soalan tugasan hbae 1103-1 ( 2 )

Download SOALAN TUGASAN hbae 1103-1 ( 2 )

Post on 15-Jul-2015

415 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTIONHBAE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Soalan 1:Menggambar adalah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Sub tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat, olahan bahan dan media, proses serta teknik menggambar.

(a) Hasilkan satu karya untuk bidang Menggambar. Karya tersebut perlu mengikut speksifikasi berikut: i. Tema : "Keindahan Alam Semulajadi ii. Saiz : Kertas lukisan (58 cm x 42 cm) iii. Teknik : Menggunakan sekurang-kurangnya tiga teknik menggambar v. Bahan/media : Campuran (mixed-media) iv. Gubahan : Kreatif dan menarik v. Kekemasan : Karya perlu dilekap /mounting sahaja.

(10 Markah)

MENGGAMBAR1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. LUKISAN CATAN KOLAJ MONTAJ CETAKAN RESIS GOSOKAN STENSILAN PERCIKAN GURISAN CAPAN MOZEK

Soalan 1: (b) Buat sinopsis (ringkasan) yang lengkap mengenai karya akhir anda tesebut. (5 Markah)

BAGAIMANA KARYA DIHASILKANMerupakan pengisian atau penyusunan unsurunsur seni dalam penghasilan sesuatu karya. Ia dilakukan dengan penyesuaian olahan bersama-sama dengan prinsip rekaan sehingga terbentuknya sesuatu karya yang berkualiti. Istilah komposisi bermaksud menyusun secara kolektif unsur dan prinsip seni sehingga terhasilnya satu gubahan yang memenuhi estetikanya.

BAGAIMANA KARYA DIHASILKAN Di dalam seni visual, komposisi boleh diterjemahkan sebagai gubahan atau olahan, fom , penyataan visual atau penstrukturan secara formal. Manakala dalam gubahan grafik dan desktop publishing , komposisi selalunya dirujuk sebagai page layout .

Soalan 2: Apresiasi seni dalam Pendidikan Seni harus dilihat sebagai bidang ilmu yang dapat memperkayakan pengalaman kesenian pelajar terhadap karya. Apresiasi dan kritikan seni ini akan membantu pelajar untuk memahami, menghayati dan mengetahui asas penghasilan sesuatu karya seni secara lebih mendalam. Dengan itu, penilaian terhadap karya adalah lebih meyakinkan dan lengkap. Cuba buatkan apresiasi seni terhadap DUA buah karya yang dihasilkan oleh pelukis Malaysia sahaja berdasarkan model proses apresiasi seni yang dikemukakan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) iaitu: (a) (b) (c) (d) Menggambar (description) Menganalisa (analysis) Tafsiran (interpretation) Penilaian (evaluation) (15 Markah)

A-MENGGAMBAR Satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata Mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek. Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi.

A- MENGGAMBARMasukkan Rule of thirds . Rule of odds Rule of space Simplification Limiting focus

Limiting focus

Rule of thirds

CATAN Satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak Hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2 D.

KOLAJ Bermakna potong,koyak, gunting, gam, tampal sesuatu bahan ke atas sesuatu permukaan. Dpd perkataan Perancis, bermaksud gam. Teknik cantuman, boleh bertindih ( superimpose) dan membentuk komposisi artistik Suatu proses menggam di atas sesuatu permukaan supaya menjadi satu gambar berdasarkan sesuatu tajuk dan tema.

(b)

Menganalisa (analysis)

Tajuk dan tema Hal benda ( subject matter) Penggunaan alat dan bahan Penyampaian mesej Keperihalan Bandingan mengikut era sezamannya Kekuatan dan kelemahan secara keseluruhannya.

(c)

Tafsiran (interpretation)

Ketepatan tajuk dan tema Ketepatan hal subjek yang ingin diperkatakan Penguasaan teknik Kemahiran mengguna alat dan bahan Keberkesanan penyampaian mesej dan tafsiran keseluruhannya.

(d)

Penilaian (evaluation)

Apakah penilaian anda secara keseluruhannya? Penguasaan teknik, alat dan bahan secara keseluruhannya. Bandingan dengan karya-karya lain yang seangkatan / sezamannya Kekuatan dan kelemahan secara global.

PANDUAN : ISI KANDUNGAN PORTFOLIO: Hasilkan satu portfolio untuk tugasan ini dengan kemas dan sistematik. Urutan isi kandungan portfolio anda adalah seperti berikut: Soalan 1 i. Lampiran- gambar foto karya akhir anda. ii. Lampiran- sinopsis karya akhir anda. iii. Lampiran- salinan bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan keindahan alam sekitar dan teknik-teknik menggambar pilihan anda yang digunakan dalam karya menggambar. iv. Lampiran- bibliografi.

PANDUAN : ISI KANDUNGAN PORTFOLIO: Soalan 2 i. Lampiran- gambarfoto tiga buah karya yang dihasilkan oleh pelukis Malaysia. ii. Huraian mengenai apresiasi seni terhadap kedua-dua buah karya tersebut yang berlandaskan model proses apresiasi seni yang dikemukan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) iii. Lampiran- salinan bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan apresiasi seni. v. Lampiran- bibliografi.

Recommended

View more >