tajuk 3 kecekapan mt

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2016

17 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tajuk 3 Kecekapan MT

TRANSCRIPT

Tajuk 3 Kecekapan Matematik

Tajuk 3

Kecekapan Matematik3(K), 6(A), 4(T), 7(PK)1Kerangka TajukHasil PembelajaranMenjelaskan komponen asas Matematik

2. Menjelaskan komponen Matematik SosialKomponen asas matematik Komponen asas matematik Pra Nombor Menguasai konsep asas matematik pengelasan, turutan, pengekalan dan hubungan satu kepada satuNomborNilai tempatTempat perpuluhanOperasi asas matematikpenambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagianPecahanPerpuluhanPenyelesaian Masalah

Komponen Matematik Sosial

AmaliPembinaan Instrumen Ujian Diagnostik Matematik

Komponen Instrumen

Matematik AsasMatematik Sosial

Komponen asas matematikPra NomborPengelasan Turutan Pengekalan Hubungan satu kepada satu

Proses pengelasan memilih dan membanding; mengumpul; memilih semula; mengasingkan kumpulan; dan memilih objek berdasarkan fungsi, kegunaan atau konsep.

Contoh Hubungan satu kepada satu

Memadan benda yang berpasangan yang sama seperti kasut.

Memadan benda yang berpasangan tetapi tidak sama seperti garpu dengan sudu.

memadan bilangan yang sama.

Memadan bilangan objek dengan simbol nombor.

NomborNombor kardinal - mengira beberapa objek dalam satu set atau kumpulanNombor ordinal - digunakan untuk mengetahui kedudukan relatif sesuatu objek atau peristiwa

Aktiviti-aktiviti bagi NomborMenghafal nomborMenunjukkan nomborMenulis NomborNilai nomborMenyebut dan menulis nombor

[Fikirkan setiap contoh bagi semua aktiviti di atas.]Tempat Perpuluhanlanjutan kepada nombor bulat dalam sistem asas sepuluhKonsep sebahagian daripada satu keseluruhan diwakili oleh perpuluhan

Operasi asas MatematikPenambahan PenolakanPendarabanPembahagian

Pecahannombor nisbahnombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan bendajuga merupakan pembahagian sesuatu objek atau rajahbiasanya dinyatakan dalam bentuk a / b di mana a dan b ialah integer dan b tidak bersamaan dengan 0integer a dinyatakan sebagai pengangka dan integer b di bawah disebutkan sebagai penyebutterbahagi kepada pecahan wajar, nombor bercampur, pecahan setara

Perpuluhansistem angka yang menggunakan sepuluh sebagai asasPerpuluhan juga merujuk kepada pecahan perpuluhanPenyelesaian Masalahsatu proses kognitif yang menggunakan maklumat sebagai usaha mencari cara-cara yang sesuai bagi mencapai sesuatu matlamatmodel penyelesaian masalah yang sering digunakan dalam pendidikan matematik seperti Model Lester (1975), Model Mayer (1983), Model Polya (1973) dan Model Schoenfeld (1985)dua jenis masalah iaitu masalah rutin dan masalah bukan rutinStrategi strategi penyelesaian masalah Komponen Matematik Sosialilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengiraan yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian sesebuah masyarakat.

Fungsi:membolehkan sesebuah masyarakat menjalankan proses jual beli secara lebih terancangmembolehkan manusia mengurus kehidupan dengan lebih baik apabila mempunyai pengetahuan berkaitan dengan masa dan waktu.membolehkan manusia mengira umur, hari, bulan dan tahun.membolehkan manusia menentukan jangka masa untuk melakukan sesuatu.

WangDuit syilingWang kertasPerkaitan antara duit syiling & wang kertasSimbol sen dan Ringgit MalaysiaPenyelesaian masalah harianMasaBahagian-bahagian dalam sehariMuka jam: fungsi jarum panjang dan jarum pendekMembaca maklumat dari kalendar Konsep Masa turutan/seriasiUnit arbitrari untuk pengukuran masaTempoh Masa 4 pengalamanUkuran & SukatanPanjang, berat, kapasiti, luas, isipadu, suhu Unit pengukuran:ArbitrariUnit piawaiPenentuan saiz dan kuantiti benda

Latihan Cadangkan aktiviti P&P yang sesuai untuk membantu murid menguasai konsep asas Matematik (Pranombor).

Perbincangan (1jam)Dengan merujuk pada buku teks Matematik Tahun 1 3, kenal pasti konsep asas Matematik yang diajar. Bincangkan sama ada contoh dan aktiviti yang ditunjukkan sesuai untuk mengajar murid pemulihan. Cadangkan contoh dan aktivti yang sesuai untuk murid pemulihan.

Amali (6jam)Pembinaan Instrumen Ujian Diagnostik MatematikBina dua instrumen ujian diagnostik berdasarkan komponen matematik asas dan matematik sosial secara berkolaborasi dengan rakan sekelas. Bincangkan kesesuaian ujian diagnostik tersebut serta aspek yang boleh ditambah baik.Hasilkan satu laporan yang lengkap.