taklimat dan bengkel pentadbir cuti universiti€¦ · disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta...

47
TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI MALAYA ANJURAN BSM & PTM

Upload: doanmien

Post on 05-Apr-2018

254 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

TAKLIMAT DAN

BENGKEL

PENTADBIR

CUTI

UNIVERSITI

MALAYA

ANJURAN BSM & PTM

Page 2: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

TAFSIRAN CUTI

“sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja”

JENIS-JENIS CUTI DALAM PERKHIDMATAN

Cuti yang diberi kerana perkhidmatan

Cuti atas sebab perubatan

Cuti tidak berekod

Cuti-cuti lain

Page 3: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

CUTI REHAT

“cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari Januari sehingga Disember”

Perintah Am 1 (ii) Bab C

Formula Pengiraan Kelayakan Cuti Rehat

Tempoh Perkhidmatan Kelayakan Cuti Rehat

Yang Melayakkan x Tahunan

365 hari

Contoh Pengiraan Kelayakan Cuti Rehat

212 x 25 = 17 hari

365

Page 4: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

Syarat Cuti Rehat

Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan

Diluluskan oleh Ketua Jabatan

Baki Cuti Rehat tahun pertama boleh dibawa sehingga tahun ketiga. Baki cuti tersebut akan luput jika tidak digunakan pada akhir tahun ketiga

Cuti Rehat yang tidak dapat dihabiskan boleh ditukar kepada GCR

• Maksimum 150 hari

• Cuti Rehat tahun semasa sahaja

• Setengah daripada kelayakan Cuti Rehat tahun semasa atau maksimum 15 hari

3 keadaan yang mengubah kelayakan Cuti Rehat:

• Genap 10 tahun perkhidmatan

• Dinaikkan pangkat

• Opsyen pertukaran skim

Page 5: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

Kelayakan Cuti Rehat

Lantikan sebelum 1 September 2005 (PP 4/2002)

KUMPULAN/GRED KURANG 10

TAHUN

GENAP 10

TAHUN

Pengurusan Tertinggi 30 hari 35 hari

31-54 30 hari 35 hari

21-30 25 hari 30 hari

1-20 20 hari 25 hari

Page 6: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

Lantikan mulai 1 September 2005 (PP 4/2002)

KUMPULAN/GRED KURANG 10

TAHUN

GENAP 10

TAHUN

Pengurusan Tertinggi 30 hari 30 hari

31-54 30 hari 30 hari

21-30 25 hari 30 hari

1-20 20 hari 25 hari

Page 7: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

Lantikan mulai 1 Januari 2009 (PP 14/2008)

KUMPULAN/GRED KURANG 10

TAHUN

GENAP 10

TAHUN

Pengurusan Tertinggi 25 hari 25 hari

31-54 25 hari 25 hari

21-30 25 hari 25 hari

1-20 20 hari 25 hari

Page 8: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

Staf kontrak

Kelayakan mengikut PP 14/2008

Sekiranya kontrak kurang daripada setahun, kelayakan cuti adalah seperti berikut (dikira ke setengah hari yang berhampiran)

Kelayakan cuti setahun x Tempoh kontrak

12 bulan

Baki cuti yang tidak diambil boleh diberi gantian dalam bentuk wang tunai/ cuti bawa ke hadapan.

Page 9: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

Wang tunai gantian cuti rehat :

Syarat :

• Telah berkhidmat memenuhi tempoh kontrak

• Memenuhi tempoh kontrak dengan rekod yang baik

• Maksimum yang boleh ditukar adalah 8 hari atau ¼ daripada

kadar cuti setahun, mengikut mana yang lebih rendah

• Maksimum cuti yang boleh ditukar sepanjang tempoh

perkhidmatan secara kontrak adalah 75 hari

• Pemberian wang tunai adalah selepas tamatnya tempoh

kuatkuasa sesuatu kontrak

Page 10: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

Cuti Separuh Hari:

1. Cuti separuh hari boleh diambil sebelah Pagi bagi dua kali berturut-turut.

2. Bagi staf yang memohon cuti separuh hari sebelah Pagi bagi dua kali berturut-turut, staf dianggap telah menggunakan dua (2) hari kelayakan cuti rehat.

3. Sekiranya staf memohon cuti separuh hari sebelah Petang bagi permohonan kali ketiga, kelayakan cuti staf tidak akan ditolak memandangkan sistem akan menggabungkan cuti sebelah Petang yang dipohon dengan cuti sebelah Pagi yang telah dipohon/digunakan.

Page 11: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

CUTI SEPARUH GAJI

Tujuan : atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat

“suami, isteri, anak, adik-beradik, ibu-bapa, ibu bapa mertua, datuk dan nenek”

Kadar : 30 hari bagi setiap genap satu tahun

Tidak melebihi 180 hari, sepanjang tempoh perkhidmatan

Staf Kontrak

Kadar : 7 hari cuti separuh gaji dalam tempoh setahun.

Page 12: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI YANG DIBERI

KERANA PERKHIDMATAN

CUTI TANPA GAJI

Tujuan : urusan persendirian yang mustahak di dalam/luar negeri yang tidak menjejaskan kedudukan sebagai pegawai Perkhidmatan Awam dan tidak menyalahi undang-undang negara.

Syarat : Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan (6 bulan perkhidmatan)

Telah menghabiskan semua Cuti Rehat yang berkelayakan (pro-rata)

Kadar : 30 hari bagi setiap genap satu tahun

Tidak melebihi 360 hari , sepanjang tempoh perkhidmatan

Staf Kontrak

Kadar : 15 hari cuti tanpa gaji dalam tempoh setahun.

Page 13: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI ATAS SEBAB

PERUBATAN

CUTI SAKIT

Kadar : 180 hari untuk setiap tahun

90 hari – kelulusan ketua jabatan

90 hari – kelulusan Naib Canselor

Sijil sakit swasta : Pesakit luar – 15 hari

Pesakit dalam – 180 hari

Doktor panel : 180 hari sijil sakit

Page 14: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI ATAS SEBAB

PERUBATAN

Staf Kontrak

1. Kelayakan sebanyak 15 hari setahun

2. Sekiranya staf perlu dirawat sebagai pesakit dalam, maksimum cuti sakit yang dibenarkan adalah 30 hari tidak termasuk 15 hari sebagai pesakit luar.

3. Sekiranya staf telah menggunakan semua cuti yang ada dan masih memerlukan masa untuk pulih, staf boleh dipertimbangkan untuk tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak melebihi 75 hari (emolumen tidak dibayar)

4. Kontraknya hendaklah ditamatkan sekiranya staf masih tidak dapat hadir bertugas selepas tempoh tersebut

5. Tempoh tersebut juga tidak diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan untuk tujuan pembayaran ganjaran dan kemudahan lain yang mengambil kira tempoh perkhidmatan

Page 15: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI ATAS SEBAB

PERUBATAN

Sakit Semasa Bercuti Rehat Luar Negara :

Tidak berkelayakan kecuali staf jatuh sakit pada tarikh beliau patut kembali ke Malaysia dengan syarat:

1. Staf dimasukkan ke hospital

2. Permohonan disokong oleh sijil cuti sakit dari seorang Pegawai Perubatan negara berkenaan yang menyatakan jenis sakit dan tarikh beliau masuk ke hospital dan tarikh jangka keluar hospital

3. Mengambil peluang balik ke Malaysia sebaik sihat

Page 16: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI ATAS SEBAB

PERUBATAN

CUTI SAKIT LANJUTAN

Syarat :

• Telah habis cuti sakit bergaji penuh selama 180 hari

• Telah habis cuti rehat yang berkelayakan (pro-rata)

• Laporan dan perakuan doktor

Kadar :

90 hari cuti separuh gaji

90 hari cuti tanpa gaji + elaun bantuan (bersamaan dengan separuh gaji)

Sekiranya masih belum sembuh, staf boleh dibersarakan dengan perakuan doktor

Page 17: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI ATAS SEBAB

PERUBATAN

CUTI BERSALIN

Syarat : Kelulusan ketua jabatan

Kadar : 300 hari sepanjang tempoh perkhidmatan (60-90 hari untuk setiap kelahiran)

Page 18: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI ATAS SEBAB

PERUBATAN

CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH

Syarat :

Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah

Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan

Staf lantikan tetap

Kadar :

Cuti bergaji penuh

• Barah dan kusta – 24 bulan • Tibi – 12 bulan

Selepas cuti bergaji penuh

• Cuti rehat yang melayakkan (pro-rata) • Cuti separuh gaji – 12 bulan

Cuti tambahan

Budi bicara Naib Canselor dengan perakuan doktor

Page 19: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI ATAS SEBAB

PERUBATAN

CUTI KUARANTIN

Syarat : Ditahan di mana-mana stesen kuarantin oleh pihak berkuasa pelabuhan atau lapangan terbang kerana disebabkan oleh perjalanannya melalui tempat yang ada berlaku wabak penyakit merebak

Kadar : Tempoh penahanan

CUTI KECEDERAAN

Syarat : Tercedera semasa menjalankan tugas-tugasnya

Kadar : Sehingga pulih

Page 20: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI GANTIAN

Syarat :

• Diarahkan bertugas lebih masa termasuk hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan.

• Tidak layak bayaran lebih masa atau sebarang bayaran khas lain.

• Kelulusan Ketua Jabatan.

Kadar Cuti Gantian :

Masa sebenar bertugas lebih masa.

9 jam bertugas lebih masa = 1 hari cuti gantian.

Tempoh sah laku : 6 bulan.

: Bagi staf kontrak, 6 bulan atau tempoh kontrak semasa mana-mana yang lebih rendah

Page 21: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI GANTIAN

1. Staf yang diberi kelayakan cuti gantian hendaklah mengemukakan dokumen berkenaan cuti gantian kepada pentadbir cuti di jabatan untuk tujuan pengemaskinian kelayakan cuti gantian ke dalam sistem.

2. Semua permohonan Cuti Gantian perlu dikemukakan secara online melalui UMportal → Staff e-Services → Cuti → Cuti Gantian sekurang-kurangnya sehari sebelum tarikh staf memulakan cuti gantian.

3. Bagi kes kecemasan yang tidak dapat dielakkan, staf dibenarkan untuk memohon cuti gantian pada hari yang sama. Permohonan cuti gantian bagi tarikh yang dikebelakangkan adalah tidak dibenarkan sama sekali.

4. Staf perlu mendapatkan kelulusan sebelum memulakan cuti gantian. Sekiranya staf pergi bercuti sebelum mendapat kelulusan, Ketua Jabatan boleh mengambil tindakan ke atas staf jika beliau tidak bersetuju dengan cuti tersebut.

5. Pentadbir cuti perlu memasukkan kelayakan cuti gantian staf sebelum staf boleh memohon secara online cuti gantian tersebut.

6. Sekiranya staf terlibat dengan program yang dianjurkan oleh PTj lain dan layak menerima cuti gantian, kelayakan cuti gantian tersebut perlu dimasukkan ke dalam sistem oleh pentadbir cuti di PTj masing-masing dan bukannya pentadbir cuti di PTj penganjur bagi mengelakkan pertindihan rekod.

Page 22: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA

Tujuan : Menghadiri latihan atau khemah tahunan

Syarat :

Pasukan sukarela yang disenaraikan sahaja, antaranya:

• Askar Wataniah • Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut DiRaja • Pasukan Sukarela Tentera Udara DiRaja • Pasukan Sukarela Polis • Pasukan Pertahanan Awam

• RELA

Kadar :

30 hari setahun

Tambahan 2 hari perjalanan pergi/balik ke tempat latihan atau khemah tahunan

Page 23: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENGHADIRI LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN PERTUBUHAN/PERSATUAN

(kadet, pengakap, pandu puteri, Bulan Sabit Merah dsb)

Tujuan :

• Mesyuarat Agong Tahunan • Mesyuarat Luar Biasa • Kursus/Seminar • Khemah Tahunan • Sukan

(Aktiviti dalam Malaysia sahaja)

Syarat :

Ahli Persatuan/Pertubuhan yang diisytiharkan oleh KPPA

Kelulusan oleh Ketua Jabatan

Kadar :

14 hari setahun

Tambahan 2 hari perjalanan pergi/balik ke tempat latihan atau khemah tahunan

Page 24: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI LAIN-LAIN KURSUS

Jenis kursus :

• Kursus Kepimpinan Belia dan Bina Semangat – anjuran Kementerian Belia dan Sukan

• Kursus Kesatuan Sekerja – yang diluluskan oleh Kementerian Sumber Manusia

Syarat :

Kelulusan oleh Ketua Jabatan – tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

Kadar :

14 hari setahun

Tambahan 2 hari perjalanan pergi/balik ke tempat kursus

Page 25: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENGHADIRI LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA

Tujuan : Menghadiri kursus, latihan, seminar atau mesyuarat kerjasama yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Koperasi

Syarat :

• Ahli Syarikat Kerjasama

• Dijemput atau dilantik ke sebarang jawatan dalam Syarikat Kerjasama

• Telah membuat akuan bertulis untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama pada bila-bila masa dalam 2 tahun selepas kursus.

Kadar :

Tidak melebihi 2 bulan

Kelulusan oleh Ketua Jabatan – tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan

Page 26: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI UNTUK MENGAMBIL PEPERIKSAAN

Syarat : Kelulusan atas budi bicara Ketua Jabatan

: Telah mendapat kebenaran bertulis dari BSM untuk mengikuti pengajian

Kadar : Hari peperiksaan sahaja

Page 27: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENGHADIRI MESYUARAT PERSATUAN IKHTISAS

Tujuan :

• Mesyuarat Agong Tahunan • Mesyuarat Agong Luar Biasa

Syarat :

Ahli persatuan ikhtisas

Persatuan ikhtisas yang diisytiharkan oleh KPPA

Kadar :

Tempoh sebenar mesyuarat

Tempoh perjalanan pergi/balik – tidak melebihi 2 hari

Page 28: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN

Syarat :

• Mengambil bahagian dalam sukan antara negeri, kebangsaan atau antarabangsa

• Atlit, pegawai sukan, jurulatih, ahli Majlis atau Jawatankuasa Pertandingan

Kadar :

Tidak melebihi 3 acara sukan setahun

Tempoh sebenar, tidak melebihi 30 hari setahun

Jika lebih dari 30 hari – perlukan kelulusan Naib Canselor

Page 29: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI TUGAS KHAS PERUBATAN

Tujuan : Peluang berehat akibat terdedah kepada tugas tertentu

Syarat : Menjalankan tugas x-ray atau yang merbahaya atau

tidak digemari secara sepenuh masa

Kadar :

• 14 hari setahun, tidak boleh dikumpul ke tahun yang berikutnya

• Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan (pro-rata)

Page 30: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

Syarat :

• Ahli keluarga terdekat – suami atau isteri, anak-anak, ibu bapa kandung pegawai

• Mengemukakan pengesahan kematian

• Bermula pada tarikh kematian atau hari berikutnya sekiranya kematian berlaku selepas waktu pejabat

Kadar : 3 hari untuk setiap kematian

Staf kontrak

• Diberi cuti ihsan sebanyak 3 hari

• Staf bukan warganegara boleh diberi 7 hari sekiranya berlaku di negara asal tertakluk kepada mengemukakan dokumen kematian dan salinan tiket kapal terbang yang telah disahkan

Page 31: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI ISTERI BERSALIN

Syarat : Mengemukakan sijil kelahiran anak

Kadar : 7 hari untuk setiap kelahiran, maksimum 5 kelahiran

Staf kontrak :

• Diberi cuti ihsan sebanyak 3 hari untuk setiap kelahiran, maksimum 3 kelahiran

• Sekiranya staf dilantik ke jawatan tetap, 2 kali cuti ihsan isteri bersalin yang digunakan semasa dalam tempoh kontrak dianggap menggunakan sekali Cuti Tanpa Rekod Isteri Bersalin.

• Staf bukan warganegara boleh diberi 7 hari sekiranya berlaku di negara asal tertakluk kepada mengemukakan dokumen kelahiran dan salinan tiket kapal terbang yang telah disahkan

Page 32: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI UNTUK PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK SEBAGAI JURULATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN)

Tujuan :

Menjalani latihan sebagai jurulatih

Menjalankan tugas sebagai jurulatih

Syarat :

Dilantik sebagai jurulatih oleh JLKN

Kelulusan PBM

Kadar : Tempoh sebenar program latihan bertugas

Page 33: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENGHADIRI MAHKAMAH LUAR STESEN

Syarat :

Disapina untuk hadir sebagai saksi pihak Kerajaan

Disapina untuk hadir sebagai saksi pihak bukan Kerajaan

Page 34: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI KURSUS SAMBILAN

Syarat :

• Tidak melebihi 30 hari dalam satu tahun pengajian

• Tempoh maksimum bagi setiap permohonan boleh dihadkan oleh Ketua Jabatan bagi memastikan tugas hakiki tidak terganggu

• Staf tidak boleh menuntut cuti gantian jika CKS jatuh pada hari cuti umum

• Kemudahan CKS ini tidak meliputi hari perjalanan pergi dan balik.

• Staf telah disahkan dalam perkhidmatan dan telah mendapat kebenaran bertulis dari BSM untuk mengikut pengajian

• Kursus adalah di peringkat Diploma, Ijazah Pertama, Diploma Lanjutan, Sarjana dan Kedoktoran (PhD)

• Kursus tersebut telah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia

• Maksimum 2 kali pengajian sepanjang perkhidmatan

• Kemudahan ini bukan satu hak dan tertakluk kepada kelulusan Ketua Jabatan

• Tidak boleh dibawa ke hadapan jika tidak digunakan pada tahun semasa.

Page 35: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

CUTI MENDERMA ORGAN

Syarat :

• Hendaklah mematuhi semua peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

• Terpakai untuk pembedahan dalam negara sahaja

Kadar :

• Mengikut tempoh yang diperakukan oleh pegawai perubatan pakar atau tidak melebihi 42 hari, mana-mana yang lebih rendah (termasuk hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am) bermula pada tarikh staf dibenarkan pulang ke rumah untuk proses pemulihan

• Staf boleh diberi kemudahan cuti sakit berdasarkan sijil cuti sakit yang dikeluarkan oleh pihak hospital bagi tempoh staf dimasukkan ke hospital untuk menjalani ujian, pembedahan dan tempoh sebelum dibenarkan discaj dari hospital.

Page 36: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI TIDAK BEREKOD

Khas untuk staf akademik:

• Menghadiri mesyuarat persatuan profesional akademik yang ditetapkan (14 hari setahun)

Jumlah hari bagi keseluruhan jenis cuti yang disenaraikan di bawah tidak boleh melebihi 30 hari setahun (Januari –Disember)

• Dijemput sebagai pakar bedah di agensi luar

• Menjadi sukarela untuk MERCY

• Pensyarah atau penceramah jemputan

• Penggubal atau pemeriksa kertas peperiksaan di agensi kerajaan

• Pemeriksa/penemuduga di agensi luar

• Menjadi pemeriksa luar calon Ijazah Tinggi di IPTA sahaja

• Lawatan latihan industri

Page 37: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI-CUTI LAIN

CUTI MENJAGA ANAK

Syarat :

• Merupakan kemudahan cuti tanpa gaji

• Tempoh keseluruhan tidak melebihi 1825 hari (5 tahun)

• Boleh diambil secara sekaligus atau sebahagian daripadanya

• Pelanjutan tempoh : • Kemukakan permohonan sebelum tamatnya tempoh CMA yang telah diluluskan • Tempoh pelanjutan yang dipohon tidak boleh terputus dengan tempoh CMA yang telah diluluskan

• Tempoh mula : • Tarikh selepas tamatnya cuti bersalin atau • Tarikh pegawai melahirkan anak bagi staf yang telah menggunakan kesemua 300 hari kelayakan cuti

bersalin

• Pindaan tempoh : kemukakan permohonan kepada Ketua Jabatan 30 hari sebelum tarikh CMA yang telah diluluskan tamat.

• Permohonan hendaklah disertakan salinan surat bersalin.

• CMA melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar – pergerakan gaji secara isyarat, maksimum 3 kali sepanjang tempoh perkhidmatan

Kadar : 1825 hari (5 tahun) sepanjang tempoh perkhidmatan

Page 38: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI-CUTI LAIN

CUTI HAJI

Syarat :

Beragama Islam

Tetap dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya 4 tahun

Disahkan dalam jawatan

Untuk staf jawatan sementara – telah berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun berterusan

Kadar : 40 hari sepanjang tempoh perkhidmatan

Staf Kontrak

• Sekali sepanjang tempoh perkhidmatan dengan Kerajaan • Belum pernah menunaikan haji

• Berkhidmat secara kontrak tidak kurang daripada 5 tahun. Tidak terpakai kepada pesara sekiranya mereka belum pernah menggunakan kemudahan ini

• Kadar : maksimum 40 hari

• Cuti Tanpa Gaji boleh dipertimbangkan tidak lebih 30 hari setelah menggenapkan 3 tahun perkhidmatan bagi yang tidak layak mendapat cuti haji

Page 39: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI-CUTI LAIN

CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU LUAR NEGERI

Syarat : Kepentingan berada bersama pasangan

Kadar :

Sekiranya pasangan adalah pegawai awam, tempoh yang boleh diluluskan adalah mengikut tempoh pasangannya berkursus/bertugas

Bagi pegawai yang pasangannya bukan pegawai awam, tempoh maksimum yang boleh dibenarkan adalah 3 tahun

Page 40: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI-CUTI LAIN

CUTI BERKURSUS

Kadar :

Tempoh kursus yang diikuti

Tempoh perjalanan ke tempat belajar dan balik mengikut jalan yang paling dekat

Tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat dielakkan disebabkan urusan-urusan perjalanan setempat

Page 41: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI-CUTI LAIN

CUTI REHAT SELEPAS BERKURSUS LEBIH 12 BULAN

Syarat :

Menamatkan kursus/pengajian yang melebihi 12 bulan

Mempunyai baki cuti rehat sebelum pergi berkursus

Page 42: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

CUTI-CUTI LAIN

KEBENARAN TIDAK HADIR BERTUGAS ATAS SEBAB

KECEMASAN AM

Syarat :

Kecemasan am – banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jambatan

runtuh, bencana alam, perintah berkurung, perintah sekatan am

Menghalang perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa

Pengesahan kejadian kecemasan am oleh Pegawai Daerah,

Penghulu, Pejabat Polis, Jabatan Penerangan, Jabatan

Kebajikan dan media massa.

Kadar : Tempoh berlakunya bencana

Page 43: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

KELULUSAN CUTI

PERINGKAT PUSAT PERINGKAT PTJ

1 Semua jenis cuti kecuali cuti rehat,

cuti gantian, dan cuti tanpa rekod

dalam negara

Cuti rehat dalam negara

2 Semua perjalanan ke luar negara

termasuk cuti rehat

Cuti gantian

3 Cuti tanpa rekod atas sebab kematian

ahli keluarga/cuti ihsan (staf kontrak)

Cuti tanpa rekod kecuali yang diluluskan

oleh peringkat pusat

4 Cuti tanpa rekod isteri bersalin/cuti

ihsan (staf kontrak)

5 Cuti untuk pegawai perkhidmatan

awam yang dilantik sebagai jurulatih

program latihan khidmat negara (plkn)

6 Cuti Kursus Sambilan

7 Cuti Mengambil Peperiksaan

8 Kebenaran Tidak Hadir Bertugas Atas

Sebab Kecemasan Am

Page 44: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

TANGGUNGJAWAB

PENTADBIR CUTI

Memastikan rekod cuti staf sentiasa dikemaskini

Rekod cuti staf disimpan dalam fail peribadi staf untuk rujukan

Mengemaskini kelayakan cuti rehat staf pada awal tahun/staf naik pangkat/KUP

Meminda waktu bekerja staf pada bulan puasa

Mencetak dan memantau kehadiran staf di PTj setiap hujung bulan

Page 45: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

TANGGUNGJAWAB

PENTADBIR CUTI

Memastikan staf mengemukakan MC dan mendapat kelulusan sebelum staf muatnaik ke dalam sistem

Mengemukakan salinan sijil bersalin staf dan merekodkannya di PTj

Mengemukakan laporan cuti sakit staf kontrak yang telah menggunakan keseluruhan kemudahan 15 hari cuti sakit

Mengemukakan cuti sakit staf tetap yang melebihi 90 hari dalam satu tahun kalendar

Mengemukakan laporan cuti sakit staf yang mengambil cutisakit sebanyak 45 hari atau lebih dalam setahun, selama 3 tahun berturut-turut

Page 46: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

TANGGUNGJAWAB

PENTADBIR CUTI

Mengemukakan laporan cuti sakit staf yang disahkan menghidap Barah/Kusta/Tibi

Mengemukakan salinan surat cuti tanpa rekod staf yang diluluskan oleh Ketua PTj

Memastikan maklumat cuti staf kontrak dikemaskini sebelum tamat kontrak.

Memastikan sekiranya staf kontrak dilantik ke jawatan tetap, baki cuti mengikut kiraan pro-rata adalah sehari sebelum mendapat jawatan tetap. Cuti yang tidak digunakan semasa dalam tempoh kontrak adalah dianggap luput

Memastikan kelayakan cuti staf dimasukkan secara pecahan setahun-setahun bagi lantikan kontrak melebihi setahun.

Page 47: TAKLIMAT DAN BENGKEL PENTADBIR CUTI UNIVERSITI€¦ · Disahkan mengidap penyakit tibi atau kusta atau barah Kemukakan sijil sakit kepada BSM melalui Ketua Jabatan Staf lantikan tetap

TANGGUNGJAWAB

PENTADBIR CUTI

Memastikan staf yang bercuti separuh hari mematuhi prosedur clock in/clock out:

Cuti separuh hari pagi

(Isnin-Khamis) Clock in sebelum atau

pada 1.30 tengah hari

Cuti separuh hari pagi

(Jumaat)

Clock in sebelum atau

pada 2.15 petang

Cuti separuh hari petang

(Isnin-Khamis)

Clock out pada atau

selepas 1 tengah hari

Cuti separuh hari petang

(Jumaat)

Clock out pada atau

selepas 12.15 tengah hari