takwim 2015

of 30 /30
TAKWIM 2015 BULAN : JANUARI TARIKH HARI PERKARA 01 KHAMIS TAHUN BARU 02 JUMAAT 03 SABTU MAULIDUR RASUL/PENDAFTARAN MURID 04 AHAD 05 ISNIN 06 SELASA 07 RABU 08 KHAMIS PENDAFTARAN MURID/MESYUARAT STAF/KURI/HEM/KK 1/2015 09 JUMAAT LDP 10 SABTU 11 AHAD 12 ISNIN SESI PERSEKOLAHAN BERMULA/PROGRAM TRANSISI / RMT BERMULA 13 SELASA 14 RABU 15 KHAMIS 16 JUMAAT MESYUARAT PANITIA/ PLC 17 SABTU 18 AHAD 19 ISNIN SIMBOLIK PELANCARAN PROGRAM ANTI PONTENG/PROGRAM PENYAYANG 20 SELASA UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 21 RABU UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 22 KHAMIS UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 23 JUMAAT 24 SABTU 25 AHAD 26 ISNIN PROGRAM GIGI SIHAT BERMULA 27 SELASA 28 RABU 29 KHAMIS 30 JUMAAT 31 SABTU * DIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL.1/2015 : SEBELUM 4/2/20 PENGHANTARAN LAPORAN RETAN BULANAN/DENGGI/KANTIN/DIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL 1

Author: syahmi-syafiq

Post on 15-Jan-2016

17 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

takwim

TRANSCRIPT

JANTAKWIM 2015BULAN : JANUARI

TARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01KHAMISTAHUN BARU02JUMAAT 03SABTUMAULIDUR RASUL/PENDAFTARAN MURID04AHAD05ISNIN 06SELASA07RABU08KHAMISPENDAFTARAN MURID/MESYUARAT STAF/KURI/HEM/KK 1/2015SEMUA GURU09JUMAATLDPSEMUA GURU10SABTU 11AHAD12ISNINSESI PERSEKOLAHAN BERMULA/PROGRAM TRANSISI / RMT BERMULAUNIT BK/GURU RMT13SELASA14RABU15KHAMIS 16JUMAATMESYUARAT PANITIA/ PLCPK1/ KETUA PANITIA17SABTU18AHAD19ISNINSIMBOLIK PELANCARAN PROGRAM ANTI PONTENG/PROGRAM PENYAYANGUNIT BK /UNIT DISIPLIN20SELASAUJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6GURU TERAS TAHUN 621RABUUJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6GURU TERAS TAHUN 622KHAMISUJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6GURU TERAS TAHUN 623JUMAAT24SABTU25AHAD26ISNINPROGRAM GIGI SIHAT BERMULA27SELASA28RABU29KHAMIS30JUMAATPENGHANTARAN LAPORAN RETAN BULANAN/DENGGI/KANTIN/DIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL 1SEMUA GURU KELAS/BK31SABTU* DIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL.1/2015 : SEBELUM 4/2/2015

FEBTAKWIM 2015BULAN : FEBRUARITARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01AHAD02ISNINPELANCARAN PROGRAM KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS/KELAS DISIPLIN TERBAIKUNIT DISIPLIN/BK/GURU KELAS03SELASA04RABU05KHAMIS06JUMAATMESYUARAT KELAS BIMBINGAN TAHUN 6/KANIVAL JUALAN PAKAIAN UNIT BERUNIFORMSEMUA GURU TAHUN 6 /PENYELARAS UNIT BERUNIFORM07SABTUPROGRAM UPSK PPD - DEKAT DI HATI08AHAD09ISNIN10SELASA11RABU12KHAMISDIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL.2/2015GB/PKHEM/SEMUA GURU KELAS13JUMAAT 14SABTUPERMUAFAKATAN IBU BAPA MURID TAHUN 6SEMUA GURU SESI PAGI 15AHAD16ISNIN17SELASA18RABUCUTI PERISTIWA19KHAMISTAHUN BARU CINA20JUMAATTAHUN BARU CINA21SABTU22AHAD23ISNINKELAS BIMBINGAN TAHUN 6 BERMULA24SELASA25RABU26KHAMISMEYUARAT PENGURUSAN BIL. 1/2015// DIALOG PRESTASI BIL. 3/2015GB & SEMUA PK/SEMUA GURU KELAS27JUMAATRETAN BULANAN/KANTIN/DENGGI BK/SEMUA GURU 28SABTUKEM BESTARI SOLAT/LATIHAN OLAHRAGA-PEMILIHAN ZON KIDURONGUSTAZAH NORISAH/PKKK28/2/2015 : 1. BERCERITA TAHAP 1 ( PPD SEBAUH )/TAHAP 2 ( SK SG. TISANG ( PENGELOLA )2.PIDATO PIALA DIRAJA : SK ORANG KAYA MOHAMAD ( PENGELOLA )*DIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL.2/2015 : SEBELUM 17/2/2015* DIALOG PRESTASI DAERAH BIL.1/2015 SEBELUM 10/2/2015

MACTAKWIM 2015BULAN : MACTARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01AHAD02ISNINPEMANTAUAN LAPORAN FAIL PANITIA/PROGRAM HEMKP & UNIT BK03SELASA04RABU05KHAMISTAKLIMAT PELAKSANAAAN SARINGAN 1 LINUSUPA PPD06JUMAATPROGRAM KEPIMPINAN PENGAWAS/KETUA & PEN. KELASLEMBAGA DISIPLIN/BK/PPKI07SABTU08AHAD09ISNINSARINGAN 1BACAAN/LISAN BERMULA9/3/2015 - 30/4/201510SELASAUJIAN 1 / TAHUN 6 SETARA UPSR 1M/P TERAS SEMUA KELAS/11RABUUJIAN 1 / TAHUN 6 SETARA UPSR 1GURU SUBJEK TERAS12KHAMISUJIAN 1 / TAHUN 6 SETARA UPSR 113JUMAAT14SABTUCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 BERMULA15AHAD16ISNIN17SELASA18RABU19KHAMIS20JUMAAT21SABTU22AHADCUTINPERTENGAHAN PENGGAL 1 BERAKHIR23ISNIN24SELASA25RABU26KHAMIS27JUMAAT28SABTUPESTA PANTUN BAHGIAN BINTULU/ BICARA BERIRAMA *29AHAD30ISNIN31SELASA * ACTION SONG TAHAP 1 & 2 / PUBLIC SPEAKING : 28/3/2015* DIALOG PRESTASI DAERAH BIL.3/2015 SEBELUM 10/3/2015

APRILTAKWIM 2014BULAN : APRILTARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01RABU SUKAN TAHUNAN/1M1S/MERENTAS DESA PKKK/SEMUA GURU02KHAMISSUKAN TAHUNAN/1M1S/MERENTAS DESAPKKK/SEMUA GURU03JUMAATGOOD FRIDAY04SABTUMESYUARAT STAF/ASET/KURIKULUM/HEM/KK BIL.2/2015 & CHORAL SPEAKINGSEMUS GURU/STAF05AHAD06ISNIN**PROGRAM HEMUNIT BK07SELASA08RABU09KHAMISDIALOG PRESTASI BIL..4 /2015 SUNIT BK/SEMUA GURU KELAS10JUMAATPERTANDINGAN TARIAN/NYANYIAN11SABTU12AHAD13ISNIN14SELASA15RABU16KHAMIS17JUMAAT18SABTU19AHAD20ISNINSARINGAN 1 LINUS- BERTULIS BERMULA20/4/15 - 30/4/201421SELASA22RABU23KHAMIS24JUMAAT25SABTUPERTANDINGAN TARIAN CINA26AHAD27ISNIN28SELASA29RABUMESYUARAT PENGURUSAN BIL.2/2015GB & SEMUA PK30KHAMISDIALOG PRESTASI BIL..5 / RETAN BULANAN UNIT HEM/SEMUA GURU/BK* PERTANDINGAN 3R *PROGRAM HEM : KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS/DISIPLIN TERBAIK/KEHADIRAN 100% MURID PADA SETIAP BULAN*DIALOG PRESTASI DAERAH BIL.4/2015 SEBELUM 23/4/2014

MEITAKWIM 2015BULAN : MEITARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01JUMAATHARI PEKERJA02SABTU03AHADHARI WESAK04ISNINCUTI UMUM05SELASASAINTIS MUDA/EUREKA SAINS/STORY TELLING IN SCIENCE YR 3 PANITIA SAINS06RABUDIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL.5/2015SEMUA GURU KELAS/BK07KHAMIS08JUMAAT09SABTUKEM BESTARI SOLAT SIRI 2/PERTANDINGAN LALU LINTAS SHELLUSTZ MD. SHAFIQ/ CIK. DIANA10AHAD11ISNIN12SELASA 13RABU 14KHAMIS 15JUMAAT 16SABTU17AHAD18ISNIN19SELASAPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PRA SETARA UPSRSEMUA M/PELAJARAN20RABUPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PRA SETARA UPSRSEMUA M/PELAJARAN21KHAMISPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PRA SETARA UPSRSEMUA M/PELAJARAN22JUMAATPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SEMUA M/PELAJARAN23SABTUMESYUARAT STAF/ASET/KEWANGAN/KURIKULUM/HEM/KK BIL.3/2015SEMUA STAF/GURU24AHAD25ISNINPROGRAM HEMUNIT BK26SELASA27RABU28KHAMIS29JUMAATRETAN BULANAN/PERMUAFAKATAN IBU BAPA( MENGAMBIL BUKU PELAPORAN )SEMUA GURU KELAS/ M. PELAJARAN30SABTUCUTI PERTENGAHAN TAHUN BERMULA30/5/15- 14/6/1531AHAD* 23/5/2015 : PERTANDINGAN ROBOTIK* DIALOG PRESTASI DAERAH BIL.5/2015 SEBELUM 19/5/2015

JUNTAKWIM 2015BULAN : JUNTARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01ISNINHARI GAWAI02SELASAHARI GAWAI/CUTI UMUM03RABU04KHAMIS05JUMAAT06SABTUHARI YANG DIPERTUAN AGONG07AHAD08ISNIN09SELASA10RABU11KHAMIS12JUMAAT13SABTU14AHADCUTI PERTENGAHAN TAHUN BERAKHIR15ISNIN16SELASADIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL.6/2015SEMUA GURU KELAS/BK17RABU18KHAMISAWAL RAMADHAN19JUMAAT20SABTU21AHAD22ISNIN23SELASA24RABU25KHAMIS26JUMAAT27SABTU28AHAD29ISNIN30SELASARETAN BULANAN/LAPORAN HEM* DIALOG PRESTASI DAERAHBIL.6/2015 SEBELUM 23/6/2015

JULAITAKWIM 2015BULAN : JULAITARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01RABUDIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL.7/2015SEMUA GURU/BK02KHAMISMESYUARAT PENGURUSAN BIL.3/2015GB & SEMUA PK03JUMAAT04SABTU05AHAD06ISNINPROGRAM HEM/KEHADIRAN 100% /KECERIAAN KELAS/DISIPLIN UNIT BK07SELASA08RABU09KHAMIS10JUMAAT11SABTU12AHAD13ISNIN14SELASA15RABU16KHAMISCUTI PERISTIWA17JUMAATHARI RAYA IDIL FITRI18SABTUHARI RAYA IDIL FITRI19AHAD20ISNIN21SELASAPEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR/PRA UPSR SETARA22RABUPEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR/PRA UPSR SETARA23KHAMISPEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR/PRA UPSR SETARA24JUMAAT25SABTUPERTANDINGAN KOIR26AHAD27ISNIN28SELASA29RABU30KHAMIS31JUMAATRETAN BULANAN/DENGGI/KANTINSEMUA GURU KELAS /PENYELARAS* DIALOG PRESTASI DAERAH BIL.7/2015 SEBELUM 14/7/2015

OGOSTAKWIM 2015BULAN : OGOSTARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01SABTUKEM BESTARI SOLATUSTAZ SAPIUDDIN02AHAD03ISNINPROGRAM HEM04SELASA05RABU06KHAMISDIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL. 8/2015SEMUA GURU KELAS/BK07JUMAAT08SABTUPERTANDINGAN KAWAD KAKI09AHAD10ISNIN11SELASA12RABU13KHAMIS14JUMAATPERKHEMAHAN PERDANA TKRSSK ASYAKIRIN15SABTUPERKHEMAHAN PERDANA TKRS16AHADPERKHEMAHAN PERDANA TKRS17ISNIN18SELASA19RABUPROGRAM MENGGOSONGKAN BANGUNAN FASA 2UNIT BK20KHAMIS21JUMAATPERKHEMAHAN PBB NGOSK KIDURONG 222SABTUPERKHEMAHAN PBB NGO23AHADPERKHEMAHAN PBB NGO24ISNIN25SELASA26RABU27KHAMIS28JUMAATLAPORAN KECICIRAN MURID/RETAN BULANAN/AMBANG KEMERDEKAAN:( PANITIA PSK/SEJARAH}29SABTU30AHAD31ISNINHARI KEBANGSAAN* DIALOG PRESTASI DAERAH BIL. 8/2015 SEBELUM 5/8/2015

SEPTEMBERTAKWIM 2015BULAN : SEPTEMBERTARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01SELASADIALOG PRESTASI/SARINGAN 2 MEMBACA & LISAN BERMULA 1/9/15 - 1/10/1502RABU03KHAMISMESYUARAT PENGURUSAN BIL.4GB & SEMUA KP04JUMAAT05SABTU06AHAD 07ISNIN08SELASAUPSR 09RABUUPSR 10KHAMISUPSR 11JUMAAT12SABTUHARI JADI TYT13AHAD14ISNIN15SELASA16RABUHARI MALAYSIA17KHAMISKEM LINUS UPA PPD/SEKOLAH18JUMAATKEM LINUS UPA PPD/SEKOLAH19SABTUCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 BERMULA20AHAD21ISNIN22SELASA23RABU24KHAMISHARI RAYA AIDIL ADHA25JUMAAT26SABTU27AHADCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 BERAKHIR28ISNIN29SELASA30RABURETAN BULANAN/DENGGI/KANTIN* DIALOG PRESTASI DAERAH BIL. 9/2015 SEBELUM 17/9/2015

OKTOBERTAKWIM 2015BULAN : OKTOBERTARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01KHAMISDIALOG PRESTASI SEKOLAH BIL 10/201502JUMAAT03SABTUKEM BESTARI SOLAT 4SEMUA GURU JQAF04AHAD05ISNINSARINGAN 2 BERTULIS/ ANUGERAH HEM: PENGHARGAAN KECERIAAN, KEBERSIHAN & DISIPLIN KELASGURU DISIPLIN/BK06SELASA07RABU08KHAMIS09JUMAAT10SABTU11AHAD12ISNIN13SELASA14RABUAWAL MUHARAM15KHAMIS16JUMAAT17SABTU18AHAD19ISNIN20SELASA21RABU22KHAMIS23JUMAAT24SABTU25AHAD26ISNIN27SELASA* PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 28RABU* PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 29KHAMIS* PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 30JUMAAT* PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 31SABTU* SARINGAN BERTULIS LINUS BERMULA PD 5/10/2015 - 15/10/2015* SEBARANG PERUBAHAN AKAN DIMAKLUMKAN MENGIKUT KETETAPAN KPM/JPN* DIALOG PRESTASI DAERAH BIL,10/2015 SEBELUM 15/10/2015

NOVEMBERTAKWIM 2015BULAN : NOVEMBERTARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01AHAD02ISNINANUGERAH HEM *UNIT BK/GURU DISIPLIN03SELASA04RABU05KHAMISMESYUARAT PENGURUSAN BIL. 5GB & SEMUA PK06JUMAAT07SABTU08AHAD09ISNIN10SELASA11RABU12KHAMIS13JUMAAT14SABTU15AHAD16ISNIN17SELASA18RABUANUGERAH KECEMERLANGAN SEKOLAH KE 1819KHAMIS20JUMAATPERMUAFAKATAN IBU BAPA/ PENYERAHAN KAD PELAPORAN : SEMUA GURU21SABTUCUTI AKHIR TAHUN BERMULA HINGGA 3/1/201622AHAD23ISNINMESYUARAT AKHIR TAHUN STAF & ASET/KEWANGAN & ALAT TULIS/KKSEMUA GURU/AKP24SELASAMESYUARAT AKHIR TAHUN KURIKULUM & HEMSEMUA GURU25RABU26KHAMIS27JUMAAT28SABTU29AHAD30ISNIN* ANUGERAH HEM : KELAS TERCERIA/KEHADIRAN 100%/KELAS DISIPLIN BULAN OKTOBERJUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM : 205 HARI/ 52 MINGGU* DIALOG PRESTASI DAERAH BIL. 11/2015 SEBELUM 25/11/2015

DISEMBERTAKWIM 2015BULAN : DISEMBERTARIKHHARIPERKARACATATAN/TINDAKAN01SELASA02RABU03KHAMIS04JUMAAT05SABTU06AHAD07ISNIN08SELASA09RABU10KHAMIS11JUMAAT12SABTU13AHAD14ISNIN15SELASA16RABU17KHAMIS18JUMAAT19SABTU20AHAD21ISNIN22SELASA23RABU24KHAMISMAULIDUR RASUL25JUMAATHARI KRISMAS26SABTU27AHAD28ISNIN29SELASA30RABU31KHAMIS