taburan penduduk syukri

16
GEOGRAFI TABURAN PENDUDUK DI TABURAN PENDUDUK DI MALAYSIA MALAYSIA

Upload: internx45

Post on 23-Jun-2015

1.940 views

Category:

Sports


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Taburan Penduduk Syukri

GEOGRAFI

TABURAN PENDUDUK DI TABURAN PENDUDUK DI MALAYSIAMALAYSIA

Page 2: Taburan Penduduk Syukri

PETA KONSEPPETA KONSEP

Page 3: Taburan Penduduk Syukri

TABURAN PENDUDUK DI MALAYSIA

• TABURAN PENDUDUK DI MALAYSIA TIDAK SEKATA.

• KEBANYAKAN PENDUDUK BERTUMPU DI LEMBAH SUNGAI,DATARAN,PINGGIR PANTAI DAN KAKI BUKIT.

Page 4: Taburan Penduduk Syukri

KEPADATAN PENDUDUK DI KEPADATAN PENDUDUK DI MALAYSIAMALAYSIA

Page 5: Taburan Penduduk Syukri

KAWASAN BERPENDUDUK PADAT

• KAWASAN BERPENDUDUK PADAT DI MALAYSIA IALAH KAWASAN YANG MELEBIHI DARIPADA 200 ORANG SEKILOMETER PERSEGI.

• KAWASAN BERPENDUDUK ADALAH SEPERTI BERIKUT:

a)KAWASAN DATARAN DAN DELTA YANG BERTANIH ALUVIUM SUBUR.

b) BANDAR-BANDAR UTAMA YANG BERFUNGSI SEBAGAI IBU NEGERI,PUSAT PENTADBIRAN PUSAT KEWANGAN PUSAT PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN.

c)KAWASAN PERLOMBONGAN BIJIH TIMAH

Page 6: Taburan Penduduk Syukri

KAWASAN BERPENDUDUK KAWASAN BERPENDUDUK SEDERHANASEDERHANA

• KAWASAN BERPENDUDUK SEDERHANA MEMPUNYAI PENDUDUK ANTARA 50 HINGGA 200 ORANG SEKILOMETER PERSEGI.

• KAWASAN UTAMA YANG BERPENDUDUK SEDERHANA IALAH:

a)KAWASAN PERTANIAN UTAMA. b)BANDAR-BANDAR KECIL. c)KAWASAN PERIKANAN UTAMA. d)PANTAI BARAT DAN PANTAI TIMUR

SABAH.

Page 7: Taburan Penduduk Syukri

KAWASAN BERPENDUDUK KAWASAN BERPENDUDUK JARANGJARANG

• KAWASAN INI MEMPUNYAI KURANG KAWASAN INI MEMPUNYAI KURANG DARIPADA 50 ORANG SEKILOMETER DARIPADA 50 ORANG SEKILOMETER PERSEGI.PERSEGI.

• ANTARA KAWASAN BERPENDUDUK ANTARA KAWASAN BERPENDUDUK JARANG TERMASUKLAH:JARANG TERMASUKLAH:

a)KAWASAN BERGUNUNG-GANANG a)KAWASAN BERGUNUNG-GANANG DAN BERHUTAN TEBAL.DAN BERHUTAN TEBAL.

b)KAWASAN BERPAYA.b)KAWASAN BERPAYA.

Page 8: Taburan Penduduk Syukri

MENGIRA KEPADATANMENGIRA KEPADATAN

Page 9: Taburan Penduduk Syukri

PETA KEPADATAN DAN JUMLAH PENDUDUK DI SETIAP NEGERI

Page 10: Taburan Penduduk Syukri

FAKTOR-FAKTOR YANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MEMPENGARUHI

TABURAN PENDUDUK TABURAN PENDUDUK DI MALAYSIADI MALAYSIA

Page 11: Taburan Penduduk Syukri

BENTUK MUKA BUMI

• KAWASAN TANAH PAMAH,DATARAN,DAN LEMBAH SUNGAI MERUPAKAN KAWASAN PADAT PENDUDUK.

• KAWASAN YANG BERSALIRAN BAIK.

• KAWASAN YANG BERGUNUNG-GANANG MEMPUNYAI TABURAN PENDUDUK YANG JARANG.

Page 12: Taburan Penduduk Syukri

KEGIATAN SOSIOEKONOMIKEGIATAN SOSIOEKONOMI

• BANYAK BANYAK MENYEDIAKAN MENYEDIAKAN PELUANG-PELUANG-PELUANG PELUANG PEKERJAAN.PEKERJAAN.

Page 13: Taburan Penduduk Syukri

SUMBER MINERAL

• PELUANG PEKERJAAN.• PERLOMBONGAN BIJIH TIMAH.• PERLOMBONGAN PETROLEUM

DAN GAS ASLI.

Page 14: Taburan Penduduk Syukri

DASAR KERAJAAN/GOVERNAN

• DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA• PEMBINAAN KILANG-KILANG DAN

KEMUDAHAN ASAS• DASAR PERTANIAN NEGARA• RANCANGAN FELDA.

Page 15: Taburan Penduduk Syukri

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN

• MEMUDAHKAN PERGERAKAN PENDUDUK.

• MEMBANTU PERKEMBANGAN PERNIAGAAN.

• PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

Page 16: Taburan Penduduk Syukri

TamatTamat