannya yang tidak mematuhi peraturan.

7.5. Denda

7.5.1 Pemain yang melakukan kesalahan ketika bermain, akan diberi amaran

serta merta oleh pengadil dan boleh dikenakan denda dengan sebiji buah

Page 83: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

83

karom. Biji karom yang didenda akan diletakkan didalam moon besar

papan karom oleh pengadil. Kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan

adalah :-

7.5.1.1 Merokok semasa perlawanan berjalan.

7.5.1.2 Pemain merehatkan tangan di atas papan karom dan melintas

garisan penjuru (anak-anak panah kedua-dua belah) ketika

membuat pukulan.

7.5.1.3 Pengalihan biji karom dengan cara tidak sengaja (akan diletakkan

semula oleh pengadil dan tindakannya adalah muktamad).

7.5.1.4 Menggangu pihak lawan ketika permainan berjalan.

7.5.1.5 Mengalihkan kerusi semasa permainan kecuali dengan izin.

7.5.1.6 Kedudukan pemukul di atas segaris dan separuh bulatan (moon)

apabila membuat pukulan.

7.6. Denda Serta Merta

7.6.1. Kehilangan pemukul dan denda sebiji karom yang akan diletak didalam

bulatan besar tetapi bukan di pusat bulanan oleh pihak lawan akan

dibuat dalam keadaan berikut :-

7.6.2. Pemukul masuk kedalam lubang

7.6.3. Memukul biji karom di dalam keadaan tidak boleh dipukul secara terus

iaitu yang terletak di atas garis panah/bulatan bulan di bawah garisan

pemukul pemain yang mengambil giliran.

7.6.4 Pemukul/tangan/pakaian/mana-mana bahagian badan pemain

menyentuk biji karom semasa mengambil keluar pemukul sendiri.

7.7. Biji Karom Terkeluar daripada Papan Karom

7.7.1 Jika biji karom terkeluar daripada papan karom tidak kira samaada biji

karom itu pihak lawan atau biji karom pihak yang membuat pukulan, biji

karom itu akan dimasuk semula dan diletakkan di pusat bulatan. Jika biji

karom lain sudah berada di pusat bulatan maka biji karom itu akan

diletakkan di atas biji karom tersebut.

Page 84: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

85

7.8. Biji Karom Berpusing

7.8.1. Jika terdapat sesuatu biji karom dalam keadaan berpusing (rolling

position) atau keadaan-keadaan lain di atas papan karom, biji karom itu

hendaklah dibiarkan seperti dalam keadaan ia berada.

8.0. PERMAINAN BIJI KAROM HITAM / PUTIH / MERAH

8.1. Pada tiap-tiap pusingan samada pusingan satu, kedua atau ketiga, pemain yang

dibenarkan membuat pemecahan pertama akan menggunakan biji karom

berwarna putih, manakala lawannya menggunakan biji karom berwarna hitam.

Biji karom merah tidak akan digunakan di mana ia akan dikeluarkan sebaik sahaja

selepas pemecahan pertama dilakukan pada setiap pusingan, samada pusingan

pertama, kedua atau ketiga.

9.0. PERMAINAN ADALAH BERDASARKAN ‘BEST OF THREE SETS’

10.0 SISTEM PERTANDINGAN

10.1. Pusingan Awal

10.1.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga satu pusingan dalam empat (4)

kumpulan (Kumpulan A, B, C dan D).

10.1.2. Terdapat 3,3, 4,4 pasukan dalam setiap kumpulan.

10.1.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

10.2. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir / Akhir

10.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

10.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

10.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

10.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

10.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

Page 85: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

86

10.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

10.2.2.1. Pemenang 10.2.1.1 lawan Pemenang 10.2.1.3

10.2.2.2. Pemenang 10.2.1.2 lawan Pemenang 10.2.1.4

10.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

11.0 SISTEM PEMBERIAN MATA / MENENTUKAN KEMENANGAN

11.1. Pertandingan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, system pemberikan

mata adalah seperti berikut :-

11.1.1. Menang - 3 mata

11.1.2. Kalah - 0 mata

11.2. Sekiranya setalah semua perlawanan diperingkat liga selesai, dua (2) atau lebih

pasukan didapati memperolehi jumlah mata yang sama, maka tatacara mengikut

susunan berikut akan diambil kira untuk menentukan kemenangan :-

11.2.1. Jika berlaku seri pada jumlah mata maka keputusan akan ditentukan

berdasarkan kiraan jumlah set yang menang (semua perlawanan) dan

jumlah set yang kalah (semua perlawanan).

11.2.2. Jika masih sama, pasukan yang menang perlawanan liga diantara kedua-

dua pasukan akan diambil kira sebagai pemenang.

12.0 JERSI PAKAIAN PERLAWANAN

12.1. Tiap-tiap pasukan hendaklah berpakaian kemas dan pengenalan pasukan

hendaklah ditonjolkan.

13.0 PEMBATALAN / WALKOVER

Page 86: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

87

13.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk perlawanan.

13.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi sebarang alasan yang

munasabah maka pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak

lawannya.

13.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambil kira.

14.0 TINDAKAN TATATERTIB

14.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik:-

14.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang permainan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan biadap,

pemain tersebut akan digantung satu perlawanan berikutnya.

15.0 BANTAHAN

15.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

15.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

16.0 ETIKA PEGAWAI

16.1. Pengurus/Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-tiap

pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

17.0 HADIAH

Page 87: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

88

17.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

17.1.1. Johan

17.1.2. Naib Johan

17.1.3. Tempat Ketiga

17.1.4. Tempat Keempat

18.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

18.1. Segala hal yangtidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 88: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

89

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN KAROM

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. K/P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 89: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

90

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pendaftaran Pertandingan

PERTANDINGAN KAROM

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. K/P

Perseorangan Lelaki

1.

Perseorangan Wanita

1.

Beregu Lelaki Pertama

1.

2.

Beregu Lelaki Kedua

1.

2.

Beregu campuran

1.

2.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

……………………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 90: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

91

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN KAROM

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 91: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

DART

91

Page 92: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

92

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

DART

1.0 NAMA

1.1 Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN DART SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012’.

2.0 PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjuran akan serta menganjurkan pertandingan ini dan

sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berhubungkait

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat kejohanan.

3.0 UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Persekutuan Dart Antarabangsa

(WDF).

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Semua kejadian sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan

berasaskan kepada Peraturan Am Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia

2012, Undang-undang Persekutuan Dart Antarabangsa (WDF) dan

Jawatankuasa Penganjur.

Page 93: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

93

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0 PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sepuluh (10) orang darters

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0 TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran

/ gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0 ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dipertandingkan dalam lima (5) kategori seperti berikut :-

6.1.1. Perseorangan Lelaki

6.1.2. Perseorangan Wanita

6.1.3. 2 Beregu Lelaki

6.1.4. Beregu Campuran

Page 94: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

94

6.2. Pertandingan akan dijalankan secara ‘Best of Three Sets’ kecuali Pertandingan

akhir akan dijalankan secara ‘Best of Five Sets’.

6.3. Undian akan dilakukan bagi menentukan pemain mana yang akan memulakan

pertandingan (First Player to Throw).

6.4. Setiap Darters hanya dibenarkan bermain hanya satu acara sahaja.

7.0 SISTEM PERTANDINGAN

7.1. Pertandingan Awal

7.1.1. Pertandingan dijalankan secara liga satu (1) pusingan dalam empat (4)

kumpulan (Kumpulan A, B, C, D).

7.1.2. Terdapat 3,3, 4,4 pasukan dalam setiap kumpulan.

7.1.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.2. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir / Akhir

7.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.2.2.1. Pemenang 7.2.1.1 lawan Pemenang 7.2.1.3

7.2.2.2. Pemenang 7.2.1.2 lawan Pemenang 7.2.1.4

7.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

Page 95: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

95

8.0 SISTEM PEMBERIAN MATA / MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan di peringkat kumpulan yang dijalankan secara liga, system

pemberian mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.2. Kalah - 0 mata

8.2. Pasukan yang mendapat mata yang paling banyak sekali adalah sebagai Johan

Kumpulan.

8.3. Sekiranya pada akhir keputusan dalam sesuatu kumpulan diperolehi sama mata

oleh dua (2) pasukan, pemenang adalah berdasarkan kepada pasukan yang

menang dalam pertandingan awal akan diambil kira sebagai pemenang.

8.4. Jika mata diperolehi sama oleh tiga (3) pasukan atau lebih, maka pemenangnya

akan ditentukan dengan kaedah berikut :-

8.4.1. Pemenang akan ditentukan melalui ‘Best of Games and Lost Aggregate’.

8.4.2. Jika masih juga sama, maka setiap pasukan dikehendaki menyediakan

empat (4) orang darter (3 lelaki dan 1 perempuan) untuk bermain dalam

‘tie-break 1001 ‘Best of One (1). Pemenang akan mendapat satu (1) mata

penuh untuk menentukan kedudukan terakhir.

8.5. Setiap pemain hendaklah mengakhiri balingan melalui ‘Double Score’. Pemain

yang telah layak untuk Check diberi peluang 15 balingan untuk menamatkan

perlawanan dan sekiranya masih gagal 3 balingan diberikan dan pemenang akan

dibuat berdasarkan kiraan mata tertinggi.

9.0 JERSI / PAKAIAN PEMAIN

9.1. Tiap-tiap pasukan hendaklah berpakaian kemas dan pengenalan pasukan

hendaklah ditonjolkan.

9.2. Dilarang memakai pakaian seperti seluar pendek, selipar, sandal dan T-Shirt

tanpa kolar.

Page 96: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

96

10.0 PEMBATALAN / WALKOVER

10.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

10.2. Jika satu-satu pasukan dating lewat lima belas (15) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi sebarang alasan yang

munasabah, maka pasukan tersebut dikira memberi kemenangan kepada pihak

lawan.

10.3. Menarik diri daripada pertandingan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

tersebut dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan. Semua mata

yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambil kira.

11.0 TINDAKAN TATATERTIB

11.1 Hukuman berikut merupakan hukuman yang dikenakan secara automatik :-

11.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang pertandingan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan

biadap, maka pemain tersebut digantung satu perlawanan berikutnya.

12.0 BANTAHAN

12.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

12.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

13.0 HAL-HAL LAIN

13.1. Pengurus / Jurulatih setiap pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan

tiap-tiap pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat

kesukanan yang tulin.

Page 97: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

97

14.0 HADIAH

14.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

14.1.1. Johan

14.1.2. Naib Johan

14.1.3. Tempat Ketiga

14.1.4. Tempat Keempat

15.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKKAN

15.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan didalam peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 98: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

98

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN DART

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. K/P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 99: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

99

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

KONTIGEN :

PERTANDINGAN DART

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. K/P

Perseorangan Lelaki

1.

Perseorangan Wanita

1.

Beregu Lelaki Pertama

1.

2.

Beregu Lelaki Kedua

1.

2.

Beregu Campuran

1.

2.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

……………………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 100: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

100

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN DART

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 101: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

101

CATUR

Page 102: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

102

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

CATUR

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN CATUR SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

2.0. PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjur akan mengatur serta menganjurkan pertandingan ini

dan sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang

berhubungkait dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-Undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan

ini adalah mengikut Peraturan dan Undang-Undang Persekutuan Catur

Antarabangsa (FIDE).

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-Undang Persekutuan Catur Antarabangsa (FIDE) dan

Jawatankuasa Penganjur.

Page 103: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

103

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

Agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar enam (6) orang pencatur sahaja

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan di adakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran

/ gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Setiap pasukan dianggotai oleh enam (6) orang pemain, di mana empat (4) orang

akan bermain pada satu-satu masa dan dua (2) pemain simpanan.

6.2. Setiap pemain akan diberi masa selama 45 minit dalam sesuatu pusingan. Ini

bermakna jangkamasa dalam sesuatu pusingan adalah 1 jam 30 minit. Pemain

yang telah dahulu habiskan masanya dikira kalah, tertakluk kepada Artikel 6.10

Peraturan Catur FIDE.

Page 104: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

104

7.0. CATATAN PERGERAKAN

7.1. Pemain tidak diwajibkan membuat catatan pergerakkan. Walau bagaimanapun,

borang-borang catatan akan disediakan.

8.0. SISTEM PERTANDINGAN

8.1. Pertandingan akan dijalankan mengikut system Swiss, lima (5) pusingan (lihat

Jadual Pertandingan 13.0).

9.0. SISTEM PEMBERIAN MATA

9.1. Pemberian mata bagi pasukan adalah seperti berikut :-

9.1.1. Menang 1 mata (Keputusan : 4-0, 3-1 atau 21/2 – 11/2)

9.1.2. Seri ½ mata (Keputusan : 2-2)

9.1.3. Kalah 0 mata (Keputusan : 0-4, 1-3 atau 11/2 – 21/2)

10.0. SISTEM PEMUTUS BAGI MENENTUKAN JOHAN DAN NAIB- JOHAN

10.1. Pertandingan akan dikendalikan dengan sistem berkomputer PROTOS-FIDE dan

kedudukan pasukan akan ditentukan seperti berikut :-

10.1.1. Kutipan Mata Pasukan

10.1.2. Buchholz FIDE

10.1.3. Median Buchholz FIDE

10.2. Sekiranya masih terdapat kedudukan yang sama dalam menentukan Johan dan

Naib-Johan, maka kaedah pemutus berikut akan digunakan :-

10.2.1. Keputusan Antara Pasukan

Sekiranya terdapat dua (2) pasukan teratas yang memperolehi mata yang

sama, pasukan yang memenangi perlawanan antara keduanya di

peringkat awal akan diistihar sebagai Johan.

10.2.2. Jumlah Mata Terkumpul Individu (lihat 10.4)

Mata yang diperolehi oleh semua pemain dalam sesuatu pasukan

dijumlahkan. Pasukan yang mempunyai Mata Terkumpul Individu yang

terbanyak akan diistiharkan sebagai Johan.

Page 105: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

105

10.2.3. Permainan Semula ‘Best of 3’

Sekiranya kedua-dua pasukan ini belum bertemu ataupun perlawanan

terdahulu berkeputusan seri, maka satu perlawanan ‘Best of 3’ akan di

adakan bagi menentukan Johan dan Naib-Johan.

11.0. PEMBATALAN / WALKOVER

11.1. Pertandingan akan dijalankan tepat mengikut jadual yang telah ditetapkan (lihat

Jadual Pertandingan 13.0)

11.2. Mana-mana pemain yang tidak hadir mengikut jadual permainan, jam mereka

akan dijalankan mengikut Artikel 6.5 & 6.6 Peraturan Catur FIDE.

11.3. Pemain yang lewat 10 minit atau lebih dari jadual permainan yang ditetapkan

akan dikira kalah.

11.4. Sekiranya kedua-dua pemain tidak hadir, keputusan mereka adalah kosong (0).

11.5. Menarik diri daripada perlawanan adalah tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku,

pasukan berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan

seterusnya. Semua mata yang diperolehi terdahulu tidak akan diambil kira.

12.0 TINDAKAN TATATERTIB

12.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik:-

12.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang permainan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan biadap,

pemain tersebut akan digantung satu perlawanan berikutnya.

13.0 BANTAHAN

13.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

13.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

Page 106: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

106

14.0 ETIKA PEGAWAI

14.1. Pengurus/Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-tiap

pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

15.0. TINGKAH LAKU PEMAIN

15.1. Para pemain mestilah menjaga tatasusila permainan catur, Pegawai

Pertandingan berhak mengeluarkan mana-mana pemain yang mengganggugugat

perlaksanaan pertandingan.

15.2. Sewaktu permainan, pemain tidak dibenar menggunakan nota, sumber-sumber

maklumat, mendapat nasihat, menerima isyarat atau menganalisa permainan

dengan papan catur lain.

15.3. Pemain yang telah selesai bermain akan dikira sebagai penonton. Mereka

hendaklah berada di luar kawasan permainan yang ditetapkan.

15.4. Pemain yang mempunyai pergerakkan tidak dibenarkan keluar dari kawasan

permainan tanpa kebenaran Pegawai Pertandingan.

15.5. Pemain tidak dibenarkan mengganggu atau menyebabkan lawannya tidak dapat

menumpu perhatian kepada permainan. Ini juga termasuk tawaran seri yang

tidak munasabah.

15.6. Pemain yang melanggar mana-mana Artikel 12.1 hingag 12.5 di atas akan

dikenakan tindakan seperti Artikel 13.4 Peraturan Catur FIDE.

15.7. Mana-mana pemain yang enggan mematuhi Peraturan Catur FIDE akan

diistiharkan kalah dalam permainan berkenaan. Lawannya akan diberi satu (1)

mata.

15.8. Sekiranya kedua-dua pemain di dapati bersalah mengikut Artikel 12.7, mereka

akan dikira aklah dalam permainan tersebut.

Page 107: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

107

16.0. HADIAH

16.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

16.1.1. Johan

16.1.2. Naib Johan

16.1.3. Tempat Ketiga

16.1.4. Tempat Keempat

17.0. HAL-HAL LAIN

17.1. Sewa Jam Catur

28 buah jam x RM 5.00 = RM 140.00

17.2. Susunan Meja & Kerusi Para Pemain

Meja-meja perlu disusun seperti berikut mengikut 7 kumpulan. Ini bermakna 28

meja dan 56 kerusi diperlukan bagi tujuan ini.

17.3. Keperluan Pengadil

17.3.1. Meja dan kerusi untuk 3 orang petugas

17.3.2. Pencetak computer (jenis Inkjet sudah memadai)

17.3.3. ‘Extension Wire’ untuk menampung 3 socket

17.3.4. Pembesar suara/Hailer

17.3.5. Tali untuk mengasingkan kawasan permainan dengan penonton.

Page 108: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

108

18.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

18.1. Segala hal yang tidak diperuntukan dibawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur MARA

Se-Malaysia 2012.

Page 109: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

109

FIDE Laws of Chess

The FIDE Laws of Chess cover over the board play.

The English tect is the authentic version of the Laws og Chess, which was adopted at the 71st

FIDE

Congress at Istanbul (Turkey) November 2000, coming into force on 1 July 2000.

In these Laws the words ‘the’, ‘him’ and ‘his’ include ‘she’ and ‘her’.

PREFACE

The Laws of Chess cannot cover all pissoble situations that may arise during a game, nor can they

regulate at administrative questions. Where cases are not precisely regulated by an Article of the Laws,

it should be possible to reach a correct decision analogous situations, which are discussed in the Laws.

The Laws assume that arbiters have the necessary competence, sound judgement and absolute

objective. Too detailed a rule might the arbiter of his freedom of judgement and thus prevent him from

finding the solution to a problem dictated by fairness, lojic and special factors.

FIDE appeals to all chess players and federations to accept this view.

A member federations is free to introduce more detailed rules provided they :

a. do not conflict in any way with the official FIDE Laws of Chess

b. are limited to the territory of the federations in question; and

c. are not valid for any FIDE match, championship or qualifying event, or for a FIDE title or

rating tournament.

RULES OF PLAY

Article 1 : The nature and objectives of the game of chess

1.1. The game of chess is played between two opponents who move their pieces alternately on a

square board called a ‘chessboard’. The player with the white pieces commences the game. A

player is said to ‘have ht emove’, wjhen his opponents move has been made.

1.2. The objective of each player is to place the opponent’s king ‘under attack’ in such a way that the

opponent has no legal move which would avoid the ‘caoture’ og the king on the following move.

The player who achievesw this goal is said to have ‘checkmated’ the opponents’s king and to

have won the game. The opponent whose king has been checkmated has lost the game.

1.3. If the position is such that neither player can possibly checkmate, the game is drawn.

Article 2: The initial position of the pieces on the chessboard

2.1. The chessboard is composed of an 8x8 grid of 64 equal squares alternately light (the `white`

squares) and dark (the `black` squares).

Page 110: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

110

The chessboard is placed between the players in such a way that the near corner square to the

right of the player is white.

2.2. At the beginning of the game one player has 16 light-coloured pieces (the `white` pieces); the

other has 16 dark-coloured pieces (the `black` pieces):

These pieces are as follows:

A white king, usually indicated by the symbol

A white queen, usually indicated by the symbol

Two white rooks, usually indicated by the symbol

Two white bishops, usually indicated by the symbol

Two white knights, usually indicated by the symbol

Eight white pawns, usually indicated by the symbol

A black king, usually indicated by the symbol

A black queen, usually indicated by the symbol

Two black rooks, usually indicated by the symbol

Two black bishops, usually indicated by the symbol

Two black knights, usually indicated by the symbol

Eight black pawns, usually indicated by the symbol

2.3. The initial position of the pieces on the chessboard is as follows:

2.4. The eight vertical columns of squares are called `files`. The eight horizontal rows of squares are

called ranks`. A straight line of squares of the same colour, touching corner to corner, is called a

`diagonal`.

Page 111: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

111

Article 3: The moves of the pieces

3.1. It is not permitted to move a piece to a square occupied by a piece of the same colour. If a piece

moves to a square occupied by an opponent`s piece the latter is captured and removed from the

chessboard as part of the same move. A piece is said to attack an opponent`s piece if the piece

could make a capture on that square according to Articles 3.2 to 3.8. A piece is considered to

attack a square, even if such a piece is constrained from moving to that square because it would

then leave or place the king of its own colour under attack.

3.2. The bishop may move to any square along a diagonal on which it stands.

3.3. The rook may move to any square along the file or the rank on which it stands.

3.4. The queen may move to any square along the file, the rank or a diagonal on which it stands.

Page 112: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

112

3.5. When making these moves the bishop, rook or queen may not move over any intervening

pieces.

3.6. The knight may move to one of the squares nearest to that on which it stands but not on the

same rank, file or diagonal.

3.7. a. The pawn may move forward to the unoccupied square immediately in front of it on

the same file, or

b. on its first move the pawn may move as in (a); alternatively it may advance two squares

along the same file provided both squares are unoccupied, or

c. the pawn may move to a square occupied by an opponent`s piece, which is diagonally in

front of it on an adjacent file, capturing that piece.

Page 113: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

113

d. Ad. A pawn attacking a square crossed by an opponent`s pawn which has advanced two

squares in one move from its original square may capture this opponent`s pawn as

though the latter had been moved only one square. This capture is only legal on the

move following this advance and is called an `en passant` capture.

e. When a pawn reaches the rank furthest from its starting position it must be exchanged

as part of the same move for a new queen, rook, bishop or knight of the same colour.

The player`s choice is not restricted to pieces that have been captured previously. This

exchange of a pawn for another piece is called `promotion` and the effect of the new

3.8.

a.

piece is immediate.

There are two different ways of moving the king, by:

(i) moving to any adjoining square not attacked by one or more of the opponent`s

pieces.

Page 114: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

114

Or

`castling`. This is a move of the king and either rook of the same colour on the

same rank, counting as a single move of the king and executed as follows: the

king is transferred from its original square two squares towards the rook, then

(ii) that rook is transferred to the square the king has just crossed.

(1) The right for castling has been lost:

a. if the king has already moved, or

Page 115: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

115

b. with a rook that has already moved

(2) Castling is prevented temporarily

c. if the square on which the king stands, or the square which it must

cross, or the square which it is to occupy, is attacked by one or more of

the opponent`s pieces.

d. if there is any piece between the king and the rook with which castling

is to be effected.

3.8. b. The king is said to be `in check` if it is attacked by one or more of the opponent`s

pieces, even if such pieces are constrained from moving to that square because they would

then leave or place their own king in check. No piece can be moved that will either expose

the king of the same colour to check or leave that king in check.

3.9 No piece can be moved that will expose its own king to check or leave its own king in check.

Articles 4 : The act of moving the pieces

4.1 Each move must be made ony hand only.

4.2 Provided that he first expencesses his intention (e.g. by saying”j adoube” or “l adjust”), the

player having the move may adjusty one or more pieces on their squares.

4.3 Event as provided is Article 4.2 if the player having the move deliberately touches on the

chessboard.

a. one or more of hos own pieces, he must move the first piece touched that can be

moved, or

b.

one or move of his opponent’s pieces, he must capture the first piece touched, which

can be captured, or

c.

one piece of each colour, he must the opponent’s piece with his piece or, if this is illegal,

move or capture the first piece touched which can be moved or captured. It it is

unclear, whether the player’s own piece or his opponent’s was touched first, the

player’s own piece shall be considered to have been touched before his opponent’s.

4.4

a.

if a player deliberately touches his king and rook he must castle on that side if it is legal

to do so.

b. If a player deliberately touches a rook and then his king he is not allowed to castle on

that side on that move and the situation shall be governed by Article 4.3 (a).

Page 116: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

116

c. If a player, intending to castle, touches the king or king rook at the same time, but

castling on that side is illegal, the player must make another legal move his king which

may include castling on the other side. If the king has no legal move, the player is free

to make any legal move.

4.5 If none of the pieces touched can be moved or captured, the player may make any legal move,

4.6 A player forfeits his right to a claim his against his opponent’s violation of Article 4.3 or 4.4, once

he deliberately touches a piece.

4.7 When, as a legal move or part of a legal move, a piece has been released on a square, it cannot

then be moved to another square. The move is considered to have been made when all the

relevant requirements of Articles 3 have been fulfilled.

Article 5 : The completion of the game

5.1 a. The game is qwon by the player who has checkmated his opponent’s king. This

immediately ends the game, provided that the move moved producing the

checkmate position was a legal move.

b. The game is won by the player whose opponent declares he resigns. This immediately

ends the game.

5.2

a.

The game is drawn when the player to move has no legal move and his king is not in

check. The game is said to end in ‘stalemate’. This immediately ends the game,

provided that the move producing the stalemate position was legal.

b.

The game is drawn when a position has arisen in which neither player can checkmate

the opponent’s king with any series of legal moves. The game is said to end in a ‘dead

position’. This immediately ends the game, provided that the move producing the

position was legal.

c.

The game is drawn upon agreement between the two players during the game. This

immediately ends the game. (See Article 9.1).

d.

The game may be drawn. If any identical position is about to appear or has appeared on

the chessboard at least thrii times. (See Article 9.2)

e.

The game may be drawn if each player has made the last 50 consecutive moves without

the movement of any pawn and without the capture of any piece. (See Article 9.3)

Page 117: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

117

COMPETITION RULES

Articles 6 : The chess clock

6.1. a. ‘Chess clock’ means a clock with two time displays, connected to each other in such a

way that only one of them can run at one time. ‘Clock’ in the Laws of Chess means one of

the two time displays. ‘Flg fall’ means the expiration of the allotted time for a player.

6.2. a. When using a chess clock, each player must make a minimum number of moves

or all moves in an allotted period of time and/or may be allocated an additional

amount of time with each move. All these mustbe specified in advance.

b. The time saved by a player during one period is added to his time available for the next

period, except in the ‘time delay’ mode. In the time delay mode both players receive an

allotted ‘main thinking time’. Each player also receives a ‘fixed extra time’ with every

move. The countdown og the main time only commences after the fixed time has

espired. Provided the player stops his clock before the expiration of the fixed time, the

main thinking time does not change, irrespective of the proportion of the fixed time

used.

6.3.

Each time display has a ‘flag’, immediately after a flag falls, the requirements of Articles

6.2 (a) must be checked.

6.4.

Before the start of the game the arbiter decides where the chess clock is placed.

6.5.

At the time determined fot the start of the game the clock of the player who has the

white pieces is started.

6.6.

If neither player is present initially, the player who has the white pieces shall lose all the

time that elapses until he arrives; unless the rules of the competition specify or the

arbiter decides otherwise.

6.7.

Any player who arrives at the chessboard more than one hour after the scheduled start

of the session shall lose the game unless the rules of the competition specify or the

arbiter decides otherwise.

6.8.

a.

During the game each player, having made his move on the chessboard, shall stop his

own clock and start his opponent’s clock. A player must always be allowed to stop his

clock. His move is not considered to have been completed until he has done so, unless

the move that was made ends the game. (See Article 5.1 and 5.2) The time between

making the move on the chessboard and stopping his own clock and starting his

opponent’s clock is regarded as part of the time allotted to the player.

b. A player must stop his clock with the same hand as that with which he made his move.

It is forbidden for a player to keep his finger on the button or to ‘hover over it.

Page 118: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

118

c. The players must handle the chess clock properly. It is forbidden to punch it forcibly, to

pick it up to knock it over. Improper clock handling shall be penalized in accordance

with Article 13.4

d. If a player is unable to use the clock, an assistant, who is acceptable to the arbiter, may

be provided by the player to perform this operation. The clocks shall be adjusted by the

arbiter in an equitable way.

6.9. A flag is considered to have fallen when the arbiter observer the fact or when either players has

made a valid claim to that effect.

6.10. Except where Article 5.1 or one of the Article 5.2 (a), (b) and (c) apply, if a player does not

complete the prescribed number of moves in the allotted time, the game is lost by the player.

However, the game is drawn, if the position is such that the opponent cannot checkmate the

player’s king by any possible series of legal moves, even with the most unskilled counterplay.

6.11. Every indication given by the clocks is considered to be conclusive in the absence fot any avident

defect. A chess clock with an evident defect shall be replaced. The arbiter shall use his best

judgement when determining the times to be shown on the replacement chess clock.

6.12. If both flags have fallen and it is impossible which flag fell first, the game shall continue.

6.13. a. If the game needs to be interrupted, the arbiter shall stop the clocks.

b. A player stop the clocks only in order to seek the arbiter’s assistance, for instance when

promotion has taken place and the piece required is not available.

c. The arbiter shall decide when the game is to be restarted in either case.

d. If a player stops the clocks in order to seek the arbiter’s assistance, the arbiter shall

determine if the player had any valid reason for doing so. If it is obvious that the player

has no valid reason for stopping the clocks, the player shall be penalized according to

Article 13.4.

6.14. If an irregularity occurs and/or the pieces have to be restored to a previous position, the arbiter

shall use his best judgement to determine the times to be shown on the clock. He shall also, if

necessary, adjust the clock’s move counter.

6.15. Screens, monitors, or demonstration board showing the current position on the chessboard, the

moves and the number of moves made, and clocks which also shown the number of moves, are

allowed in the playing hall. However, the player may not make a claim based on information

shown in this manner.

Article 7 : Irregularities

7.1 a. If during a game it is found that the initial position of the pieces was incurred, the

game shall be cancelled and a new game played.

Page 119: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

119

b. If furing a game it is found that the only error is that the chessboard has been placed

contrary to Article 2.1, the game continues but the position reached must be transferred

to a correctly placed chessboard.

7.2 If a game has begun with colours reversed, it shall continue, unless the arbiter rules otherwise.

7.3 If a player displaces one or more pieces, he shall re-establish the correct position on his one. If

necessary, either the player or his opponent shall stop the clocks and ask for the arbiter’s

assistance. The arbiter may penalize the player who displaced the pieces.

7.4 a. If during a game it is found that an illegal move has been made, the position

immediately before the irregularity shall be reinstrated. If the position immediately before

the irregularity cannot be determined the game shall continue from the last identifiable

position prior to the irregularity. The clocks shall be adjuster according to Article 6.14,

Article 4.3 applies to the move replacing the illegal move. The game shall then

continue from this reinstated position.

b. After the action taken under Article 7.4 (a), for the first two illegal moves by a player the

arbiter shall given two minuter extra time to his opponent in each instance; for a third

illegal move by the same player, the arbiter shall declare the game lost by this player.

7.5 If during a game it is found that pieces have been displaced from their squares, the position

before the irregularity shall be re-instated. If the position immediately before the irregularity

cannot be identified, the game shall continue from the last identifiable position prior to the

irregularity. The clocks shall be adjusted according to Article 6.14. The game shall then

continue from this re-instated position.

Article 8 : The recording of the mover

8.1 In the course of play each player is required to record his own moves and those of his opponent

in the correct manner, move after move, as clearly and legibly as possible, in the algebraic

notation (Appendix E), on thwe ‘scoresheet’ prescribed fot the competition.

A player may reply to his opponent’s move before recording it, if he so whished. He must record

his previous move before making another. Both players must record the offer of a drawer on

the scoresheet. (Appendix E.12)

If a player is unable to keep scrore, an amount of time, decided by the arbiter, shall be deducted

from his allotted time at the beginning of the game.

8.2 The scoresheet shall be visible to the arbiter throughtout the game.

8.3 The scoresheet are the property of the organizers of the event.

8.4 If the player has less than five minutes left on his clock and does not have additional time of 30

seconds or more added with each move, then he is not obliged to meet the requirement of

Articles 8.1. immediately after one flag has fallen the player must update hias scoresheet

completely before moving a piece on the chessboard.

Page 120: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

120

8.5 a. If neither is required to keep score under Article 8.4, the arbiter or an assistant should

try to be present and keep score. In this case, immediately after one flag has

fallen, the arbiter shall stop the clocks. Then both players shall update their scoresheet,

using the arbiter’s or the opponent’s scoresheet.

b. If only one player is not required to keep score under Article 8.4 he must, as soon as

either flag has fallen, update his scoresheet completely before moving a piece on the

chessboard. Provided it is the player’s move, he may use his opponent’s scoresheet, but

must return it before making a move.

c. If no complete scoresheet is a available, the players must reconstruct the game on a

second cheesboard under the control of the arbiter or an assistant. He shall first record

the actual game position, clock times and the number of moves mada, if this

information is available evidence that more moves have been made.

8.6 If the scoresheet cannot be brought up to date showing that a player has overstepped the

allotted time, the next move made shall be considered as the first of the following time period,

unless there is evidence that more moves have been made.

8.7 At the conclusion of the game both players shall sign both scoresheet, indicating the result of

the game. Even if incorrect, this result shall stand, unless the arbiter decides otherwise.

Articles 9 : The drawn game

9.1 a. A player wishing to offer a draw shall do so after having made a move on the

chessboard and before stopping his clock and starting the opponent’s clock. An offer

at any other time during play is still valid, but Article 12.5 must be considered.

No conditions can be attached to the offer. In both cases the offer cannot be

withdrawn and remains valid until the opponent accepts it, rejects it orally, rejects it

by touching a piece with the intention of moving of capturing it, or the game is

concluded in some other way.

b. The offer of a draw shall be noted by each player on his scoresheet with a symbols (See

Appendix E).

c. A claim of a draw under 9.2, 9.3 or 10.2 shall be considered to be an offer of a draw.

9.2 The game is drawn, upon a correst claim by the player having the move, when the same

position, for at least the third time (not necessarily by sequential repetition of moves).

a. is about to appear, if he first writer his move on his scoresheet and declares to the

arbiter his intention to make this move, or

b. has just appeared, and the player claiming the fraw has the move.

Positions as in (a) and (b) are considered the same, if the same player has the move, pieces of

the same kind and colour occupy the same squeres, and the possible moves of all the pieces of

both players are the same.

Page 121: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

121

Positions are not the same if a pawn that could have been captured en passant can no longer be

captured or if the right to castle has been changed temporarily or permanently.

9.3 The game is drawn, upon a correct claim by the player having the move, if

a. he writer on his scrosheet, and declares to the arbiter his intention to make a move with

shall result in the last 50 moves having been made by each player without the

movement of any pawn and without the capture of any piece, or

b. the last 50 consecutive moves have been made by each player without the movement

of any pawn and without the capture of any piece.

9.4 If the player makes a move without having claimed the draw he loses the right to claim, as in

Article 9.2 or 9.3, on that move.

9.5 If a player claims a fraw as in Article 9.2 or 9.3, he shall immediately stop both clocks. He is not

allowed to withdraw his claim.

a. If the claim is found to be correct the game is immediately drawn.

b. If the claim is found to be incorrect, the arbiter shall add three minutes to the

opponent’s remaining time. Additionally, if the claimant has more than two minutes on

his clock the arbiter shall deduct half of the claimant’s remaining time up to a maximum

of three minutes. If the claimant has more than one minute, but less than two minuter,

his remaining time shall be one minute. If the claimant has less than one minute, the

arbiter shall make no adjustment to the claimant’s clock. Then the game shall continue

and the intended move must be made.

9.6 The game is drawn when a position is reached from which a checkmate cannot occur by any

possible series of legal moves, even with the most unskilled play. This immediately ends the

game.

Article 10 : Quickplay Finish

10.1 A ‘quickply finish’ is the last phase of a game, when all the remaining moves must be made in a

limited time.

10.2 If the player having the move, has less than two minuter left on his clock, he may claim a draw

before his flag. He shall stop the clocks and summon the arbiter.

a. If the arbiter agrees the opponent is making no effort to win the game by normal

means, or that it is not possible to win by normal means, then he shall declare the game

drawn. Otherwise he shall postpone his decision or reject the claim.

b. If the arbiter postpone his decision, the opponent may be awarded two extra minutes

thinking time and the game shall continue in the presence of an arbiter, if possible. The

arbiter shall declare the final result after a flag has fallen.

Page 122: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

122

c. If the arbiter has rejected the claim, the opponent shall be awarded two extra minutes

thinking time.

d. The decision of the arbiter shall be final relating to 10.2 a, b, c.

10.3 If both flags have fallen, and it is impossible to establish which flag fell first the game is drawn.

Article 11 : Scoring

11.1 Unless announced otherwise in advance, a player who win his game, or wins by forfeit, scores

one point (1), a player who loses his game, or forfeits scores no point (0) and a player who

draws his game scores a half point (1/2).

Articles 12 : The conduct of the players

12.1 The players shall take no action that will bring the game of chess into disrepute.

12.2 During play the players are forbidden to make use of any notes, sources of information, advice,

or to analyse on another chessboard. The scoresheet shall be used only for recording the

moves, the times of the clocks, the offer of a draw, and matters relating to a claim.

12.3 Players who have finished their game shall be considered to be spectators.

12.4 Players are not allowed to leave the ‘playing venue’ without permission from the arbiter. The

playing venue is defined as the playing areas, rest rooms, refreshment area, area set aside for

smoking and other places as designated by the arbiter. The player having the move is not

allowed to leave the playing area without permission of the arbiter.

12.5 It is forbidden to distract or annoy the opponent in any manner whatsoever. This includes

unreasonable claims or offer of a fraw.

12.6 Infractionof any part of the Articles 12.1 to 12.5 shall lead to penalties in accordance with Article

13.5.

12.7 Persistent refusal by a player to comply with the Laws of Chess shall be penalized by loss of the

game. The arbiter shall decide the score of the opponent.

12.8 In both players are found guilty according to Article 12.7, the game shall be declared lost by

both players.

Article 13 : The role of the arbiter (see Preface)

13.1 The arbiter shall see that the Laws of Chess are strictly observed.

13.2 The arbiter shall act in the best interest of the competition. He should ensure that a playing

environment is maintained and that the players are not disturbed. He shall supervise the

progress of the competition.

Page 123: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

123

13.3 The arbiter shall observe the games, especially when the players are short of time, enforce

decisions he has made and impose penalties on players where appropriate.

13.4 The arbiter can apply one or more of the following penalties :-

a. Warning,

b. increasing the remaining time of the opponent,

c. reducing the remaining time to the offending player,

d. declaring the game to be lost,

e. reducing the points score in a game by the offending party,

f. increasing the points scored in a game by the opponent to the maximum available for

that game.

g. Expulsion from the event.

13.5 The arbiter may award either or both players additional time in the event of external

disturbance of the game.

13.6 The arbiter must not intervence in a game except in cases described by the Laws of Chess. He

shall not indicate the number of moves made, except in applying Article 8.5, when at least one

player has used all his time. The arbiter shall refrain from informing a player that this opponent

has completed a move.

13.7 Spectators and players in other games are not to speak about or otherwise interfee in a game. If

necessary, the arbiter shall refrain from informing a player that his opponent has completed a

move.

Article 14 : FIDE

14.1 Member federations may ask FIDE to give an official about problems relating to the Laws of

Chess.

Page 124: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

124

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Pemain

PERTANDINGAN CATUR

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL

NAMA

NO. K/P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 125: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

125

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN CATUR

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL

NAMA

NO. K/P

Kategori Lelaki

1.

Kategori Lelaki

1.

Kategori Wanita

1.

Kategori Wanita

1.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

…………………………………… ……………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 126: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

126

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN CATUR

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 127: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

127

BOWLING

PADANG

Page 128: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

128

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 – 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

BOWLING PADANG

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN BOWLING PADANG SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

2.0. PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjur akan mengatur serta menganjurkan pertandingan ini

dan sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang

berhubungkait dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permaionan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebab.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-Undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan

ini adalah mengikut Peraturan dan Undang-Undang Lembaga Bowling Padang

Dunia (WBB) dan Persekutuan Lawn Bowls Malaysia.

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-Undang Lembaga Boling Padang Dunia (WBB), Persekutuan Lawn

Bowls Malaysia dan jawatankuasa Penganjur.

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

Page 129: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

129

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri

daripada kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

Agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar Lapan (8) orang pemain termasuk

pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan di adakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran

/ gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Acara ‘Triple’ (6 orang pemain dengan 2 orang pemain simpanan) lelaki /

perempuan.

6.2. Setiap pertandingan akan berlangsung sehingga 18 ends atau 1 jam 30 minit

yang mana terdahulu.

7.0. SISTEM PERTANDINGAN

Page 130: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

130

7.1. Pusingan Awal

7.1.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga satu pusingan dalam empat (4)

kumpulan (Kumpulan A, B, C dan D).

7.1.2 Terdapat 3,3, 4,4 pasukan dalam setiap pasukan.

7.1.3 Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.2 Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir/Akhir

7.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.2.2.1. Pemenang 7.2.1.1 lawan Pemenang 7.2.1.3

7.2.2.2. Pemenang 7.2.1.2 lawan Pemenang 7.2.1.4

7.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

8.0. SISTEM PEMBERIAN MATA/MENENTUKAN KEMENANGNAN

8.1. Pertandingan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, system pemberian

mata adalah seperti berikut :-

8.1.1 Menang - 3 mata

8.1.2 Seri - 1 mata

8.1.3 Kalah - 0 mata

8.2. Pasukan yang mendapat mata yang paling banyak sekali adalah sebagai johan

kumpulan.

Page 131: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

131

8.3 Sekiranya pada akhir keputusan dalam sesuatu kumpulan diperolehi sama mata

oleh lebih dari satu pasukan maka keputusan akan ditentukan seperti berikut :-

8.3.1 Pasukan yang memperolehi ‘net shot’ yang terbanyak akan menjadi

pemenang.

8.3.2 Jika mata dan ‘net shot’ juga sama maka pasukan yang mempunyai

jumlah mata perlawanan (shots) yang terbanyak akan dikira pemenang.

8.3.3 Jika kedudukan juga masih sama, maka pasukan yang memenangi antara

keduanya di peringkat awal adalah pemenangnya.

8.3.4 Jika sama juga, pemenang akan ditentukan melalui undi.

9.0. JERSI/PAKAIAN PERLAWANAN

9.1. Setiap peserta dikehendaki memakai baju-T dengan warna mengikut pilihan

pasukan yang berlengan pendek atau panjang dan berkolar. Baju ‘round neck’

tidak dibenarkan sama sekali.

9.2. Di sebelah belakang baju hanya boleh ditulis nama pasukan yang diwakilinya

sahaja. Bahagian depan sebelah kanan adalah bendera pasukan dan di sebelah

kiri ditulis nama pemain..

9.3. Setiap peserta dikehendaki memakai seluar panjang berwarna

putih/cream/beige bagi lelaki dan wanita. Seluar jeans dan track bottom tidak

dibenarkan pakai semasa bermain.

9.4. Hanya kasut Lawn Bowl berwarna putih/hitam/coklat yang tidak bertumit dan

bertapak lembut licin sahaja yang boleh diguna dan dipakai.

9.5. Tali pinggang yang berwarna hitam/putih/coklat sahaja dibenarkan pakai semasa

pertandingan.

9.6. Pihak penganjur berhak untuk tidak membenarkan mana-mana pemain atau

pasukan yang tidak mematuhi peraturan di atas daripada menyertai

pertandingan ini.

10.0. PERALATAN

Page 132: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

132

10.1. Semua pengurus-pengurus pasukan dikehendaki mendaftarkan ‘bowls’ peserta-

peserta semasa taklimat pengurus pasukan. Pengurus Pasukan juga diminta

mengambil sticker daripada Urusetia pertandingan untuk menentukan warna

pasukan masing-masing. Pemain / pasukan yang mempunyai bowls sendiri

boleh menggunakan bowls mereka sendiri semasa pertandingan.

11.0. PEMBATALAN/WALK OVER

11.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang sepuluh (10) minit sebelum

masa yang ditetapkan untuk perlawanan.

11.2. Jika satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang ditetapkan

tanpa alasan / sebab yang munasabah pada pandangan pihak Pengelola

kejohanan, maka pasukan berkenaan dikira memberi kemenangan kepada

pasukan lawan dengan 2 mata dan 7 shot.

11.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambil kira.

12.0. TINDAKAN TATATERTIB

12.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang akan dikenakan secara

automatik :-

12.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan dari satu-satu pertandingan atas

sebab-sebab berkelakuan buruk dan biadap, digantung satu (1)

perlawanan berikutnya.

13.0. BANTAHAN

13.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

13.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM 300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan itu ditolak.

14.0. ETIKA PEGAWAI

Page 133: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

133

14.1. Pengurus/Jurulatih setiap pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan

tiap-tiap pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat

kesukanan yang tulin.

15.0. HADIAH

15.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

15.1.1. Johan

15.1.2. Naib johan

15.1.3. Tempat Ketiga

15.1.4. Tempat Keempat

16.0. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKKAN

16.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 134: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

134

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN BOWLING PADANG

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL

NAMA

NO. K/P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Page 135: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

135

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN BOWLING PADANG

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL

NAMA

NO. K/P

PEMAIN LELAKI

1.

2.

3.

PEMAIN WANITA

1.

2.

3.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

…………………………………… ………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 136: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

136

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN BOWLING PADANG

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 137: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

TENIS

137

Page 138: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

138

138

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

TENIS

1.0 NAMA

4.2. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN TENIS SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012’.

2.0 PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjuran akan serta menganjurkan pertandingan ini dan

sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berhubungkait

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat kejohanan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Persekutuan Tenis

Antarabangsa (ITF) dan Persatuan Lawn Tenis Malaysia (LTAM).

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-undang Persekutuan Tenis Antarabangsa (ITF), persatuan Lawn

Tenis Malaysia (LTAM) dan Jawatankuasa Penganjur.

Page 139: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

139

139

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

3.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sepuluh (10) orang pemain

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran

/ gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan seperti berikut:-

6.1.1. Persorangan Lelaki

6.1.2. Perseorangan Lelaki Veteran

6.1.3. 2 Beregu lelaki

6.1.4. Beregu Lelaki Veteran

6.2. Seorang pemain terbuka boleh bermain secara maksima untuk satu (1) acara

sahaja.

Page 140: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

140

140

6.3. Seorang pemain veteran boleh bermain secara maksima untuk dua (2) acara

veteran sahaja.

7.0 SISTEM PERTANDINGAN

7.1. Pusingan Awal

7.1.1. Pertandingan akan dijalankan secara liga satu (1) pusingan dalam empat

(4) kumpulan (Kumpulan A, B, C, D).

7.1.2. Terdapat 3,3, 4,4 pasukan dalam setiap kumpulan.

7.1.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.2. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir / Akhir

7.2.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.2.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.2.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.2.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.2.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.2.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.2.2.1. Pemenang 7.2.1.1 lawan Pemenang 7.2.1.3

7.2.2.2. Pemenang 7.2.1.2 lawan Pemenang 7.2.1.4

7.2.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

8.0. SISTEM PEMBERIAN MATA / MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan dalam kumpulan yang dijalankan secara liga, sistem pemberian

mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.3. Kalah - 0 mata

Page 141: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

141

141

8.2. Pasukan yang mendapat mata yang paling banyak sekali adalah sebagai Johan

Kumpulan dan akan bertanding di perlawanan separuh akhir.

8.3. Sekiranya pada akhir keputusan dalam sesuatu kumpulan mata diperolehi sama

oleh lebih dari satu pasukan maka keputusan akan ditentukan seperti berikut :-

8.3.1. Jika lebih daripada dua (2) pasukan yang terlibat, pemenang akan

ditentukan dengan kiraan perbezaan (difference) dari jumlah perlawanan

(matches) set dan angka-angka mata yang telah diperolehi oleh pasukan-

pasukan berkenaan.

8.3.2. Jika dua (2) pasukan yang terlibat, pasukan yang telah mengalahkan

lawannya di peringkat kumpulan akan dikira sebagai pemenang.

8.3.3. Jika keputusan di para 8.1.1. dan 8.1.2. di dapati sama, maka pasukan-

pasukan berkenaan akan diputuskan secara undian.

8.4. Kiraan mata permainan (game) adalah seperti berikut :-

8.4.1. Peringkat awal / kumpulan

- Kiraan mata pro set lapan (8) akan diguna pakai. Pasukan yang

awal mendapat mata ke 8 yang akan dikira menang.

8.4.2. Peringkat Separuh akhir

- Kiraan mata pro set lapan (8) akan diguna pakai. Pasukan yang

awal mendapat mata ke 8 yang akan dikira menang.

8.4.3. Peringkat Akhir

- Kiraan mata pro set lapan (8) akan diguna pakai. Pasukan yang

awal mendapat mata ke 8 yang akan dikira menang.

9.0 JERSI / PAKAIAN PEMAIN

9.1. Semua pemain dalam setiap pasukan dikehendaki berpakaian kemas dan

berseragam.

10.0 PENGADILAN PERLAWANAN

10.1. Semua perlawanan akan bermainan tanpa ‘chair-umpire’ kecuali bagi peringkat

separuh akhir dan akhir.

Page 142: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

142

142

10.2. Pemain dikehendaki mengira bersama mata perlawanan dengan penuh

kejujuran demi semangat kesukanan.

10.3. Jika timbul sebarang perbalahan / masalah semasa di gelanggang ianya

hendaklah dirujuk kepada pengadil bertugas. Keputusan pihak pengadil adalah

muktamad.

12.0. PEMBATALAN/ WALKOVER

11.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

11.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi alasan yang munasabah, maka

pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak lawannya.

11.3. Menarik diri daripada perlawanan adalah tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku,

pasukan berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan

seterusnya. Semua mata yang diperolehi terdahulu tidak akan diambil kira.

12.0 BANTAHAN

12.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

12.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

13.0 ETIKA PEGAWAI

13.1. Pengurus/Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-tiap

pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

14.0 HADIAH

14.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

14.1.1. Johan

14.1.2. Naib Johan

14.1.3. Tempat Ketiga

14.1.4. Tempat Keempat

Page 143: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

143

143

15.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

15.1. Segala hal yangtidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 144: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

144

144

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN TENIS

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

Bil Nama No. K/P

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 145: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

145

145

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN TENIS

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

Bil Nama No. K/P

Perseorangan Lelaki

1

Perseorangan Lelaki Veteran

1

Beregu Lelaki Pertama

1

2

Beregu Lelaki Kedua

1

2

Beregu Lelaki Veteran

1

2

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1

2

………………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 146: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

146

146

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN TENIS

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 147: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

147

147

PETANQUE

WANITA

Page 148: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

148

148

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 – 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

PETANQUE WANITA

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN PETANQUE WANITA SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012’.

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 untuk

sukan Pentanque adalah tertaluk kepada Peraturan Rasmi Antarabangsa Sukan

Petanque (The Official International Rules of Game of Petanque.)

2.0. PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjuran akan serta menganjurkan pertandingan ini dan

sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berhubungkait

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat kejohanan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Petanque Sukan MARA

Se-Malaysia 2012.

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

Page 149: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

149

149

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Peraturan Rasmi Antarabangsa Sukan Petanque dan Jawatankuasa

Penganjur.

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar empat (4) orang pemain sahaja

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran

/ gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan secara terbuka wanita berikut :-

6.1.1. Pasukan Wanita (3 pemain, 1 pemain simpanan)

Page 150: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

150

150

7.0 UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

7.1. Penentuan Permulaan Perlawanan

7.1.1. Undian dibuat dengan cara melambung dua biji bola (satu biji setiap

pasukan). Bola pasukan yang berada dihadapan, pasukan itu akan

memulakan perlawanan ATAU

7.1.2. Undian dibuat dengan cara melambungkan dua biji bola bersama dengan

‘jack’ (satu biji setiap pasukan). Bola pasukan yang berada hamper

dengan ‘jack’ akan memulakan perlawanan.

7.2. Setalah ‘jack’ dibaling, pemain mempunyai satu minit untuk membalingkan

bolanya.

7.3. Jika bola pemain lawan berjauhan dengan ‘jack’ berbanding dengan pemain

pertama, pemain-pemain pasukan lawan hendaklah membalingkan bola

sehinggalah mereka dapat mengatasinya.

7.4. Pasukan yang mendapat 11 mata dikira pemenang untuk pusingan itu.

7.4.1. Untuk perlawanan secara liga, mata kemenangan ialah 11 mata.

7.4.2. Untuk perlawanan separuh akhir dan akhir, mata kemenangan ialah 11

mata.

7.4.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.5. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir / Akhir

7.5.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.5.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.5.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.5.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.5.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.5.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.5.2.1. Pemenang 7.5.1.1 lawan Pemenang 7.5.1.3

Page 151: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

151

151

7.5.2.2. Pemenang 7.5.1.2 lawan Pemenang 7.5.1.4

7.5.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

8.0. SISTEM PEMBERIAN MATA /MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan peringkat kumpulan yagn dijalankan secara liga, sistem

pemberian mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.2. Kalah - 0 mata

8.2. Pasukan yang mendapat mata yang paling banyak sekali adalah sebagai Johan

Kumpulan.

8.3. Jika kiraan mata diperolehi sama banyak oleh dua (2) pasukan, maka keputusan

pertandingan peringkat awal antara dua (2) pasukan berkenaan akan diambilkira

sebagai pemenang.

9.0 JERSI / PAKAIAN PEMAIN

9.1. Tiap-tiap pasukan hendaklah berpakaian kemas berseragam.

10.0 PEMBATALAN / WALKOVER

10.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

10.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi sebarang alasan yang

munasabah maka pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak

lawannya.

10.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

Page 152: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

152

152

11.0 TINDAKAN TATATERTIB

11.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik :-

11.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang pertandingan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan

biadap, pemain tersebut akan digantung satu perlawanan berikutnya.

12.0 BANTAHAN

12.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

12.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

13.0 ETIKA PEGAWAI

13.1. Pengurus/Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-tiap

pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

14.0 HADIAH

14.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

14.1.1. Johan

14.1.2. Naib Johan

14.1.3. Tempat Ketiga

14.1.4. Tempat Keempat

15.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

15.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 153: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

153

153

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN PETANQUE WANITA

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

Page 154: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

154

154

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN PETANQUE WANITA

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

……………………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 155: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

155

155

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN PETANQUE WANITA

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 156: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

156

156

PETANQUE

(LELAKI)

Page 157: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

157

157

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

PETANQUE (LELAKI)

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN PETANQUE (LELAKI) SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012’.

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 untuk

sukan Pentanque adalah tertaluk kepada Peraturan Rasmi Antarabangsa Sukan

Petanque (The Official International Rules of Game of Petanque.

2.0 PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjuran akan serta menganjurkan pertandingan ini dan

sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berhubungkait

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat kejohanan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Petanque Sukan MARA

Se-Malaysia 2012.

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

Page 158: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

158

158

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Peraturan Rasmi Antarabangsa Sukan Petanque dan Jawatankuasa

Penganjur.

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

5.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar empat (4) orang pemain sahaja

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di UTM BMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran

/ gantian pemain tidak dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan secara terbuka lelaki seperti berikut :-

6.1.1. Pasukan Lelaki (3 pemain, 1 pemain simpanan)

Page 159: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

159

159

7.0 UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

7.1. Penentuan Permulaan Perlawanan

7.1.1. Undian dibuat dengan cara melambung dua biji bola (satu biji setiap

pasukan). Bola pasukan yang berada dihadapan, pasukan itu akan

memulakan perlawanan ATAU

7.1.2. Undian dibuat dengan cara melambungkan dua biji bola bersama dengan

‘jack’ (satu biji setiap pasukan). Bola pasukan yang berada hamper

dengan ‘jack’ akan memulakan perlawanan.

7.2. Setalah ‘jack’ dibaling, pemain mempunyai satu minit untuk membalingkan

bolanya.

7.3. Jika bola pemain lawan berjauhan dengan ‘jack’ berbanding dengan pemain

pertama, pemain-pemain pasukan lawan hendaklah membalingkan bola

sehinggalah mereka dapat mengatasinya.

7.4. Pasukan yang mendapat 11 atau 13 mata dikira pemenang untuk pusingan itu.

7.4.1. Untuk perlawanan secara liga, mata kemenangan ialah 13 mata.

7.4.2. Untuk perlawanan separuh akhir dan akhir, mata kemenangan ialah 13

mata.

7.4.3. Pasukan-pasukan akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-

masing.

7.5. Pertandingan Suku Akhir, Separuh Akhir / Akhir

7.5.1. Johan dan Naib Johan dari setiap kumpulan (A,B,C,D) layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut :-

7.5.1.1. Johan Kumpulan A lawan Naib Johan Kumpulan C

7.5.1.2. Johan Kumpulan B lawan Naib Johan Kumpulan D

7.5.1.3 Johan Kumpulan C lawan Naib Johan Kumpulan A

7.5.1.2. Johan Kumpulan D lawan Naib Johan Kumpulan B

7.5.2. Pemenang-pemenang dalam pertandingan suku akhir layak ke

pertandingan separuh akhir seperti berikut:

7.5.2.1. Pemenang 7.5.1.1 lawan Pemenang 7.5.1.3

7.5.2.2. Pemenang 7.5.1.2 lawan Pemenang 7.5.1.4

Page 160: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

160

160

7.5.3. Pasukan yang menang dalam perlawanan separuh akhir akan bermain

bagi peringkat akhir.

8.0. SISTEM PEMBERIAN MATA /MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1. Pertandingan peringkat kumpulan yagn dijalankan secara liga, sistem

pemberian mata adalah seperti berikut :-

8.1.1. Menang - 3 mata

8.1.2. Kalah - 0 mata

8.2. Pasukan yang mendapat mata yang paling banyak sekali adalah sebagai Johan

Kumpulan.

8.3. Jika kiraan mata diperolehi sama banyak oleh dua (2) pasukan, maka keputusan

pertandingan peringkat awal antara dua (2) pasukan berkenaan akan diambilkira

sebagai pemenang.

9.0 JERSI / PAKAIAN PEMAIN

9.1. Tiap-tiap pasukan hendaklah berpakaian kemas berseragam.

10.0 PEMBATALAN / WALKOVER

10.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

10.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi sebarang alasan yang

munasabah maka pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak

lawannya.

10.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

Page 161: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

161

161

11.0 TINDAKAN TATATERTIB

11.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

Automatik :-

11.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang pertandingan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan

biadap, pemain tersebut akan digantung satu perlawanan berikutnya.

12.0 BANTAHAN

12.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

12.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

13.0 ETIKA PEGAWAI

13.1. Pengurus/Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-tiap

pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

14.0 HADIAH

14.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

14.1.1. Johan

14.1.2. Naib Johan

14.1.3. Tempat Ketiga

14.1.4. Tempat Keempat

15.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

15.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 162: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

162

162

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN PETANQUE (LELAKI)

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

Page 163: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

163

163

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN PETANQUE (LELAKI)

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

……………………………………………………… ………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 164: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

164

164

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN PETANQUE (LELAKI)

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 165: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

165

165

FUTSAL

WANITA

Page 166: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

166

166

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 – 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

FUTSAL WANITA

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN FUTSAL WANITA MARA SEMALAYSIA 2012’.

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 untuk

sukan Futsal Wanita adalah tertaluk kepada Lembaga Persatuan Bolasepak

Antarabangsa dan ditertibkan oleh Persatuan Bolasepak Antarabangsa (FIFA).

2.0. PENGANJURAN

2.1. Hak kawalan, pengurusan dan penganjuran ini dan sebarang keputusan yang

dibuat terhadap segala perkara yang berbangkit dengan kejohanan ini adalah

muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membaut apa-apa penyesuaian

untuk perminan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau pemain yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebarang alasan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Futsal Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

Page 167: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

167

167

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Peraturan Rasmi Antarabangsa Sukan Futsal dan Jawatankuasa

Penganjur.

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0 TEMPAT PERTANDINGAN

4.1. Gelanggang Futsal GMI Bangi, Selangor

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 jun 2012

(Ahad) Jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Pengurus-pengurus Pasukan dikehendaki mengemukakan senarai akhir pasukan

seramai lapan (8) orang pemain yang telah didaftarkan beserta dengan

dokumen-dokumen yang disahkan dan mestilah ditandatangani oleh Ketua

Kontigen atau Pengurus-pengurus Pasukan setiap negeri.

5.3. Senarai pemain yang disahkan semasa taklimat pengurus pasukan adalah

muktamad.

6.0. PENYERTAAN DAN PENDAFTARAN PEMAIN

6.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri

daripada kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

Agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

6.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

6.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

6.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar Lapan (8) orang pemain termasuk

pemain simpanan.

Page 168: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

168

168

6.5. Seorang pemain hanya boleh didaftarkan untuk satu pasukan sahaJa pada siji

kejohanan yang sama.

6.6. Penyertaan dibuka kepada semua peringkat umur.

6.7. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mestilah ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

7.0 JADUAL SERTA WARNA PASUKAN

7.1. Jadual

7.1.1. Jawatankuasa Penganjur akan menyusun jadual perlawanan dan akan

mengedarkan kepada semua pasukan yang mengambil bahagian

sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum bermula pertandingan.

7.2. warna Pasukan

7.2.1. Semua pasukan hendaklah memberitahu Jawatankuasa Penganjur warna

jersi bagi perlawanan sebagai tuan rumah. Sekiranya terdapat

persamaan warna jersi dengan syarat pasukan tuan rumah memakai

warna sebagaimana yang mereka beritahu dan tercatat dalam jadual

pertandingan, maka pasukan pelawat hendaklah menukar warna jersi

mereka. Begitu juga sekiranya pasukan tuan rumah memawai warna jersi

lain dari apa yang mereka beritahu, maka pasukan tuan rumahlah yang

menukar warna jersi mereka.

7.2.2. Pemain hendaklah memakai jersi yang mempunyai nombor yang

tingginya tidak kurang dari 10 inci, sama dengan nombor yang

didaftarkan di dalam senarai rasmi yang dikemukakan. Nombor jersi

hendaklah dari 1 hingga 18 sahaja.

7.2.3. Semua pasukan dikehendaki mempunyai set jersi kedua dengan warna

yang berlainan daripada set jersi pertama.

8.0. FORMAT PERTANDINGAN

8.1. Pertandingan ACARA BOLASEPAK Futsal Wanita Kejohanan Sukan MARA

Se-Malaysia ke 7 2012 akan dijalankan seperti berikut :-

Page 169: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

169

169

8.1.1 Pusingan awal (liga mengikut kumpulan)

8.1.2 Suku Akhir

8.1.3 Separuh Akhir

8.1.4 Peringkat Akhir

9.0 PERTANDINGAN PERINGKAT LIGA

9.1. Empat belas (14) pasukan akan dibahagikan dalam empat kumpulan iaitu

kumpulan A (3 pasukan), Kumpulan B (3 pasukan), Kumpulan C (4 pasukan) dan

kumpulan D (4 pasukan).

9.2. Pertandingan dalam peringkat pusingan awal diadakan secara liga satu pusingan

mengikut kumpulan.

9.3. Mata akan diberi seperti berikut :-

9.3.1. Menang - 3 mata

9.3.2. Seri - 1 mata

9.3.3. kalah - 0 mata

9.4. Sekiranya mana-mana pasukan yang gagal bermain dalam sesuatu perlawanan

kerana tidak dating atau melaporkan diri lewat lima belas (15) minit selepas

waktu pertandingan yang diistiharkan dalam jadual perlawnan, maka pasukan

lawannya yang hadir dengan cukup bilangan iaitu tidak kurang dari sepuluh (10)

pemain akan diberi kemenangan percuka dengan tiga (3) mata dan tiga (3)

jaringan gol. Jika terdapat mana-mana pasukan menarik diri daripada

mengambil bahagian di dalam siri pertandingan ini dengan apa sebab juga pun,

mata dan jaringan gol yagn masuk atau kena dalam semua perlawanan yang

dimainkan olehnya tidaklah diambilkira.

9.5. Setelah semua perlawanan liga selesai, satu pasukan atau lebih didapati

memperolehi bilangan mata yang sama, maka perbezaan gol akan menjadi

penentuan iaitu pasukan yang mempunyai terbesar antara jaringan gol ‘MASUK’

dengan jaringan gol “KENA’ hendaklah menduduku tempat yang lebih tinggi.

9.6. Jika perbezaannya gol yang sama, pasukan yang telah menjaringkan bilangan gol

yang paling banyak hendaklah menduduki tempat yang lebih tinggi. Jika masih

juga seri, pasukan yang telah memenangi pihak lawannya hendaklah menduduki

tempat yang lebih tinggi. Jika masih seri, kedudukan seri itu hendaklah

diselesaikan menurut cara yang akan diputuskan oleh Jawatankuasa Penganjur.

Page 170: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

170

170

9.7. Dua pasukan teratas dari setiap kumpulan akan melayakkan diri ke peringkat

suku akhir.

10.0 PERINGKAT SUKU AKHIR, SEPARUH AKHIR DAN AKHIR

10.1. Suku Akhir

10.1.1. Dua (2) pasukan teratas dari setiap kumpulan dari peringkat pusingan

awal akan melayakan diri ke perlawanan peringkat suku akhir.

Perlawanan peringkat suku akhir akan dijalankan secara kalah mati

seperti berikut :-

10.1.1.1. Johan kumpulan A melawan Naib Johan kumpulan C

10.1.1.2. Johan kumpulan B melawan Naib Johan kumpulan D

10.1.1.3. Johan kumpulan A melawan Naib Johan kumpulan A

10.1.1.4. Johan kumpulan B melawan Naib Johan kumpulan B

10.1.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri selepas

penuh masa perlawanan kedua, maka masa tambahan 2 x 5 minit

hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih seri,

maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara tendangan dari tanda

penalti.

10.2 Separuh Akhir

10.2.1. Satu (1) pasukan teratas dari setiap kumpulan dari peringkat pusingan

awal akan melayakan diri ke perlawanan peringkat separuh akhir.

Perlawanan peringkat separuh akhir akan dijalankan secara kalah mati

seperti berikut :-

10.2.1.1. Pemenang 10.1.1.1 melawan Pemenang 10.1.1.3

10.2.1.2. Pemenang 10.1.1.2 melawan Pemenang 10.1.1.4

10.2.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri selepas

penuh masa perlawanan kedua, maka masa tambahan 2 x 5 minit

hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih seri,

maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara tendangan dari tanda

penalti.

10.3 Pertandingan Akhir

10.3.1. Pemenang dalam perlawanan separuh akhir layak memasuki perlawanan

akhir.

Page 171: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

171

171

10.3.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri selepas

sepenuh masa perlawanana kedua, maka masa tambahan 2 x 5 minit

hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih seri,

maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara tendangan dari tanda

penalti.

11.0 UNDANG-UNDANG PERMAINAN

11.1. Undang-undang permainan hendaklah mengikut undang-undang yang

berkuarkuasa sebagaimana yang diputuskan oleh Lembaga Persatuan Bolasepak

Antarabangsa dan ditertibkan oleh Persatuan Bolasepak Antarabangsa (FIFA).

11.2. Kejadian diluar dugaan yang tidak dinyatakan dalam peraturana berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

12.2.1 Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada PERATURAN AM

KEJOHANAN BOLASEPAK FUTSAL WANITA SUKAN MARA SEMALAYSIA

KE 7 2012.

11.3. Ketua setiap pasukan hendaklah memakai lilitan lengan yang nyata dilengan kiri

jersinya. Sekiranya Ketua Pasukan digantikan, maka lilitan tersebut hendaklah

diberi pula kepada pemain yang mengambilalih sebagai Ketua Pasukan.

11.4. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah muktamad.

12.0 MASA PERLAWANAN

12.1. Pusingan Awal (Liga Mengikut Kumpulan) :-

12.1.1. Masa Permainan ialah 10 minit bagi separuh masa pertama dan 10 minit

bagi separuh masa kedua. Rehat pada separuh masa hendaklah tidak

melebihi 5 minit kecuali dengan izin pengadil.

12.2. Peringkat Suku Akhir, Separuh Akhir dan Akhir :-

12.2.1. Masa permainan ialah 10 minit bagi separuh masa pertama dan 10 minit

bagi separuh masa kedua. Rehat separuh masa hendaklah tidak melebihi

10 minit kecuali dengan izin pengadil.

12.2.2. Apabila masa tambahan diberi, maka masa tambahan itu mestilah

mengandungi dua (2) bahagian selama 5 minit setiap bahagian dengan

Page 172: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

172

172

rehat 2 minit pada akhir masa yang ditentukan tetapi tidak antara masa

tambahan itu. Pemain tidak boleh meninggalkan padang pada waktu

rehat antara cukup masa dengan masa tambahan kecuali dengan

kebenaran pengadil.

13.0 WAKTU BERMULA SESUATU PERLAWANAN

13.1. Waktu bermula sesuatu perlawanan adalah seperti tercatat dengan jadual

pertandingan rasmi dan hanya boleh ditukar dengan kelulusan Jawatankuasa

Penganjur

Page 173: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

173

173

14.0 TENDANGAN DARI PENALTI

14.1. Tendangan dari tanda penalti, jika diberikan, hendaklah mengikut peraturan

yang ditetapkan oleh Lembaga Antarabangsa (FIFA).

15.0 PERLAWANAN YANG DITUNDA ATAU DIHENTIKAN

15.1. Sekiranya pengadil berpendapat bahawa padang tidak sesuai untuk permainan

disebabkan keadaan cuaca atau kerana hal-hal yang tidak dijangka dan

perlawanan itu tidak dapat dimainkan atau sekiranya sesuatu perlawanan

dihentikan akibat hal-hal diluar kawalan kedua-dua pasukan, maka perlawanan

yang ditunda atau dihentikan itu hendaklah dimainkan semula pada satu tarikh

yang akan ditentukan oleh Jawatankuasa Penganjur.

15.2. Sekiranya pengadil menghentikan perlawanan kerana tingkahlaku penonton,

pegawai dan pemain satu pasukan yang tidak memuaskan, maka Jawatankuasa

Penganjur boleh mengambil keputusan-keputusan seperti berikut :-

15.2.1. Kemenangan diberi kepada pasukan yang lain dengan 3 mata dan

jaringan gol 3-0 atau jaringan semasa perlawanan dihentikan, jika ianya

lebih.

15.2.2. Penggantungan pasukan dari terus mengambil bahagian dalam

kejohanan ini.

16.0 BILANGAN PEMAIN YANG MENCUKUPI

16.1. Sekiranya kurang dari lima (5) orang pemin dari salah satu pasukan turun ke

padang apabila Pengadil memerintahkan supaya perlawanan dimulakan pada

waktu yang diiklan, maka pasukan yang mempunyai lima (5) orang pemain atau

lebih dipadang hendaklah diberikan kemenangan percuma dengan jaringan 3-0.

Jika kedua-dua pasukan tidak dapat menurunkan lima (5) orang pemain atau

lebih apabila Pengadil memerintah supaya perlawanan dimulakan pada waktu

yang diiklankan, maka Pengadil hendaklah melapurkan perkara tersebut kepada

Jawatankuasa Penganjur yang akan mengambil tindakan yang difikirkan patut.

17.0 URUSAN PADANG

Page 174: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

174

174

17.1. Padang perlawanan untuk semua perlawanan akan ditentukan oleh

Jawatankuasa Penganjur.

18.0 PEMBATALAN / WALKOVER

18.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang dua puluh (20) minit sebelum

masa yang ditetapkan untuk perlawanan.

18.2. Jika sesuatu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi alasan yang munasabah maka

pasukan tersebut dikira kemenangan kepada pihak lawan.

18.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

19.0 BANTAHAN

19.1. Bantahan terhadap keputusan atau soal pemain yang tidak layak mestilah

dihantar secara bertulis kepada Jawatankuasa Penganjur dan hendaklah diterima

dalam tempoh 1 jam selepas tamatnya perlawanan berkenaan dan disertai

dengan RM300.00 yang akan dikembalikan jika bantahan itu berjaya.

19.2. Bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputusan mengenai perkara-perkara

fakta yang dibuat oleh Pengadil di padang permainan.

20.0 PEGAWAI PERTANDINGAN

20.1. Pegawai pertandingan adalah terdiri daripada kalangan pengadil-pengadil yang

bertauliah.

20.2. Pengadil bagi setiap perlawanan hendaklah membuat laporan dalam boring yang

disediakan dan laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Jawatankuasa

Penganjur dalam tempoh 1 jam setelah tamat setiap perlawanan.

21.0 TINDAKAN TATATERTIB

21.1. Peraturan Tatatertib Persatuan Bolasepak Malaysia akan dikuatkuasakan.

Page 175: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

175

175

21.2. Dalam hubungan ini, tindakan-tindakan seperti berikut akan diambil secara

automatik :-

21.2.1. Seorang permain yang menerima dua (2) amaran bertulis (Kad Kuning)

dengan sendirinya digantung untuk satu perlawanan selepas perlawanan

dimana dia menerima amaran bertulis kedua (kad Kunign Kedua).

Apabila seorang pemain menerima dua (2) lagi amaran bertulis (kad

Kuning) selepas menjalani penggantungan satu perlawanan sekali lagi

digantung untuk satu perlawanan selepas perlawanan yang diterima

amaran bertulis (Kad Kuning) kedua.

21.2.2. Seorang pemain yang diperintah keluar pada (Kad Merah) akan digantung

untuk dua (2) perlawanan berikutnya.

21.3. Seorang pemain yang diperintah keluar padang kerana melakukan kesalahan

yang serius akan digantung untk semua perlawanan dan tindakan selanjutnya

akan dikenakan oleh Jawatankuasa Tatatertib Sukan MARA Se-Malaysia.

21.4. Pemain-pemain yang diperintah keluar padang kerana menyerang Pengadil akan

digantung sehingga tamat pertandingan dan tindakan selanjutnya akan

dikenakan oleh jawatankuasa Tatatertib Sukan MARA Se-Malaysia.

22.0 PENGGANTIAN PEMAIN

22.1. Tidak lebih dari tiga (3) orang pemain boleh diganti untuk sesuatu perlawanan

termasuk pada masa tambahan daripada tujuh pemain simpanan yang telah

dinama atau diistiharkan sebelum bermulanya sesuatu perlawanan.

22.2. Pemain yang telah kena ganti tidak boleh bermain lagi dalam perlawanan

tersebut termasuk pengambilan tendangan dari tanda penalti.

23.0. ETIKA PEMAINAN DAN PEGAWAI

23.1. Sebarang penipuan dalam hal pendaftaran pemain atau dengan sengaja tidak

hadir bagi satu-satu perlawanan atau bersikap sopan terhadap seseorang

pemain atau pegawai-pegawai yang bertugas atau bertindak keluar padang

kerana memprotes keputusan dan permainan adalah antaran perbuatan-

perbuatan yang harus dianggap bertentangan dengan etika pertandingan yang

sepatutnya diamal.

23.2. Pengurus dan Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-

tiap pemain dan penyokong pasukannya berpegang teguh kepada etika dan

tingkahlaku yang dihormati berasaskan kepada semangat kesukanan yang tulin.

Page 176: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

176

176

24.0. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

24.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 177: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

177

177

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN FUTSAL WANITA

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Page 178: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

178

178

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN FUTSAL WANITA

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

3.

……………………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 179: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

179

179

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN FUTSAL WANITA

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

NAMA PEMAIN

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 180: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

180

180

FUTSAL LELAKI

(VETERAN)

Page 181: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

180

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

FUTSAL LELAKI (VETERAN)

1.0 NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN FUTSAL LELAKI (VETERAN) MARA SEMALAYSIA 2012’.

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 untuk

sukan Futsal Lelaki (Veteran) adalah tertaluk kepada Lembaga Persatuan

Bolasepak Antarabangsa dan ditertibkan oleh Persatuan Bolasepak Antarabangsa

(FIFA).

2.0 PENGANJURAN

2.1. Hak kawalan, pengurusan dan penganjuran ini dan sebarang keputusan yang

dibuat terhadap segala perkara yang berbangkit dengan kejohanan ini adalah

muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membaut apa-apa penyesuaian

untuk perminan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau pemain yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebarang alasan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Futsal Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

Page 182: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

181

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Peraturan Rasmi Antarabangsa Sukan Futsal dan Jawatankuasa

Penganjur.

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. TEMPAT PERTANDINGAN

4.1. Gelanggang Futsal GMI Bangi, Selangor.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Pengurus-pengurus Pasukan dikehendaki mengemukakan senarai akhir pasukan

seramai lapan (8) orang pemain yang telah didaftarkan beserta dengan

dokumen-dokumen yang disahkan dan mestilah ditandatangani oleh Ketua

Kontigen atau Pengurus-pengurus Pasukan setiap negeri.

5.3. Senarai pemain yang disahkan semasa taklimat pengurus pasukan adalah

muktamad.

6.0. PENYERTAAN DAN PENDAFTARAN PEMAIN

6.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri

daripada kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

Agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

6.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

6.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

Page 183: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

182

6.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar Lapan (8) orang pemain termasuk

pemain simpanan.

6.5. Seorang pemain hanya boleh didaftarkan untuk satu pasukan sahaJa pada siji

kejohanan yang sama.

6.6. Had Umur pemain ialah 40 tahun ke atas. (Dilahirkan pada atau sebelum tahun

1972)

6.7. Setiap pasukan diminta untuk menyemak setiap pemain mempunyai laporan

doktor yang mana pemain adalah dibolehkan untuk bermain (Fit to play). Pihak

penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya apa-apa yang tidak diingini

berlaku.

6.8. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mestilah ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

7.0 JADUAL SERTA WARNA PASUKAN

7.1. Jadual

7.1.1. Jawatankuasa Penganjur akan menyusun jadual perlawanan dan akan

mengedarkan kepada semua pasukan yang mengambil bahagian

sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum bermula pertandingan.

7.2. warna Pasukan

7.2.1. Semua pasukan hendaklah memberitahu Jawatankuasa Penganjur warna

jersi bagi perlawanan sebagai tuan rumah. Sekiranya terdapat

persamaan warna jersi dengan syarat pasukan tuan rumah memakai

warna sebagaimana yang mereka beritahu dan tercatat dalam jadual

pertandingan, maka pasukan pelawat hendaklah menukar warna jersi

mereka. Begitu juga sekiranya pasukan tuan rumah memawai warna jersi

lain dari apa yang mereka beritahu, maka pasukan tuan rumahlah yang

menukar warna jersi mereka.

7.2.2. Pemain hendaklah memakai jersi yang mempunyai nombor yang

tingginya tidak kurang dari 10 inci, sama dengan nombor yang

Page 184: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

183

didaftarkan di dalam senarai rasmi yang dikemukakan. Nombor jersi

hendaklah dari 1 hingga 18 sahaja.

7.2.3. Semua pasukan dikehendaki mempunyai set jersi kedua dengan warna

yang berlainan daripada set jersi pertama.

8.0. FORMAT PERTANDINGAN

8.1. Pertandingan acara Bolasepak Futsal lelaki (Veteran) Kejohanan Sukan MARA

Se-Malaysia ke 7 2012 akan dijalankan seperti berikut :-

8.1.1. Pusingan awal (liga mengikut kumpulan)

8.1.2. Suku Akhir

8.1.3 Separuh Akhir

8.1.4. Peringkat Akhir

9.0 PERTANDINGAN PERINGKAT LIGA

9.1. Empat belas (14) pasukan akan dibahagikan dalam empat kumpulan iaitu

kumpulan A (3 pasukan), Kumpulan B (3 pasukan), Kumpulan C (4 pasukan) dan

kumpulan D (4 pasukan).

9.2. Pertandingan dalam peringkat pusingan awal diadakan secara liga satu pusingan

mengikut kumpulan.

9.3. Mata akan diberi seperti berikut :-

9.3.1. Menang - 3 mata

9.3.2. Seri - 1 mata

9.3.3. kalah - 0 mata

9.4. Sekiranya mana-mana pasukan yang gagal bermain dalam sesuatu perlawanan

kerana tidak dating atau melaporkan diri lewat lima belas (15) minit selepas

waktu pertandingan yang diistiharkan dalam jadual perlawnan, maka pasukan

lawannya yang hadir dengan cukup bilangan iaitu tidak kurang dari sepuluh (10)

pemain akan diberi kemenangan percuka dengan tiga (3) mata dan tiga (3)

jaringan gol. Jika terdapat mana-mana pasukan menarik diri daripada

mengambil bahagian di dalam siri pertandingan ini dengan apa sebab juga pun,

mata dan jaringan gol yagn masuk atau kena dalam semua perlawanan yang

dimainkan olehnya tidaklah diambilkira.

9.5. Setelah semua perlawanan liga selesai, satu pasukan atau lebih didapati

memperolehi bilangan mata yang sama, maka perbezaan gol akan menjadi

Page 185: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

184

penentuan iaitu pasukan yang mempunyai terbesar antara jaringan gol ‘MASUK’

dengan jaringan gol “KENA’ hendaklah menduduku tempat yang lebih tinggi.

9.6. Jika perbezaannya gol yang sama, pasukan yang telah menjaringkan bilangan gol

yang paling banyak hendaklah menduduki tempat yang lebih tinggi. Jika masih

juga seri, pasukan yang telah memenangi pihak lawannya hendaklah menduduki

tempat yang lebih tinggi. Jika masih seri, kedudukan seri itu hendaklah

diselesaikan menurut cara yang akan diputuskan oleh Jawatankuasa Penganjur.

9.7. Satu pasukan teratas dari setiap kumpulan akan melayakkan diri ke peringkat

akhri (separuh akhir).

10.0 PERINGKAT SUKU AKHIR, SEPARUH AKHIR DAN AKHIR

10.1. Suku Akhir

10.1.1. Dua (2) pasukan teratas dari setiap kumpulan dari peringkat pusingan

awal akan melayakan diri ke perlawanan peringkat suku akhir.

Perlawanan peringkat suku akhir akan dijalankan secara kalah mati

seperti berikut :-

10.1.1.1. Johan kumpulan A melawan Naib Johan kumpulan C

10.1.1.2. Johan kumpulan B melawan Naib Johan kumpulan D

10.1.1.3. Johan kumpulan A melawan Naib Johan kumpulan A

10.1.1.4. Johan kumpulan B melawan Naib Johan kumpulan B

10.1.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri selepas

penuh masa perlawanan kedua, maka masa tambahan 2 x 5 minit

hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih seri,

maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara tendangan dari tanda

penalti.

10.2 Separuh Akhir

10.2.1. Satu (1) pasukan teratas dari setiap kumpulan dari peringkat pusingan

awal akan melayakan diri ke perlawanan peringkat separuh akhir.

Perlawanan peringkat separuh akhir akan dijalankan secara kalah mati

seperti berikut :-

10.2.1.1. Pemenang 10.1.1.1 melawan Pemenang 10.1.1.3

10.2.1.2. Pemenang 10.1.1.2 melawan Pemenang 10.1.1.4

10.2.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri selepas

Page 186: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

185

penuh masa perlawanan kedua, maka masa tambahan 2 x 5 minit

hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih seri,

maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara tendangan dari tanda

penalti.

10.3 Pertandingan Akhir

10.3.1. Pemenang dalam perlawanan separuh akhir layak memasuki perlawanan

akhir.

10.3.2. Sekiranya mana-mana perlawanan berkesudahan dengan seri selepas

sepenuh masa perlawanana kedua, maka masa tambahan 2 x 5 minit

hendaklah diadakan. Jika selepas masa tambahan keputusan masih seri,

maka keputusan hendaklah ditentukan dengan cara tendangan dari tanda

penalti.

Page 187: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

186

11.0 UNDANG-UNDANG PERMAINAN

11.1. Undang-undang permainan hendaklah mengikut undang-undang yang

berkuarkuasa sebagaimana yang diputuskan oleh Lembaga Persatuan Bolasepak

Antarabangsa dan ditertibkan oleh Persatuan Bolasepak Antarabangsa (FIFA).

11.2. Kejadian diluar dugaan yang tidak dinyatakan dalam peraturana berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

12.2.1 Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada PERATURAN AM

KEJOHANAN BOLASEPAK FUTSAL LELAKI (VETERAN) SUKAN MARA

SEMALAYSIA KE 7 2012.

11.3. Ketua setiap pasukan hendaklah memakai lilitan lengan yang nyata dilengan kiri

jersinya. Sekiranya Ketua Pasukan digantikan, maka lilitan tersebut hendaklah

diberi pula kepada pemain yang mengambilalih sebagai Ketua Pasukan.

11.4. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah muktamad.

12.0 MASA PERLAWANAN

12.1. Pusingan Awal (Liga Mengikut Kumpulan) :-

12.1.1.Masa Permainan ialah 10 minit bagi separuh masa pertama dan 10 minit

bagi separuh masa kedua. Rehat pada separuh masa hendaklah tidak

melebihi 5 minit kecuali dengan izin pengadil.

12.2. Peringkat Separuh Akhir dan Akhir :-

12.2.1.Masa permainan ialah 10 minit bagi separuh masa pertama dan 10 minit

bagi separuh masa kedua. Rehat separuh masa hendaklah tidak melebihi

10 minit kecuali dengan izin pengadil.

12.2.2.Apabila masa tambahan diberi, maka masa tambahan itu mestilah

mengandungi dua (2) bahagian selama 10 minit setiap bahagian dengan

rehat 5 minit pada akhir masa yang ditentukan tetapi tidak antara masa

tambahan itu. Pemain tidak boleh meninggalkan padang pada waktu

rehat antara cukup masa dengan masa tambahan kecuali dengan

kebenaran pengadil.

13.0 WAKTU BERMULA SESUATU PERLAWANAN

Page 188: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

187

13.1. Waktu bermula sesuatu perlawanan adalah seperti tercatat dengan jadual

pertandingan rasmi dan hanya boleh ditukar dengan kelulusan Jawatankuasa

Penganjur.

14.0 TENDANGAN DARI PENALTI

14.1. Tendangan dari tanda penalti, jika diberikan, hendaklah mengikut peraturan

yang ditetapkan oleh Lembaga Antarabangsa (FIFA).

15.0 PERLAWANAN YANG DITUNDA ATAU DIHENTIKAN

15.1. Sekiranya pengadil berpendapat bahawa padang tidak sesuai untuk permainan

disebabkan keadaan cuaca atau kerana hal-hal yang tidak dijangka dan

perlawanan itu tidak dapat dimainkan atau sekiranya sesuatu perlawanan

dihentikan akibat hal-hal diluar kawalan kedua-dua pasukan, maka perlawanan

yang ditunda atau dihentikan itu hendaklah dimainkan semula pada satu tarikh

yang akan ditentukan oleh Jawatankuasa Penganjur.

15.2. Sekiranya pengadil menghentikan perlawanan kerana tingkahlaku penonton,

pegawai dan pemain satu pasukan yang tidak memuaskan, maka Jawatankuasa

Penganjur boleh mengambil keputusan-keputusan seperti berikut :-

15.2.1.Kemenangan diberi kepada pasukan yang lain dengan 3 mata dan jaringan

gol 3-0 atau jaringan semasa perlawanan dihentikan, jika ianya lebih.

15.2.2.Penggantungan pasukan dari terus mengambil bahagian dalam kejohanan

ini.

16.0 BILANGAN PEMAIN YANG MENCUKUPI

16.1. Sekiranya kurang dari lima (5) orang pemin dari salah satu pasukan turun ke

padang apabila Pengadil memerintahkan supaya perlawanan dimulakan pada

waktu yang diiklan, maka pasukan yang mempunyai lima (5) orang pemain atau

lebih dipadang hendaklah diberikan kemenangan percuma dengan jaringan 3-0.

Jika kedua-dua pasukan tidak dapat menurunkan lima (5) orang pemain atau

lebih apabila Pengadil memerintah supaya perlawanan dimulakan pada waktu

yang diiklankan, maka Pengadil hendaklah melapurkan perkara tersebut kepada

Jawatankuasa Penganjur yang akan mengambil tindakan yang difikirkan patut.

Page 189: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

188

17.0 URUSAN PADANG

17.1. Padang perlawanan untuk semua perlawanan akan ditentukan oleh

Jawatankuasa Penganjur.

18.0 PEMBATALAN/WALKOVER

18.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang dua puluh (20) minit sebelum

masa yang ditetapkan untuk perlawanan.

18.2. Jika sesuatu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi alasan yang munasabah maka

pasukan tersebut dikira kemenangan kepada pihak lawan.

18.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

19.0 BANTAHAN

19.1. Bantahan terhadap keputusan atau soal pemain yang tidak layak mestilah

dihantar secara bertulis kepada Jawatankuasa Penganjur dan hendaklah diterima

dalam tempoh 1 jam selepas tamatnya perlawanan berkenaan dan disertai

dengan RM300.00 yang akan dikembalikan jika bantahan itu Berjaya.

19.2. Bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputusan mengenai perkara-perkara

fakta yang dibuat oleh Pengadil di padang permainan.

20.0 PEGAWAI PERTANDINGAN

20.1. Pegawai pertandingan adalah terdiri daripada kalangan pengadil-pengadil yang

bertauliah.

20.2. Pengadil bagi setiap perlawanan hendaklah membuat laporan dalam borang

yang disediakan dan laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Jawatankuasa

Penganjur dalam tempoh 1 jam setelah tamat setiap perlawanan.

21.0 TINDAKAN TATATERTIB

Page 190: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

189

21.1. Peraturan Tatatertib Persatuan Bolasepak Malaysia akan dikuatkuasakan.

21.2. Dalam hubungan ini, tindakan-tindakan seperti berikut akan diambil secara

automatik :-

21.2.1.Seorang permain yang menerima dua (2) amaran bertulis (Kad Kuning)

dengan sendirinya digantung untuk satu perlawanan selepas perlawanan

dimana dia menerima amaran bertulis kedua (kad Kunign Kedua).

Apabila seorang pemain menerima dua (2) lagi amaran bertulis (kad

Kuning) selepas menjalani penggantungan satu perlawanan sekali lagi

digantung untuk satu perlawanan selepas perlawanan yang diterima

amaran bertulis (Kad Kuning) kedua.

21.2.2.Seorang pemain yang diperintah keluar pada (Kad Merah) akan digantung

untuk dua (2) perlawanan berikutnya.

21.3. Seorang pemain yang diperintah keluar padang kerana melakukan kesalahan

yang serius akan digantung untk semua perlawanan dan tindakan selanjutnya

akan dikenakan oleh Jawatankuasa Tatatertib Sukan MARA Se-Malaysia.

21.4. Pemain-pemain yang diperintah keluar padang kerana menyerang Pengadil akan

digantung sehingga tamat pertandingan dan tindakan selanjutnya akan

dikenakan oleh jawatankuasa Tatatertib Sukan MARA Se-Malaysia.

22.0 PENGGANTIAN PEMAIN

22.1. Tidak lebih dari tiga (3) orang pemain boleh diganti untuk sesuatu perlawanan

termasuk pada masa tambahan daripada tujuh pemain simpanan yang telah

dinama atau diistiharkan sebelum bermulanya sesuatu perlawanan.

22.2. Pemain yang telah kena ganti tidak boleh bermain lagi dalam perlawanan

tersebut termasuk pengambilan tendangan dari tanda penalti.

23.0. ETIKA PEMAINAN DAN PEGAWAI

23.1. Sebarang penipuan dalam hal pendaftaran pemain atau dengan sengaja tidak

hadir bagi satu-satu perlawanan atau bersikap sopan terhadap seseorang

pemain atau pegawai-pegawai yang bertugas atau bertindak keluar padang

kerana memprotes keputusan dan permainan adalah antaran perbuatan-

perbuatan yang harus dianggap bertentangan dengan etika pertandingan yang

sepatutnya diamal.

Page 191: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

190

23.2. Pengurus dan Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-

tiap pemain dan penyokong pasukannya berpegang teguh kepada etika dan

tingkahlaku yang dihormati berasaskan kepada semangat kesukanan yang tulin.

24.0. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

24.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 192: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

191

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN FUTSAL LELAKI (VETERAN)

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Page 193: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

192

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN FUTSAL LELAKI (VETERAN)

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

3.

……………………………………… ..............................

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 194: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

193

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN FUTSAL LELAKI (VETERAN)

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 195: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

MEMANAH

193

Page 196: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

194

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERMAINAN

MEMANAH (TERBUKA)

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

‘KEJOHANAN MEMANAH SUKAN MARA SE-MALAYSIA 2012’.

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 untuk

Sukan Memanah adalah tertaluk kepada Peraturan dan Undang-undang

Kejohanan International Archery Federation (FITA).

2.0 PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa Penganjuran akan serta menganjurkan pertandingan ini dan

sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berhubungkait

dengan kejohanan ini adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau peserta yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat kejohanan.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut Peraturan dan Undang-undang Kejohanan International

Archery Federation (FITA).

3.2. Sekiranya timbul sebarang perselisihan dari segi pentafsirnya, maka undang-

undang dalam Bahasa Inggeris yang terkini akan dipatuhi.

3.3. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

Page 197: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

195

3.3.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.3.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-undang International Archery Federation (FITA) dan

Jawatankuasa Penganjur.

3.3.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN

4.1. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri daripada

kakitangan yang sedang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai Sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar empat (4) orang pemanah sahaja.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0 JENIS PERTANDINGAN

5.1. Pertandingan akan dijalankan secara ‘single FITA’ dalam jangkamasa tiga (3) hari

termasuk hari latihan rasmi (singhters) yang akan dijalankan satu (1) hari

sebelum pertandingan pertama dijalankan.

5.2. Jarak-jarak yang dipertandingan ialah :-

5.2.1. Jarak 50 meter - 80 cm (target face)

5.2.2. Jarak 30 meter - 80 cm (target face)

5.2.3. Jarak 30 meter - 80 cm (target face)

Page 198: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

196

6.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

6.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

6.2. Pengurus-pengurus Pasukan dikehendaki mengemukakan senarai nama peserta

beserta kad kerja MARA / Pas Kontigen

6.3. Senarai peserta yang disahkan semasa Taklimat Pengurus Pasukan adalah

muktamad.

6.4. Selepas taklimat pengurus-pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran

/ gantian pemain tidak dibenarkan.

7.0. ACARA PERTANDINGAN

7.1. Acara yang akan dipertandingkan ialah ‘single FITA’ dalam jangkamasa tiga (3)

hari termasuk hari latihan rasmi (sighters day) yang diadakan satu (1) hari

sebelum hari pertama dijalankan.

7.2. Setiap pasukan dikehendaki mendaftar seramai empat (4) orang peserta.

7.5. Pertandingan akan dijalankan pada jarak-jarak berikut :-

7.5.1. Hari pertama pada jarak - ‘Sighters’

7.5.2. Hari kedua pada jarak - Pg.-50 meter, Ptg.-50 meter

7.5.3. Hari ketiga pada jarak - Pg.-30 meter, Ptg.-30 meter

8.0 UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

8.1. Pasukan yang menghantar kurang dari tiga (3) pemanah, tidak layak menyertai

pertandingan ini

8.2. Setiap pemanah diwajibkan memanah ke semua empat (4) jarak yang

dipertandingkan iaitu sebanyak tiga puluh enam (36) batang anak panah bagi

setiap jarak yang berjumlah seratus empat puluh empat (144) batang anak

panah keseluruhannya. Pasukan yang mendapat mata tertinggi akan dikira

pemenang.

Page 199: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

197

8.2. Semasa pertandingan, tiga (3) jarak anak panah perlu dilepaskan dalam masa 3

minit untuk setiap jarak.

9.0. PENENTUAN PEMENANG

9.1. Jumlah markah keseluruhan bagi ketiga-tiga jarak akan diambilkira bagi

menentukan Johan dan Naib Johan bagi kategori PASUKAN.

9.2. Sebarang keputusan pengadil yang bersangkutan dengan undang-undang

disahkan oleh penganjur adalah muktamad.

10.0 PERALATAN PERTANDINGAN

10.1 Peralatan yang DIBENARKAN dalam pertandingan ini mengikut undang-undang

International Archery Federation (FITA), adalah seperti berikut :-

10.1.1. Busur (Bow) - Busur jenis kayu & Tournament Bow

10.1.2. Arrow - Semua jenis anak panah Aluminium/Carbon

10.1.3. Tali - Tali jenis Dacron sahaja

10.1.4. Sight - Side sight (simple sight)

10.1.5. Arrow Rest - Rest jenis plastic

10.1.6. Plunger Button- Boleh digunakan

10.1.7. Clicker - Boleh digunakan

10.1.8. Kisser Button - Boleh digunakan

10.1.9. Stabilizer set

11.0 LATIHAN RASMI DAN PEMERIKSAAN ALATAN

11.1 Pemeriksaan peralatan akan dijalankan semasa latihan rasmi

Page 200: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

198

11.2. Setiap pemanah mesti memakai nombor memanah semasa rasmi (sighter).

12.0 PERATURAN PERMAINAN

12.1. Nama-nama pemanah yang berdaftar sahaja akan dipanggil oleh pengadil

mengikut nombor-bombor yang diberi. Pemanah-pemanah ini akan berada di

garisan menunggu (waiting line) bersama peralatan memanah.

12.2. Apabila permainan bermula, satu tiupan wisel pendek dibunyikan menandakan

pemanah dikehendaki bergerak dari garisan menunggu (waiting line), ke garisan

memanah (shooting line).

12.3. Semasa pemanah berada dalam keadaan bersedia di garisan memanah (shooting

line), satu tiupan wisel pendek dibunyikan menandakan permulaan

pertandingan.

12.4. Sebaik sahaja masa permainan telah tamat satu tiupan wisel yang panjang akan

dibunyikan.

12.5. Setiap pemanah hendaklah mengambil anak panah yang dilepaskan setelah

markah diambil.

12.6. Mata yang dikira hanya bagi anak panah yang meninggalkan kesan pada ‘target

face’.

12.7. Anak panah yang melekat pada ‘target face’ yang membelah garisan akan dikira

markah yang lebih banyak.

12.8. Anak panah yang melekat terlepas dari busur (bow) tetapi tidak melepasi

garisam 3cm dari garisan memanah, pemanah boleh meneruskan sehinggga

cukup bilangan anak panah.

12.9. Setiap borang pemarkahan perlulah ditandatangai oleh pemanah dan pencatat

markah bagi pengesahan pemarkahan.

12.10. Pengiraan markah adalah mengikut undang-undang yang ditentukan oleh FITA.

12.11. Keputusan pemenang akan diumumkan oleh Ketua Pengadil/Ketua Hakim.

Page 201: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

199

13.0 JERSI / PAKAIAN PEMAIN

13.1. Tiap-tiap pasukan hendaklah berpakaian kemas dan pengenalan pasukan

hendaklah ditonjolkan.

14.0 PEMBATALAN / WALKOVER

14.1. Tiap-tiap pasukan mestilah berada di gelanggang pertandingan sepuluh (10)

minit sebelum masa yang ditetapkan untuk pertandingan.

14.2. Jika satu-satu pasukan datang lewat sepuluh (10) minit selepas masa yang telah

dijadualkan untuk pertandingan tanpa memberi sebarang alasan yang

munasabah maka pasukan itu dikira memberi kemenangan kepada pihak

lawannya.

14.3. Menarik diri daripada perlawanan tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku pasukan

berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan seterusnya.

Semua mata yang diperolehi sebelum itu tidak akan diambilkira.

15.0 TINDAKAN TATATERTIB

15.1. Hukuman berikut adalah merupakan hukuman yang dikenakan secara

automatik:-

15.1.1. Seseorang pemain yang disingkirkan atau dikeluarkan daripada

gelanggang pertandingan atas sebab-sebab berkelakuan buruk dan

biadap, pemain tersebut akan digantung satu perlawanan berikutnya.

16.0 BANTAHAN

16.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat pertandingan.

16.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

17.0 ETIKA PEGAWAI

17.1. Pengurus/Jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-tiap

pemain dan penyokong pasukannya berpegang kepada semangat kesukanan

yang tulin.

Page 202: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

200

18.0 HADIAH

18.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

18.1.1. Johan

18.1.2. Naib Johan

18.1.3. Tempat Ketiga

18.1.4. Tempat Keempat

19.0 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKAN

19.1. Segala hal yangtidak diperuntukkan di bawah peraturan ini dan segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 203: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

201

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN MEMANAH

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

Page 204: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

202

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pendaftaran Pertandingan

PERTANDINGAN MEMANAH

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

……………………………………………………… …………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 205: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

203

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN MEMANAH

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 206: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

TARIK TALI

204

Page 207: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

205

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

TARIK TALI

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN TARIK TALI SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 untuk

Sukan Tarik Tali adalah tertaluk kepada Peraturan dan Undang-undang

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

2.0. PENGANJURAN

2.1. Jawatankuasa penganjur akan mengatur serta menganjurkan pertandingan ini

dan sebarang keputusan yang dibuat terhadap segala perkara yang berbangkit

dengan kejohanan ini menurut cara adalah muktamad.

2.2. Jawatankuasa ini juga berhak meminda atau membuat apa-apa penyesuaian

untuk permainan dalam kejohanan ini menurut cara yang difikirkan sesuai.

2.3. Jawatankuasa ini juga berhak menolak mana-mana pasukan atau pemain yang

tidak mematuhi peraturan dan syarat tanpa sebarang sebab.

3.0. UNDANG-UNDANG PERMAINAN

3.1. Undang-undang dan Peraturan permainan yang digunapakai dalam kejohanan ini

adalah mengikut undang-undang Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

3.2. Kejadian di luar dugaan yang tidak terdapat dalam peruntukan berkenaan akan

diputuskan seperti berikut :-

3.2.1. Semua kejadian akan diputuskan berasaskan kepada Peraturan Am

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012.

Page 208: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

206

3.2.2. Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan berasaskan kepada

Undang-undang Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

Jawatankuasa Penganjur.

3.2.3. Semua keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Penganjur adalah

muktamad.

4.0. PENYERTAAN DAN PENDAFTARAN PEMAIN

4.1. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar pasukan negeri yang terdiri

daripada kakitangan yang berkhidmat dengan MARA termasuk semua Agensi-

Agensi di bawah MARA sahaja yang layak menyertai sukan MARA Se-Malaysia

2012.

4.2. Bagi kakitangan Sambilan dan Kontrak, hendaklah telah lama berkhidmat dengan

MARA sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dari tarikh Kejohanan.

4.3. Terdapat empat belas (14) pasukan yang layak menyertai pertandingan ini.

4.4. Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sebelas (10) orang pemain

termasuk pemain simpanan.

4.5. Pendaftaran setiap pemain hendaklah mengikut keperluan yang ditetapkan

dalam Undang-Undang dan Peraturan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 dan

borang pendaftaran mesti ditandatangani oleh Ketua Kontigen atau Pengurus

Pasukan setiap negeri.

5.0. TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN

5.1. Taklimat kepada pengurus-pengurus pasukan akan diadakan pada 24 Jun 2012

(Ahad) jam 9.00 malam di GMI Bangi, Selangor.

5.2. Selepas taklimat pengurus pasukan, sebarang permohonan pertukaran / gantian

pemain tidak akan dibenarkan.

6.0. ACARA PERTANDINGAN

6.1. Pertandingan akan dijalankan secara berpasukan.

Page 209: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

207

7.0. PERATURAN PERTANDINGAN/ PEMBATALAN / WALK OVER

7.1. Peserta tidak dibenarkan memakai kasut, sebarang alas kaki dan juga sarung

tangan semasa pertandingan.

7.2. Peserta-peserta yang berdaftar didalam borang penyertaan sahaja dibenarkan

bertandingan dan setiap pasukan akan disemak mengikut pendaftaran.

7.3. Pertandingan ini dijalankan secara liga, dan jika enam (6) pasukan bertanding

atau lebih pasukan dibahagikan kepada dua (2) kumpulan.

7.4. Tiap-tiap pasukan hendaklah melapor diri sepuluh (10) minit sebelum

pertandingan dimulakan, jika mana-mana pasukan gagal melapor diri 10 minit

maas pertandingan sepatutnya dimulakan akan dikira kalah tanpa bertandingan

(walk over).

7.5. Semua tarikan adalah tarikan panjang (long pull).

7.6. Tiap-tiap tarikan akan diadili oleh tiga (3) orang hakim dan keputusan hakim

adalah muktamad.

7.7. Pertandingan akan bermula dengan arahan seperti berikut :-

7.7.1. Angkat Tali

7.7.2. Tegangkan tali

7.7.3. Sedia

7.7.4. Tiupan wisel menandakan permulaan pertandingan

7.7.5. Tiupan wisel kedua menandakan pertandingan selesai

7.7.6. Tiupan wisel 2 kali menandakan batal

7.8. Tekong (Anchor) tidak boleh melilit badannya dengan tali tetapi boleh melilit tali

melalui bawah ketiak dan meletakkan di atas bahu dan hujung tali dilepaskan.

7.9. Jumlah tarikan maksimum adalah tiga (3) kali. Pemenang dua (2) tarikan, akan

dikira sebagai pemenang.

7.10. Sekiranya dua (2) pasukan seri selepas dua (2) tarikan, rehat lima (5) minit akan

diberi, tarikan ke 3 akan dimulakan selepas hakim menentukan tempat dengan

undian.

Page 210: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

208

7.11. Peserta-peserta yang jatuh hendaklah bangun dengan serta merta. Tidak boleh

terus menarik tali sambil duduk di atas padang, amaran akan diberi sebanyak

tiga (3) kali berulang-ulang. Jika amaran tidak dipatuhi pasukan ini akan dikira

kalah (disqualified). Pemenang akan diberi kepada pihak lawan.

7.12. Penggantian tidak boleh dibuat setelah perlawanan dijalankan. Penggantian

hanya boleh dibuat dengan peserta yang didaftarkan sahaja. Jika berlaku

penggantian jumlah berat mestilah tidak melebih 640 kg.

7.13. Jika kedua-dua pasukan melepaskan tali sebelum tarikan selesai/ tamat, ini tidak

akan dikira.

7.14. Pasukan-pasukan yang melanggar peraturan ini akan dibatalkan tanpa amaran.

7.15. Gelanggang pertandingan akan ditentukan oleh Jawatankuasa Pengelola

Pertandingan, gelanggang akan mengandungi tiga (3) garisan, jarak antara

garisan adalah empat (4) meter.

7.16. Tali pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Penganjur Pertandingan.

7.17. Menarik diri daripada perlawanan adalah tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku,

pasukan berkenaan dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan

seterusnya. Semua mata yang diperolehi terdahulu tidak akan diambil kira.

8.0. TIMBANG RASMI

8.1. Berat timbangan keseluruhan lapan (8) orang penarik tidak boleh melebihi 640

kg (tanpa kasut).

8.2. Semasa timbangan, peserta simpanan juga akan ditimbang tetapi berat mereka

tidak akan dijumlahkan bersama dengan jumlah berat keseluruhan pasukan.

8.3. Peserta mestilah berpakaian kemas semasa membuat penimbangan.

8.4. Berat badan yang diperolehi pada tarikh penimbangan iaitu pada adalah

berat badan rasmi untuk sepanjang pertandingan dijalankan.

9.0 KIRAAN MATA

9.1. Pasukan yang menang akan mendapat dua (3) mata dan yang kalah kosong (0)

mata.

Page 211: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

209

10.0. BANTAHAN

10.1. Bantahan hendaklah dibuat dengan bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan dalam

tempoh tidak lebih dari satu (1) jam selepas tamat permainan.

10.2. Setiap bantahan dikenakan bayaran sebanyak RM300.00 dan tidak akan

dikembalikan sekiranya bantahan ditolak.

11.0. ETIKA PEGAWAI

11.1. Pengurus / jurulatih pasukan adalah bertanggungjawab bagi memastikan tiap-

tiap pemain dan penyokong pasukan masing-masing berpegang kepada

semangat kesukanan yang tulin.

12.0. HADIAH

12.1. Hadiah-hadiah disediakan seperti berikut :-

12.1.1. Johan

12.1.2. Naib Johan

12.1.3. Tempat Ketiga

12.1.4. Tempat Keempat

13.0. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKKAN

13.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan dibawah peraturan ini segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 212: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

210

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN TARIK TALI

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 213: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

211

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN TARIK TALI

KONTIGEN :

NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

……………………………………………………… ……………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 214: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

212

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Pertukaran Pemain

PERTANDINGAN TARIK TALI

NAMA PASUKAN

KELUAR

MASUK

NAMA PEMAIN

JERSI

NAMA PEMAIN

JERSI

T/T PENGURUS PASUKAN

T/T PENGADIL

Page 215: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

213

CONGKAK

WANITA

Page 216: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

214

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

CONGKAK WANITA

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN CONGKAK WANITA SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012

untuk Sukan Congkak adalah tertaluk kepada Peraturan dan Undang-undang

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012 .

2.0 UNDANG-UNDANG & PERATURAN AM

2.1 Peraturan pertandingan ini hendaklah dibaca bersekali dengan Peraturan Am

Kejohanan.

2.2 Semua masalah dan persoalan teknikal berkaitan dengan pertandingan akan

diputuskan oleh Jawatankuasa Pertandingan & Teknikal dengan kerjasama

Pengadil pertandingan yang dilantik.

2.3 Sebarang keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Pertandingan &

Teknikal adalah MUKTAMAD.

3.0 PENYERTAAN

3.1 Penyertaan terbuka kepada Kontijen yang menanggotai Kejohanan Sukan

MARA Se Malaysia ke VII sahaja

3.2 Penyertaan pemain-pemain adalah tertakluk kepada senarai pendaftaran

pemain yang telah diperakukan oleh Jawatankuasa Teknikal dan

Pertandingan.

3.3 Setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar seorang (1) Pengurus pasukan

dan tujuh (7) pemain (wanita) termasuk pemain simpanan. Nama-nama

Page 217: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

215

pemain hendaklah dikemukakan kepada Pengadil Pertandingan yang telah

dilantik oleh Jawatankuasa Pertandingan 15 minit sebelum pertandingan

dikemukakan dengan menggunakan borang yang disediakan. Pengurus

Pasukan adalah dibenarkan bermain dalam pertandingan ini.

3.4 Pengurus Pasukan dikehendaki mengemukakan senarai nama pemain kepada

Jawatankuasa Pertandingan & Teknikal pada malam Taklimat Pengurus.

3.5 Hanya pemain berdaftar sahaja yang layak menyertai pertandingan ini.

3.6 Jawatankuasa Pertandingan & Teknikal berkuasa menyemak pas keselamatan

atau kad pengenalan pemain-pemain untuk menentukan kelayakan mereka.

4. ALATAN/GELANGGANG

Setiap Papan congkak mengandungi sekampung 7 rumah anak serta 1 rumah ibu,

tiap rumah diisi cakak.

5. PERATURAN PERMAINAN

5.1 Dua (2) orang peserta berhadapan

5.1.1 Permainan dilaksanakan dalam dua (2) papan. Kedua-dua peserta

jalan / menapak serentak pada semua pusingan untuk papan pertama

dan kedua. Papan ketiga (jika seri) mula permainan menapak / jalan

juga dimulakan serentak.

5.1.2 Setelah diberi aba-aba :-

5.1.2.1 Mula permainan dengan mengambil semua cakak dari

mana-mana rumah anak dikampung sendiri; kemudian

5.1.2.2 Menapak dari kanan ke kiri; lalu

5.1.2.3 Memasukan cakak dari satu demi satu butir ke dalam tiap rumah dengan;

5.1.2.4 Mengelilingi kampung rumah papan congkak dalam

5.1.2.5 Keadaan tangan genggam tergadah; ikut

5.1.2.6 Giliran jalan / menapak.

5.1.3 Boleh memintas. langkau adalah ditegah. Apabila tiba dirumah ibu

sendiri, hendaklah dimasukan juga satu (1) butir cakak; tetapi tidak di

rumah ibu lawan. Cakak yang masuk ke rumah ibu lawan adalah

menjadi kepunyaan lawan.

5.1.4 Cakak terakhir masuk ke rumah isi mestilah dilepaskan genggaman

dulu sebelum mengambil cakak kembali menapak.

5.1.5 Peserta mati giliran jalan / menapak ialah jika cakak akhir masuk ke

mana-mana rumah kosong. Peserta lawan akan mendapat giliran

jalan.

5.1.6 Jika naik rumah maka peserta hidup boleh meneruskan jalan semula.

Page 218: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

216

5.1.7 Hanya boleh tikam setelah melalui kampung lawan. Tikam layar adalah ditegah.

5.1.8 Setiap sentuhan cakak mestilah mulakan cakak. Anda diberikan hanya

lima (5) saat.

6. PENENTUAN KEMENANGAN

6.1 Menang menapak (pihak lawan telah ketiadaan cakak di rumah anak).

6.2 Menang dua (2) papan.

6.3 Pihak lawan membuat tiga (3) kesalahan serupa atau dibuang gelanggang

7. LARANGAN & DENDA (KESALAHAN)

7.1 Bermain dengan tangan terlungkup.

7.2 Tidak masukan cakak ke rumah ibu atau rumah anak.

7.3 Sentuhan cakak yang tidak berjalan / menapak.

7.4 Dikira berfikir lebih lima (5) saat.

7.5 Cakak akhir digenggam tidak dilepaskan sebelum mengambil bawa cakak

baru.

7.6 Memasukan cakak dimana-mana rumah anak dan ibu lebih dari satu (1) butir.

8. CARA MENENTUKAN KEMENANGAN

8.1 Permainan dijalankan secara kalah mati.

8.2 Permainan mengikut pola “menang tapak”.

8.3 “Pemain Menang” ialah yang menang dua papan.

8.4 “Pasukan Menang” ialah yang mengalah tiga pemain lawan.

9. SUSUNAN PERTANDINGAN

i. Pemain 1

ii. Pemain 2

iii. Pemain 3

iv. Pemain 4

v. Pemain 5

10. MELAPOR DIRI

Page 219: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

217

Semua pemain hendaklah melaporkan diri kepada urusetia pertandingan sekurang-

kurangnya 30 minit sebelum pertandingan dijadualkan dan mestilah berada di

tempat pertandingan 15 minit sebelum pertandingan dimulakan. Peserta yang gagal

berbuat demikian akan di anggap menarik diri dari pertandingan.

11. BANTAHAN DAN RAYUAN

11.1. Bantahan terhadap keputusan atau soal pemain yang tidak layak mestilah

dihantar secara bertulis kepada Jawatankuasa Penganjur dan hendaklah

diterima dalam tempoh 1 jam selepas tamatnya perlawanan berkenaan dan

disertai dengan RM300.00 yang akan dikembalikan jika bantahan itu berjaya.

11.2. Bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputusan mengenai perkara-perkara

fakta yang dibuat oleh Pengadil permainan.

11. HADIAH/PIALA

Pihak Jawatankuasa Penganjur akan menyediakan hadiah berupa pingat kepada

setiap pemain, jurulatih dan Pengurus Pasukan seperti berikut:-

I. Johan

II. Naib Johan

III. Ketiga

IV. Keempat

12 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKKAN

Segala hal yang tidak diperuntukkan dibawah peraturan ini segala tafsiran peraturan

ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan MARA Se-

Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 220: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

218

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN CONGKAK

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Page 221: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

219

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN CONGKAK

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

……………………………………………………… ……………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 222: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

220

BATU

SEREMBAN

Page 223: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

221

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

BATU SEREMBAN

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 untuk Sukan

Batu Seremban adalah tertaluk kepada Peraturan dan Undang-undang Kejohanan

Sukan MARA Se-Malaysiab 2012 .

2.0 SYARAT PERTANDINGAN

2.1. BILANGAN PEMAIN : 5 (lima) orang pemain dan 2 (dua) pemain simpanan.

2.2. TUJUAN : Cuba memungut mata terbanyak

2.3. ALATAN : 5 uncang empat segi (3 cm persegi)

2.4. GELANGGANG : Tempat yang rata

2.5. CARA PERTANDINGAN : 3 (tiga) pusingan bagi peringkat awal 5 (lima) pusingan

bagi peringkat

Separuh Akhir dan Akhir.

2.6. PERATURAN BERMAIN

2.6.1 Pada masa mengambil buah-buah itu pemain tidak boleh menyentuh

mana-mana buah yang berhampiran.

Page 224: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

222

2.6.2 Pemain hendaklah menyambut buah yang dilambung sebelum buah yang

dilambung jatuh ke lantai

2.6.3 Tiap kali satu-satu peringkat, semua buah dikumpulkan dan serakkan

untuk peringkat yang lain.

2.6.4 Pemain lain akan mengambil gilirannya bermain apabila sesuatu

kesilapan/kesalahan yang telah dilakukan. (Setiap pemain akan bermula dengan

buah satu).

2.6.5 Dalam pusingan lepas itu seorang pemain menyambung permainannya

diperingkat ia telah melakukan kesalahan

2.7. CARA BERMAIN

2.7.1 TAHAP SATU ; Buah Satu

Serakkan buah dilantai, ambil satu dan lambung. Sebelum buah yang dilambung

jatuh, pungut satu buah dan terus sambut buah yang dilambung tadi dengan

tangan yang sama. Letakkan ke tangan kiri. Ulang semula hingga habis buah di

lantai dan dengan sekali lambung masukkan buah yang terkumpul dikiri ke

tangan kanan.

2.7.2 TAHAP DUA ; Buah Dua

Sama seperti buah satu; Cuma pungut dua buah setiap kali lambung

2.7.3 TAHAP TIGA ; Buah Tiga

Sama juga seperti buah satu dan dua,

bezanya sekali lambung pungut satu dan lambung kedua pungut tiga.

2.7.4 TAHAP EMPAT ; Buah Empat

Sama, cuma pungut keempat-empat buah dengan sekali lambung.

2.7.5 TAHAP LIMA ; Buah Lima

Serakkan biasa. Ambil 3 buah ditangan kanan dan 2 buah ditangan kiri. Lambung

satu buah yang ditangan kanan sambil meletakkan ke lantai buah-buah yang ada

dikedua-kedua tangan dan segera sambut buah yang dilambung. Sekali lagi

lambung dan terus pungut semula buah di lantai dengan kedua-dua tangan (dua

ditangan kiri dan dua ditangan kanan). Sambut buah yang dilambung. Dan sekali

lambung kumpulkan buah ketangan kanan

Page 225: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

223

2.7.6 TAHAP ENAM ; Buah Sentuh

Seperti buah satu, cuma sentuh sahaja setiap buah di lantai dengan sekali

lambung pungut kesemua buah.

2.7.7 TAHAP TUJUH ; Buah Pungut

Sama seperti tahap enam, cuma setiap kali lambung, pungut satu buah dan

masukkan ke tangan kiri hingga habis dan sekali lambung kumpulkan ke tangan

kanan semula.

2.7.8 TAHAP LAPAN ; Buah Tukar

Serakkan buah, ambil satu, lambung dan pungut satu buah. Sekali lagi lambung

sambil menukar buah ditangan dengan satu buah di lantai. Ulang hingga

kesemua buah-buah ditukar. Akhir sekali, sambil lambung letakkan buah di

tangan ke lantai dan sekali lambung pungut kesemua buah.

2.7.9 TAHAP SEMBILAN ; Buah Lambung Sama seperti buah tukar, bezanya

kedua-dua biji buah dilambung dan cepat-cepat tangan kiri menyambut satu

buah dan tangan kanan pungut satu buah di lantai terus sambut buah yang

dilambung kumpulkan ke tangan kanan. Ulang hingga habis buah di lantai. Sekali

lambung kumpul ketangan kanan.

2.7.10 TAHAP SEPULUH ; Buah Timbang

Untuk menentukan mata/point timbang buah kebelakang tapak tangan

sekiranya dapat lima, disambut semula ke tapak tangan dengan angka lima juga

dan mata dikira lima

Catatan: Dalam teks ini, pemainan menggunakan tangan kanan. Jika pemain

menggunakan tangan kiri, semua perkataan kanan menjadi kiri dan sebaliknya

2.8. PENENTUAN KEMENANGAN

2.8.1 Pasukan yang memungut mata terbanyak

2.8.2 Pihak lawan dibuang gelanggang

2.9. LARANGAN/DENDA

2.9.1 Mati - Jika pemain tidak dapat menyambut cakak yang

dilambung.

Page 226: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

224

- Ketika memungut cakak, tersentuh cakak lain atau

cakak-cakak lain yang terhimpit bergerak.

- Pada tahap sepuluh (buah timbang), jumlah cakak tidak

sama ketika ditimbang semula ke dalam tapak tangan.

- Pemain terlupa tahap dia berada ketika menyambung

semula jalan.

2.9.2 Buah Gelanggang

- Mana-mana pemain yang dikira tiga (3) kali berbuat tak sopan.

- Mana-mana pemain yang berbuat bukan-bukan dalam

permainan.

3. BANTAHAN DAN RAYUAN

3.1. Bantahan terhadap keputusan atau soal pemain yang tidak layak mestilah

dihantar secara bertulis kepada Jawatankuasa Penganjur dan hendaklah

diterima dalam tempoh 1 jam selepas tamatnya perlawanan berkenaan dan

disertai dengan RM300.00 yang akan dikembalikan jika bantahan itu berjaya.

3.2. Bantahan tidak boleh dibuat terhadap keputusan mengenai perkara-perkara

fakta yang dibuat oleh Pengadil permainan.

4. HADIAH/PIALA

Pihak Jawatankuasa Penganjur akan menyediakan hadiah berupa pingat kepada

setiap pemain, jurulatih dan Pengurus Pasukan seperti berikut:-

I. Johan

II. Naib Johan

III. Ketiga

IV. Keempat

12 HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKKAN

Segala hal yang tidak diperuntukkan dibawah peraturan ini segala tafsiran peraturan

ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan MARA Se-

Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 227: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

225

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN BATU SEREMBAN

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Page 228: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

226

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN BATU SEREMBAN

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PEMAIN

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

NAMA PEMAIN SIMPANAN

1.

2.

……………………………………………………… ……………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh

Page 229: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

227

MERENTAS

DESA

Page 230: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

228

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

PADA 24 - 30 JUN 2012

DI GMI BANGI, SELANGOR

PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN

MERENTAS DESA

1.0. NAMA

1.1. Pertandingan ini dinamakan

“KEJOHANAN MERENTAS DESA SUKAN MARA SEMALAYSIA 2012”

1.2. Semua Undang-undang dan Peraturan Am Sukan MARA Se-Malaysia 2012 untuk

Sukan Merentas Desa adalah tertaluk kepada Peraturan dan Undang-undang

Kejohanan Sukan MARA Se-Malaysia 2012. 2. PENDAFTARAN PEMAIN

2.1 Setiap pasukan dibenarkan mendaftarkan satu (1) orang pengurus

dan maksima seramai 5 orang peserta bagi setiap kategori yang dipertandingkan.

2.2 Katogeri dipertandingkan adalah seperti berikut:-

2.2.1 Lelaki Terbuka

2.2.2 Wanita Terbuka

2.2.3 Veteran Terbuka (Lelaki/Wanita)

3. FORMAT PERTANDINGAN

3.1 Perlumbaan akan bermula di GMI, Bangi dan akan tamat ditempat yang

sama.

3.2 Perlumbaan akan dilepaskan secara berperingkat mengikut kategori.

3.3 Semua peserta wajib dalam kategori yang ditetapkan mestilah menamatkan

lariannya.

3.4 Jarak-jarak perlumbaan mengikut katogeri berikut:-

3.4.1 Terbuka Lelaki - 10 KM

3.4.2 Terbuka Wanita - 5 KM

3.4.3 Veteran Terbuka (40 tahun keatas) - 5 KM

Page 231: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

229

4. HADIAH

4.1 Hadiah-hadiah akan disediakan oleh Jawatankuasa Penganjur Pertandingan

seperti berikut:-

4.1.1 Terbuka Lelaki - Pertama hingga lima belas

4.1.2

Terbuka Wanita

- Pertama hingga lima belas

4.1.3

Veteran Terbuka

- Pertama hingga lima belas

4.1.4

Semua Kategori

- Pertama - Pingat Emas

Kedua - Pingat Perak

Ketiga dan Keempat - Pingat Gangsa

5. HAL-HAL YANG TIDAK DIPERUNTUKKAN

5.1. Segala hal yang tidak diperuntukkan dibawah peraturan ini segala tafsiran

peraturan ini hendaklah diselenggarakan oleh Jawatankuasa Penganjur Sukan

MARA Se-Malaysia 2012 dan segala keputusan adalah muktamad.

Page 232: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

230

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang Daftar Nama Pemain

PERTANDINGAN MERENTAS DESA

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

NAMA PELARI

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

Page 233: TARIKH - mara.gov.my kejohanan/Buku Peraturan... · 9 Karom 10 1 10 Dart 10 1 11 ... Sebarang kesalahan disiplin yang serius yang tidak termaktub dalam Peraturan Pertandingan Sukan

231

KEJOHANAN SUKAN MARA SEMALAYSIA KE 7 2012

Borang pendaftaran pertandingan

PERTANDINGAN MERENTAS DESA

KONTIGEN : NAMA NO. H.P.

PENGURUS PASUKAN

KETUA PASUKAN

NAMA PELARI

BIL NAMA NO. GAJI

1.

2.

3.

4.

5.

……………………………………………………… ……………………………………

Pengurus Pasukan Tarikh