susunan folio kks elemen 1,2 dan 3 kerja kursus sejarah 2013

Click here to load reader

Post on 10-Dec-2014

176 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sejaraj

TRANSCRIPT

Susunan Folio Sejarah 21/2 20131. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. Muka hadapan Elemen 1.0 - Mengumpul fakta Sejarah Senarai semak Elemen 1 Sumber (4 sumber) Elemen 2.0 - Merekod Fakta Sejarah Senarai semak Elemen 2 Tajuk [ 1 halaman ] Senarai kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran RujukanPenerapan Unsur Patriotisme

16. Elemen 3.0 Esei -

Senarai semak Elemen 3

KERJA KURSUS 21/2 SEJARAH 2013NAMA CALON : __________________________________________ NOMBOR KAD PENGENALAN : __________________________________________ NOMBOR PUSAT NOMBOR ANGKA GILIRAN : __________________________________________ : __________________________________________

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : SMJK CHUNG LING BUTTERWORTH, JALAN ONG YI HOW, 13400 BUTTERWORTH. TAJUK KERJA KURSUS : Tugasan 1 ________________________________________ Tugasan 2 - Esei Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda. GURU PENILAI SKOR E1 E2 E3 : HAJI ABD. HALIM BIN CHE DIN : Elemen Mengumpul Fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah

.............................................. ( Tandatangan Guru Penilai )

ELEMEN 1.0

MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

SENARAI SEMAK ELEMEN 1 MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

Bil 1 2 3 4 5 6

Sumber Buku Ilmiah[ Nama pengarang, tahun terbit, tajuk buku, tempat terbit, penerbit ]

Tandakan [ ] atau [ X ]

Jurnal[ Nama pengarang, tajuk, bilangan, tahun ]

Akhbar[ Nama akhbar, tarikh, halaman ]

Majalah[ Nama majalah, tarikh,halaman,penerbit ]

Ensiklopedia[ Tajuk, jilid, tahun ]

Orang Sumber[ Nama, umur, alamat ] [ Sertakan transkripsi temu ramah ]

7 8 9

Melawat Tempat Kajian[ Nama tempat/bangunan, alamat ]

Internet[ Alamat laman web ]

Televisyen[ Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian ] [Sertakan transkripsi rancangan ]

10

Radio[ Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian ] [Sertakan transkripsi rancangan ]

11

VCD/DVD[ Tajuk program, terbitan ]

12

Sumber lain[ Jenis sumber, alamat/punca sumber ] Cth: Risalah/minit mesyuarat/laporan tahunan

Jumlah Markah

Tandatangan Guru Penilai.

..

SUMBER YANG DIPEROLEH ( Elemen 1 ) Sumber disusun dengan teratur

ELEMEN 2.0

MEREKOD FAKTA

SEJARAH

SENARAI SEMAK ELEMEN 2

TAJUK : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Bil i ii iii iv v vi vii viii ix PERKARA Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ()

.............................................. ( Tandatangan Guru Penilai )

TAJUK KAJIAN

Kegiatan Ekonomi Tradisional

PESAWAH (Penanaman Padi)

SENARAI KANDUNGANBil1

PerkaraTajuk Kajian : Pesawah ( Penanaman Padi ) Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan Elemen 3 Penerapan Unsur Patriotisme

Halaman-

2 3 4 5 6 7 8 9

1

PENGHARGAAN

1. Guru - Nama 2. Ibu bapa Nama 3. Rakan Nama 4. Orang sumber Nama/umur/alamat 5. Institusi Huraikan sebab-sebab memberikan penghargaan kepada pihak yang terlibat.

1

OBJEKTIF KAJIAN

1. Kaitkan dengan tujuan kajian dijalankan. 2. Huraikan iktibar kepada diri. 3. Huraikan pengalaman yang diperoleh melalui kajian yang dijalankan.

KAEDAH KAJIAN

Calon mesti menyatakan serta menghuraikan 3 kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja. Antaranya: Temu ramah Lawatan Pemerhatian Analisis dokumen Penyelidikan perpustakaan Melayari internet Audio-visual (Alat pandang dengar )

HASIL KAJIANDi bawah tajuk HASIL KAJIAN terdapat beberapa perkara penting yang mesti dimasukkan iaitu:1. Maklumat AsasNama / Jenis Kegiatan ekonomi Sejarah /asal usul kegiatan ekonomi Lokasi / tempat kajian Pihak yang mengusahakan / individu / kelompok masyarakat yang mengusahakan

2. Latar Belakang:Tujuan dijalankan Proses / cara pelaksanaan Peralatan / kaedah yang digunakan Produk yang dihasilkan Tempat / kawasan ( bengkel / keluasan tanah dan sebagainya.) Kos pengendalian ( Pilih mana-mana empat aspek )

3. Sumbangan/Pengaruh kepada keluarga atau masyarakatStatus keluarga / mobiliti sosial Identiti keluarga / kawasan Sumber pendapatan Penerusan tradisi keluarga Memenuhi permintaan Pembangunan kawasan setempat Hubungan kemasyarakatan Industri hiliran Prasarana / rangkaian perniagaan Pelancongan Peluang pekerjaan ( Pilih mana-mana empat aspek )

4. Prospek:Cabaran / kekangan yang dihadapi Penglibatan pihak luar / galakan kerajaan atau swasta Reaksi / Penerimaan masyarakat Saranan dan harapan

RUMUSAN

Calon menyatakan dan menghuraikan 3 unsur patriotisme berkaitan dengan tajuk / iktibar kepada : Diri Bangsa Negara Calon tidak mestinya menghuraikan ketigatiga pihak.

LAMPIRAN

Calon memasukkan mana mana 3 kategori bahan lampiran dan menulis kapsyen yang berkaitan. Contohnya : Gambar Peta Dokumen Bahan lain yang sesuai PENTING Bahan lampiran mestilah yang berbeza bukan daripada kategori yang sama.

RUJUKAN 1) Akhbar (a) Harian Metro, 20 Mac 2011, halaman 18. 2) Majalah (a) Majalah Seruan Tani, Jun 2012, halaman 14 dan 15, Jabatan Pertanian, Pulau Pinang. 3) Orang Sumber (a) Encik Ahmad bin Awang, 63 tahun, No 20, Kampung Sungai Lokan, Seberang Perai Utara. 4) Internet (a) http://www.astech.com.my/ekonomi tradisional.html(b) http://.wordpress.com/ penanaman padi

ELEMEN 3.0

PENERAPAN

UNSUR PATRIOTISME

SENARAI SEMAK ELEMEN 3

TUGASAN :Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah. Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda.

BilI ii Iii Iv V

UNSUR PATRIOTISME

Tandakan ()

1 2 3 4 5

Markah

.............................................. ( Tandatangan Guru Penilai )

Esei - Elemen 3

Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda.

................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................

Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menamam semangat patriotik yang memupuk nilainilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang :

1. Berbangga sebagai Rakyat Malaysia - menghormati raja dan pemimpin negara - menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara - menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera,lagu kebangsaan,dan jata negara) - menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara - menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa - berbangga dengan sejarah negara 2. Bersemangat Setia Negara - cinta akan bangsa dan negara - taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara - sedia berkorban untuk bangsa dan negara - bertanggungjawab kepada bangsa dan negara - berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara - peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara - bersyukur sebagai warganegara Malaysia 3. Bersemangat Kekitaan - bersatu padu dan berharmoni - bertolak ansur dan bertoleransi - bekerjasama dan tolong-menolong - hormat-menghormati - bersefahaman dan bermuafakat - muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin - berakhlak dan berbudi pekerti mulia - mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara - mematuhi peraturan dan undang-undang - berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi - bertindak wajar - bersifat amanah dan jujur - berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif - rajin dan gigih - berdikari - tabah menghadapi cabaran - menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan - berganding bahu membangunkan negara - berilmu dan berketrampilan

4.

5.