tambahan bil. perkara muka surat - hasil.gov.my .ontoh talian panggilan c borang nyata syarikat...

Download TAMBAHAN Bil. Perkara Muka Surat - hasil.gov.my .ONTOH Talian Panggilan C BORANG NYATA SYARIKAT TAHUN

Post on 02-Mar-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TAMBAHAN

Bil. Perkara Muka Surat

1. Ruang VIII Tempoh asas 2

2. Ruang M7 Seksyen 109G 26

3. Ruang R4 Dokumentasi pindahan harga 30

disediakan

CONTOH BORANG NYATA SYARIKAT

TAHUN TAKSIRAN 2014

Untuk Maklumat Lanjut:-

Cawangan LHDNM

Talian Bebas Tol : 1-800-88-5436 (LHDN)

Panggilan Dari Luar Negara : 603-77136666

Laman Sesawang : http://www.hasil.gov.my

Laman Sesawang e-Filing : https://e.hasil.gov.my

Contoh borang ini disediakan untuk tujuan rujukan dan pembelajaran.

Contoh borang ini TIDAK boleh digunakan untuk tujuan pengemukaan kepada

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Mengikut peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967), syarikat

hendaklah mengemukakan borang nyata secara medium elektronik atau

penghantaran elektronik [subseksyen 77A(1A)], dan melaporkan pendapatan

berdasarkan akaun beraudit [subseksyen 77A(4)] mulai Tahun Taksiran 2014.

https://e.hasil.gov.my/

1

BAHAGIAN A: PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN PENDAPATAN BERCUKAI

[Laporkan dalam mata wang Ringgit Malaysia (RM)]

>>?

A1

Kod Perniagaan Amaun (RM)

Perniagaan 1

Perniagaan 2

Pendapatan Berkanun Perniagaan

Perniagaan 3

Perniagaan 4

Perniagaan 5 + 6 dan seterusnya A5

A4

A3

A2 >>?

>>?

>>?

>>?

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

CONTOH BORANG NYATA SYARIKAT

2014 TAHUN TAKSIRAN

Bayaran balik (ruang B17)

Cukai terlebih bayar (ruang C4)

Ada baki cukai kena dibayar (ruang B16 / C3 yang mana berkenaan)

Tidak kena cukai / Tiada baki (jika B16 / B17 / C3 / C4 = 0)

Kedudukan Cukai (dari muka surat 4) (Tandakan X dalam petak yang berkenaan)

Tarikh terima 1 Tarikh terima 2 Tarikh terima 3

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?

I Nama syarikat

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? V

II

[Jika tukar nama, kemukakan Borang 13)

No. rujukan (no. pendaftaran)

2

Nama Syarikat:.

..... C >>>>>>>? No. Cukai Pendapatan Pendapatan Berkanun Perkongsian Amaun (RM)

>>>>>>>?

Perkongsian 1

Perkongsian 2

Agregat pendapatan berkanun perniagaan ( A1 hingga A10 )

D

D

D Perkongsian 3

Perkongsian 4

Perkongsian 5 + 6 dan seterusnya

D

D A10

A9

A8

A7

A6

A11 A11

>>>>>>>? >>>>>>>? >>>>>>>? >>>>>>>? _>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

A12 Rugi perniagaan bawa hadapan (Terhad kepada A11) A12 _>>_>>_>>?

, , , Tolak:

A13 JUMLAH ( A11 - A12 ) A13 _>>_>>_>>?

, , ,

A14

Pendapatan Berkanun Lain

Faedah dan diskaun A14 _>>_>>_>>?

, , ,

A15

A16

A17

A18

A19

Sewa, royalti dan premium

Pendapatan lain

Tambahan mengikut peruntukan perenggan 43(1)(c)

Agregat pendapatan berkanun lain ( A14 hingga A17 )

PENDAPATAN AGREGAT ( A13 + A18 )

A15

A16

A17

A18

A19

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

A20

A21

Rugi perniagaan tahun semasa (Terhad kepada A19)

JUMLAH ( A19 - A20 )

A20

A21

_>>_>>_>>?

, , ,

Tolak:

, , ,

_>>_>>_>>?

_>>_>>_>>?

A22

A23

A24

Perbelanjaan Lain

Perbelanjaan mencarigali - Jadual 4 dan perenggan 44(1)(b)

Perbelanjaan pra-operasi perniagaan - Jadual 4B dan perenggan 44(1)(b)

Perbelanjaan dibenarkan di bawah seksyen 60F atau 60H

A22

A23

A24

_>>_>>_>>?

, , ,

, , ,

, , ,

Tolak:

_>>_>>_>>?

A25 JUMLAH ( A21 - A22 - A23 - A24 ) (Isi 0 jika nilai negatif) A25 , , , Tolak:

A26

A26

A _>>_>>_>>?

, , , Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan

Derma / Hadiah / Sumbangan / Zakat

3

C >>>>>>>?

Nama Syarikat:.

.....

A27AA

Hadiah wang kepada institusi atau organisasi yang diluluskan

A27B

_>>_>>_>>?

, , ,

Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan atau badan sukan yang diluluskan

A27C Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projek berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri Kewangan

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

Terhad kepada 10% daripada A19

Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan

Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan

A28

A29

A28

A29

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

, , ,

A27

Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri

A30 A30

_>>_>>_>>?

, , ,

_>>_>>_>>?

_>>_>>_>>?

A33

A31 Zakat perniagaan (terhad kepada 2.5% pendapatan agregat di A19)

JUMLAH PENDAPATAN [ A25 ( A26 hingga A32 ) ] (Isi 0 jika nilai negatif)

A31

A33

, , ,

, , ,

_>>_>>_>>?

A32 Tuntutan kerugian di bawah peruntukan Relif Kumpulan A32 , , ,

_>>_>>_>>?

_>>_>>_>>?

_>>_>>_>>?

A35

PENDAPATAN BERCUKAI ( A33 + A34 + A35 )

A37

A36

PENDAPATAN BERCUKAI PENGURUSAN DANA ASING (seksyen 60G)

PENDAPATAN PERINTIS KENA CUKAI A35

A36

A37

, , ,

, , ,

, , ,

_>>_>>_>>?

A34 A34 , , , Pendapatan berkanun daripada dividen

Pecahan Pendapatan Bercukai

>_>>_>>_>>?

B1 PENDAPATAN BERCUKAI [ dari ( A36 + A37 ) ] , , , B1 ,

Kadar (%)

Cukai Pendapatan

_>>_>>_>>_>?

_>>_>>_>>_>?

_>>_>>_>>_>?

_>>_>>_>>_>? _>>_>>_>>_>?

_>>_>>_>>_>?

_>>_>>_>>_>?

B2

B3

B4

B7

B8 JUMLAH CUKAI PENDAPATAN DIKENAKAN (B2 hingga B7 )

5

8

10

15

25

_>>_>>_>>?

_>>_>>_>>?

_>>_>>_>>?

_>>_>>_>>? _>>_>>_>>?

_>>_>>_>>?

B8

B5

B6

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

.

.

.

.

.

.

.

CUKAI KENA DIBAYAR

BAHAGIAN B:

_>>_>>_>>_>?

20 _>>_>>_>>?

B5A , , , , , , .

Nama Syarikat:.

.....

4

C >>>>>>>? Tolak:

B17 CUKAI KENA DIBAYAR BALIK * ( B15 B8 ) [Bagi kes Cukai Kena Dibayar Balik, sila isi ruang P7 dan P8 di muka surat 11]

Atau

B11

B10 Tolakan cukai seksyen 110B _>>_>>_>>_>?

B10 , , , .

_>>_>>_>>_>?

B11 Tolakan cukai seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen) , , , .

_>>_>>_>>_>?

B13 Pelepasan cukai seksyen 132 B13 , , , .

_>>_>>_>>_>?

B14 Pelepasan cukai seksyen 133 B14 , , , .

B15 Jumlah Kurangan Cukai / Tolakan / Pelepasan ( B9 hingga B14 ) B15 _>>_>>_&gt