surat memohon sumbangan daripada ibu bapa

Download SURAT MEMOHON SUMBANGAN DARIPADA IBU BAPA

Post on 06-Aug-2015

434 views

Category:

Leadership & Management

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Kepada Sesiapa Yang Berkenaan,MEMOHON SUMBANGAN / DERMA UNTUK TUJUAN PROGRAM UNDER ONE ROOFPerkara di atas dirujuk.2. Untuk makluman pihak Dato / Datuk / Datin / Tuan / Puan / Encik / Cik, Pelajar PerubatanTahun Satu Program Berkembar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universitas PadjadjaranIndonesia (UNPAD) akan menganjurkan sebuah program khidmat masyarakat di Jalan KolanelAhmad Syam, Cikeruh.3. Program ini bertujuan utama untuk membantu meringankan beban pihak-pihak yang kurangberkemampuan dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam pelbagai wadah, tidak terhad dalambentuk kewangan sahaja. Ini disebabkan oleh keadaan masyarakat di Indonesia sedikit berbeza denganmasyarakat di Malaysia. Kebanyakan masyarakat di Indonesia masih lagi hidup di bawah paraskemiskinan serta kawasan persekitaran yang masih jauh dari pembangunan.4. Program kami juga bukan sahaja untuk membantu meringankan beban mereka, malahanbeberapa aktiviti akan turut dijalankan seperti pengisian motivasi, aktiviti sukaneka serta perkongsianpengalaman. Aktiviti yang dirancang akan dilaksanakan dalam kumpulan kecil. Di samping dapatmembantu golongan yang kurang bernasib baik melalui program ini, kami juga berharap hubunganyang baik dapat dibina sesama masyarakat sekaligus dapat memahami serta mempelajari budaya disini.5. Butiran program khidmat masyarakat ini adalah seperti berikut;Program : UNDER ONE ROOF(DI HANDAPEUN HIJI ATAP)Tarikh : 13 April 2014Masa : 0600 1700Tempat : Jalan Kolanel Ahmad SyamNo.64,RT4/RW5 Cikeruh, Jatinangor.Bilangan Ahli UKM-Unpad : 36 orangBilangan Penduduk : 35 orang 2. 6. Sehubungan dengan ini, saya memohon budi dan jasa baik daripada pihak Dato / Datuk /Datin / Tuan / Puan / Encik / Cik agar dapat menghulurkan sejumlah sumbangan yang akan membantumenjayakan program khidmat masyarakat ini. Untuk pengetahuan pihak Dato / Datuk / Datin / Tuan /Puan / Encik / Cik, pihak kami kekurangan sebanyak RM 1,000 (Ringgit Malaysia satu ribu) atauIDR 3,000,000 (Indonesia Rupiah tiga juta) dalam menjayakan program ini. Sebarang sumbanganberbentuk wang ringgit boleh disalurkan melalui online banking di dalam akaun Naib BendahariProgram, Nurul Ainin Binti Roslan yang bernombor 7035-61-8020 (CIMB BERHAD) atau 427-01-00041-121 (CIMB NIAGA).7. Sekiranya pihak Dato / Datuk / Datin / Tuan / Puan / Encik / Cik memiliki sebarangkemusykilan mengenai program ini, pihak Dato / Datuk / Datin / Tuan / Puan / Encik / Cik bolehmenghubungi Ketua Pengarah Program UNDER ONE ROOF, Muhammad Hafiz bin Yusree ditalian +6287805705300 atau melalui emel, yusreehafiz@gmail.com ataupun Timbalan KetuaPengarah (1), Nurulain Hanani binti Ngadenin, +6287821189192, nurulain.hanani@yahoo.com.8. Bersama dengan surat ini disertakan anggaran belanjawan untuk program khidmat masyarakatUNDER ONE ROOF sebagai bahan rujukan pihak Dato / Datuk / Datin / Tuan / Puan / Encik / Cik.Kerjasama daripada pihak Dato / Datuk / Datin / Tuan / Puan / Encik / Cik amatlah kami hargai dandidahulukan dengan ucapan jutaan terima kasih.Sekian, terima kasih.Yang menjalankan tugas,_____________________________SYAHIRA NABILA BINTI KAMARUZAMANNaib Setiausaha Program UNDER ONE ROOFPelajar Perubatan Tahun SatuUKM-UNPAD Angkatan 8No Telefon (H/P): +6287821189245Email :nabilasyera@gmail.com 3. PERBELANJAAN PROJEKBIRO ANGGARAN JENISPERBELANJAANANGGARANPERBELANJAANBiro Protokol danAcara Majlis Peralatan untukpermainan- Tali rafia- Guni- Belon Hamper sukanekaJUMLAHIDR 150,000IDR 400,000=IDR 550,000RM 50.00RM 116.00= RM 166.00Biro Multimedia Banner Poster PampletJUMLAHIDR 150,000IDR 70,000IDR 30,000= IDR 250,000RM 44.00RM 20.00RM 9.00= RM 73.00Biro Makanan Sarapan Pagi Makan Tengahari Minum PetangJUMLAHIDR 350,000IDR 770,000IDR 350,000= IDR 1,470,000RM 100.00RM 222.00RM 100.00= RM 422.00Biro Logistik Sumbangankepada pendudukdesa- Barangandapur untuklima buahkeluarga- Barangananak-anakJUMLAHIDR 6,000,000= IDR 6,000,000RM 1734.00= RM 1734.00Biro Pengangkutan Pengangkutan kedesaJUMLAHIDR 500,000= IDR 500,000RM 145.00= RM 145.00JUMLAHPERBELANJAANKESELURUHANIDR 8,640,000 RM2,540.00