syarat-syarat program pengajian 4 of 60 latar belakang bahagian pengurusan akademik upnm pengenalan

Download SYARAT-SYARAT PROGRAM PENGAJIAN 4 of 60 LATAR BELAKANG BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UPNM PENGENALAN

Post on 19-May-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1 of 60

SYARAT-SYARAT PROGRAM PENGAJIAN

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

LEPASAN SPM/SETARAF

LEPASAN STPM/SETARAF

LEPASAN STAM

LEPASAN MATRIKULASI

LEPASAN DIPLOMA/SETARAF

Page 2 of 60

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Sejarah Penubuhan UPNM 3

Latar Belakang Bahagian Pengurusan Akademik UPNM 4 Misi, Visi, Objektif, Moto 5

Lokasi Kampus 6 Senarai Program Pengajian 7

Syarat Am Kemasukan bagi Lepasan SPM/Setaraf 9

Syarat Am Kemasukan bagi Lepasan STPM 10 Syarat Am Keamasukan bagi Lepasan STAM 11

Syarat Am Kemasukan bagi Lepasan Matrikulasi 12 Syarat Am Kemasukan bagi Lepasan Diploma 13

Syarat Khas Program bagi Lepasan SPM/Setaraf 14 Syarat Khas Program bagi Lepasan STPM/Setaraf 18

Syarat Khas Program bagi Lepasan Matrikulasi/Setaraf 28

Syarat Khas Program bagi Lepasan STAM 39 Syarat Khas Program bagi Lepasan Diploma/Setaraf 40

Struktur Kadar Yuran Pengajian 50 Peluang Kerjaya 53

Pembiayaan/Tajaan/Biasiswa/Pinjaman Pengajian 54

Faedah sebagai Pegawai Kadet 55 Syarat Lantikan bagi Seorang Pegawai Kadet 55

Soalan-soalan Lazim 56 Maklumat lanjut 60

Page 3 of 60

SEJARAH PENUBUHAN UPNM Sejarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) bermula dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 sebagai organisasi yang bertanggungjawab menjalankan program pengajian di peringkat Sarjana Muda dan latihan ketenteraan kepada Pegawai Kadet Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Peranan ATMA kemudian diperluaskan dengan menaikkan tarafnya sebagai UPNM pada 10 November 2006. Walaupun UPNM memulakan pengambilan kumpulan pertama pelajarnya pada sesi 2007/2008, sebenarnya universiti ini telah mempunyai pengalaman mengendalikan program pengajian di peringkat Sarjana Muda selama 11 tahun iaitu dari tahun 1995 hingga 2006 melalui program kerjasama antara Kementerian Pertahanan Malaysia dengan Universiti Teknologi Malaysia di mana seramai lebih kurang 1017 graduan telah bergraduat dalam tiga bidang yang merangkumi Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan. Selain memperoleh kelayakan profesional, semua graduan telah ditauliahkan sebagai Pegawai ATM dan mereka sedang berkhidmat di pelbagai unit dalam Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). UPNM telah ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada 21 Jun 2006 untuk mengeluarkan graduan tentera dan awam bagi keperluan pertahanan dan keselamatan negara. Setakat ini pengambilan pelajar disandarkan kepada nisbah 80% Pegawai Kadet tajaan Kementerian Pertahanan Malaysia manakala 20% lagi adalah Pelajar Awam. Perintah perbadanan UPNM telah dikeluarkan pada 6 November 2006 untuk memulakan pengajian akademik mulai Sesi Akademik 2007/2008. Bagi pengambilan siswa baharu Sesi Akademik 2007/2008 seramai 424 siswa melapor bagi Program Asasi Pertahanan yang terdiri 68 Siswa Awam dan 356 Siswa Kadet. Sementara itu, bagi program Ijazah Sarjana Muda seramai 32 Siswa Awam dan 292 Siswa sedang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan, Sains dan Teknologi serta Pengurusan dan Pengajian Pertahanan. Untuk memulakan pengajian Sesi Akademik 2007/2008 UPNM telah menubuhkan tiga buah fakulti, iaitu Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan, Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan. Kini UPNM telah pun mempunyai sebanyak empat buah fakulti termasuk yang baharu iaitu Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan.

Page 4 of 60

LATAR BELAKANG BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK UPNM PENGENALAN Bahagian Pengurusan Akademik ditubuhkan pada tahun 2007 iaitu serentak dengan penubuhan UPNM. Sejak dari awal penubuhannya Bahagian Pengurusan Akademik diletakkan di bawah penyeliaan Jabatan Pendaftar kemudian diletakkan bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa dan kini kembali diletakkan bawah penyeliaan Jabatan Pendaftar. Bahagian Pengurusan Akademik bertanggungjawab dalam perkara berikut:

Mengurus Temu Duga Pelajar Baharu Mengurus Pengambilan dan Kemasukan Pelajar Baharu Mengurus Pendaftaran Pelajar Mengurus Rekod Pelajar Menyelaras Penjadualan Kuliah Menyelaras Peperiksaan Pelajar dan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan Mengurus Konvokesyen Mengurus Mesyuarat Senat

Page 5 of 60

MISI, VISI, OBJEKTIF DAN MOTO

MISI

UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah universiti pertahanan primer dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penciptaan ilmu, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi dan juga penyelidikan polisi.

VISI

Menjadi Universiti Pertahanan Primier untuk pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu.

OBJEKTIF

1. Menyediakan asas pengetahuan yang kukuh dan seimbang dalam bidang Kemanusiaan, Pengurusan, Sains dan Teknologi, serta menerap daya usaha intelektual melalui pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan usaha kesarjanaan yang bertaraf antarabangsa.

2. Menanam semangat kesetiaan dan patriotisme yang tinggi untuk berbakti kepada Negara dengan berbekalkan ilmu, kemahiran serta kecekapan asas ketenteraan.

3. Membangunkan warga yang mempunyai tanggungjawab sosial dengan berteraskan kepada unsur-unsur kerohanian, etika budaya dan moral yang terpuji.

4. Membentuk pemimpin masa depan yang memahami, menghayati, dan mempunyai sikap toleransi terhadap kepelbagaian etnik, budaya dan agama.

5. Membekalkan pemimpin masa depan dengan kebolehan berkomunikasi, 6. Menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang Teknologi Pertahanan, Ekonomi dan

Diplomasi, Hal Ehwal Ketenteraan serta Pengajian Keselamatan.

MOTO

KEWAJIPAN, MARUAH, INTEGRITI

(Duty, Honour, Integrity)

Page 6 of 60

LOKASI KAMPUS

UPNM beroperasi daripada kampusnya yang terletak di Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur malah telah mempunyai kemudahan pembelajaran, blok penginapan dan padang sukan serta kawasan rekreasi yang sesuai dengan keperluan sesebuah Institusi Pendidikan Tinggi.

Fakulti 1. Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan (FPKP) 2. Fakulti Kejuruteraan (FKJ) 3. Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP) 4. Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan (FPPP)

Pusat 1. Pusat Asasi Pertahanan (PAP) 2. Pusat Bahasa (PB) 3. Akademi Kecergasan Pertahanan (AKP)

Page 7 of 60

SENARAI PROGRAM PENGAJIAN

PROGRAM PENGAJIAN BAGI KATEGORI LEPASAN SPM/SETARAF

PROGRAM PENGAJIAN ASASI

BIL.

KOD PROGRAM PUSAT/FAKULTI

1

Z0080 Asasi Perubatan

Pusat Asasi Pertahanan

1 tahun

2

Z0470 Asasi Kejuruteraan dan Teknologi

3

Z0220 Asasi Pengurusan dan Strategi

PROGRAM PENGAJIAN DIPLOMA

BIL.

KOD PROGRAM PUSAT/FAKULTI

1

Z2229 Diploma Pentadbiran Perniagaan

Fakulti Pengajian dan

Pengurusan Pertahanan

3 Tahun

2

Z2280 Diploma Pengurusan Logistik

3 Z2038 Diploma Ketangkasan Pertahanan

Akademi Kecergasan Pertahanan

2 Tahun

Page 8 of 60

PROGRAM PENGAJIAN BAGI KATEGORI LEPASAN STPM/SETARAF

BIL. KOD PROGRAM FAKULTI

1 ZM00 SARJANA MUDA DOKTOR PERUBATAN

FAKULTI PERUBATAN DAN

KESIHATAN PERTAHANAN

(FPKP)

2 ZK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM

FAKULTI KEJURUTERAAN

(FKJ)

3 ZK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL

4 ZK25 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)

5 ZK50 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (KUASA)

6 ZK61 SARJANA MUDA PENERBANGAN

7 ZC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

PERTAHANAN (FSTP)

8 ZC20 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM CERDAS)

9 ZC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN SISTEM KOMPUTER)

10 ZC33 SARJANA MUDA PENYELIDIKAN OPERASI DENGAN SAINS DATA

11 ZG37 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MARITIM

12 ZG57 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN MARITIM

13 ZP44 SARJANA MUDA PENGAJIAN STRATEGI

FAKULTI PENGAJIAN DAN

PENGURUSAN PERTAHANAN

(FPPP)

14 ZP45 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PERTAHANAN

15 ZP58 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERTAHANAN DAN KESELAMATAN

16 ZP63 SARJANA MUDA PERTAHANAN DAN KESELAMATAN ISLAM

17 ZP64 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KEPOLISAN, KESELAMATAN GLOBAL DAN PERISIKAN

18 ZB03

SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (BAHASA DAN KOMUNIKASI SILANG BUDAYA)

PUSAT BAHASA

(PB)

Page 9 of 60

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN SPM/SETARAF

SYARAT AM UNIVERSITI

1. Warganegara Malaysia; dan 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-

kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

Page 10 of 60

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN STPM

SYARAT AM UNIVERSITI

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa

Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai.

Dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang kurangnya: Gred C

(NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

Dan

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

Dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band

Recommended

View more >