soalan tatabahasa 14

of 37/37
SOALAN TATABAHASA 14 BAHASA MELAYU UPSR

Post on 01-Dec-2014

5.074 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Para pelancong haruslah mematuhi__________ berpakaian ketikamelawat ke Masjid Putrajaya.A tatacaraB tataetikaC tatatertibD tatasusila
 • 2. Amalan saling menghormati harusdipupuk dalam kalangan kanak-kanak bagi ___ perpaduan. A mewujudkan B mengadakan C melancarkan D melahirkan
 • 3. Kerajaan akan ________ kempenkeselamatan jalan raya padamusim perayaan. A merancang B memperkasa C memertabat D memperhebat
 • 4. Pekerja kilang itu akan _________mogok lapar A melaung B mencadang C melaksanakan D melancarkan
 • 5. Ketika menyusuri pinggir hutan itu,kami dapat mendengar denganjelas bunyi ________ yang nyaring.A pepijatB reriangC lelabahD lelabi
 • 6. Encil Ahmad telah membayar wang___ untuk membeli sebuah rumah. A pendahuluan B permulaan C pelepasan D pertaruhan
 • 7. Tangisan anak kecil itu benar-benar_____ hati kami. A menitiskan B meminggirkan C menghibakan D melarutkan
 • 8. Pertandingan sayembara puisi didewan itu ____________ hinggapukul 12.00 tengah malam. A terlarut B berlarut C berlarutan D dilarutkan
 • 9. Ahmad ______________ seribubahasa apabila ditanya oleh gurumatematiknya. A terbisu B berbisu C pembisu D membisu
 • 10. Abang kedua Ahmad bekerjasebagai ___________ tetamu disebuah hotel terkemuka diLangkawi. A menyambut B penyambut C bersambut D sambutan
 • 11. Suasana .......................... di kotasemakin reda menjelang tengahmalam. A huru-hara B riuh-rendah C kacau-bilau D hiruk-pikuk
 • 12. Flora dan fauna kian .......................akibat penerokaan hutan yangtidak terkawal. A habis B hapus C pupus D musnah
 • 13. Akibat .................. wang padahujung bulan, Ali terpaksameminjam wang daripada Abu. A kesempitan B kecukupan C kecetekan D ketiadaan
 • 14. Pelbagai golongan ___________telah menghadiri SimposiumIntelek Melayu yang diadakan diDewan Bahasa dan Pustaka hujungminggu lalu. A hartawan B dermawan C bangsawan D cendekiawan
 • 15. Siti mengoyakkan se_________kain putih untuk membalut lukapada jari adiknya. A potong B carik C lembar D helai
 • 16. Mangsa bot karam itu sempatberpaut pada se________ papan. A bidang B batang C keping D potong
 • 17. Orang tua itu mengunyahse________ pinang danse________ daun sirih. A keping...helai B biji....untai C ulas...helai D butir...keping
 • 18. Puan Aminah memiliki tiga_________ rumah kedai. A baris B pintu C biji D keping
 • 19. Encik Ahmad menyusunbeberapa__________ tomatosebagai hiasan pada hidangan itu. A urat B hiris C potong D ketul
 • 20. Pihak majlis perbandaran akanmenangkap binatang ternakanyang ________ sekiranyamenerima aduan daripada orangramai. A berkeliaran B berserakan C bertaburan D berkumpul
 • 21. Melly merupakan .................. yangsering memperagakan pakaianpakaian ciptaan pereka fesyenterkenal, Ahmad Ali. A seniwati B biduanita C pramugari D peragawati
 • 22. ............... sukan sedang membuatliputan perlawanan bola sepaksecara langsung dari StadiumNasional, Bukit Jalil. A Jurucakap B Juruacara C Jurulatih D Juruulas
 • 23. Sebelum ekspedisi itu bermula,semua peserta diberi .................tentang pentingnya mematuhiperaturan di hutan. A ucapan B kalimat C ceramah D taklimat
 • 24. ....................... majlis penyampaianhadiah pelajar cemerlang itumelakukan beberapa kesilapanketika menyebut nama-namapemenang. A Juruulas B Juruacara C Juruhebah D Jurubahasa
 • 25. Menteri Kebudayaan, Kesenian danWarisan telah menyeru para................... supaya menghasilkanskrip filem yang bermutu untukmeningkatkan industri filemMalaysia. A sejarawan B karyawan C budayawan D bangsawan
 • 26. Air longkang di depan rumah sayamengalir dengan _______ setiapkali selepas hujan lebat. A laju B deras C kencang D cepat
 • 27. Golongan ................. dipandangmulia dan dihormati olehmasyarakat kerana darjatnya. A biduan B hartawan C dermawan D bangsawan
 • 28. Aliran air tersekat-sekat apabilamelalui kawasan .................... itu. A alur B lereng C jurang D lembah
 • 29. Para ....................... perlulahmenyumbangkan idea dankepakaran kepada pelbagai pihakdalam usaha memajukan negaraini. A jutawan B hartawan C sukarelawan D cendekiawan
 • 30. ................ perlu membantu merekayang menghadapi kesusahan,"nasihat cikgu Ahmad kepadapelajar-pelajarnya. A Kalian B Kami C Anda D Kita
 • 31. Kerana kerajinannya, maka_____________ mendapatkejayaan yang cemerlang dalampeperiksaan UPSR pada tahun lalu. A beliau B mereka C dia D peserta
 • 32. " _____________ akan melawat kePusat Karyaneka pada pagi esoksebagai lanjutan daripadapelajaran hari ini," kata CikguAhmad kepada pelajar-pelajarkelasnya. A Dia B Saya C Kami D Kita
 • 33. Aminah membuang isi perut ikanitu hingga bersih lalu mencucinyadengan _________________. A air jeruk B asam jawa C gula batu D cuka getah
 • 34. Tuan Haji Ahmad mengarahkanpekerjanya memusnahkan lalangyang semakin tebal di ladangkelapa sawitnya denagnmenggunakan__________________. A sabit tajam B baja kimia C mesin rumput D racun rumpai
 • 35. Kejadian pembunuhan di kawasanTaman Dahlia itu masih menjadi_____________________ kepadapenduduk setempat. A tanda harga B tanda tanya C tanda soal D tanda mata
 • 36. Sudah hampir satu jam setengahsaya menunggu Siti, namun_______________ nya pun masihbelum nampak. A air muka B tubuh badan C gila bayang D batang hidung