takwim 2014

of 55 /55

Upload: gogase-gandy

Post on 18-Feb-2016

23 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

takwim

TRANSCRIPT

Page 1: takwim 2014
Page 2: takwim 2014

SJK(T) LADANG SUNGKAI,35600 SUNGKAI,PERAK DARUL RIDZUAN. KOD SEKOLAH ABD0086

Tarikh : 02 Januari 2014

Kepada ,

Semua Guru,SJK(T) LADANG SUNGKAI,35600 SUNGKAI,PERAK.

Tuan /Puan

Penyelarasan Tugas dan Takwim Sekolah Tahun 2014.

Dengan ini saya mengarahkan untuk menjalankan tugas-tugas yang tercatat di dalam Takwim Tahun 2013 dengan penuh bertanggungjawab.

2.Saya sangat berharap tuan/ puan dapat memberi kerjasama yang sepenuhnya dalam menjalankan tugas seperti yang disenaraikan dalam buku penyelarasan tugas dan takwim dengan licin dan sempurna.

3.Saya bagi pihak Pejabat Pelajaran Daerah Batang Padang dan Jabatan Pendidikan Perak terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama tuan/puan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………….KRISHNAVENY A/P PERUMALGURU BESAR,SJK(T) LADANG SUNGKAI

Page 3: takwim 2014
Page 4: takwim 2014

Memastikan semua murid mendapat Pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Menentukan tidak ada lagi murid keluar sekolah sebagai buta 3M selepas belajar 6 tahun .

Melahirkan murid-murid cemerlang dalam bidang akademik dank o-kurikulum.

Menentukan budaya sekolah penyayang dapat dipupukkan.

Sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengurusaan sekolah.

Page 5: takwim 2014
Page 6: takwim 2014
Page 7: takwim 2014

ANALISA TUGAS-TUGAS GURU1. GURU BESAR

Pn.Krishnaveny A/P Perumal(Mentadbir dan mengawas segala aktiviti sekolah)

2. GURU KANANEn.Shankar A/L Govaithsamy

Page 8: takwim 2014

(Membantu Guru Besar dalam hal ehwal pentadbiran)

3. HAL EHWAL MURIDEn.Rajendra Rao A/L Mani(Membantu Guru Besar dalam Hal Ehwal Murid)

4. KOKURIKULUMPn.Sivabakiyawathi A/P Nadarajah(Membantu Guru Besar dalam hal ehwal kokurikulum)

5. LEMBAGA TATATERTIB

Pengerusi :Guru Besar

Ahli Jawatankuasa :Guru Kanan

:Guru HEM

6. JAWATANKUASA KURIKULUM

Pengerusi :Guru Besar

Naib Pengerusi :Guru Kanan

Setiausaha :Cik.J.Shalini

7. GURU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Cik.Kavitha A/P Muniandy

8. GURU PENCEGAHAN DADAH/KESELAMATAN JALAN RAYA

Pn.Vasegi A/P Selvanathan

9. GURU DISIPLIN

En.Rajendra Rao A/L Mani

10. GURU PUSAT SUMBER

Pn.Vasegi A/P Selvanathan

11. GURU RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

En.Rajendra Rao A/L Mani

12. PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

Page 9: takwim 2014

Pengerusi : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Setiausaha :En.Azizul

AJK :Semua Guru

13. PENGURUSAN PEPERIKSAAN DALAMAN

Pengerusi : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Setiausaha :Pn.Komala A/P Kuppusamy

AJK :Semua Guru

14. PENGURUSAN JADUAL WAKTU / GURU GANTI

Pn.Krishnaveny A/P Perumal

En.Shankar A/L Govaithsamy

En.Rajendra Rao A/L Mani

15. JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN GURU DAN STAF SOKONGAN

Pengerusi : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Setiausaha : Pn.K.Komala

AJK :Semua Guru

16. JAWATANKUASA LADAP

Pengerusi : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Setiausaha : Cik Kavitha A/P Muniandy

AJK :Semua Guru

17. JAWATANKUASA LAWATAN SAMBIL BELAJAR

Pengerusi : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Setiausaha : En Rajendra Rao A/L Mani

AJK :Semua Guru

Page 10: takwim 2014

18. JAWATANKUASA BILIK GERAKAN

Penasihat : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Pengerusi :En Shankar A/L Govaithsamy

Setiausaha : Pn.Vasegi A/P Selvanathan

AJK :Semua Guru Staf Sokongan

19. JAWATANKUASA KECERIAAN SEKOLAH

Penasihat : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Pengerusi : Cik Kavitha A/P Muniandy

20. GURU KELAS

Tahap 1 TAHUN 1 : Pn.Komala A/P kuppusamy

Tahap 1 TAHUN 2 : Cik Kavitha A/P Muniandy

Tahap 1 TAHUN 3 : Pn.Vasegi A/P selvanathan

Tahap 2 TAHUN 4 : Pn.Parimala A/P Ganesan

Tahap 2 TAHUN 5 : Pn.Sivabakiyawathi A/P Nadarajah

Tahap 2 TAHUN 6 : Cik.Shalini A/P Jayakumar

KETUA PANITIA MATAPELAJARAN

1.BAHASA MELAYU :PN.N.SIVABAKIYAVATHI

2.BAHASA INGGERIS :PN.G.PARIMALA

3.BAHASA TAMIL :EN.M.RAJENDRA RAO

4.MATEMATIK :CIK.M.KAVITHA

Page 11: takwim 2014

5.SAINS :EN.G.SHANKAR

6.KAJIAN TEMPATAN :PN.K.KOMALA

7.KEMAHIRAN HIDUP/RBT/TMK :CIK.J.SHALINI

8.PEND.MUZIK : PN.N.SIVABAKIYAVATHI

9.PEND.MORAL : PN.K.KOMALA

10.PEND.SENI :PN.S.VASEGI

11.PEND.JASMANI&KESIHATAN : CIK.J.SHALINI

12.PEND.SIVIK&KEWARGANEGARAAN : PN.S.VASEGI

13.SEJARAH : PN.G.PARIMALA

14.PROGRAM LINUS : CIK.M.KAVITHA

PENJAGA STOK

Alatan Pejabat :En.Azizul

Alatan BI :Pn.G.Parimala

Alatan BM :Pn.N.Sivabakiyawathi

Alatan Sukan :Cik. J.Shalini

Alatan SPBT :Cik.M.Kavitha

Alatan KH :Cik.J.Shalini

Alatan Sains :En.G.Shankar

Alatan Matematik :Cik.M.kavitha

Alatan Muzik : Pn.N.Sivabakiyavathi

Alatan sivik & Kew : Pn.S.Vasegi

Alatan Pend.Moral :Pn.K.Komala

Alatan PJK :Cik.J.Shalini

Page 12: takwim 2014

Alatan Seni :Pn.S.Vasegi

Alatan Sejarah :Pn.G.Parimala

Perabot Sekolah :En.M.Rajendra Rao

Alatan Pekebunan :En.Anuar Bin Mohd Taib

PENGERUSI KOKURIKULUM

Pn.Sivabakiyawathi A/P Nadarajah

PENASIHAT-PENASIHAT PERSATUAN

Bahasa Melayu : Pn.S.Vasegi

Bahasa Inggeris : En.M.Rajendra Rao

Bahasa Tamil : Pn.K.Komala

PENASIHAT-PENASIHAT PERMAINAN

Olahraga : Cik.M.Kavitha

Bola Jaring : Pn.N.Sivabakiyawathi

Bola Sepak :En.M.Rajendra Rao

Badminton :En.G.Shankar

Lontar Peluru :Pn.G.Parimala

Lompat Jauh :Cik.J.Shalini

Lompat Tinggi :Pn.K.Komala

Lompat Pagar Pn.N.Sivabakiyawathi

PENASIHAT BADAN BERUNIFORM

Page 13: takwim 2014

Persatuan Pengakap : Pn.G.Parimala

SUKAN TAHUNAN

Pengerusi : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Setiausaha : En Shankar A/L Govaithsamy

Penolong Setiausaha :En.Rajendra Rao A/L Mani

Bendahari : Cik Shalini A/P Jayakumar

AJK :Semua Guru dan staf sokongan

HARI ANUGERAH

Pengerusi : Pn.Krishnaveny A/P Perumal

Setiausaha : Pn.N.Sivabakiyawathi

Penolong Setiausaha : Pn.S.Vasegi

Bendahari : Pn.G.Parimala

AJK :Semua Guru dan staf sokongan

SENARAI TUGAS GURU TAHUN 20131.Pn.Krishnaveny A/P Perumal

-Guru Besar-Pengerusi kurikulum-Pengerusi Hal Ehwal Murid-Pengerusi Ko-kurikulum-Penasihat Panitia Matapelajaran

Page 14: takwim 2014

-Pengerusi Akaun sekolah-Penasihat PIBG

2.En.Shankar A/L Govaithasamy

-Guru Kanan Pentadbiran-Penyelaras Kurikulum-Pengurus jadual Waktu-Penyelaras Guru Ganti-Setiausha Peperiksaan Awam (UPSR)-Ketua Panitia Sains-Penjaga stok peralatan Sains-Pegawai Aset Sekolah-Setiausaha Sukan Tahunan-Bendahari PIBG-Penyelaras Headcount & TOV-Penyelaras Takwim Sekolah-Penyelaras Kelas Bimbingan UPSR-Penyelaras Program Sains Fair

3.En.Rajendra Rao A/L Mani

-Guru Hal Ehwal Murid-Guru Data/SMM/BMM-Pengerusi Lawatan Sambil Belajar-Ketua Panitia Bahasa Tamil-Penjaga Stok Peralatan Bahasa Tamil-Penasihat Permainan Bola Sepak-Penyelaras KWAMP/e-kasih/Bantuan-Guru Disiplin dan Pengawas Sekolah-Setiausaha PIBG-Penyelaras Valartamil Vizha-Guru Penyelaras RMT4.Pn.Sivabakiyawathi A/P Nadarajah

-Guru Kokurikulum-Guru Kelas Tahun 5-Ketua Panitia Bahasa Melayu-Penjaga stok Peralatan Bahasa Melayu-Setiausaha Hari Anugerah-Setiausaha MBMMBI (Bahasa Melayu)

Page 15: takwim 2014

-Penyelaras 1 Murid 1 Sukan-Guru Penasihat Permainan Bola Jaring-Penyelaras Karnival Bahasa Melayu-Penyelaras PSUB-Penyelaras Perkhemahan-Penyelaras Literasi BM

5.Pn.Komala A/P Kuppusamy

-Guru Kelas Tahun 1-Ketua Panitia Pendidikan Moral-Ketua Panitia Kajian Tempatan-Penjaga stok Peralatan Pendidikan Moral-Penjaga stok Peralatan Kajian Tempatan-Setiausaha Peperiksaan Dalaman/PBS/PLBS-Setiausaha Hari Guru-Penasihat Persatuan Bahasa Tamil

6.Cik Kavitha A/P Muniandy

-Guru Kelas Tahun -Ketua Panitia Matematik-Penjaga Stok Peralatan Matematik-Guru Penasihat Olahraga-Guru Program Penyelaras Linus-Setiausaha Hari Kebangsaan-Penyelaras SPBT-Penyelaras LADAP-Penyelaras Program Guru Penyayang

7.Pn.Parimala A/P Ganesan

-Guru Kelas Tahun 4-Ketua Panitia Bahasa Inggeris-Penjaga stok Peralatan BI-Setiausaha Takwim Sekolah-Setiausaha MBMMBI (BI)-Guru Penasihat pengakap

Page 16: takwim 2014

-Setiausaha Mesyuarat Guru-Penasihat persatuan BI-Penyelaras Karnival BI-Penyelaras Linus (BI)

8.Pn.Vasegi A/P Selvanathan

-Guru Kelas Tahun 3-Ketua Panitia Pendidikan Seni-Guru ICT/BESTARI-Penjaga stok Peralatan Pend.Seni-Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah-Guru Program Nilam-Penasihat Persatuan Bahasa Melayu-Penyelaras 3K (Kebersihan/Kesihatan/Keselamatan)-Setiausaha Program Pencegahan Dadah-Setiausaha Saraswathy pooja

9.Cik.Shalini A/P Jayakumar

-Guru Kelas Tahun 6-Ketua Panitia PJK-Ketua Panitia KH-Penjaga stok Peralatan PJK-Penjaga stok Peralatan KH-Penolong setiausaha KWAMP&Bantuan-Penolong Penyelaras Pusat Sumber-Setiausaha Kurikulum-Guru Motivasi dan Seminar -Penyelaras Program Peningkat UPSR -Penyelaras Penempatan Ting 1-Guru Penolong ICT/BESTARINET

10.

-Guru Pemulihan-Ketua Panitia MP Pemulihan-Ketua Panitia Pendidikan Muzik-Ketua Panitia Sivik dan Kewarganegaraan-Penjaga stok Peralatan Pend.Muzik-Penjaga stok Peralatan Sivik dan Kewarganegaraan

Page 17: takwim 2014

-Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris-Penyelaras Progrm LINUS-Penyelaras Program Linus (Literasi)-Penolong Setiausaha PIBG

En.Azizul Bin Abdul Aziz

-Menyediakan baucer tuntutan gaji- Menyediakan baucer tuntutan elaun perjalanan dan elaun-elaun lain- Menyediakan baucer tuntutan perkapita (PCG)-Membuat pembayaran bil-bil utility-Mengemaskinikan buku tunai wang kerajaan- Mengemaskinikan dokumen-dokumen kewangan sekolah -Menguruskan cek-cek pembayaran- Menguruskan pesanan barang-barang keperluan pejabat sekolah- Menguruskan stok peralatan- Menguruskan pertukaran guru dan staf sokongan- Menguruskan pertukaran murid- Menguruskan perlantikan,pengesahan jawatan,persaraan guru dan staf sokongan- Menguruskan surat-surat,rekod-rekod cuti dan staf sokongan- Menguruskan data murid,guru kelas dan staf sokongan

Anuar Bin Mohd Taib

-Memastikan stok peralatan PRA sentiasa lengkap dan cukup serta kemas- Menanam dan menjaga pokok-pokok- Membantu menyediakan tempat persiapan bagi program/acara rasmi sekolah-Membaikpulih peralatan/perabot sekolah yang rosak yang boleh dibaikpulihkan-Melaporkan tentang kerosakkan tandas,paip dan lain-lain untuk tindakan-Memadamkan segala graffiti/condongan di dinding bangunan sekolah-Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa

TUGASAN MINGGUAN GURU-GURU

BULAN TARIKH NAMA GURU BERTUGAS TAJUK

Page 18: takwim 2014

JANUARI 02-0306-1013-1720-2427-31

PN.K.KOMALACIK.M.KAVITHA PN.VASEGI PN.G.PARIMALA PN.N.SIVABAKIYAWATHI

DISIPLIN SEKOLAHCINTAILAH SEKOLAH KITAKEBAIKAN MENYIMPAN WANGSIKAP TOLONG MENOLONGKEBUDAYAAN DI MALAYSIA

FEBRUARI 03-0710-1417-2124-28

Cik.J.SHALINI

EN.M.RAJENDRA RAOEN.G.SHANKAR

PERAYAAN TAHUN BARU CINAKEPENTINGAN TELEFONPERANAN PEJABAT POSMASA ITU EMAS

MAC 03-0710-1417-21

PN.K.KOMALACIK.M.KAVITHA PN.VASEGI

BERHATI-HATI DI JALAN RAYABUDAYA MEMBACAHORMATI ORANG TUA

APRIL 31-0407-1114-1821-2528-02

PN.G.PARIMALA PN.N.SIVABAKIYAWATHICik.J.SHALINI

EN.M.RAJENDRA RAO

CUTI-CUTI MALAYSIAPENGGUNAAN PUSAT SUMBERPERANAN KELUARGAKEBAJIKAN JIMAT CERMATKEBAIKAN INTERNET

MEI 05-0912-1619-2326-27

EN.G.SHANKARPN.K.KOMALACIK.M.KAVITHA PN.VASEGI

PERMAINAN TRADISIONALHARI IBUHARI GURUPENCEMARAN AIR

JUN 16-2023-2730-04

PN.G.PARIMALA PN.N.SIVABAKIYAWATHICik.J.SHALINI

TANGGUNGJAWAB MURIDHARI BAPAKEPENTINGAN KOMPUTER

JULAI 07-1114-1821-2528-01

EN.M.RAJENDRA RAOEN.G.SHANKARPN.K.KOMALA

KEBAIKAN INTERNETPENCEMARAN ALAMPENGURUSAN MASAKEBERSIHAN DIRI

OGOS 04-0811-1518-2225-29

CIK.M.KAVITHA PN.VASEGIPN.G.PARIMALA PN.N.SIVABAKIYAWATHI

RUKUN NEGARAPERAYAAN HARI RAYA PUASAPERDANA MENTERI MALAYSIAHARI KEMERDEKAAN

SEPTEMBER 01-0508-1222-2629-03

Cik.J.SHALINI

EN.M.RAJENDRA RAOEN.G.SHANKAR

TAMAN HERBAKEPENTINGAN MENJAGA KESIHATANHARI MALAYSIAPERANAN MEDIA MASSA

OKTOBER 06-1013-17

PN.K.KOMALACIK.M.KAVITHA

KEPENTINGAN PENDIDIKANFAEDAH MEMBACA

Page 19: takwim 2014

20-2427-31

PN.VASEGI PN.G.PARIMALA

PENCEMARAN UDARAPERAYAAN DEEPAVALI

NOVEMBER 03-0710-1417-21

PN.N.SIVABAKIYAWATHICik.J.SHALINI

SIKAP TOLONG MENOLONGCUTI –CUTI MALAYSIA KEBAIKAN MENONTON TELEVISION

SENARAI NAMA GURU

BIL NAMA JAWATAN & GRED

1 KRISHNANVENY A/P PERUMAL GB & DG 34 (KUP)

Page 20: takwim 2014

2 SHANKAR A/L GOVAITHSAMY GK & DGA 29

3 RAJENDRA RAO A/L MANI GK HEM & DG 41

4 SIVABAKIYAVATHI A/P NADARAJAH GAB & DG 32 (KUP)

5 KOMALA A/P V.KUPPUSAMY GAB & DG 32 (KUP)

6 KAVITHA A/P MUNIANDY GAB & DG 41

7 PARIMALA A/P GANESAN GAB & DG 29

8 VASEGI A/P R.SELVANATHAN GAB & DG 29

9 SHALINI A/P JAYAKUMAR GAB & DG 41

10

SENARAI NAMA STAF SOKONGAN

BIL NAMA JAWATAN

1 AZIZUL BIN ABDUL AZIZ PT (P/O) N17

2 ANUAR B.MOHAMAD TAIB PRA R4

SENARAI NAMA PEKERJA SWASTA

BIL NAMA JAWATAN

Page 21: takwim 2014

1 VIJAYAPARATHY A/P SUBRAMANIAM PEKERJA

2 KOGILAVANI A/P SIMMACHALAM PEKERJA

3 ROSLANISHAM BIN ABDUL RAHMAN PENGAWAL

4 JOHARI BIN WAHEE PENGAWAL

5 ROZINATA BIN ABDUL RAHMAN PENGAWAL

TAKWIM SEKOLAH DISEMBER 2013 HINGGA DISEMBER 2014

Page 22: takwim 2014

DISEMBER

2013

17-12-2013 PENGEDARAN BUKU REKOD

MENGAJAR

SEMUA GURU

18-12-2013 * MESYUARAT GURU

* MESYUARAT KURIKULUM

* PENGEDARAN JADUAL WAKTU

DAN

BUKU KEDATANGAN MURID

GB &

SEMUA GURU

19-12-2013 * MESYUARAT PANITIA

* MESYUARAT HEM DAN KO-KU

GB & GK

GK HEM

GK KO-KU

SEMUA GURU

JANUARI

2014

02-01-2014 * PERMULAAN SESI SEKOLAH 2013

* MESYUARAT RMT

* AGIHAN BUKU RAMPAIAN

GURU RMT

SEMUA GURU

14-01-2014 CUTI PERISTIWA PERAYAAN

PONGGAL

15-01-2014 MESYUARAT LINUS GB

21-01-2014 PENCERAPAN GB / GK

22-01-2014 MESYUARAT PUSAT SUMBER GB

24-01-2014 * MESYUARAT KEWANGAN

* MOTIVASI UPSR 2014

PT

SEMUA GURU

JAN-NOV PROGRAM BACAAN SEMUA GURU

28-01-2014 PENGESAHAN UPSR 1 GB & GK

Page 23: takwim 2014

31-01-2014 TAHUN BARU CINA

01-02-2014 TAHUN BARU CINA

FEBRUARI

2014

15-02-2014 SUKAN TAHUNAN

18-02-2014

HINGGA

21.02.2014

PENCERAPAN

24-02-2014

HINGGA

28-02-2014

UJIAN BULANAN

MARCH

2014

14-03-2014 MESYUARAT GURU GB

10-03-2014

HINGGA

14-03-2014MINGGU SAINS

KPS

17-03-2014

HINGGA

21-03-2014MINGGU BM K.P.BM

25-03-2014 TEKNIK MENJAWAB UPSR BM GURU TAHUN

6

07-04-2014 MESYUARAT GURU GB

14-04-2014 TAHUN BARU TAMIL

Page 24: takwim 2014

APRIL

2014

28-04-2014

HINGGA

30-04-2014UJIAN PENGESAHAN UPSR 2

TAHUN 6

24-04-2014 MESYUARAT PANITIA GB & GK 1

MEI

2014

01-05-2014 CUTI HARI PEKERJA

05-05-2014

HINGGA

09-05-2014MINGGU BI

K.P.BI

16-05-2014 HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH

19-05-2014

HINGGA

23-05-2014PENCERAPAN

19-05-2014

HINGGA

23-05-2014 MINGGU BT

K.P.BT

19-05-2014 PKSR 1 SETIAUSAHA

PEPERIKSAAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

( 28-05-2014 HINGGA 15-06-2014 )

01-06-2014 HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA

BAGINDA YANG DIPERTUAN

Page 25: takwim 2014

JUN

2014

AGONG

19-06-2014 MESYUARAT KURIKULUM GB &

SEMUA GURU

21-06-2014 TEKNIK MENJAWAB UPSR B.TAMIL K.P.BT

23-06-2014

HINGGA

27-06-2014

MINGGU MORAL K.P.P.MORAL

28-06-2014 TEKNIK MENJAWAB UPSR SAINS K.P.SAINS

JULAI

2014

01-07-2014 UJIAN PRA UPSR 1 TAHUN 6

08-07-2014 MESYUARAT GURU SEMUA GURU

14-07-2014

HINGGA

18-07-2014

UJIAN PRA UPSR 2 TAHUN 6

22-07-2014 MESYUARAT PANITIA

GB &

SEMUA

KETUA

PANITIA

26-07-2014 TEKNIK MENJAWAB UPSR BI K.P.BI

21-07-2014

HINGGA

25-07-2014UJIAN BULANAN

SETIAUSAHA

PEPERIKSAAN

28-07-2014

HINGGA

Page 26: takwim 2014

01-08-2014 HARI

RAYA

PUASA

OGOS

2014

02-08-2014

HINGGA

31-08-2014BULAN PATRIOTISME

* K.P.MORAL

* K.P.SIVIK

* K.P.KAJIAN

TEMPATAN

04-08-2014 MESYUARAT KEWANGAN PT

20-08-2014 MESYUARAT KURIKULUM GB &

SEMUA GURU

22-08-2014 MESYUARAT KEWANGAN PT

29-08-2014 MESYUARAT ASET ALIH

KERAJAAN

PT

29-08-2014 SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN

PERINGKAT SEKOLAH

SRI VINAYAGAR SATHURTHI

01-09-2014

HINGGA

05-09-2014KEM KECEMERLANGAN

Page 27: takwim 2014

SEPTEMBER

2014

09-09-2014

HINGGA

11-09-2014PEPERIKSAAN UPSR

16-09-2014 HARI MALAYSIA

20-09-2014

HINGGA

21-09-2014KEM PERKHEMAHAN

GK.KO-KU

28-09-2014 LAWATAN SAMBIL BELAJAR GK.HEM

OKTOBER

2014

02-10-2014 SARASWATHY POOJA Cik.J.Shalini

5-10-2014 HARI RAYA HAJI

15-10-2014 MESYUARAT GURU GB & SEMUA

GURU

16-10-2014 MESYUARAT KEWANGAN PT

23-10-2014 HARI DEEPAVALI

25-11-2013 AWAL MUHARRAM

27-10-2013

HINGGA

31-10-2014PKSR 2

SETIAUSAHA

PEPERIKSAAN

Page 28: takwim 2014

NOVEMBER

2014

03-11-2014

HINGGA

05-11-2014BULAN MEMBACA

PN.S.VASEGI

20-11-2014 HARI ANUGERAH PN.N.SIVABAKIYAVATHI

21-11-2014 HARI TERAKHIR SESI

PERSEKOLAHAN 2013

DISEMBER

2014

01-12-2014

HINGGA

19-12-2014KELAS TAMBAHAN UNTUK TAHUN

5

25-12-2014 HARI KRISMAS

26-12-2014

HINGGA

27-12-2014

PERSEDIAAN PERSEKOLAHAN

TAHUN 2014

30-12-2014

HINGGA

31-12-2014MESYUARAT GURU 1/2015

26-12-2014 MESYUARAT KURIKULUM &

KO-KURIKULUM 1/2015

27-12-2014 MESYUARAT PANITIA 1/2015

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI

Page 29: takwim 2014

PROGRAM MENTOR MENTI

2014

BIL NAMA GURU PEMBIMBING NAMA MURID

1. EN.G.SHANKAR R.THIVALAN NAIR

2. EN.M.RAJENDRA RAO A.PAVITRA

3. PN.SIVABAKIYAWATHI S.PUVARASAN

4. PN.K.KOMALA R.THIVALAN NAIR

5. CIK.M.KAVITHA S.PUVARASAN

6. PN.G.PARIMALA A.PAVITRA

7. PN.S.VASEGI R.THIVALAN NAIR

8.CIK.J.SHALINI

A.PAVITRA

9. S.PUVARASAN

pROGRAM TAHUNAN PEMULIHAN

Page 30: takwim 2014

2014BIL AKTIVITI TEMPOH TINDAKAN

1 Mengemaskini Alat Bantu Mengajar Pemulihan

Mengemaskini Stok Pemulihan Mengenal Pasti Murid

Pemulihan Pencalonan Murid Ujian Saringan Ujian Diagnostik

Jan-Okt Guru Pemulihan

2 Ujian Diagnostik Program Kenal Huruf Program Kenal Nombor Program Ejaan(10 perkataan) Program Hafalan sifir Ujian Pet Program Cerdik Baca Ujian

FEB-MAC Guru Pemulihan

3 Program Banyak Baca Ujian Diagnostik Program Baca Suku Kata Program Baca ayat Program pandai kira Program ejaan (20 perkataan) Ujian Pelepasan Pet tahap 1

MAC-JUNE Guru Pemulihan

4 Program Banyak Baca Ujian Diagnostik Ujian Pelepasan Pet Program Baca ayat tahap 2 Program pandai kira tahap 2 Program ejaan (20 perkataan)

JUNE-NOVEMBER Guru Pemulihan

SJK(T) LADANG SUNGKAICARTA ORGANISASI PEMULIHAN

Page 31: takwim 2014

தே�சிய வகை� சுங்கை� தே�ோட்டத் �மிழ்ப்பள்ளிSJK (T) LADANG SUNGKAI,35600 SUNGKAI,PERAK. KOD SEKOLAH : ABD0086

TAKWIM KURIKULUM

2014

PENASIHATPN.P.KRISHNANVEN

Y

PENGERUSIEN.G.SHANKAR

SETIAUSAHA

AHLIJAWATANKUASA

EN.M.RAJENDRA RAO

G.PARIMALACIK.M. KAVITHA

Page 32: takwim 2014

BIL PERKARA TARIKH PELAKSANAAN

TINDAKAN

A Mesyuarat jawatankuasa Kurikulum Panitia Mata Pelajaran

1 Mesyuarat kurikulum 1/2014 27.12.2013 Guru Besar/GK Pentadbiran/ Semua guru

2 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 1/2014 28.12.2013 Guru Besar/ GK Pentadbiran/Ketua Panitia

3 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 2/2014 31.01.2014 Guru Besar/GK.Pentadbiran/ Semua Guru

4 Mesyuarat Kurikulum 2/2014 14.02.2014 Guru Besar/GK.Pentadbiran/ Semua Guru

5 Mesyuarat Panitia 3/2014 13.06.2014 Guru Besar/GK.Pentadbiran/ Semua Guru

6 Mesyuarat Kurikulum 3/2014 14.06.2014 Guru Besar/GK.Pentadbiran/ Semua Guru

7 Mesyuarat Kurikulum 4/2014 09.10.2014 Guru Besar/GK.Pentadbiran/ Semua Guru

8 Mesyuarat Panitia 4/2014 10.10.2014 Guru Besar/GK.Pentadbiran/ Semua Guru

9 Mesyuarat Kurikulum 1/2015 27.12.2014 Guru Besar/GK.Pentadbiran/ Semua Guru

10. Mesyuarat Panitia 1/2015 28.12.2014 Guru Besar/GK.Pentadbiran/ Semua Guru

B Rancangan Mengajar

1 Persediaan rancangan mengajar tahunan untuk semakan dan tandatangan GB

02.01.2014 Semua guru

2 Persediaan Pelan tindakan Panitia M/P 11.01.2014 Ketua Panitia M/Pelajaran

3 Penyerahan Pelan tindkan panitia M/pelajaran kepada GB

14.01.2014 Ketua Panita M/Pelajaran

4 Penyerahan Buku Perdeiaan mengajar kepada Guru Besar untuk semakan dan tandatangan 14.01.2014 Semua Guru

C Ujian Peperiksaan Sekolah

1 Ujian Bulanan Januari

( Tahun 1 )

21.01.2014-23.01.2014

Semua Guru M/Pelajaran

2 Ujian Bulanan Mac

(Thn 1- Thn 6 )

04.03.2014-

06.03.2014

Semua Guru M/Pelajaran

3 Ujian Protim 11.03.2014- Guru BM & Guru MT Tahap 2 Sahaja

Page 33: takwim 2014

13.03.2014

4 Linus (BHS.Malaysia) 18.03.2014-

20.03.2014

Guru BM Tahun 1

5 PKSR 1 20.05.2014-

24.05.2014

GK1 & Semua Guru M/Pelajaran

6 PET 1( Pemulihan ) 10.06.2014-

12.06.2014

Guru Pemulihan

7 Ujian Bulanan Ogos

(Thn1- Thn 6)

05.08-2014-

08.08.2014

Semua Guru M/Pelajaran

8 Percubaan UPSR 2013 Julai Semua Guru M/Pelajaran Thn 6 sahaja

9 Linus 23.07.2014 Guru BM & MT Thn 1 sahaja

10 PKSR 2 21.10.2014-

24.10.2014

GK1 & Semua Guru M/Pelajaran

11 Linus 25.10.2014 Guru BM & MT Thn 1 Sahaja

D Ujian Peperiksaan Awam

UPSR 2013 10-12 Sept 2014 GB,GK1 Dan SUP

Liputan Sukatan Pelajaran

1 SP bagi Thn 1 – Thn 6 Jan- Nov 2014 Semua Guru M/Pelajaran

Program-program khas

1 Program Pemulihan Khas Thn1-Thn 6 Feb-Nov 2014 Guru Pemulihan Khas sahaja

2 Kelas Tambahan Thn 4- Thn5 Feb- Sept 2014 GK1, Guru yang terlibat Sahaja

3 Kelas Lanjutan Thn 6 Feb- Ogos2014 GK1, Guru yang terlibat sahaja

4 Kelas intensif cuti sekolah Thn 6 Julai /2014 GK1,Guru yang terlibat sahaja

5 Program Nilam ( BT,BM,& BI ) Jan-Nov2014 Guru Nilam, Guru Bahasa

E Latihan Kursus Dalam Perkhidmatan

1 Latihan dalaman Panitia M/Pelajaran Feb-Okt 2014 Ketua Panitia, M/Pelajaran

2 Hari Profesional April/2014 Guru Kanan Pentadbiran

Page 34: takwim 2014

3 Ladap Mac – Okt GB,GK1 ,S/Usaha Ladap

F Lain-lain

1 Pencerapan dalaman B/Darjah Feb- Okt Guru Besar & Guru Kanan Pentadbiran

2 Pemeriksaan buku latihan murid Feb – Okt Guru Besar & Guru Kanan Pentadbiran

3 Program Khas/Pertandingan bercorak

akademik dan Panitia M/Pelajaran

Feb- Mei Semua Guru M/Pelajran

4 Persembahan murid semasa perhimpunan Feb – Okt Guru Kelas & Guru M/Pelajaran

5 Pameran bahan bercorak akademik di

sudut akademik

Feb –Okt Guru Kelas & Guru M/Pelajaran

TAKWIM KURIKULUM TAHUN 2014

Bil

Aktiviti Jan

Feb

Mac

APr

il

Mei

Jun

Ogo

s

Sept

1 Mesyuarat JKKS / / / /

Page 35: takwim 2014

2 Mesyuarat Panitia M/Pelajaran / / / /

3 Mesyuarat JK Penilainan / / /

4 Pencerapan P & P / / / /

5 Perkembangan Staf / / / / /

6 Prog.Peningkatan akademik / / / / / / / / /

7 Pemantauan BBM & Stok / / /

8 Kajian Tindakan / / /

9 Prog. Celik 3M / / / / /

10 Prog.Head Count / / / / / / / / / /

11 Penyeliaan Buku / / / /

12 Ujian Bulanan & Ujian Pra / /

13 PKSR semester 1 dan 2 / /

14 Prog. Kecemerlangan UPSR / / / / / / /

15 Prog.Pelapis UPSR / / /

16 Prog.Selapas Peperiksaan / / /

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAWATANKUASA KWAPM DAN e-KASIH 2014

PENASIHAT : PN.KRISHNANVENY A/P PERUMAL

Page 36: takwim 2014

( GURU BESAR )PENGERUSI : EN.M.RAJENDRA RAO A/L MANI

( GURU KANAN HEM )SETIAUSAHA : PN.S.VASEGI

AJK WAKIL GURU : EN.G.SHANKAR( GK PENTADBIRAN )

PN.N.SIVABAKIYAVATHI( GK KOKURIKULUM )

WAKIL PIBG : EN.S.RAMAIS( PENGERUSI PIBG )

PN.BAARATHI( AJK PIBG )

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTA ORGANISASI 3K 2014

PENASIHAT

PN.P.KRISHNANVENY A/P PERUMAL

PENYELARAS

EN.M.RAJENDRA RAO

( GURU KANAN HEM )

(

Page 37: takwim 2014

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

Rancangan AJK Disiplin dan Lembaga Pengawas Sekolah

OBJEKTIF

a) Memastikan disiplin murid –murid dalam keadaan tarkawal dan memuaskan.

b) Mamastikan murid-murid mempunyai nilai diri yang mulia dan boleh diteladani.

c) Mamastikam murid-murid tidak terlibat dengan gajala-gejala social yang tidak dikhendaki seperti merokok,menagih dadah dan sebagainya.

PENGERUSI

PN.S.VASEGI

AHLI JAWATAN KUASA

SEMUA GURU KELAS

Page 38: takwim 2014

PERATURAN

a) Memilih ketua pengawas /penolong ketua pengawas / pengawas pada akhir bulan oktober atau awal bulan Januari.

b) Semua pengawas dimestikan memakai tali leher dan tanda nama sepanjang masa berada disekolah.

c) Mereka dikehendaki mengawas disiplin serta keselamatan murid-murid sepanjang waktu sekolah.

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

PENASIHAT

PN.P.KRISHNANVENY A/P PERUMAL

PENYELARAS

EN.M.RAJENDRA RAO

( GURU KANAN HEM )

(

CARTA ORGANISASI LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH

2014

Page 39: takwim 2014

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKWIM DISIPLIN DAN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH 2014TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

Akhir Bulan November 2013

Pemilihan Pengawas bagi sesi tahun 2014

Guru Besar

Guru-guru kanan

Guru Disiplin

Guru-guru Kelas

Awal Januari 2014 Pelantikan Pengawas Sekolah

Guru Besar

PENGERUSI

EN.M.RAJENDRA RAO

( GURU DISIPLIN )

AHLI JAWATAN KUASA

SEMUA GURU KELAS

Page 40: takwim 2014

Guru Kanan HEM

Guru Disiplin

Jan – Feb 2014 Sesi latihan/ percubaan pengawas baru

Guru Kanan HEM

Guru Disiplin

Pengawas

Jan – Nov 2014 Menjalankan tugas sepanjang tahun

Guru Disiplin

Pengawas

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGERUSI

PN.P.KRISHNANVENY A/P PERUMAL

PENYELARAS

EN.M.RAJENDRA RAO

( GURU KANAN HEM )

(

SETIAUSAHA

PN.S.VASEGI

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2014

Page 41: takwim 2014

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

MISI HEMUNIT HEM MEMANTAPKAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN

UNTUK MENJAYAKAN PROGRAM-PROGRAM HEM SECARA BERKESAN DAN BERMUAFAKAT DENGAN AGENSI – AGENSI LUAR

SEKOLAH

MOTTO HEM

PELAJAR CEMERLANG

SEKOLAH TERBILANG

MATLAMAT HEM1.PENINGKATAN AKADEMIK DAN DISIPLIN PELAJAR.

AHLI JAWATAN KUASA

EN.G.SHANKAR ( GK PENTADBIRAN )

PN.N.SIVABAKIYAVATHI ( GK KOKURIKULUM )

CIK.M.KAVITHA

SEMUA GURU KELAS

Page 42: takwim 2014

2.MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA SEIMBANG DALAM ASPEK JERI.

3.PELAJAR MEMILIKI ,MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI,DISIPLIN KENDIRI ,BERBUDAYA POSITIF DAN BERKETERAMPILAN.

4.MENYUMBANG KEPADA KEBAJIKAN PELAJAR.

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

PERANCANGAN TAKTIKAL UNIT HEM 20141.Ke arah ponteng sifar.

2.Memantapkan pengurusan disiplin sekolah.

3.memantapkan keterampilan pengawas sekolah.

4.Membudayakan amalan bersopan santun.

5.Jayakan 3K ( Keselamatan , Kesihatan & Kebersihan )

6.Memantapkan pengurusan Kantin & RMT Sekolah.

Penilaian dalamanKejayaan SJKT Ladang Sungkai mengurangkan masalah disiplin disebabkan factor-faktor

berikut :-

1.Warga SJKT Ladang Sungkai dapat menghayati visi dan misi sekolah.

2.Kerja berpasukan yang baik menjayakan aktiviti.

3.Sikap proaktif warga SJKT Ladang Sungkai dan PIBG.

Page 43: takwim 2014

4.Sokongan padu ibubapa.

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

PROGRAM / AKTIVITI UNIT HEM 2014

1. Watikah Pelantikan pemimpin pelajar2. Siri taklimat pengawas3. Taklimat dan dialog SPBT4. Program Ponteng sifar5. Panduan keselamatan dan luar sekolah6. Taklimat dan dialog RMT / PSS 7. Taklimat dan dialog KWAPM8. Kempen Pengurusan disiplin9. Program utamakan keselamatan & Kebersihan

10. Gotong – royong dan briged komuniti11. Jayakan 3K12. Kempen pencegahan Jenayah13. Pendidikan Kesihatan 14. Motivasi / program kecemerlangan akademik15. Semarak Patriotik16. Pertandingan keceriaan kelas17. Dialog ibubapa18. Pendidikan peraturan sekolah19. Ceramah polis20. Ceramah Bomba21. Kursus waja diri22. Anugerah murid contoh

Page 44: takwim 2014

SJK ( T ) LADANG SUNGKAI , 35600 SUNGKAI , PERAK.

SENARAI GURU BAGI APLIKASI-( e-)

APLIKASI NAMA GURU

e-kehadiran En.Azizul/En.Rajendra Rao

e-APDM En.Rajendra Rao

e-SAPS/PBS En.G.Shankar/Pn.K.Komala

e-SKPM En.G.Shankar

e-Operasi Guru Besar/En.G.Shankar

SSDM En.Rajendra Rao

e-Sayang Cik.M.Kavitha

e-Pangkat Azizul

e-Perlu En.Rajendra Rao

1Bestari Net Cik.J.Shalini /Pn.S.Vasegi

e-Tukar En.G.Shankar

e-Prestasi Guru Besar/En.G.Shankar

Page 45: takwim 2014

e-Segak/TID Pn.N.Sivabakiyavathi

e-SPLG/LADAP Cik.M.Kavitha

VLE FROG Pn.G.Parimala