stail pengurusan syarikat dutch lady

Click here to load reader

Post on 27-Oct-2015

504 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

d

TRANSCRIPT

 • 7/27/2010

  1

  MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

  KEPIMPINAN

  OLEH ;

  HJ. DAHARI HJ. DERANITIMBALAN PENDAFTAR KANAN

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSANPEJABAT PENDAFTAR UTM, SKUDAI, JOHOR

  MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

  Memahami konsep kepimpinan

  Kuasa Kepimpinan

  Fungsi Kepimpinan

  Pendekatan Kepimpinan

  Bagaimana Memimpin Staf

  Kepimpinan Dari Perspektif Islam

  TOPIK PERBINCANGAN

 • 7/27/2010

  2

  PENGERTIAN KEPIMPINAN

  Kemampuan pemimpin mempengaruhi pengikut supaya

  menumpahkan keseluruhan komitmennya ke arah mencapai

  matlamat organisasi.

  Aktiviti dalam kumpulan yang bersistematik

  Kuasa mempengaruhi pengikut

  Menetap, menyusun, mengarah, menyelaras aktiviti ke arah

  pencapaian matlamat.

  Berupaya memujuk dan memberi kepuasan kepada pengikut

  Sesuai dengan situasi

  Kepimpianan adalah pengaruh?

  PENGERTIAN PENGURUS

  Pengurus ialah sumber manusia sesebuah organisasi yang

  bertanggungjawab mengurus dan mengendalikan organisasinya,

  memastikan staf melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan,

  membuat penilaian ke atas staf.

  Pengurusan:

  Proses yang digunakan oleh seseorang

  pengurus dalam usahanya untuk mencapai

  matlamat.

  Pengurus adalah jawatan/kedudukan

 • 7/27/2010

  3

  Perbezaan

  Pengurus

  Mentadbir

  Menyelenggara tugas

  Fokus kepada sistem

  Mempunyai pandangan jangka

  pendek

  Menanya soalan bagaimana

  dan bila

  Memandang angka untung

  dan rugi

  Menerima status-quo

  Menumpu kepada kecekapan

  Pemimpin

  Membawa pembaharuan

  Membangun dan meneruskan

  idea

  Menumpu kepada manusia

  dan semangat

  Menyemarakkan harapan dan

  semangat

  Mempunyai perspektif jangka

  panjang

  Menanya soalan apa dan

  mengapa

  Mencabar status-quo

  Fokus kepada keberkesanan

  Perbezaan ciri antara pemimpin dan pengurus

  Pemimpin (jiwa)

  Berani/gagah

  Kreatif

  Fleksibel

  Berinspirasi

  Inovatif

  Berimaginasi

  Eksperimental

  Kuasa perseorangan

  Pengurus (minda)

  Rasional

  Berstruktur

  Perunding

  Penstabil

  Kuasa posisi/jawatan

 • 7/27/2010

  4

  KEPIMPINAN BERKESAN

  Komited terhadap kerja dan pengikut

  Mempunyai pengaruh

  Berupaya memujuk

  Mampu membimbing

  Sebagai insan contoh

  Mencipta nilai baik yang tiada sebelum ini

  Menyahut perubahan

  Menumpu kepada misi organisasi dan masa akan datang

  Menjaga rahsia

  PENGURUS BERKESAN

  Memberi arahan

  Bergantung kepada autoriti

  Penghubung antara staf dengan pihak pengurusan atasan

  Menangani komleksiti harian yang rutin

  Menerbitkan budaya kerja yang harmoni yang selaras

  dengan keputusan organisasi

  Mengagih dan mendelegasikan tugas secara saksama

 • 7/27/2010

  5

  PENGURUS BERKESAN

  Memberi arahan

  Bergantung kepada autoriti

  Penghubung antara staf dengan pihak pengurusan atasan

  Menangani komleksiti harian yang rutin

  Menerbitkan budaya kerja yang harmoni yang selaras

  dengan keputusan organisasi

  Mengagih dan mendelegasikan tugas secara saksama

  MANAGER

 • 7/27/2010

  6

  Kuasa Pemimpin

  Kuasa ialah Proses Mempengaruhi

  Rujukan

  Sah

  Dendaan

  Ganjaran

  Pakar

  Pengikut Tingkahlaku Matlamat

  Kuasa ganjaran = kuasa memberi faedah

  Kuasa dendaan = kuasa memberi kesakitan

  Kuasa sah = kuasa autoriti dari organisasi

  Kuasa pakar = kuasa peribadi berkaitan dengan kepakaran

  Kuasa rujukan = kuasa peribadi berkaitan personaliti/karisma

  Jangan salah guna kuasa!!

  Jenis Kuasa

  Kuasa Ganjaran/Imbuhan

  Berasaskan faedah dalam bentuk intrinsik dan ekstrinsik

  Cth : menentukan ganjaran.

  Menggunakan kuasa ganjaran secara efektif

  - Perlu berasaskan kepada piawaian (spt penilaian prestasi)

  - Ganjarannya adalah menarik

  - Arahan diberi perlu beretika (jangan gunakan ganjaran alat

  pengaruh/memberi arahan)

  - Pemimpin perlu ingat bahawa memberi ganjaran adalah amanah

  dan perlu ditunaikan apabila dituntut oleh pengikut.

 • 7/27/2010

  7

  Kuasa Paksaan/dendaanBerasaskan kegerunan (hukuman)

  Cth : memberitahu peraturan dan penalti / menentukan tempoh amaran .

  *Pemimpin berkesan akan cuba mengelakkan dari menggunakan kuasa ini kerana boleh

  menimbulkan perasaan tidak puas dikalangan pengikut.

  Menggunakan kuasa paksaan secara efektif

  - Pengikut perlu dimaklumkan dahulu peraturan dan penaltinya

  - Gunakan secara konsisten sama untuk semua staf

  - Beri tempoh amaran yang mencukupi

  - Dapatkan dan sahkan ketepatan maklumat sebelum menjatuhkan

  hukuman

  - Sentiasa tenang dan elakkan diri dari dilihat sebagai hostile

  (garang/tidak berperasaan)

  - Mengenakan hukuman yang sepadan dengan kesalahan

  - Beri amaran dan hukuman di tempat tertutup

  Jenis Kuasa

  Kuasa Sah

  Berasaskan autoriti / kedudukan

  Cth : memberi arahan

  Menggunakan kuasa sah secara efektif

  - Arahan diberi perlu jelas (beri sebabnya jika perlu)

  - Ajukan arahan dengan tertib (elakkan dari menggunakan kata-kata

  saya tidak peduli

  - Arahan diberi ikut saluran betul (elakkan penggunaan orang tengah)

  - Pastikan arahan dipatuhi. Jika tidak, pengikut menganggap arahan yang

  diberi tidak perlu dipatuhi

  - Prihatin terhadap apa yang dipentingkan oleh pengikut

  Jenis Kuasa

 • 7/27/2010

  8

  Kuasa Kepakaran

  Berasaskan kebolehan, ilmu pengetahuan, kemahiran yang berkaitan dengan

  tugasnya.

  Cth : Pengikut meminta pendapat sebagai rujukan oleh pengikut

  Menggunakan kuasa kepakaran secara efektif

  - Tunjukkan imej sebagai pakar

  Pastikan kelulusan pendidikan diketahui oleh pengikut pamerkan sijil, anugerah dll/

  Beritahu pengikut pengalaman/ jawatan yang pernah dipegang/Laksanakan aktiviti/kerja

  dengan jayanya

  - Kekalkan kredibiliti (elakkan buat komen yang cuai)

  - Bertindak secara yakin dan tegas apabila berhadapan dengan krisis.

  - Pengaliran maklumat dibuat secara berterusan

  - Tingkatkan pengetahuan secara berterusan, khususnya dalam bidangnya, supaya

  mengetahui perubahannnya

  - Mengambil tahu apa yang diberi perhatian oleh pengikut

  Jenis Kuasa

  Kuasa Rujukan

  Berasaskan perawakan dan ciri luar biasa seseorang pemimpin.

  Dikenali juga sebagai kuasa karisma.

  Pengikut berasa sayang, setia dan kagum dengan kepimpinannya.

  Cth : pengikut kagum dengan cara pemimpin bekerja, pemimpin dijadikan

  sebagai model peranan

  Menggunakan kuasa rujukan secara efektif

  - Menjadikan diri sebagai model peranan.

  - Guna personel appeal

  Kata-kata berikut boleh mempengaruhi pengikut :

  saya sangat berbesar hati kalau anda dapat menolong

  saya sangat bergantung harap dengan kerjasama anda untuk

  menjayakan

  Jenis Kuasa

 • 7/27/2010

  9

  Fungsi Kepimpinan

  Fungsi tugas

  Kenalpasti tugas

  Membuat

  perancangan

  Mengagihkan tugas

  atau sumber

  Mengawal kualiti

  dan tempoh kerja

  Memeriksa prestasi

  Mengubah suai

  perancangan

  Fungsi Individu

  Mengambil tahu

  masalah pekerja

  Memberi galakan

  kepada pekerja

  Memberi ganjaran

  Menghargai dan

  menggunakan

  bakat pekerja

  Melatih pekerja

  Fungsi kumpulan

  Menetapkan standard

  Mengekalkan disiplin

  Membina semangat

  berpasukan

  Memberi motivasi dan

  halatuju organisasi

  Melantik pemimpin

  Memastikan

  komunikasi berjalan

  dengan efektif

  Melatih kumpulan

  FUNGSI KEPIMPINAN

  Fungsi Pemimpin

  Eksekutif

  (pentadbir, perancang, pembuat polisi)

  Jurucakap kumpulan

  (orang tengah, penghubung dengan pihak luaran

  atau dalaman)

  Sebagai teladan (simbol kelompok)

  Sebagai biri-biri hitam

 • 7/27/2010

  10

  Tingkat Kepimpinan

  Personhood tingkat tertinggi

  Pemimpin ini lebih menghormati dan mengutamakan pengikutnya

  dari dirinya.

  Ciri-ciri

  1. Menjadi teladan /contoh oleh pengikut

  2. Menjadi perunding atau jurucakap pengikut

  3. Suka melihat pengikutnya berjaya

  4. Pengikutnya menjadi taat dan sanggup berkorban untuk

  pemimpin.

  5. Mampu membawa organisasi lebih maju ke hadapan

  Personnel Development

  Pemimpin ini akan melakukan apa sahaja untuk mencapai sesuatu

  supaya dapat kekal di tahap ini

  Ciri-ciri

  1. Sedar bahawa pengikutnya adalah harta yang bernilai

  2. Membangunkan pengikut menjadi agenda utamanya

  3. Menjadi model kepada pengikut

  4. Memberi peluang kepada pengikut, bukannya mementingkan

  diri sendiri

  5. Mampu mempengaruhi pengikut kearah mencapai matlamat

 • 7/27/2010

  11

  Production

  Pemimpin dipatuhi kerana peranannya kepada organisasi

  Ciri-ciri

  1. Berinisiatif dan menerima tanggungjawab

  2. Membentuk diskripsi kerja dengan dasar yang telah ditetapkan

  3. Membina akauntabiliti

  4. Mengetahui peluang yang mendatangkan keuntungan kepada

  organisasi

  5. Meningkatkan komunikasi berkesan dan mematuhi visi

  organisasi

  6. Menjadi agen perubahan dan mementingkan masa

  7. Keputusan yang sukar diterima dianggap sebagai cabaran

  Relationship

  Pemimpin ini mengutamakan hubungan de

View more