tadbir urus negara pengajian am penggal 1 stpm

Download TADBIR URUS NEGARA pengajian am penggal 1 stpm

Post on 21-Apr-2017

7.306 views

Category:

Education

27 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

TADBIR URUS NEGARABab 12

TADBIR URUS NEGARA12.1 Takrif Tadbir Urus Negara Tadbir urus negara melibatkan tiga aspek yg berikut:1.Tatacara menteri,Ketua Setiausaha,ketua jabatan,ketua eksekutif dan pegawai pd semua peringkat pengurusan kerajaan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara telus,berakauntabiliti dan berhemat dr segi pengambilan keputusan dan penyampaian hasil.

2.Mekanisme atau struktur jabatan kerajaan,termasuk budaya, dasar dan strategi serta tatacara jabatan awam berurusan dgn pelbagai pihak yg berkepentingan.3.Proses sesebuah agensi awam diarahkan,dikawal dan dipertanggungjawabkan utk melaksanakan objektif spt yg telah ditetapkan.

12.2 OBJEKTIF TADBIR URUS NEGARA1 Tadbir urus negara bertujuan untuk memenuhi dua objektif yg berikut:(a)Untuk menyemaikan dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan utk melaksanakan dasar yg telah dimandatkan(b)Untuk mengekalkan akauntabiliti dlm sistem penyampaian perkhidmatan awam.

12.3 Ciri-ciri Tadbir Urus Baik Negara

Integriti1.Integriti berdasarkan kejujuran dan objektiviti,tahap tatasusila yg tinggi,dan penuh tanggungjawab dlm pengawasan dana dan sumber awam serta pengurusan hal ehwal agensi2.Amaran integriti bergantung pada keberkesanan pelaksanaan Perintah Am Perkhidmatan Awam dan juga kpd etika peribadi dan profesional pegawai awam.

Akauntabiliti1.Akauntabiliti melibatkan kewajiban utk memberikan jawapan dan penjelasan tentang sesuatu tindakan dan prestasi kpd sesiapa yg berhak utk mendapat jawapan dan penjelasan 2.Akauntabiliti ialah proses sesebuah agensi bertanggungjawab terhadap semua keputusan yg dibuatnya dan tindakan yg diambilnya.

Pengamanahan dan Pengawasan1.Pengamanahan dan pengawasan melibatkan pelaksanaan kuasa pegawai awam yg diamanahkan oleh kerajaan 2.Pegawai kerajaan pemegang amanah dan pengawasan terhadap penggunaan kuasa dan sumber yg dipertanggungjawabkan.

Ketelusan1.Ketelusan ialah keperluan utk memberikan keyakinan kepada orang awam terhadap proses pengambilan keputusan dan tindakan pegawai awam yg telah diamanahkan dgn kuasa dan tanggungjawab2.Hubungan yg erat dan perkongsian maklumat yg lengkap,tepat dan jelas dgn pihak yg berkepentingan akan memastikan tindakan yg diambil itu adalah berkesan dan menepati waktu,di samping membolehkan pegawai awam menangani sebarang penilaian awam.

12.4 Kepentingan Tadbir Urus BaikUntuk Menghadapi Globalisasi 1.Dalam usaha negara utk menghadapi globalisasi,perkhidmatan awam perlu mengamalkan tadbir urus baik2.Perkhidmatan awam perlu memberikan kepimpinan dan bertindak sebagai pemangkin kpd sektor swasta ke arah globalisasi.3.Program latihan dalam perkhidmatan hendaklah menjadikan globalisasi sebagai elemen penting.

Untuk Mempertingkatkan Daya Saing Negara1.Tadbir urus baik akan dapat memastikan bahawa negara kita mampu berhadapan dgn persaingan ekonomi global yg semakin mencabar2.Tadbir urus baik juga memastikan bahawa negara kita bersedia utk bertindak balas dan menyesuaikan diri dgn perubahan pesat dlm senario politik dunia.

12.9 Unit Perancang Ekonomi(EPU)Mengkaji kesan-kesan dasar kerajaan dan program-program pembangunan negara.Mengkaji, mendapat maklumat dan data.Menjalankan penyelidikan tentang pembangunan, pertanian, pembangunan luar bandar, kemajuan perindustrian.Membantu kerajaanmerancang ekonomi negara.Menjadi urus setia kepada Majlis Perancang Negara, Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara, Jawatankuasa Pelaburan Antarabangsa.Membantu perancangan Rancangan Lima Tahun untuk Kabinet.Mengkaji kejayaan yang telah dicapai sewaktu Rancangan-Rancangan Lima tahun dilaksanakan.

(h)Memastikan badan-badan kerajaan melaksanakan projek-projek ekonomi yang telah diluluskan.(i) Menasihati kerajaan tentang isu-isu ekonomi negara dan antarabangsa.(j) Menjadi urus setia kepada Program Kerjasama Teknikal Malaysia (Malaysian Technical Cooperation Programme - MTCP)

Fungsi-fungsi(a) Memastikan dasar-dasar ekonomi kerajaan mencapai matlamat (Program Transformasi Ekonomi (ETP), Program Transformasi Kerajaan (GTP) .(b) Menyelaraskan usaha antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri.(c) Menjadi urus setia kepada Majlis Tindakan Negara.(d) Mengawasi agensi-agensi dan perbadanan awam supaya kegiatannya selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional.(e) Meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

12.10 Unit Penyelarasan Pelaksanaan(ICU)

(f) Melaksanakan tugas-tugas khas: (i) Menyediakan pusat khidmat bagi menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera. (ii) Membasmi kemiskinan relatif. (iii) Menyusun semua masyarakat dengan meningkatkan keupayaan sektor swasta golongan bumiputera.

12.11 Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)Fungsi-fungsi:Menggubal strategi kerjasama awam-swasta (PPP)Merancang, melaksanakan, menyelaraskan, memantau, dan menilai Inisiatif PPP dan pembangunan koridor.Meneliti dan menilai cadangan teknikal dan kewangan projek-projek PPP dengan bantuan agensi teknikal.Menyediakan, menambahbaikkan garis panduan, mengemaskinikan prosedur PPP.Memberikan khidmat nasihat kepada agensi kerajaan/pihak awam.

12.12 Unit Pemodenan Tadbiran danPerancanganPengurusan Malaysia (MAMPU)Fungsi-funsi :Memperkenalkan, mempromosikan program pembaharuan (Program Kualiti dan Produktiviti dan Program Pembangunan MS ISO 9000)(b) Merancang, menggubal, menyelaraskan, dan menilai pelaksanaan pembangunan ICT perkhidmatan awam.(c) Memberikan khidmat nasihat bagi memantapkan struktur, sistem, prosedur kerja jabatan kerajaan.(d) Memantau keberkesanan pelaksanaan langkah penambahbaikan perkhidmatan awam.

12.13 Unit Pemgurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU)Objektif utama : (a) Menyelia pelaksanaan, menilai kemajuan, memudahcarakan serta menyokong penyamoaian Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan program Transformasi Ekonomi (ETP). (b) Memacu kemajuan GTP, ETP. (c) Menyelia Indeks Prestasi Utama (KPI) semua menteri.(2) Fungsi : (a) Menjadi pemangkin perubahan dalam penyampaian sektor awam, swasta. (b) Menyokong kementerian dalam proses perancangan penyampaian. (c) Menyediakan pandangan bebeas berkaitan dengan prestasi dan kemajuan kpd Perdana Menteri, menteri-menteri. (d) Memudahcarakan pelaksanaan Projek Permulaan (EPP), Peluang Perniuagaan (BO) untuk Memastikan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020.

12.14 Perbendaharaan MalaysiaTerletak di bawah Kementerian Kewangan.Fungsi-fungsi : (a) Merancang dasar-dasar kewangan negara. (b) Melaksanakan bejet Kerajaan Persekutuan di bawa kawalan Akauntan Negara. (c) Mengumpulkan wang kerajaan melalui hasil cukai. (d) Mengurus pinjaman Kerajaan Persekutuan dengan memperoleh dana drpd dalam negara, lur negara. (e) Meluluskan pengeluaran peruntukan.

(f) Menganalisis kedudukan ekonomi negara untuk tujuan perancangan.(g) Mengatur dan meyelia industri insurans di Malaysia.(h) Mengagihkan sumber-sumber kewangan dengan cekap kepada agensi agensi kerajaan.

Recommended

View more >