tajuk ulangkaji spm 2013

Download Tajuk Ulangkaji SPM 2013

Post on 04-Jun-2018

253 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Tajuk Ulangkaji SPM 2013

  1/30

  Tajuk Ulangkaji SPM 2013Tamadung Hwang Ho, Perluasan Kuasa, Hijrah atau pembukaan semula

  kota makkah, pengaruh kedatangan islam dalam ekonomi dan peraturan TanahTing 4

  Birokrasi di Asia tenggara, Gerakan Islah, Suruhanjaya reid, Pembentukan Malaysia,

  Pilihanraya atau wawasan 2020, Perang Dingin atau dasar Luar

  ********* Tajuk Ini hanya untuk Ulangkaji Terkini************ Baca Juga tajuk lain, tiada soalan

  Ramalan yang betul-betul tepat....Usaha tangga Kejayaan.....

  Bab 1 : Tamadun Hwang Ho *********** Penting

  Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti ShangF1 Anyang

  Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.F1 Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai HuanF2 Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiranF3 Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar

  F4 Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohF5 Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani

  Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada DinastiChou ?F1 Kezaliman pemerintah Raja ShangF2 Kebangkitan golongan hambaF3 Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

  Langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untukmendapat sokongan daripada pembesar merekaF1 Melalui ikrar taat setia kepada pemerintahF2 Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatangF3 Diminta melindungi RajaF4 Memberikan bantuan tentera pada masa perangF5 Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

  Peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang HoF1 Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran RajaF2 Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiriF3 Bertanggungjawab memungut cukaiF4 Menguruskan pertahananF5 Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing

  Jelaskan Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam setiap aspek berikut,(a)Bidang politik/pemerintahan

  F1 Sistem pemerintahan berbentuk monarkiditeruskan hingga ke zaman Dinasti ChingF2 Gelaran raja ditukar kepada maharajaF3 Raja dikaitkan dengan konsep anak syurgadan mandat dari syurgaF4 Amalan dinastiditeruskan hingga abad ke-20F5 Raja dibantu oleh bangsawanF6 Raja dibantu oleh pegawai kerajaan

  (b)Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian

  F1 Memperkenalkan sistem pengairanF2 Pembinaan empangan Szechwan

 • 8/14/2019 Tajuk Ulangkaji SPM 2013

  2/30

  F2 Memperkenalkan alat pertanian daripada besiF3 Menggunakan cangkulF4 Menggunakan sabitF5 Memperkenalkan teknologi pembajakanF6 Memperkenalkan batas untuk tanaman

  (c) Ciri-ciri Sistem Tulisan Tamadun Hwang HoF1 Tulisan IdeogramF2 berbentuk gambar dan simbolF3 terhasil dari penilikan tulang oracleF4 diguna dalam penulisanF5 diguna dalam pencetakanF6 diguna oleh orang Jepun dan Korea

  (d) Bidang agama dan kepercayaan Pemujaan roh nenek moyang Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikut

  kesesuaian masa Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan

  unsur makanan , duit kertas dan barangan perhiasan Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada

  unsur saling melengkapi iaitu Yin dan Yang Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang

  berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antaramanusia dengan alam sekitar

  ( e ) Sistem kalendar

  Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang. 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun. Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai Untuk menjalankan aktiviti harian. Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan /

  perburuan / pengkebumian.

  (f) Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusiapada hari ini.

  F1 Pembinaan sistem pengairanF2 Kemajuan teknologi pembajakan

  F3 Penciptaan cangkul/sabitF4 Alatan pertanian daripada besiF5 Pemujaan rohnenek moyangF6 Pengenalan sistem kalendarF7 Pengamalan falsafah perang Sun Tzudalam perniagaanF8 Konsep Yin Yangberdasarkan keseimbangan unsur alam dalam perubatanF9 Konsep Feng Suiberlandaskan falsafah alam semestaF10 Penciptaan tulisan ideogram

 • 8/14/2019 Tajuk Ulangkaji SPM 2013

  3/30

  Bab 2

  Terangkan kegiatan Ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India****F1 Kegiatan perdagangan berkembang pesatH2a Melibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan IndiaH2b Perdagangan luar

  H2c Pusat perdagangan di Anga/Kalinga/KarusaH2d Menghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiaraH2e Menjalin hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia TenggaraH2f Pelabuhan antarabangsa di Tamralipti/Ghantashala/Kadura di TimurH2g Pelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian BaratF2 Kewujudan persatuan perdagangan/sresthinH2a Persatuan tukang kauH2b Tukang logam/tukang kulitH2c Matlamat persatuan mengawal hargaH2d Kualiti barangan / gaji pekerjaF3 Penggubalan undang-undang persatuan

  H3a Undang-undang diawasi oleh rajaF3 Pengenalan mata wang sebagai medium jual beliH3a Zaman Gupta-Mata awng emas digunakanH3b Pelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematikF4 Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /suteraH4a Sutera berpusat di Bengal dan BenaresH4b Perusahaan barangan emas/mutiara/batu permataF5 Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdaganganH5a Hasil pertanian dan buah-buahanH5b Cukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja

  Terangkan perkembagaan Pendidikan dalam Tamadun India***F1 Bermula pada zaman vedikF2 Mementingkan keagamaan/agama Hindu sebagai terasF3 Didominasi oleh kaum lelakiF4 Wanita tidak berpeluang untuk belajarF5 Pembelajaran kitab-kitab vedaF6 Bahasa sanskrit sebagai medium pengajaran dan pembelajaranF7 Menggunakan kaedah hafalan untuk mendalami kitab-kitab vedaF8 Pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha sebagai persediaan selepas matiF9 Tumpuan pendidikan ialah agamaF10 Mempelajari segala hukum agama untuk kesempurnaan hidupF11 Pengajaran nilai-nilai murni

  F12 Pendidikan tinggi di kolej BrahmanF13 Pendidikan turut diberikan di istanaF14 Universiti agama Budhha (Nalanda) turut diwujudkanF15 Untuk menjadi Brahmin seseorang harus menghafal pelbagai buku agama (Veda)F16 Turut mempelajari karya saintifik /falsafahF17 Meningkatkan ilmu sainsF18 Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan mengatasi buta hurufF19 Mendapat jawatan dalam kerajaan

 • 8/14/2019 Tajuk Ulangkaji SPM 2013

  4/30

  Huraikan perkembangan Pendidikan dalam Tamadun YunaniF1 Pendidikan di Athens untuk melahirkan manusia yang seimbangH1a Jasmani dan rohaniH1b Manusia yang cemerlang mampu memenuhi tuntutan fizikal dan mentalH1c Manusia yang cemerlang mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan

  manusiaH1d Tumpuan pengajaran kepada pendidikan /sukan/muzik/kesusateraan/seni

  berpidato/membaca/menghafal/menulisF2 Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan warganegaraH1a Gagah/sempurna/setia kepada negaraH1b Tumpuan kepada latihan fizikalH1c Kemahiran menggunakan senjataF3 Perkembangan sekolah falsafahH3a Di negara kota Athens/Thebes/Elea/MiletusH3b Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan YunaniH3c Semasa pemerintahan Pericles

  H3d Melahirkan sejarawan YunaniC3d Herodotus/ThucydidesH3e Pemikir dalam bidang sains dan teknologiC3d Thales/Anaximander/Heraclitus/Anaxagoras

  Huraikan sumbangan tamadun China kepada peradaban manusia sehinggakini.***F1 Kemajuan dalam pertanianH1a Penciptaan batas dalam bidang pertanianH1b Tenggala untuk membuat batasH1c Kolar kuda untuk menarik tenggala kayuH1d Kereta kuda

  H1e Kereta sorong berodaH1f Penyisir tanahH1g Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanahH1h Pembinaan sistem pengairan untuk mengawal air di kawasan pertanianH1i Bukit diteres untuk tujuan pertanianH1j Penciptaan alatan pertanian seperti tajak/cangkulH1k Penukaran alatan pertanian daripada kayu kepada besiF2 Jalan Sutera DaratH2a Menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/RomF3 Perusahaan membuat tembikar/logam

  F4 Pengenalan tulisan ideogramH4a Berdasarkan rekahan tulang oracle menghubung laluan perdagangan antara India

  dengan Barat/RomH4b Berbentuk simbol dan gambarH4c Diajar pada peringkat sekolah rendahF5 Falsafah Confucianisme/ TaoismeH5a Cara hendak melahirkan masyarakat dan poitik yang baikH5b Falsafah Legalisme/Hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik masyarakatH5c Konsep Yin dan Yang/Unsur saling melengkapi/Yin Kuasa Pasif/Yang kuasa aktifH5d Falsafah Feng Shui/ Hubungan antara alam semesta dengan manusiaH5e Falsafah Perang Tsun Tzu melalui karya the art of war/Taktik dalam urusan

  perniagaanF6 Kalendar

 • 8/14/2019 Tajuk Ulangkaji SPM 2013

  5/30

  H6a Terdapat 30 hari sebulan/ 360 hari setahuanH6b Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menuai/menanamH6a Menjalankan aktiviti harian seperti perkahwinan/berburu/pengkebumianF7 Upacara korbanH7a Menggunakan unsur makanan/duit kertas/barangan perhiasan

  Soalan 1 ************** ( Penting )

  (a) Tokoh perluasan kuasaX - Phillip II/Alexander the GreatY - Augustus Caesar

  [ 2 markah]

  (b) Kesan perluasan kuasa YunaniF1 - Penyebaran kebudayaan Hellenistik ke empayar YunaniF2 - Campuran kebudayaan Yunani, Parsi dan kebudayaan timur yang lain

  [ 2 markah]

  (c) Perluasan kuasa tamadun India

  F1 - Melalui ketenteraan semasa pemerintahan Dinasti MauryaF2 - Pemerintahan Asoka menekankan dasar lebih lembut dan terbukaF3 - Melalui penyebaran agama Buddha [ 2 markah]

  (d) Tindakan Shih Huang TiF1 - Memerintah secara autokratik iaitu tegas dan mutlakF2 - Menghapuskan kuasa golongan bangsawanF3 - Melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbirF4 - Meneruskan pembinaan Tembok Besar China untuk mempertahankan

  empayar China daripada serangan musuh

  Julius Caesar - Pembentukan empau