suhaili bt zulmahdi d20101037321 fasihah bt shahdand20101037322

Click here to load reader

Post on 09-Jan-2016

28 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SME3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES SEMESTER 2 SESI 2013/2014. Isu Berkaitan TIMSS. SUHAILI BT ZULMAHDI D20101037321 FASIHAH BT SHAHDAND20101037322 NOR SALWANA BT AZIZD20101037404 NUR IZAWATI BT SAATD20101037401. APAKAH TIMSS??. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Pengaruh PPSMI

SUHAILI BT ZULMAHDI D20101037321FASIHAH BT SHAHDAND20101037322NOR SALWANA BT AZIZD20101037404NUR IZAWATI BT SAATD20101037401

SME3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCESSEMESTER 2 SESI 2013/2014

Isu Berkaitan TIMSS

APAKAH TIMSS??Trend in International Mathematical and Science StudyPentaksiran antarabangsa terhadap pengetahuan dan kemahiran sains dan matematikMurid gred 4 dan gred 8 seluruh duniaDibangunkan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement

TIMSS DI MALAYSIAPertama kali dilaksanakan pada 1995Malaysia mengambil bahagian pada tahun 1999Penglibatan bagi murid gred 8 (Tingkatan 2)MENGAPA TIMSSBagi mendapat maklum balas mengenai pendidikan sains dan matematikTIMSS merupakan indikator keberkesanan pendidikan sains dan matematik negara kita berbanding negara lain.PENCAPAIAN TIMSSSecara keseluruhan amat membimbangkanPrestasi kurang cemerlang semenjak penyertaan pada 1999TIMSS dalam matematik semakin merosotDalam PPPM 2013-2025, memastikan Malaysia mencapai sekurang-kurangnya skor purata TIMSS menjelang 2015 dan pada satu pertiga teratas menjelang 2025

Pencapaian Malaysia 2011TIMSS Matematik

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGIDapatan TIMSS jelas menunjukkan murid di Malaysia mempunyai pencapaian yang rendah dalam domain kognitif mengaplikasi dan menaakul.(http://web.moe.gov.my/bpk/v2/download/HOTs/Bahan%20Sumber%20Matematik.pdf)Soalan yang dikemukan adalah berbeza dari segi struktur, olahan, penekanan dan tahap kesukaran berbanding peperiksaan peringkat sekolah dan awam.Domain Kognitif Matematik TIMSS

Sistem Pengajaran dan Pembelajaran di MalaysiaPembelajaran secara hafalan merupakan pendekatan utama dan dianggap sebagai strategi terpenting dalam menghadapi peperiksaan (Tengku Zawawi, 2005)Pelajar cenderung untuk mengingati fakta daripada tahu bagaimana menggunakannyaTidak melibatkan pelajar berfikir secara kritispembelajaran sehala iaitu guru mengajar manakala pelajar mendengar, menyalin dan menghafalcorak pembelajaran yang tidak interaktif Menurut Zul Fikri, (2013) pengajaran disediakan untuk peperiksaan terutamanya PMR dan UPSR

pelajar yang cemerlang diberi fokus dan pelajar yang kurang cemerlang menjadi prioriti kedua

soalan-soalan PMR dan UPSR tidak dinafikan telah diterapkan elemen-elemen penyelesaian masalah dengan kritis seperti KBKK, tetapi peratus soalan-soalan sedemikian hanya sedikit

Pelajar Tidak Memahami Konsep MatematikKonsep matematik adalah bersifat abstrak.Memerlukan daya penaakulan pemikiran aras tinggi

Guru perlu menerangkan konsep dengan jelas dan mudah difahami.

Mohd Salleh Abu (1991), seseorang pelajar yang tidak menunjukkan penguasaan konsep dan kemahiran matematik akan menghadapi masalah pemahaman dalam matematik.

Menurut Wong Khoon Yoong (1987), kebolehan matematik yang lebih tinggi adalah bergantung kepada kebolehan yang lebih rendah, iaitu dalam bentuk hierarki

Pengaplikasian konsep matematik dalam kehidupan seharian perlu dilaksanakan.

Kajian TIMSS menjelaskan bahawa :hanya segelintir pelajar di Malaysia sahaja yang mampu menjawab soalan berkaitan konsep

Untuk menjawab TIMSS, konsep matematik adalah sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan aras :Sintesisanalisis 18Contoh soalan TIMSSHasil tambah 691 + 208 adalah menghampiri hasil tambah The sum 691 + 208 is closet to the sum 600 + 200700 +200700 + 300900 + 2002. Sarah hendak merakamkan 5 buah lagu ke dalam pita. Tempoh masa yang diambil bagi setiap lagu dimainkan telah ditunjukkan di dalam jadual.Sarah wants to records 5 songs on tape. The length of time each song plays for is shown in the table.

Lagu Song Jumlah masaAmount of time 12 minit 41 saat2 minutes 41 seconds23 minit 10 saat3 minutes 10 second32 minit 51 saat 2 minutes 51 seconds43 minit 3 minutes 5 3 minit 32 saat 3 minutes 32 secondsANGGARKAN ke minit yang terdekat bagi jumlah masa yang diambil terhadap kelima-lima lagu dan jelasakan bagaimana anggaran itu dilakukan. ESTIMATE to the nearest minute the total time taken for all five songs to play and explain how this estimate was made.

Anggarkan Estimate :Jelaskan Explain :Pengaruh PPSMIBermula tahun 2003 matematik telah diajar dalam bahasa Inggeris.Apabila sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam bahasa Inggeris, pelajar kurang faham penerangan yang diberikan oleh guru.Maka, tahap penguasaan pelajar dalam asas matematik adalah rendah.

Dalam kajian UNESCO (1958), menyatakan jelas menunjukkan bahawa pendidikan dalam bahasa ibunda adalah lebih berkesan dan penguasaan bahasa kedua boleh didapati sekiranya sekolah bermula dengan bahasa ibunda sebagai perantaraan pengajaran, berikutnya memperkenalkan bahasa kedua sebagai subjek yang dipelajari.

Pencapaian Malaysia semasa tahun pertama penyertaannya ialah pada kedudukan ke enam belas daripada 38 buah negara (1999)Pada tahun kedua, Malaysia tempat ke mendapat sepuluh daripada 46 buah negara. (2003)Tahun berikutnya, kedudukan Malaysia berada di kedudukan ke 20 daripada 48 buah negara (2007)Tahun keempat Malaysia menduduki tempat ke 26 daripada (2011) Pencapaian Malaysia yang menyusut dengan ketara dan yang paling rendah direkodkan sepanjang tiga tahun penyertaan Malaysia dalam TIMSS menjadi isu yang hangat dibincangkan. Pengajaran Matematik dalam bahasa kedua iaitu Bahasa Inggeris seiring kali diutarakan sebagai penyebab kemerosotan prestasi Malaysia. Selain daripada itu, faktor penguasaan konsep Matematik yang lemah di kalangan pelajar turut mempengaruhi pencapaian Malaysia.Gonzales P. et. al (2008) mendapati bahawa kebanyakan negara negara yang menggunakan bahasa ibunda dalam pengajaran Matematik secara purata mendapat jumlah skor yang lebih tinggi dalam TIMSS berbanding negara yang menggunakan bahasa asing

RUMUSANTahap pencapaian TIMSS di Malaysia tidak boleh dipandang remeh kerana ia merupakan indikator keberkesanan pengajaran matematik di Malaysia.Pihak yang terlibat perlu memainkan peranan bagi melonjakkan tahap pencapaian TIMSS yang kian merosot.