statistik tanaman negeri johor (sub-sektor ......4.1 keluasan, pengeluaran dan potensi hasil tanaman...

96
STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014 STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014 Disediakan oleh : Bahagian Pengesanan & Penilaian Jabatan Pertanian Negeri Johor

Upload: others

Post on 18-Mar-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN)

2014

STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN)

2014

Disediakan oleh :Bahagian Pengesanan & Penilaian

Jabatan Pertanian Negeri Johor

Page 2: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

A STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Penerbitan Buku Statistik Tanaman Jabatan Pertanian Negeri Johor bagi tahun 2014 ini bertujuan sebagai sumber rujukan dan maklumat asas bagi perancangan pembangunan sektor pertanian khususnya dalam bidang tanaman. Data-data yang dipaparkan dalam penerbitan ini meliputi Sub-Sektor Tanaman Makanan dan Industri seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman ladang/kontan, herba dan rempah ratus, serta tanaman industri.

Penerbitan ini mengandungi data asas yang telah diterbitkan dalam penerbitan Jabatan Pertanian Malaysia. Semua maklumat yang diperolehi adalah daripada siasatan dan tinjauan oleh Agen Pengembangan Kawasan (APK) di lokasi yang dikenalpasti dan telah diselaraskan diperingkat Jabatan Pertanian Negeri dan Jabatan Pertanian Malaysia.

Diharapkan penerbitan buku ini dapat membantu pegawai-pegawai dalam perancangan dan pelaksanaan projek-projek jabatan serta dijadikan sumber maklumat yang berguna kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta, usahawan-usahawan pertanian, pelajar-pelajar, dan orang awam.

Akhir kata, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama didalam penyediaan buku ini.

Sekian.

KATA PENGANTAR

Pengarah Pertanian Negeri Johor

Page 3: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

BSTATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Pencapaian hasrat menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi memerlukan sumbangan yang lebih signifikan daripada semua sektor ekonomi termasuk industry agromakanan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Industri agromakanan perlu merealisasikan sasaran pertumbuhannya untuk memastikan negara dapat mencapai pertumbuhan purata tahunan yang telah disasarkan. Transformasi dan pemodenan industri agromakanan akan diteruskan bagi meningkatkan daya saing industri ini supaya memberi sumbangan yang lebih signifikan kepada pertumbuhan ekonomi dan melahirkan lebih ramai usahawan tani yang berpendapatan tinggi.

OBJEKTIF

Dasar Agromakanan Negara (DAN) digubal dengan objektif seperti berikut:

i)Menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan;

ii)Menjadikan industri agromakanan sebagai industri yang berdaya saing dan mampan; dan

iii)Meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani.

DASAR AGRO MAKANAN NEGARA 2011-2020

Page 4: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

1. Jaminan bekalan makanan – kecukupan, kebolehdapatan, keselamatan dan mampu beli2. Pembangunan pertanian bernilai tinggi3. Pembangunan pertanian mampan4. Kluster pertanian dinamik, memaksimumkan penjanaan pendapatan5. Pelaburan swasta pemangkin transformasi pertanian moden6. Modal insan pertanian bestari dan berinformasi7. Pemodenan pertanian berpacukan penyelidikan dan pembangunan, teknologi dan inovasi8. Keunggulan khidmat sokongan pertanian

LAPAN IDEA UTAMA DASAR AGROMAKANAN NEGARA 2011-2020

1. Menjamin Bekalan Makanan Negara2. Meningkatkan Sumbangan Industri Agromakanan3. Melengkapkan Rantaian Nilai4. Memperkasa Modal Insan5. Memantap Aktiviti R&D, Inovasi dan Penggunaan Teknologi6. Mewujudkan Persekitaran Perniagaan yang diterajui sektor swasta7. Memperkukuhkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan

HALA TUJU STRATEGIK DASAR AGROMAKANAN

C STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 5: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

DSTATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

ISI KANDUNGANISI KANDUNGAN

Laporan Bilangan Mukim Dan Kampung Di Negeri Johor

Laporan Prestasi Fizikal Projek Mengikut Daerah, 2014

Tanaman Buah-Buahan

3.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Buah-buahan Utama mengikut Daerah, Johor 2014

Jadual A1: Belimbing & Betik

Jadual A2: Cempedak & Ciku

Jadual A3: Dokong & Duku

Jadual A4: Durian & Jambu Batu

Jadual A5: Langsat & Limau Besar

Jadual A6: Limau Manis & Mangga

Jadual A7: Manggis & Mata Naga Jadual A8: Nanas & Nangka

Jadual A9: Pisang & Pulasan

Jadual A10: Rambutan & Salak

Jadual A11: Tembikai & Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Buah-buahan Utama mengikut Daerah, Johor 2014

..................................................................................

...................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

................................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

....................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................

..........................................

Bil Tajuk Muka Surat1.

2.

3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Page 6: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

E STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

3.2 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Buah-buahan Lain mengikut Daerah, Johor 2014

Jadual A12: Bacang & Durian Belanda

Jadual A13: Jambu Air & Jambu Bol

Jadual A14: Kedondong/Amra & Kuini

Jadual A15: Longan & Markisa

Jadual A16: Mata Kucing & Sukun

Jadual A17: Tembikai Susu & Tembikai Wangi

Jadual A18: Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Buah-buahan Utama & Buah-buahan Lain mengikut Daerah, Johor 2014

Tanaman Sayur-Sayuran

4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014

Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Jadual B2: Daun Bawang & Kailan

Jadual B3: Kangkung & Kucai

Jadual B4: Daun Saderi & Salad

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.........................................................................................................................

...................................................................................................................

.............................................................................................

...................

.........................................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................

4.

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

Page 7: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

FSTATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Jadual B5: Sawi & Kobis Bulat

Jadual B6: Bendi & Cili Merah

Jadual B7: Kacang Botol & Kacang Buncis

Jadual B8: Kacang Panjang & Kundur

Jadual B9: Labu Air & Labu Manis

Jadual B10: Peria & Petola Segi

Jadual B11: Petola Ular & Peria Katak

Jadual B12: Terung & Timun

Jadual B13: Cili Padi & Tomato

Jadual B14: Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014

4.2 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Lain mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B15: Daun Ketumbar & Meranti

Jadual B16: Selada Air & Rebung Buluh

Jadual B17: Rebung Madu & Remayong

Jadual B18: Jagung Sayur & Pucuk Keledek

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

....................................................................................................

.............................................................................................................

...................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................

..............................................

..........................................................................................................

.....................................................................................................

........................................................................................................

...................................................................................................

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Page 8: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

G STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Jadual B19: Bayas & Taugeh

Jadual B20: Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama & Sayur-sayuran Lain mengikut Daerah, Johor 2015

Tanaman Ladang

Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Ladang mengikut Daerah, Johor 2014

Jadual C1: Jagung & Kacang Tanah

Jadual C2: Ubi Kayu & Ubi Keladi

Jadual C3: Ubi Keledek & Tebu Kuning

Jadual C4: Sengkuang & Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Ladang mengikut Daerah, Johor 2014

Tanaman Herba

Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Herba mengikut Daerah, Johor 2014

Jadual D1: Mas Cotek & Misai Kucing

Jadual D2: Pandan & Pegaga

Jadual D3: Petai & Serai Wangi

Jadual D4: Belalai Gajah & Bonglai

..........................................................................................................................

.................

........................................................................................................................................................

...............................................................................................................

.....................................................................................................................

............................................................................................................

.........................................

........................................................................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................................................................................................................

5.

6.

42

43

45

46

47

48

49

51

52

53

54

55

Page 9: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

HSTATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Jadual D5: Cekur & Inai

Jadual D6: Kacip Fatimah & Kesum Jadual D7: Lidah Buaya & Selasih Jadual D8: Sirih & Temu Lawak Jadual D9: Tongkat Ali & Hempedu Bumi

Jadual D10: Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Herba mengikut Daerah, Johor 2014

Tanaman Rempah-Ratus

Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Rempah-Ratus mengikut Daerah, Johor 2014

Jadual E1: Kari & Limau Purut

Jadual E2: Selom & Bunga Kantan

Jadual E3: Halia & Kunyit

Jadual E4: Lengkuas & Limau Kasturi

Jadual E5: Limau Nipis & Serai

Jadual E6: Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Rempah-Ratus mengikut Daerah, Johor 2014

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................................

.....................................................................................................

...............................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................................

.............................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................

7.

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

67

68

69

Page 10: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

I STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Tanaman Industri

Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Industri mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual F1: Kelapa & Kopi Jadual F2: Pinang & Roselle Jadual F3: Cendawan & Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Industri mengikut Daerah, Johor 2014

Jarak Tanaman

Jadual G1 & G2: Jarak Tanaman, Kepadatan Tanaman dan Hasil Potensi bagi Buah-buahan Terpilih Jadual G3 & G4: Jarak Tanaman, Kepadatan Tanaman dan Hasil Potensi bagi Sayur-sayuran Terpilih

Ukuran dan Unit

Jadual H1: Sifir Asas bagi Sistem Metrik Jadual H2 & H3: Jadual Penukaran Unit Jadual H4 & H5: Jadual Penukaran Unit Tempatan

........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

...........................................

............................................................................................................................................................

.............................................

.............................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.....................................................................................

8.

9.

10.

71

72

73

74

75

76

78

81

82

83

85

Page 11: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

1STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

LAPORAN BILANGAN MUKIM DAN KAMPUNG DI NEGERI JOHOR

Kawasan DUNKawasan Parlimen Bil.123456789

10

Daerah  Batu Pahat  Johor Bahru  Kluang  Kota Tinggi  Mersing  Muar  Pontian  Segamat  Kulai  Tangkak

MUKIM

1479

101012101146

93

JKKK

168483866459490532172

695

4533132322

28

91066276655

62JUMLAH

Page 12: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

2 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

1. Menjamin Bekalan Makanan Negara2. Meningkatkan Sumbangan Industri Agromakanan3. Melengkapkan Rantaian Nilai4. Memperkasa Modal Insan5. Memantap Aktiviti R&D, Inovasi dan Penggunaan Teknologi6. Mewujudkan Persekitaran Perniagaan yang diterajui sektor swasta7. Memperkukuhkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan

LAPORAN PRESTASI FIZIKAL PROJEK MENGIKUT DAERAH, 2014

123456789

10

Batu Pahat  Johor Bahru  Kluang  Kota Tinggi  Mersing  Muar  Pontian  Segamat  Kulai  Tangkak

75396167304668895350

578

1,425.80477.87561.18693.16104.79

1,089.491,632.25

847.98389.6

2,967.3610,189.48

1,00949

115220

30515

1,056524261863

4,642

19.118.61

8.210.36

3.4623.38

20.99.216.35

53.0915.96

19.0112.25

9.210.35

3.4923.68

249.537.35

59.3517.63

131231

111665

178

Bil.  Daerah Bil. Projek

LuasFizikal

(Hektar)

PurataLuas

Fizikal /Bil

Projek

PurataLuas

Fizikal/ Bil Ahli

PurataAhli

/Projek Bil. Ahli

JUMLAH

Page 13: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

TANAMAN BUAH-BUAHAN

Page 14: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A1

Belimbing (Star Fruit)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Betik (Papaya)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

44.20 -

92.00 - -

21.4010.00

0.608.00

17.80

194.00

44.20 -

90.00 - -

21.407.000.608.00

17.80

189.00

992.10 -

6.00 - -

1154.5070.00

1.3095.50

593.40

2,912.80

22.45 - 0.07 - -

53.9510.00

2.1711.9433.34

133.90

486.20 - 45.00

104.00 - 75.60 -

366.00 -

307.30

1,384.10

475.20 - 45.0069.00 - 72.80 -

356.00 -

298.00

1,316.00

13439.60 -

345.901974.00

- 2439.50

- 12652.20

- 12862.00

43,713.20

28.28 - 7.69

28.61 -

33.51 -

35.54 -

43.16

176.79

4 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 15: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

5STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A2

Cempedak (Cempedak)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Ciku (Sapodilla)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

10.5010.80

151.0080.60 -

38.602.40

13.9045.00

209.90

562.70

10.509.00

148.8029.90 -

31.402.40

12.9042.20

196.70

483.80

80.9054.40

702.50147.50

- 440.10

10.0083.50

452.20448.80

2,419.90

7.70 6.04 4.72 4.93 -

14.02 4.17 6.47

10.72 2.28

61.06

- 3.00

16.60 13.00 68.10

- - 3.10 -

18.20

122.00

- 1.60

16.60 12.00 67.30

- - 3.00 -

15.40

115.90

- 8.60

302.00 103.40

1,009.60 - -

32.00 -

240.80

1,696.40

- 5.38

18.19 8.62

15.00 - -

10.67 -

15.64

73.49

Page 16: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A3

Dokong (Dokong)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Duku (Duku)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

19.00 3.20

75.60 12.00

126.30 - 0.80

44.20 12.00

265.00

558.10

18.00 3.00

48.10 11.30 72.30

- 0.80

43.60 10.70

247.20

455.00

98.70 40.30

203.40 55.50

1,031.40 -

3.80 196.10 164.10

2,533.20

4,326.50

5.48 13.43

4.23 4.91

14.27 -

4.75 4.50

15.34 10.25

77.15

87.50 23.80

9.00 143.70 799.80

- 0.20

870.50 617.80 361.10

2,913.40

76.50 23.80

8.30 114.20 597.70

- 0.20

611.80 604.40 265.80

2,302.70

651.60 833.00

13.20 4,460.90 9,181.00

- 0.90

2,283.90 6,766.70 4,539.00

28,730.20

8.52 35.00

1.59 39.06 15.36

- 4.50 3.73

11.20 17.08

136.04

6 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 17: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

7STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A4

Durian (Durian)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Jambu Batu (Guava)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

1,725.30132.40

1,206.60631.10196.40

3,067.900.20

3,496.201,187.904,593.70

16,237.70

1,607.90110.10

1,173.30377.60184.40

2,558.000.20

2,632.601,047.203,889.90

13,581.20

10,084.50633.90

3,443.601,284.10

973.0020,594.10

0.9011,870.80

9,472.1010,831.80

69,188.80

6.275.762.933.405.288.054.504.519.052.78

52.53

109.6010.10

8.8018.00

6.00372.50

0.4041.60 -

28.60

595.60

104.403.607.80

16.006.00

359.800.40

41.30 -

28.50

567.80

2,675.20118.10271.40180.50136.10

10,868.307.00

1,304.00 - 623.10

16,183.70

25.6232.8134.7911.2822.6830.2117.5031.57 -

21.86

228.33

Page 18: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A5

Langsat (Langsat)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Limau Besar (Pomelo)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

4.00 - - 2.40 - 8.00 - - 7.00

76.80

98.20

3.60 - - 1.80 - 8.00 - - 7.00

65.20

85.60

44.80 - - 6.40

- 30.00 - -

56.00160.80

298.00

12.44 - -

3.56 -

3.75 - -

8.00 2.47

30.22

- - -

11.50 -

68.80 - 2.40 -

93.90

176.60

- - -

11.50 -

68.80 - 2.40 -

85.20

167.90

- - -

125.00 -

607.00 - 17.00 -

1,635.20

2,384.20

---

10.87 - 8.82 - 7.08 -

19.19

45.97

8 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 19: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

9STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A6

Limau Manis (Sweet Orange)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Mangga (Mango)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

46.00 1.00 3.00

162.60 -

65.00 3.20

12.30 -

11.70

304.80

46.00 1.00 3.00

25.40 -

51.00 3.20

12.30 -

11.60

153.50

90.50 37.40

9.50 120.10

- 419.10

7.60 76.00

- 148.10

908.30

1.97 37.40

3.17 4.73 -

8.22 2.38 6.18 -

12.77

76.80

1.00 - -

16.80 -

10.40 24.60

1.50 -

82.70

137.00

1.00 - - 7.30 -

10.40 24.20

1.20 -

82.00

126.10

14.50 - -

44.90 -

155.10 41.40

5.60 -

152.60

414.10

14.50 - -

6.15 -

14.91 1.71 4.67 -

1.86

43.80

Page 20: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A7

Manggis (Mangosteen)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Mata Naga (Dragon Fruit)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

26.005.00

133.5026.90 -

80.602.40

256.1010.00

246.20

786.70

26.003.20

85.4010.50 -

48.602.40

178.5010.00

208.30

572.90

144.1023.50

586.6032.00 -

214.744.00

1152.40159.50250.80

2,567.64

5.547.346.873.05 - 4.421.676.46

15.951.20

52.50

- -

46.604.422.50

10.00 - 3.20 -

22.80

89.52

- -

41.604.002.50

10.00 - 3.20 -

22.00

83.30

- -

937.5015.0067.50

767.00 - 38.00 -

505.20

2,330.20

- -

22.543.75

27.0076.70 -

11.88 -

22.96

164.82

10 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 21: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

11STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A8

Nanas (Pineapple)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Nangka (Jackfruit)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

2649.60412.00

1601.0018.50 - - -

944.601441.00

2.30

7,069.00

1039.50250.00

1601.004.70

- - -

760.50913.50

2.00

4,571.20

29302.501289.90

47480.40111.10 - - -

50358.7030751.90

0.50

159,295.00

28.19 5.16

29.66 23.64

- - -

66.22 33.66

0.25

186.78

40.402.00

64.00131.20

1.408.102.50

32.70 -

130.70

413.00

40.402.00

53.2082.20

1.408.001.70

23.20 -

119.40

331.50

166.6022.80

857.90367.00

7.60238.90

6.60294.50

- 918.60

2,880.50

4.1211.4016.13

4.465.43

29.863.88

12.69 - 7.69

95.68

Page 22: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A9

Pisang (Banana)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Pulasan (Pulasan)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

2633.70493.10279.10

1000.6040.90

2102.306.60

895.601518.201009.50

9,979.60

2449.80244.90263.80936.50

40.202088.30

2.60810.40

1132.10891.90

8,860.50

38659.703791.104176.004247.90

743.3035990.40

28.3010958.9019672.10

7634.20

125,901.90

15.7815.4815.83

4.5418.4917.2310.8813.5217.38

8.56

137.69

3.006.90

20.5053.0016.5057.90

1.20123.20

31.0069.20

382.40

3.004.10

12.9031.5016.5019.60

1.2093.1030.4064.90

277.20

9.3013.1030.3083.2043.9056.20

3.50262.70

87.6081.00

670.80

3.10 3.20 2.35 2.64 2.66 2.87 2.92 2.82 2.88 1.25

26.68

12 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 23: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

13STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A10

Rambutan (Rambutan)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Salak (Salak)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

271.0063.40

271.60225.00

31.80155.00

32.20360.60101.20328.10

1,839.90

110.3034.70

239.40174.00

31.80112.80

30.00299.10

99.10286.70

1,417.90

490.40132.60942.60992.80

52.701484.20

106.901180.40

754.80722.30

6,859.70

4.453.823.945.711.66

13.163.563.957.622.52

50.37

- 0.200.401.00

- - -

1.50 - -

3.10

- -

0.100.20

- - - - - -

0.30

- -

0.401.60

- - - - - -

2.00

- -

4.008.00

- - - - - -

12.00

Page 24: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Major Fruit Crops by District, Johor, 2014

JADUAL A11

Tembikai (Water Melon)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Jumlah Buah-Buahan Utama (Total Major Fruit Crops)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- -

920.001435.00

- 195.00

20.20 - - -

2,570.20

- -

920.001430.00

- 195.00

20.20 - - -

2,565.20

- -

19980.6028400.00

- 3999.40

428.00 - - -

52,808.00

- -

21.72 19.86

- 20.51 21.19

- - -

83.28

8,157.00 1,166.90 4,944.30 4,091.32 1,289.70 6,337.10

106.90 7,469.80 4,979.10 7,875.50

46,417.62

6,056.30 691.00

4,758.30 3,349.60 1,020.10 5,663.90

96.50 5,885.70 3,904.60 6,798.50

38,224.50

96,945.00 6,998.70

80,289.80 42,752.90 13,246.10 79,458.54

718.90 92,768.00 68,432.50 44,881.40

526,491.84

14 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 25: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

15STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN LAINMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Fruit Crops By District, Johor, 2014

JADUAL A12

Bacang (Horse Mango)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Durian Belanda (Soursop)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - - - -

8.90

8.90

- - - - - - - - -

8.80

8.80

- - - - - - - - -

7.40

7.40

- - - - - - - - -

0.84

0.84

31.00 - 4.60 1.00 - 2.00 -

23.40 -

33.00

95.00

23.00 -

1.60 0.50 -

2.00 -

15.80 -

29.00

71.90

49.40 - 7.60 1.20 -

21.00 -

146.30 -

30.30

255.80

2.15 -

4.75 2.40 -

10.50 -

9.26 -

1.04

30.10

Page 26: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN LAINMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Fruit Crops By District, Johor, 2014

JADUAL A13

Jambu Air (Water Rose Apple)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Jambu Bol (Malacca Jambu)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

1.00 -

29.60 27.00

8.00 33.50

- 16.70

- 15.80

131.60

1.00 -

24.20 24.70

8.00 33.50

- 13.70

- 15.60

120.70

14.00 -

306.30 232.40

26.90 166.70

- 62.15

- 90.60

899.05

14.00 -

12.66 9.41 3.36 4.98 - 4.54 - 5.81

54.75

- - -

0.20 - - - - - -

0.20

- - -

0.10 - - - - - -

0.10

- - -

0.20 - - - - - -

0.20

- - -

2.00 - - - - - -

2.00

16 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 27: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

17STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN LAINMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Fruit Crops By District, Johor, 2014

JADUAL A14

Kedondong/Amra (Tahitian Apple)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kuini (Kuini)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - -

1.00 - - - - -

2.00

3.00

- - -

1.00 - - - - -

2.00

3.00

- - -

2.00 - - - - -

4.90

6.90

- - -

2.00 - - - - -

2.45

4.45

- - -

1.00 -

8.00 -

5.70 -

1.20

15.90

- - -

1.00 -

6.00 -

5.70 -

1.00

13.70

- - -

4.50 -

39.30 - 5.90 - 3.00

52.70

- - - 4.50 - 6.55 - 1.04 - 3.00

15.09

Page 28: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN LAINMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Fruit Crops By District, Johor, 2014

JADUAL A15

Longan (Longan)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Markisa (Passion Fruit)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - -

43.00 -

5.20 2.00 - -

4.40

54.60

- - -

38.00 -

4.80 1.00 - -

3.40

47.20

- - -

30.00 - 6.00 1.20 - - 3.60

40.80

- - -

0.79 -

1.251.2 - -

1.06

4.30

2.00 -

10.00 25.50

- - - - -

1.00

38.50

1.00 -

10.00 22.40

- - - - - 0.40

33.80

8.00 -

385.90 37.10

- - - - - 0.90

431.90

8.00 -

38.59 1.66 - - - - - 2.25

50.50

18 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 29: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

19STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN LAINMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Fruit Crops By District, Johor, 2014

JADUAL A16

Mata Kucing (Cat's Eye)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Sukun (Breadfruit)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - -

6.00 -

2.00

8.00

- - - - - - -

6.00 -

2.00

8.00

- - - - - - -

13.80 -

6.60

20.40

- - - - - - -

2.30 -

3.30

5.60

- 3.10 4.00 3.10 -

12.20 - - - -

22.40

- 3.10 4.00 2.10 -

10.80 - - - -

20.00

- 11.80

8.00 11.00

- 120.20

- - - -

151.00

- 3.812.005.24 - 11.1 - - - -

22.17

Page 30: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN LAINMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Fruit Crops By District, Johor, 2014

JADUAL A17

Tembikai Susu (Honey Dew)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Tembikai Wangi (Rock Melon)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

1.80 - - - - - -

5.90 - -

7.70

1.50 - - - - - -

5.90 - -

7.40

51.00 - - - - - -

218.70 - -

269.70

34.00 - - - - - -

37.07 - -

71.07

- - -

3.00 - - - - - -

3.00

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

20 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 31: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Jumlah Buah-Buahan Lain (Total Other Fruit Crops)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Jumlah Keseluruhan Buah-Buahan (Total Fruit Crops)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

35.80 3.10

48.20 104.80

8.00 60.90

2.00 57.70 -

68.30

388.80

26.50 3.10

39.80 89.80

8.00 57.10

1.00 47.10

- 62.20

334.60

122.40 11.80

707.80 318.40

26.90 353.20

1.20 446.85

- 147.30

2,135.85

8,192.80 1,170.00 4,992.50 4,196.12 1,297.70 6,398.00

108.90 7,527.50 4,979.10 7,943.80

46,806.42

6,082.80 694.10

4,798.10 3,439.40 1,028.10 5,721.00

97.50 5,932.80 3,904.60 6,860.70

38,559.10

97,067.40 7,010.50

80,997.60 43,071.30 13,273.00 79,811.74

720.10 93,214.85 68,432.50 45,028.70

528,627.69

21STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN BUAH-BUAHAN LAINMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Fruit Crops By District, Johor, 2014

JADUAL A18

Page 32: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

22 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

MUKA SURAT INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG

Page 33: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

TANAMAN SAYUR-SAYURAN

Page 34: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B1

Bayam (Spinach)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Cekur Manis (Sweet Shoot)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- 226.79

31.40 22.15 37.10

410.50 - - 9.20

30.60

767.74

- 217.19

31.20 22.15 37.10

397.24 - - 9.17

30.60

744.65

- 8,994.43

248.90 377.18 522.16

3,697.71 - -

116.61 494.01

14,450.99

- 41.41

7.98 17.03 14.07

9.31 - -

12.72 16.14

118.66

- - 2.00 - 6.00 - - - 0.20 1.20

9.40

- -

2.00 -

6.00 - - -

0.20 1.20

9.40

- - 7.98 -

16.21 - - - 1.40

22.78

48.37

- - 3.99 - 2.70 - - - 7.00

18.98

32.67

24 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 35: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

25STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B2

Daun Bawang (Spring Onion)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kailan (Chinese Kale)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- -

24.00 0.05 - 0.75 - - - -

24.80

- -

24.00 0.05 - 0.75 - - - -

24.80

- -

231.50 3.61 - 2.70 - - - -

237.81

- - 9.65

72.20 - 3.60 - - - -

85.45

56.06 152.82

73.80 8.00 - 5.00 - - -

18.22

313.90

56.06 136.80

73.40 8.00 - 5.00 - - -

18.00

297.26

1,104.98 3,532.55 1,279.57

105.46 -

16.42 - - -

39.90

6,078.87

19.71 25.82 17.43 13.18

- 3.28 - - -

2.22

81.65

Page 36: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B3

Kangkung (Water Spinach)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kucai (Chinese Chives)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

1.20 155.57

54.00 37.04 44.00

335.27 1.00 - 9.20

22.20

659.48

1.20 140.49

53.00 36.54 44.00

324.97 1.00 - 9.20

21.40

631.80

9.00 6,628.57

511.10 303.51 434.53

3,288.10 9.70

- 107.89 336.39

11,628.78

7.50 47.18

9.64 8.31 9.88

10.12 9.70 -

11.73 15.72

129.77

- 10.00

- - -

1.00 - - - -

11.00

- 10.00

- - -

1.00 - - - -

11.00

- 554.52

- - - 3.30 - - - -

557.82

- 55.452

- - - 3.30 - - - -

58.75

26 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 37: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

27STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B4

Daun Saderi (Celery)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Salad (Lettuce)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- 8.00

- - - - - - - -

8.00

- 8.00

- - - - - - - -

8.00

- 74.50

- - - - - - - -

74.50

- 9.31

- - - - - - - -

9.31

- 16.00 14.80

1.61 1.00

11.25 - - - 7.00

51.66

- 16.00 14.40

1.61 1.00

11.25 - - - 7.00

51.26

- 428.44 168.32

34.97 20.23

130.50 - - -

119.75

902.21

- 26.78 11.69 21.72 20.23 11.60

- - -

17.11

109.12

Page 38: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B5

Sawi (Leaf Mustard)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kubis Bulat (Cabbage)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

135.00864.60

1,214.60 161.97

9.00 616.73

8.40 - 15.20 23.67

3,049.17

135.00 835.45

1,214.60 161.61

9.00 505.30

6.00 - 15.06 23.67

2,905.69

2,360.00 12,562.21 17,004.40

3,944.62 131.23

6,512.72 41.48 -

274.81 315.93

43,147.40

17.48 15.04 14.00 24.41 14.58 12.89

6.91 -

18.25 13.35

136.90

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

28 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 39: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

29STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B6

Bendi (Lady's Finger)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Cili Merah (Red Chilli)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

268.10 32.20 35.20 16.80

- 50.75

6.70 37.80

- 36.24

483.79

267.10 26.00 35.20 16.40 -

49.75 4.50

35.80 -

32.04

466.79

6,327.14 578.98 680.47 339.76

- 1,106.93

62.23 739.50

- 214.40

10,049.40

23.69 22.27 19.33 20.72

- 22.25 13.83 20.66

- 6.69

149.43

241.10 -

591.80 18.40 20.30 27.05 18.90 48.35

1.20 65.90

1,033.00

237.00 -

591.60 16.40 19.90 27.05 15.90 48.30

0.53 64.70

1,021.38

4,317.56 -

3,874.36 351.13 216.58 294.53 236.58 885.96

7.44 1,118.04

11,302.16

18.22 - 6.55

21.41 10.88 10.89 14.88 18.34 14.03 17.28

132.48

Page 40: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B7

Kacang Botol (Four-angled Bean)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kacang Buncis (French Bean)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- 9.30 - - - - - -

1.60 3.40

14.30

- 9.00 - - - - - -

1.60 3.20

13.80

- 194.23

- - - - - -

31.82 61.98

288.03

- 21.58

- - - - - -

19.8919.37

60.84

0.60 - - - -

9.60 - - - -

10.20

0.60 - - - -

9.00 - - - -

9.60

3.60 - - - -

140.15 - - - -

143.75

6.00 - - - -

15.57 - - - -

21.57

30 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 41: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

31STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B8

Kacang Panjang (Long Bean)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kundur (Wax Gourd)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

304.90 151.56 162.80

87.60 11.20

146.03 14.20

4.00 13.20

174.79

1,070.28

304.90 147.25 162.80

72.60 11.20

132.23 11.80

3.00 12.00

159.39

1,017.17

6,817.29 2,107.61 2,959.88 1,159.22

183.28 3,759.32

204.13 53.70

234.80 1,565.54

19,044.76

22.36 14.31 18.18 15.97 16.36 28.43 17.30 17.90 19.57

9.82

180.20

- - - - - -

0.40 - - -

0.40

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

Page 42: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B9

Labu Air (Bottle Gourd)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Labu Manis (Pumpkin)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

2.00 -

121.00 5.10 1.30 - 2.00 - - -

131.40

2.00 -

121.00 3.90 1.30 - 2.00 - - -

130.20

40.62 -

2,398.60 96.20 31.32 - 73.23 - - -

2,639.96

20.31 -

19.82 24.67 24.09

- 36.61

- - -

125.50

1.31 -

208.00 29.80

0.60 0.75

13.40 - -

204.00

457.86

1.31 -

208.00 24.80

0.60 0.75 4.60 - -

204.00

444.06

4.30 -

3,528.38 1,313.50

15.17 4.45

56.60 - -

3,308.39

8,230.79

3.28 -

16.96 52.96 25.28

5.93 12.30

- -

16.22

132.94

32 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 43: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

33STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B10

Peria (Bitter Gourd)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Petola Segi (Angled Loofah)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

241.99 1.00

91.00 8.00 3.10

14.10 11.60 30.60 17.00 28.71

447.10

241.59 1.00

91.00 6.00 3.10

14.10 8.40

30.60 12.50 28.11

436.40

4,981.04 185.45

1,897.98 84.54 49.36

290.00 169.37 591.00 349.00 277.35

8,875.09

20.62 185.45

20.86 14.09 15.92 20.57 20.16 19.31 27.92

9.87

354.77

32.40 26.00 13.20 13.20

1.00 29.50

8.00 10.50

7.80 16.50

158.10

22.40 26.00 13.20

9.80 1.00

29.50 5.80

10.50 4.80

15.90

138.90

453.38 463.00 248.85

59.33 21.65

665.74 78.79

157.50 97.10

405.68

2,651.01

20.24 17.81 18.85

6.05 21.65 22.57 13.58 15.00 20.23 25.51

181.49

Page 44: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B11

Petola Ular (Snake Gourd)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Peria Katak (Dwarf Bitter Gourd)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- 8.00 1.00

11.60 5.50 -

0.40 -

1.60 1.60

29.70

- 8.00 1.00 6.50 5.50 -

0.40 -

1.60 1.60

24.60

- 190.80

7.30 152.64

67.44 - 3.50 -

25.90 37.98

485.55

- 23.85

7.30 23.48 12.26

- 8.75 -

16.19 23.74

115.57

- 12.70

7.70 6.00 -

0.10 - - - -

26.50

- 8.80 7.60 4.20 -

0.10 - - - -

20.70

- 95.37 86.81 24.64

- 1.50 - - - -

208.32

- 10.84 11.42

5.87 -

15.00 - - - -

43.13

34 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 45: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

35STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B12

Terung (Brinjal)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Timun (Cucumber)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

195.00 57.00 27.00 14.50

- 39.90

2.60 57.80

- 73.55

467.35

195.00 47.10 27.00 14.50

- 39.90

1.00 57.80

- 68.20

450.50

5,432.20 1,133.67

390.04 419.67

- 694.20

13.83 1,959.00

- 2,074.55

12,117.17

27.86 24.07 14.45 28.94

- 17.40 13.83 33.89

- 30.42

190.86

95.30 58.60

166.00 14.20

2.70 67.78 13.80 23.45 17.80 81.00

540.63

95.30 58.50

163.00 10.80

2.70 67.50 11.00 23.45 12.80 78.60

523.65

2,695.65 1,302.00 3,997.68

528.09 62.70

1,968.10 301.74 638.26 315.70

1,200.01

13,009.92

28.29 22.26 24.53 48.90 23.22 29.16 27.43 27.22 24.66 15.27

270.92

Page 46: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B13

Cili Padi (Hot Chilli)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Tomato (Tomato)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

30.30 25.76

9.90 6.30 2.00 1.20 1.80 4.27

- 78.60

160.13

27.02 25.68

9.40 5.20 2.00 1.20 1.60 4.27 -

64.10

140.47

120.80 162.29

33.01 24.67 15.72

5.60 11.53 45.66

- 279.96

699.24

4.47 6.32 3.51 4.74 7.86 4.67 7.21

10.69 -

4.37

53.84

2.03 - - - - - - - - -

2.03

1.97 - - - - - - - - -

1.97

38.88 - - - - - - - - -

38.88

19.74 - - - - - - - - -

19.74

36 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 47: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Jumlah Sayur-Sayuran Utama (Total Main Vegetables)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

1,607.29 1,815.90 2,849.20

462.32 144.80

1,767.26 103.20 216.77

94.00 867.18

9,927.92

1,588.45 1,721.26 2,843.40

421.06 144.40

1,616.59 74.00

213.72 79.46

821.71

9,524.05

34,706.44 39,188.61 39,555.11

9,322.73 1,787.56

22,581.97 1,262.70 5,070.58 1,562.47

11,872.62

166,910.78

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN UTAMAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Main Vegetable Crops By District, Johor, 2014

37STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B14

Page 48: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN LAIN MENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B15

Daun Ketumbar (Chinese Parsley)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Meranti (Meranti)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - -

1.00 - - - - -

1.00

- - - -

1.00 - - - - -

1.00

- - - -

16.63 - - - - -

16.63

- - - -

16.63 - - - - -

16.63

- -

2.00 - - - - - - -

2.00

- -

2.00 - - - - - - -

2.00

- -

13.00 - - - - - - -

13.00

- -

6.50 - - - - - - -

6.50

38 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 49: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN LAIN MENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Vegetable Crops By District, Johor, 2014

39STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B16

Selada Air (Water-Cress) / Semanggi

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Rebung Buluh ( Bamboo Shoot )

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

0.10 - -

0.40 -

0.75 - - - -

1.25

0.10 - -

0.40 -

0.75 - - - -

1.25

0.03 - -

5.63 -

11.02 - - - -

16.68

0.28 - -

14.08 -

14.70 - - - -

29.05

Page 50: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN LAIN MENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B17

Rebung Madu (Bamboo Shoot)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Remayong (Remayong)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - -

2.00 -

3.20

5.20

- - - - - - -

2.00 -

3.20

5.20

- - - - - - -

1.20 -

14.41

15.61

- - - - - - -

0.60 -

4.50

5.10

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

40 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 51: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN LAIN MENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Vegetable Crops By District, Johor, 2014

41STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B18

Jagung Sayur (Baby Corn)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Pucuk Keledek (Pucuk Keledek)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - -

0.40

0.40

- - - - - - - - -

0.40

0.40

- - - - - - - - -

8.28

8.28

- - - - - - - - -

20.70

20.70

Page 52: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN LAIN MENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Vegetable Crops By District, Johor, 2014

JADUAL B19

Bayas (Bayas)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Taugeh (Taugeh)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - -

8.00 - - - - - -

8.00

- - -

8.00 - - - - - -

8.00

- - -

121.50 - - - - - -

121.50

- - -

15.19 - - - - - -

15.19

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

42 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 53: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Jumlah Sayur-Sayuran Lain (Total Other Vegetables)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Jumlah Keseluruhan Sayur-Sayuran (Total Vegetable Crops)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

0.10 -

2.00 8.40 1.00 0.75 -

2.00 -

3.60

17.85

0.10 -

2.00 8.40 1.00 0.75 -

2.00 -

3.60

17.85

0.03 -

13.00 127.13

16.63 11.02

- 1.20 -

22.69

191.70

1,607.39 1,815.90 2,851.20

470.72 145.80

1,768.01 103.20 218.77

94.00 870.78

9,945.77

1,588.55 1,721.26 2,845.40

429.46 145.40

1,617.34 74.00

215.72 79.46

825.31

9,541.90

34,706.46 39,188.61 39,568.11

9,449.86 1,804.18

22,592.99 1,262.70 5,071.78 1,562.47

11,895.31

167,102.48

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN SAYUR-SAYURAN LAIN MENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Other Vegetable Crops By District, Johor, 2014

43STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL B20

Page 54: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

44 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

MUKA SURAT INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG

Page 55: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

TANAMAN LADANG

Page 56: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN LADANGMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Cash Crops By District, Johor, 2014

JADUAL C1

Jagung (Maize)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kacang Tanah (Groudnuts)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- 3.00

345.60 -

12.00 111.40

0.20 -

912.80 29.20

1,414.20

- 3.00

345.60 -

12.00 57.00

0.20 -

912.80 28.80

1,359.40

- 19.50

1,778.24 - 78.13

209.66 1.20

- 9,431.55

63.74

11,582.02

- 6.50 5.15 - 6.51 3.68 6.00 -

10.33 2.21

40.38

- - - - - -

2.90 - - -

2.90

- - - - - -

2.90 - - -

2.90

- - - - - -

1,050.00 - - -

1,050.00

- - - - - -

362.07 - - -

362.07

46 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 57: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

47STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN LADANGMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Cash Crops By District, Johor, 2014

JADUAL C2

Ubi Kayu (Tapioca)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Ubi Keladi (Taro)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

23.00 253.70

90.70 106.80

73.00 4.20

13.40 15.25

- 39.80

619.85

23.00 173.01

90.70 66.35 71.50

4.20 10.40 14.25

- 23.60

477.01

429.31 9,732.58 2,241.04 2,132.79 1,738.49

170.60 72.19

255.65 -

240.26

17,012.90

18.67 56.25 24.71 32.14 24.31 40.62

6.94 17.94

- 10.18

231.77

39.00 1.66

37.20 24.80 23.00 23.20

1.80 24.50

- 9.80

184.96

39.00 1.45

37.20 23.60 19.00 19.80

1.80 24.50

- 9.80

176.15

588.34 23.90

276.80 444.32 195.59 181.11

13.60 235.15

- 26.61

1,985.42

15.09 16.48

7.44 18.83 10.29

9.15 7.56 9.60 -

2.72

97.15

Page 58: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN LADANGMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Cash Crops By District, Johor, 2014

JADUAL C3

Ubi Keledek (Sweet Potato)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Tebu Kuning (Sugar Cane)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

2.00 20.89 27.40

9.80 24.00

1.00 5.10 - -

47.60

137.79

2.00 19.25 27.40

9.50 15.00

1.00 3.10 - -

44.98

122.23

38.65 527.21 326.63 165.36 213.80

6.54 17.75 - -

643.68

1,939.61

19.33 27.39 11.92 17.41 14.25

6.54 5.73 - -

14.31

116.87

- 7.28

14.20 5.00 -

111.60 4.80

354.10 -

51.93

548.91

- 5.20

14.20 3.80

- 110.80

1.80 324.10

- 43.50

503.40

- 108.70 377.47 104.00 -

2,738.74 81.00

8,597.11 -

1,351.24

13,358.26

- 20.9026.5827.37

- 24.7245.0026.53

- 31.06

202.16

48 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 59: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

49STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Sengkuang (Yambean) DAERAH

(District)Luas Bertanam

Planted area(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Jumlah Tanaman Ladang (Total Cash Crops)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - -

22.00 3.50 2.20 - - -

27.70

- - - -

22.00 3.50 1.20 - - -

26.70

- - - -

869.00 68.94 32.10

- - -

970.04

- - - -

39.5019.7026.75

- - -

85.95

64.00 286.53 515.10 146.40 154.00 254.90

30.40 393.85 912.80 178.33

2,936.31

64.00 201.91 515.10 103.25 139.50 196.30

21.40 362.85 912.80 150.68

2,667.79

1,056.30 10,411.88

5,000.18 2,846.47 3,095.01 3,375.59 1,267.84 9,087.91 9,431.55 2,325.52

47,898.25

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN LADANGMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Cash Crops By District, Johor, 2014

JADUAL C4

Page 60: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

50 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

MUKA SURAT INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG

Page 61: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

TANAMAN HERBA

Page 62: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

JADUAL D1

Mas Cotek (Mas Cotek)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Misai Kucing (Misai Kucing)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - -

4.00 -

0.40

4.40

- - - - - - -

4.00 -

0.40

4.40

- - - - - - -

4.00 -

8.95

12.95

- - - - - - - 1.00 -

22.38

23.38

- - -

0.80 - - - - - -

0.80

- - -

0.80 - - - - - -

0.80

- - -

2.40 - - - - - -

2.40

- - -

3.00 - - - - - -

3.00

52 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 63: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Pandan (Pandan)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Pegaga (Pegaga)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - -

60.60- - - -

23.00

83.60

- - - -

55.60- - - -

18.00

73.60

- - - -

544.30 - - - -

12.54

556.84

- - - -

9.79- - - -

0.70

10.49

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

53STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Herbs By District, Johor, 2014

JADUAL D2

Page 64: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

JADUAL D3

54 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Petai (Petai)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Serai Wangi (Fragrant Lemon Grass)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - -

8.10 - - -

12.00 - -

20.10

- - - 8.10 - - -

12.00 - -

20.10

- - -

37.70 - - -

41.50 - -

79.20

- - -

4.65 - - -

3.46 - -

8.11

32.00 - - 2.00 - - - - 2.00

28.00

64.00

32.00 - - 2.00 - - - - 1.40

27.00

62.40

598.40 - -

24.00 - - - - 8.30

62.01

692.71

18.70 - -

12.00 - - - -

5.93 2.30

38.93

Page 65: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

55STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

JADUAL D4

Belalai Gajah (Belalai Gajah)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Bonglai (Bonglai)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - -

1.00 - - - - - -

1.00

- - -

0.50 - - - - - -

0.50

- - -

1.20 - - - - - -

1.20

- - -

2.40 - - - - - -

2.20

- - - - - - - - --

-

- - - - - - - - --

-

- - - - - - - - --

-

- - - - - - - - - -

-

Page 66: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

JADUAL D5

56 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Cekur (Cekur)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Inai (Henna)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - - - -

3.00

3.00

- - - - - - - - -

3.00

3.00

- - - - - - - - -

2.56

2.56

- - - - - - - - -

0.85

0.85

----------

-

----------

-

------ ----

-

- - - - - - - - -- -

Page 67: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

57STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

JADUAL D6

Kacip Fatimah (Kacip Fatimah)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kesum (Kesum)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - -

0.40 - - - - - -

0.40

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

-

- - - -

1.00 - - - -

1.00

2.00

- - - -

1.00 - - - -

1.00

2.00

- - - -

21.78 - - -

- 0.59

22.37

- - - -

21.78 - - - - 0.59

22.37

Page 68: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

JADUAL D7

58 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

Lidah Buaya (Aloe Vera)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Selasih (Basil)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- 0.10 -

23.20 - - - - - -

23.30

- 0.10 -

23.20 - - - - - -

23.30

- 1.00 -

35.00 - - - - - -

36.00

- 10.00

- 1.51 - - - - - -

11.51

- - - - ------

-

--- ------ -

-

--- --- ----

-

-- - - --- ---

-

Page 69: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

59STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

JADUAL D8

Sirih (Betel)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Temu Lawak (Java Ginger)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - - -

2.00 -

2.00

- - - - - - - -

2.00 -

2.00

- - - - - - - -

7.40 -

7.40

- - - - - - - -

3.70 -

3.70

-- - - --- ---

-

-- - - --- ---

-

-- - - --- ---

-

-- - - --- ---

-

Page 70: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

JADUAL D9

60 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

Tongkat Ali (Tongkat Ali)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Hempedu Bumi (Green Chirayta)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

-

- - - -- --- -- -

- -- - -- ---- -

- - -

0.40 - - - - - -

0.40

- - -

0.4 - - - - - -

0.40

- - - - - - - - - -

-

- - -

0.00 - - - - - -

-

Page 71: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Jumlah Tanaman Herba (Total Herbs)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

32.00 0.10 -

35.90 61.60

- -

16.00 4.00

55.40

205.00

32.00 0.10 -

35.00 56.60

- -

16.00 3.40

49.40

192.50

598.40 1.00

- 100.30 566.08

- - 45.50 15.70 86.65

1,413.63

JADUAL D10

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN HERBAMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Herbs By District, Johor, 2014

61STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 72: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

62 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

MUKA SURAT INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG

Page 73: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

TANAMAN REMPAH-RATUS

Page 74: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN REMPAH-RATUSMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Spices By District, Johor, 2014

JADUAL E1

Kari (Curry)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Limau Purut (Kaffir Lime)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- -

16.00 -

2.00 - - -

- 0.40

18.40

- -

12.00 -

2.00 - - - -

0.40

14.40

- -

508.63 - 5.90

- - - - 4.32

518.85

- -

42.39 - 2.95 - - - -

10.80

56.14

- - - - - - - - -

23.00

23.00

- - - - - - - - -

19.00

19.00

- - - - - - - - -

27.68

27.68

- - - - - - - - -

1.46

1.46

64 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 75: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Selom (Selom)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Bunga Kantan (Pink Cone Ginger)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - -

2.00 - - - -

0.40

2.40

- - - -

2.00 - - - -

0.40

2.40

- - - -

6.48 - - - -

0.89

7.37

- - - -

3.24 - - - -

2.23

5.47

10.980.42 - - - 1.00 - - 1.203.40

17.00

3.100.42 - - -

1.00 - -

1.203.40

9.12

10.920.44 - - - 0.30 - - 0.605.77

18.03

3.521.05

- - -

0.30 - -

0.501.70

7.07

65STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN REMPAH-RATUSMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Spices By District, Johor, 2014

JADUAL E2

Page 76: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN REMPAH-RATUSMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Spices By District, Johor, 2014

JADUAL E3

Halia (Ginger)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kunyit (Tumeric)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - - - -

0.40

0.40

- - - - - - - - -

0.40

0.40

- - - - - - - - -

3.36

3.36

- - - - - - - - -

8.40

8.40

0.20 - - - - - - -

0.4011.40

12.00

0.20 - - - - - - - 0.40

10.40

11.00

0.55 - - - - - - - 8.00

10.73

19.28

2.75 - - - - - - -

20.00 1.03

23.78

66 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 77: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Lengkuas (Greater Galangal)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Limau Kasturi (Calamondin Lime)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

59.2 - - - 10.0 - - - 15.012.6

96.80

54.2 - - - 10.0 - - - 15.012.6

91.80

180.8 - - - 25.3 - - -

167.041.4

414.52

3.34 - - -

2.53 - - -

11.13 3.29

20.29

165.105.20

73.4023.5016.0010.70

2.1022.30

2.0092.50

412.80

154.704.10

72.4020.1015.00

9.902.10

22.304.00

81.60

386.20

2007.3037.53

1227.46213.02

87.6551.2022.56

390.479.40

265.86

4,312.45

12.98 9.15

16.95 10.60

5.84 5.17

10.74 17.51

2.35 3.26

94.56

67STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN REMPAH-RATUSMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Spices By District, Johor, 2014

JADUAL E4

Page 78: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN REMPAH-RATUSMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential of Spices By District, Johor, 2014

JADUAL E5

Limau Nipis (Lime)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Serai (Lemon Grass)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- -

14.20 2.00 3.00

15.00 0.20 4.90

- 39.20

78.50

- - 7.80 2.00 1.50

15.00 0.20 4.90 -

29.20

60.60

- -

62.20 8.93

14.25 115.03

0.35 34.11

- 161.51

396.38

- - 7.974.479.507.671.756.96 - 5.53

43.85

220.7016.6054.7323.8030.0020.65

0.602.50

20.4083.20

473.18

211.9010.0054.7313.5025.5018.65

0.402.50

19.9077.60

434.68

4412.14360.07970.94141.74490.80206.95

6.0010.78

422.60474.22

7,496.24

20.82 36.01 17.74 10.50 19.25 11.10 15.00

4.31 21.24

6.11

162.07

68 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 79: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Jumlah Tanaman Rempah Ratus (Total Spices)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

456.18 22.22

158.33 49.30 63.00 47.35

2.90 29.70 39.00

266.50

1,134.48

424.10 14.52

146.93 35.60 56.00 44.55

2.70 29.70 40.50

235.00

1,029.60

6,611.68 398.04

2,769.23 363.69 630.40 373.48

28.91 435.36 607.60 995.77

13,214.16

69STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN REMPAH-RATUSMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Spices By District, Johor, 2014

JADUAL E6

Page 80: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

MUKA SURAT INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG

70 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 81: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

TANAMAN INDUSTRI

Page 82: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Kelapa (Coconut)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Kopi (Coffee)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

7,978.50116.00536.00423.90 - 400.30279.40

1,035.806,194.30

605.90

17,570.10

7,660.1093.10

528.80371.60 - 392.90264.90929.90

3,765.80572.30

14,579.40

42,446.40645.50

1,302.802,019.90

- 5,734.302,395.306,035.40

32,099.1049,841.60

142,520.30

5.546.932.465.44 -

14.599.046.498.52

87.09

146.12

590.701.00

303.20 - 15.90 - - 79.50

288.70 -

1,279.00

517.700.00

218.20 - 11.00 - - 73.50

196.70 -

1,017.10

1,970.900.00

1,997.80 - 25.30 - -

308.201,574.70

-

5,876.90

3.810.009.16 - 2.30 - - 4.198.01

-

27.46

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN INDUSTRIMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Industrial Crops By District, Johor, 2014

JADUAL F1

72 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 83: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

73STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Pinang (Areca Nut)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Roselle (Roselle)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

- - - - - - - -

184.00 -

184.00

- - - - - - - -

95.00 -

95.00

- - - - - - - -

302.80 -

302.80

- - - - - - - -

3.19 -

3.19

13.00 - - 0.80 - - 8.90 - - -

22.70

13.00 - - 0.80 - - 8.10 - - -

21.90

110.00 - - 0.50 - -

12.00 - - -

122.50

8.46 - - 0.63 - - 1.48 - - -

10.57

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN INDUSTRIMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Industrial Crops By District, Johor, 2014

JADUAL F2

Page 84: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

74 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Cendawan (Mushroom)

DAERAH(District)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Luas BertanamPlanted area

(Ha)

Luas Berhasil Harvested area

(Ha)

Pengeluaran Production

(Mt)

Potensi HasilYield Potential

(mt/ha)

Jumlah Tanaman Industri (Total Industrial Crops)

BATU PAHAT JOHOR BAHRU KLUANG KOTA TINGGI KULAI TANGKAK MERSING MUAR

PONTIAN SEGAMAT

Jumlah ( Total )

0.107.000.805.90

10.50 - -

12.400.700.20

37.60

0.106.000.805.50

10.50 - -

11.600.600.20

35.30

7.5063.0011.6071.3020.90

- -

267.4022.6083.60

547.90

75.00 10.50 14.50 12.96

1.99 - -

23.05 37.67

418.00

593.67

8582.30124.00840.00430.60

26.40400.30288.30

1127.706667.70

606.10

19,093.40

8190.9099.10

747.80377.90

21.50392.90273.00

1015.004058.10

572.50

15,748.70

44534.80708.50

3312.202091.70

46.205734.302407.306611.00

33999.2049925.20

149,370.40

5.44 7.15 4.43 5.54 2.15

14.59 8.82 6.51 8.38

87.21

150.21

KELUASAN, PENGELUARAN DAN POTENSI HASIL TANAMAN INDUSTRIMENGIKUT DAERAH, JOHOR, 2014

Hectarage, Production and Yield Potential Of Industrial Crops By District, Johor, 2014

JADUAL F3

Page 85: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

JARAKTANAMAN

Page 86: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Belimbing

Betik

Cempedak

Ciku

Dokong

Duku

Duku Langsat

Durian

Jambu Batu

Langsat

Limau Besar

6 x 6

2.5 x 3.0

9 x 9

9 x 9

7.5 x 7.5

12 x 12

9 x 9

9 x 9

4 x 4

6 x 6

9 x 9

278

1,200

123

123

178

69

123

123

625

278

123

30,000

40,000

15,200

25,000

11,900

10,000

15,480

13,800

29,000

5,350

29,600

JARAK TANAMAN, KEPADATAN TANAMAN DAN HASIL POTENSIBAGI BUAH-BUAHAN TERPILIH

JADUAL G1

Jenis Buah Jarak (meter) Bil. Pokok (sehektar) Hasil potensi (kg/ha)

Sumber : Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian

76 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 87: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Limau Manis

Mangga

Manggis

Mata Naga

Nanas

Nangka

Pisang

Pulasan

Rambutan

Salak

Tembikai

6 x 6

5.5 x 6.0

7.5 x 7.5

2.5 x 3.0

0.9 x 0.6 x 0.3

9 x 9

3.0 x 3.0

9 x 9

9 x 9

6 x 6

0.75 x 5.5

278

230

178

5,320

42,900

123

11,100

123

123

278

2,400

24,000

11,000

28,000

25,000

55,000

33,000

22,000

8,000

9,000

8,700

25,000

JARAK TANAMAN, KEPADATAN TANAMAN DAN HASIL POTENSIBAGI BUAH-BUAHAN TERPILIH

JADUAL G2

Jenis Buah Jarak (meter) Bil. Pokok (sehektar) Hasil potensi (kg/ha)

Sumber : Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian

77STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 88: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Bayam

Bendi

Cili

Cekur Manis

Daun Bawang

Kacang Buncis

Kacang Panjang

Kailan

Kangkung

Kobis Bulat

Kobis Bunga

0.15 x 0.15

0.9 x 1.5

0.9 x 1.2

0.2 x 0.45

0.2 x 0.15

0.6 x 0.5

0.6 x 0.45

0.2 x 0.15

0.15 x 0.15

0.6 x 0.45

0.6 x 0.6/0.8

330,000

5,500

7,000

71,111

213,333

25,000

27,700

250,000

330,000

23,000

13,333 - 17,778

15,000

18,000

15,000

33,000

13,000

15,000

20,000

15,000

12,000

25,000

6,000

JARAK TANAMAN, KEPADATAN TANAMAN DAN HASIL POTENSI BAGISAYUR-SAYURAN TERPILIH

JADUAL G3

Jenis Buah Jarak (meter) Bil. Pokok (sehektar) Hasil potensi (kg/ha)

Sumber : Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian

78 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 89: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

Labu Manis

Lobak Merah

Lobak Putih

Peria

Petola

Salad

Sawi

Sengkuang

Terung

Timun

Tomato

1.2 x 2.4

0.15 x 0.2

0.25 x 0.1

1.5 x 0.5

0.9 x 0.9

0.3 x 0.3

0.15 x 0.15

0.45 x 0.9

0.9 x 1.5

0.6 x 0.6

0.6 x 0.6

2,600

213,333

256,000

8,533

9,200

71,110

330,000

15,805

5,500

20,000

20,800

25,000

15,000

35,000

20,000

23,000

22,000

15,000

45,000

16,500

22,000

20,000

JARAK TANAMAN, KEPADATAN TANAMAN DAN HASIL POTENSI BAGISAYUR-SAYURAN TERPILIH

JADUAL G4

Jenis Buah Jarak (meter) Bil. Pokok (sehektar) Hasil potensi (kg/ha)

Sumber : Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian

79STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 90: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

MUKA SURAT INI SENGAJA DIBIARKAN KOSONG

80 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Page 91: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

UKURANDAN UNIT

Page 92: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

JADUAL H1

82 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Sumber : Buku Asas Matematik Pertanian, Jabatan Pertanian

1,000 milimeter = 1 meter100 sentimeter = 1 meter1,000 meter = 1 kilometer

1,000 miligram = 1 gram1,000 gram = 1 kilogram

1,000 kilogram = 1 metrik tan

1 meter persegi1 hektar2.471 ekar 43,560 kaki persegi1 kilometer persegi

= == ==

= == =

10,000 sentimeter persegi10,000 meter persegi

1 hektar 0.4 hektar = 1 ekar

100 hektar

1 sentimeter padu1 desimeter padu1 liter1 kiloliter

1000 milimeter padu 1,000 sentimeter padu

1,000 milimeter1,000 liter

SIFIR ASAS BAGI SISTEM METRIK

Ukuran PanjangUnit Matrik

Luas Tanah

Isipadu

Timbangan Berat

Page 93: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

JADUAL H2-1

83STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL PENUKARAN UNIT

Ukuran PanjangMilimeter, mmSentimeter, cmSentimeter, cm

Meter, mMeter, m

Kilometer, kmTimbangan Berat

Gram, gGram, g

Kilogram, kgKilogram, kgKilogram, kgKilogram, kg

Metrik Tan, mtUkuran Luas

Sentimeter persegi, cm2

Sentimeter persegi, cm2

Meter persegi, m2

Kilometer persegi, km2

Hektar, haIsipadu

Sentimeter padu, cm3

Meter padu, m3

Meter padu, m3

Mililiter, mlLiter, lLiter, l

Inci, inKaki, ftInci, inKaki, ftEla,ydBatu

Paun, lbAuns, ozPaun, lbAuns, oz

Metrik Tan, mtTan, tTan, t

Inci persegi, in2

Kaki persegi, ft2

Ela persegi, yd2

Batu persegiEkar, ac

Inci padu, in3

Kaki padu, ft3

Ela padu, yd3

Auns, oz (UK)Gelen, gal (UK)Gelen, gal (US)

0.03940.03280.39373.280810.9360.6214

0.00220.03532.2046

35.27390.001

0.00111.1023

0.1550.00111.196

0.38612.471

0.06135.3147

1.3080.03520.21990.2641

25.380730.4878

2.540.30480.91441.6093

453.592428.34950.45360.02831.000

907.18470.9072

6.4516929.0304

0.83612.59

0.4047

16.38710.02830.764628.4134.54613.7854

Unit Metrik (A) Unit Imperial (B) PekaliA --> B B --> A

Page 94: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

JADUAL H2-2

84 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

Sumber : Buku Asas Matematik Pertanian, Jabatan Pertanian Contoh pengiraan : "Jarak 2.5 meter (m) hendak ditukar ke unit kaki (ft) (dari jadual; pekali pertukaran meter ke kaki ialah 3.2808)" 2.5 meter x 3.2808 = 8.202 = 8.2 kaki

JADUAL PENUKARAN UNIT

KuasaKilowatt, kW

KelajuanKilometer per jam km/j

Meter per saat, m/stSuhu

Darjah Celcius, °CDarjah Celcius, °C

TekananKilo Pascal, kPaAtmosfera, atm

BarBarBar

Kadar AirLiter per saat, l/secLiter per saat, l/secLiter per minit, l/minLiter per minit, l/min

Meter padu per jam, m3/hrMeter padu per jam, m3/hr

Kuasa kuda, hp

Batu per jam, mphKaki per saat, ft/s

Darjah Farenheit, °FKelvin (K)

Paun per inci persegi, psiPaun per inci persegi, psiPaun per inci persegi, psi

Head, ftHead, ft

Gelen per minit, gpm (UK)Gelen per minit, gpm (US)Gelen per minit, gpm (UK)Gelen per minit, gpm (US)Gelen per minit, gpm (UK)Gelen per minit, gpm (US)

1.341

0.62133.2808

5/9x(°F-32)274.15

0.14514.696

14.5038533.455210.1998

13.19815.85

0.21990.26413.66614.4029

0.7457

1.60930.3048

9/5x°C+32-272.15

6.89480.0680.069

0.02980.098

0.07570.0634.546

3.78540.27280.2271

Unit Metrik (A) Unit Imperial (B) PekaliA --> B B --> A

Page 95: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

JADUAL H3-1

85STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL PENUKARAN UNIT TEMPATAN

Ukuran PanjangInci, inKaki, ftKaki, ftKaki, ft

ElaEla

FurlongRantaiKaki, ftDepa

1 Rod / Pole/ Perch1 Batu (mile)

FurlongUkuran Berat

TahilKati

StonePikul

IsipaduBusyelCupak

Gantang

Sentimeter, cmInci, in

Sentimeter, cmMeter, mMeter, mRantai

Meter, mMeter, mRantai

Meter, mMeter, m

Kilometer, kmBatu

Gram, gGram, g

Kilogram, kgKilogram, kg

Meter padu, m3

Meter padu, m3

Meter padu, m3

2.5412

30.480.30480.914

0.0454201.16820.1170.0149

1.835.03

1.60930.125

37.86056.3560.5

0.03640.1140.455

0.39370.08330.0328

3.281.0936

220.0050.04966.940.546

0.19880.6213

8

0.02650.00170.15750.0165

27.58.82.2

Unit Metrik (A) Unit Imperial (B) PekaliA --> B B --> A

Sumber : Buku Asas Matematik Pertanian, Jabatan Pertanian

Sumber : Buku Asas Matematik Pertanian, Jabatan Pertanian Contoh pengiraan : "Jarak 2.5 meter (m) hendak ditukar ke unit kaki (ft) (dari jadual; pekali pertukaran meter ke kaki ialah 3.2808)" 2.5 meter x 3.2808 = 8.202 = 8.2 kaki

Page 96: STATISTIK TANAMAN NEGERI JOHOR (SUB-SEKTOR ......4.1 Keluasan, Pengeluaran dan Potensi Hasil Tanaman Sayur-sayuran Utama mengikut Daerah, Johor 2014 Jadual B1: Bayam & Cekur Manis

JADUAL H3-2

86 STATISTIK TANAMAN(SUB-SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2014

JADUAL PENUKARAN UNIT TEMPATAN

Ukuran TanahRelong (Kedah - 0.711 ekar) Relong(S. Prai, P.Pinang - 1.33 ekar) Relong(Kerian, Perak Utara - 1.33 ekar)

Ekar (43,560 kaki persegi)Ekar Rod

HektarIsipadu kepada Berat

Gantang (Beras)Gantang (Beras)Cupak (Beras)

Meter persegi, m2

Meter persegi, m2

Meter persegi, m2

Meter persegi, m2

RodMeter persegi, m2

Meter persegi, m2

Kilogram (Beras)Cupak(Beras)

Kilogram (Beras)

2,8705,3825,3824,047

41,011.7110,000

2.754

0.6875

0.000350.000180.000180.00025

0.250.00090.0001

0.36360.25

1.4545

Unit Metrik (A) Unit Imperial (B) PekaliA --> B B --> A

Sumber : Buku Asas Matematik Pertanian, Jabatan Pertanian