sokongan: pendaftaran pengguna online · pdf filesistem egpa manual pengguna v3 kementerian...

Click here to load reader

Post on 20-May-2019

331 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINISTRY OF FINANCE Ministry Of Finance Complex, No. 5, Persiaran Perdana Presint 2, 62592 WP Putrajaya. TEL: + 603-8000 8000 FAX: + 603-8882 3893/03-8882 3894 www. treasury.gov.my

Sokongan:

Pendaftaran Pengguna

Online

Manual Pengguna Agensi

ELECTRONIC GOVERNMENT PROCUREMENT APPLICATION

SYSTEM (eGPA)

Document Id MOF/EGPA_V3.0/UM/26 Revision Number 3.0 Issue Date 13/11/2017 Security Level External

This document contains confidential and competition sensitive information. The information contained within should not be reproduced or redistributed without prior written consent from MOF

Copyright 2016 MOF

All Rights Reserved

Document Revision History

Prepared By:

Version Date Comment Author

1.0

26/01/2016

Draf pertama aliran proses modul Pendaftaran Pengguna peringkat Agensi

Masitah Binti Othman

2.0

14/11/2016

Penambahan Documen Revision History

Masitah Binti Othman

3.0

03/29/2018

Draf kedua aliran proses modul Pendaftaran Pengguna peringkat

Agensi

Siti Junairah Binti Alias

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

3

KANDUNGAN

1. PETUNJUK ......................................................................................................................................... 4

2. DAFTAR PENGGUNA BARU ................................................................................................................. 5

3. PENDAFTARAN BARU PENGGUNA ONLINE (PENGGUNA BARU) ........................................................... 7

3.1. Jenis Pendaftaran Individu ........................................................................................................................ 7

3.1.1 Pendaftaran Maklumat Pengguna ........................................................................................................ 7

3.1.2 PENDAFTARAN ID PENGGUNA ONLINE - LANGKAH KE-2 (MUATNAIK DOKUMEN) ...................... 10

3.1.2.1 Kemaskini Maklumat Pendaftaran ID Calon dan Peranan ......................................................... 11

3.1.2.1 Muat Naik Borang Pendaftaran ID Yang Telah Disahkan Oleh Ketua Jabatan .......................... 14

3.2 Jenis Pendaftaran Berkelompok ............................................................................................................. 17

3.2.1 Pendaftaran Maklumat Pengguna.................................................................................................. 17

3.2.2.1 Kemaskini Maklumat Pendaftaran ID Calon dan Peranan ......................................................... 23

3.2.2.1 Muat Naik Borang Pendaftaran ID Yang Telah Disahkan Oleh Ketua Jabatan .......................... 25

4. SEMAKAN STATUS PENDAFTARAN ...................................................................................................... 28

5. MAKLUMBALAS PERMOHONAN (PERMOHONAN TIDAK LENGKAP) ...................................................... 34

6. PENGAKTIFAN ID DI TERAS................................................................................................................. 36

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

4

1. PETUNJUK

Berikut adalah petunjuk yang digunakan dalam manual pengguna ini:

(B) Button / Butang (C) Checkbox

(D) Dropdown List

(L) Link / Pautan (I) Icon / Ikon

(M) Menu (SM) Sub Menu

(H) Hiperplink / Hiperpautan (T) Tab

(R) Radio Button

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

5

2. DAFTAR PENGGUNA BARU

Bagi memaparkan laman utama Pendaftaran Online Pengguna, sila taip

http://myprocurement.treasury.gov.my pada ruangan URL.

Langkah 1:

Pilih (M) Login Sistem. Skrin sistem-sistem perolehan akan dipaparkan.

1

http://myprocurement.treasury.gov.my/

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

6

Langkah 2:

Klik (H) Permohonan ID Pengguna Online untuk membuat permohonan ID yang baru.

Langkah 2:

Klik (H) Permohonan ID Pengguna Online untuk membuat permohonan ID yang baru.

2

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

7

3. PENDAFTARAN BARU PENGGUNA ONLINE (PENGGUNA BARU)

3.1. Jenis Pendaftaran Individu

Permohonan bagi calon ingin membuat Pendaftaran Id secara Individu atau Persendirian

3.1.1 Pendaftaran Maklumat Pengguna

Langkah 1:

Skrin permohonan baru akan dipaparkan dan pengguna perlu mengisi maklumat yang

berkaitan.

Sila gunakan pelayar Google Chrome dan pengguna boleh download pada (H) Google

Chrome yang disediakan.

Pilih dan tandakan (R) Jenis Pendaftaran kepada Individu. Skrin akan berubah mengikut

jenis pendaftaran yang dipilih.

1

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

8

Pengguna dikehendaki melengkapkan maklumat yang berkaitan dibahagian Maklumat

Pegawai Merekod Pendaftaran ID.

Pegawai Merekod Pendaftaran ID adalah pegawai yang bertanggungjawab ke atas

permohonan pendaftaran yang di buat. Emel notifikasi juga akan diterima oleh Pegawai

Merekod Pendaftaran ID bagi meneruskan langkah permohonan pendaftaran ID.

Sila pastikan maklumat alamat emel adalah aktif.

Sila tandakan (C) di bawah Emel Rasmi Ketua Jabatan jika berkaitan. Maklumat pada

bahagian Maklumat Pendaftaran ID Calon akan automatik lengkap.

Pengguna dikehendaki melengkapkan maklumat yang berkaitan pada bahagian Maklumat

Pendaftaran ID Calon jika maklumat calon berlainan dengan maklumat perekod.

Sila pilih dan tandakan (C) Peranan pada Nama Peranan yang berkaitan seperti contoh di

atas.

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

9

Langkah 2:

Sila baca dan faham Nota yang di sertakan.

Klik (B) Simpan Maklumat Calon jika permohonan telah lengkap. Emel notifikasi akan

dihantar kepada Pegawai Merekod.

2

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

10

3.1.2 PENDAFTARAN ID PENGGUNA ONLINE - LANGKAH KE-2 (MUATNAIK DOKUMEN)

Langkah 1:

Contoh notifikasi emel yang akan diterima oleh Pegawai Merekod.

Pengguna dikehendaki mengikut arahan di dalam emel tersebut dan klik (H).

1

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

11

3.1.2.1 Kemaskini Maklumat Pendaftaran ID Calon dan Peranan

Langkah 2:

Klik (H) No Kad Pengenalan untuk mengemaskini maklumat dan peranan pengguna .

Pilih dan tandakan (C) Pilih dan kemudian klik (B) Hapus Calon jika pengguna ingin

hapuskan calon daripada senarai calon.

Hapus calon berfungsi untuk menghapuskan calon daripada Maklumat Senarai Calon

Pendaftaran ID. Ianya bukan berfungsi untuk menghapuskan keseluruhan

Pendaftaran Permohanan ID. Pegawai Perekod masih akan menerima emel notifikasi

2

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

12

PERINGATAN PENDAFTARAN ID ONLINE BERSTATUS PENDING DI

PERINGKAT MUATNAIK DOKUMEN MELEBIHI 5 HARI jika permohonan tidak

dilengkapkan sepenuhnya.

Jika Pegawai Perekod ingin menghapuskan Pendaftaran Permohonan ID , Pegawai

Perekod boleh emel kepada Admin EGPA bagi menghapuskan Pendaftaran

Permohonan ID tersebut.

Contoh notifikasi emel yang akan diterima oleh Pegawai Perekod bagi Pendaftaran

Berstatus Pending

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

13

Langkah 3:

Pengguna boleh mengemaskini Maklumat Pendaftaran ID Calon dan mengemaskini Peranan

Pengguna.

Klik (B) Kemaskini Maklumat Calon apabila proses kemaskini maklumat telah dilakukan.

3

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

14

3.1.2.1 Muat Naik Borang Pendaftaran ID Yang Telah Disahkan Oleh Ketua Jabatan

2

Sistem eGPA

MANUAL PENGGUNA V3 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

15

Langkah 2:

Pengguna akan diarahkan ke skrin Pendaftaran ID Pengguna Online (Permohonan Baru)

untuk tindakan muat naik dokumen sokongan yang diperlukan.

Klik (B) Cetak Borang Permohonan untuk tujuan Pengesahan Ketua Jabatan.

Pilih jenis dokumen daripada (D) Jenis Dokumen, masukkan Keterangan dan klik

(B) Browse untuk muat naik dokumen berkaitan yang telah disahkan oleh Ketua

Jabatan.

Nama dokumen yang dimuat naik tidak boleh mempunyai Special Character

seperti : (^&^&asd)_()_(*0%^7).pdf.

Format dokumen yang dibenarkan adalah .gif;.png;.jpeg,.jpg;.docx;.doc;.pdf dan

saiz dokumen hendaklah tidak melebihi daripada 2 MB

Klik (B) Tambah Baris untuk tambah muat naik dokumen sokongan. Klik (B) Buang Baris

untuk hapus baris.

Klik (B) Simpan Dokumen untuk simpan dokumen sokongan yang telah di muat