st amin.docx

Download st amin.docx

If you can't read please download the document

Post on 21-Dec-2015

230 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SK SUNGEI PASSIN, DARO

NOTA SERAH TUGASEN.MOHD.AMIN BIN IDERIS(S49084)

BilPerkara

1Surat penyerahan dan akuan terima nota serah tugas.

2Senarai tugas jawatan

3Kedudukan terakhir tugas-tugas yang belum selesai.

4Senarai harta benda/ peralatan

5Kedudukan kewangan/ Akuan dan lain-lain

6Fail Meja

7Lampiran senarai serahan tugas.

KANDUNGAN

En. Mohd Amin Bin Ideris,SK Sungei Passin, Daro, Sarawak.

Guru Besar, SK Sungei Passin,Daro, Sarawak.

Tuan,

Penyerahan Tugas

Perkara di atas adalah dirujuk. Saya Mohd Amin Bin Ideris memegang No. Kad Pengenalan 860515-23-5731, No. fail peribadi S49084 memohon perhatian daripada pihak tuan untuk perkara yang telah dinyatakan di atas.2. Bersama surat ini disertakan bersama lampiran nota serah tugas dan senarai tugas selama saya berkhidmat di stesen semasa (SK Sungei Passin YBB 3214) bermula pada 30 Januari 2012 hingga 31 Disember 2014.3. Seperti mana yang telah tuan telah maklum, saya telah ditempatkan ke stesen bertugas baharu iaitu SK Telok Hutan Lesong berkuatkuasa pada 1 Januari 2015. Dengan itu, penyerahan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada saya oleh pihak jabatan akan dilakukan oleh saya kepada pihak tuan sebelum saya melapor diri ke stesen yang telah disebutkan di atas.Segala jasa baik daripada pihak tuan adalah amat dihargai dan saya dahului dengan ucapan terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

..(En. Mohd Amin Bin Ideris)SK Sungei Passin Daro.1.0 Senarai Tugas Jawatan

BILJAWATANBIDANG

1Guru KelasTahun 4

2Ketua PanitiaPanitia Sejarah

3Ketua PanitiaPanitia Sains

4PenasihatRumah Sukan Waja

5PenasihatKelab Sains dan Matematik

6Penyelaras PLCPLC

7Guru RMTSetiausaha HEM

8SetiausahaTeknologi Maklumat

9SetiausahaPendidikan Sivik Kewarganegaraan

10SetiausahaKajian Tempatan

11SetiausahaCarta Kehadiran Murid

12Mentor Rumah PanjangRumah Imba

(Jadual 1: Senarai Tugas seperti dalam surat pelantikan jawatan dalam norma dan luar norma bertarikh 03 mac 2014)

2.0 Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas yang Belum Selesai

BidangTugas yang belum selesaiTindakan Susulan Yang diperlukanPegawai Yang BerkaitanCatatan

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITYLAPORAN KITARAN PERTAMAMENYEDIAKAN LAPORAN Guru Penyelaras PLCMEMURNIKAN FAIL PLC

3.0 Senarai Harta Benda dan Peralatan

BILTUGAS JAWATANHARTA BENDA/ PERALATAN

1Penyelaras PLC1. Fail PLC2. Laporan PLC kitaran pertama

2Guru Kelas Tahun 43. Fail kelas4. Buku rekod kemajuan5. Buku rekod kesihatan murid

3Guru Mata Pelajaran:1. Pendidikan Muzik Tahun 12. Pendidikan Moral Tahun 63. Sains Tahun 4,5 & 64. Sejarah Tahun 45. Pendidikan Seni Visual Tahun 4 & 51. Buku Rekod Persediaan Mengajar2. Buku teks3. Perisian Interaktif4. Fail Guru Mata Pelajaran KSSR

4Ketua Panitia:1. Sejarah.2. Sains & Teknologi1. Fail Panitia2. Fail Pengurusan Stor ( KEW.PS1-5)

5Penyelaras Kelab Sains & Teknologi.1. Fail kelab

4.0 Kedudukan Kewangan / Akuan dan lain-lain

BILPanitiaKedudukan Kewangan (2014)

1Panitia SejarahPCG telah habis dibelanjaBBTP telah habis dibelanja

2Panitia Sains & TeknologiPCG telah habis di belanja

5.0 Fail Meja 5.1 Guru Mata Pelajaran

5.1.1 OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN

Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran.

Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti.

Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai.

Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

5.1.2 SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar.

Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar.

Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya.

Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

Memeriksa skrip jawapan pelajar.

Memeriksa kerja kursus pelajar.

Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki.

Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah.

Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber.

Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

5.1.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada HubunganTugas dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1. Guru Besar mengeluarkan arahan.

2. Penolong Kanan I memastikan arahan dijalankan.1.1. Menyediakan rancangan pelajaran.

1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

1.3. Memeriksa buku latihan pelajar.

1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar.

1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar.

1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah.

1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan.

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

ArahanGuru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar

Arahan Guru Besar1.1. Ketua Panitia.

1.2. Guru Mata Pelajaran

1.3. Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.4. Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan.

1.5. Ketua Bidang.

1.6. Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.7. Pembantu Makmal.

1.8. Guru Pusat Sumber / Penyelaras PSPN.

1.9. Pegawai yang berkenaan.

5.1.4 AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN

PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.

Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian.

Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.

Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar.

5.1.5 PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JAWATANPROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMenulis rancangan pengajaran harian.

Masuk kelas mengikut jadual.

Ucap selamat dan doa.

Memastikan kelas dalam keadaaan bersih.

Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Buku Kawalan Kelas.

Induksi set.

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran.

Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.

Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak.

Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep.

Menerapkan nilai-nilai murni.

Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.

PelajarUcapan terima kasih kepada guru.

5.1.6 PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMemberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk

Mengumpul buku latihan pelajar.

Menyemak buku latihan pelajar.

Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.

5.1.7 PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMenyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.

Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang.

Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan.

Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.

Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung.

5.1.8 PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Pejabat.

Menanda skrip jawapan pelajar.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar.

Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.

Membuat tindakan susulan.

5.1.9 PROSES KERJA KURSUS PELAJAR

JAWATAN

PROSES KERJA

Guru Mata PelajaranMemberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan.

Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual.

Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan.

Memindahkan markah dan borang markah