soalan setengah thn kh t1 2015

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2015

50 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. KHB TINGKATAN 1 1 BAHAGIAN A (60 Markah) Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan. 1. Lengkapkan carta organisasi bengkel di bawah. ( 3 Markah) 2. Nyatakan amalan 4M sesuai dengan huraian yang diberikan Membersih Kebersihan perlu dititikberatkan dari aspek fizikal dan mental. Murid hendaklah membuat penilaian terhadap diri sendiri. Alatan dan bahan hendaklah disusun dan disimpan ditempat yang ditetapkan. Murid mestilah mempraktikkan peraturan keselamatan di bengkel. ( 3 Markah) Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C Kumpulan D a . , c . , b . , 2. KHB TINGKATAN 1 2 3. Senaraikan jenis bahan rawatan yang terdapat di dalam kotak pertolongan cemas. a. Ubat luka. b. ______________________________ c. ______________________________ d. ______________________________ ( 3 Markah) 4. Susunkan cara menggunakan alat pemadam api di bawah mengikut urutan yang betul. (Tuliskan nombor 1, 2 atau 3) ( 3 Markah) 5. Padankan faktor reka bentuk berikut dengan keterangan yang betul Kesesuaian bahan Reka bentuk yang baik mestilah memenuhi tujuan produk dibuat. Fungsi Bahan yang dipilih mestilah sesuai dan mudah didapati. Kaedah pembinaan Sesuatu reka bentuk yang baik hendaklah mudah dan tidak melibatkan proses pembinaan yang rumit. ( 3 Markah) Halakan muncung pemancut alat pemadam api ke dasar api. Keluarkan pin picu. Tekan tuas rapat pada pemegang supaya bahan pemadam api dapat disembur. 3. KHB TINGKATAN 1 3 6. Labelkan alat tangan di bawah dengan nama yang betul. ( 3 Markah) 7. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Teknologi Reka bentuk Pendokumentasian Nilai komersial a. _____________________ didefinisikan sebagai sususnan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk. b. _____________________ ialah pengetahuan dan pengajian mengenai usaha manusia. c. _____________________ merupakan laporan lengkap secara bertulis mengenai projek yang telah disiapkan. ( 3 Markah) 8. Tandakan () pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah. a. Paku dan skru ialah sejenis pengikat. b. Papan lapis ialah bahan gentian yang diperbuat daripada serat kayu lembut . c. Glu digunakan untuk mencantumkan kepingan kayu supaya kukuh dan kekal. ( 3 Markah) 4. KHB TINGKATAN 1 4 9. Kenalpasti sumber elektrik yang dihasilkan melalui alat berikut. Tindakan kimia Cahaya Kemagnetan Sumber elektrik Alat Dinamo dan turbin janakuasa. Sel solar dan sel foto voltan. Sel kering dan sel basah. ( 3 Markah) 10. Namakan alat tangan kerja elektrik berdasarkan gambar di bawah Playar gabung Penjalur wayar Pena ujian ( 3 Markah) 11. Rajah di bawah menunjukkan jenis-jeis plag. Namakan plag tersebut. ( 3 Markah) 5. KHB TINGKATAN 1 5 12. Padankan jenis wayar di bawah dengan nama yang betul. Wayar teras tunggal Wayar tiga teras Wayar teras kembar ( 3 Markah) 13. Rajah 1 menunjukkan jenis-jenis paip yang terdapat pada sistem bekalan air di rumah. Kenalpasti paip yang berlabel a, b dan c. Rajah 1 ( 3 Markah) 6. KHB TINGKATAN 1 6 14. Tandakan (/) bagi alatan tangan yang boleh memotong paip BG dan (X) bagi yang salah di petak yang disediakan. ( 3 Markah) 15. Rajah 2 menunjukkan bahagian-bahagian tangki simbah. Rajah 2 Berdasarkan rajah 2, nyatakan fungsi bahagian tangki simbah di berikut: a) Paip alur keluar ____________________________________________________________________ b) Pelampung ____________________________________________________________________ c) Paip limpah ____________________________________________________________________ ( 3 Markah) 7. KHB TINGKATAN 1 7 16. Padankan jenis paip berikut berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. Diperbuat daripada besi. Paip PVC Diperbuat daripada Polyvinil chloride. Paip Poli Diperbuat daripada bahan berasaskan plastik. Paip BG ( 3 Markah) 17. Senaraikan jenis mesin jahit a. Mesin jahit tangan b. ______________________________ c. ______________________________ d. ______________________________ ( 3 Markah) 18. Rajah 3 menunjukkan bahagian-bahagian utama mesin jahit. Kenalpasti bahagian a, b dan c. Rajah 3 ( 3 Markah) 8. KHB TINGKATAN 1 8 19. Berikut adalah jenis-jenis jahitan. Namakan jenis-jenis jahitan tersebut. ( 3 Markah) 20. Jadual berikut menunjukkan langkah-langkah memasang jarum pada mesin jahit yang tidak mengikut urutan yang betul. P Masukkan jarum dengan bahagian rata jarum menghala ke skru. Q Longgarkan skru pemegang jarum. R Ketatkan skru pemegang jarum. S Pusingkan roda imbang kea rah kamu untuk menurunkan jarum. Susun semula langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis P, Q dan S pada petak yang disediakan. Jawapan R telah diberi. ( 3 Markah) R 9. KHB TINGKATAN 1 9 BAHAGIAN B (40 Markah) Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan. 1. Rajah 4 menunjukkan kerja-kerja kemasan untuk melicinkan permukaan kayu. Rajah 4 Berdasarkan rajah 4 di atas, (a) Berikan tujuan utama kemasan dilakukan. __________________________________________________________________ _______________________________________________________________ (2 markah) (b) Huraikan cara-cara menggunakan kertas las dengan betul. (i) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (iii) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (iv) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (4 markah) 10. KHB TINGKATAN 1 10 (c) Nyatakan kekasaran kertas las berdasarkan gred yang diberikan. Gred Kekasaran 00 (i) 0, 1 (ii) 1 . 2 (iii) 2 , 3 (iv) (4 markah) 2. Syamil sedang memotong papan untuk menghasilkan kerja projeknya. Ketika menggergaji,Amri datang dan terus menghulurkan tangan untuk mengambil pembaris keluli yang berada di hadapan Syamil. Akibatnya, tangan amri terkena mata gergaji yang dipegang oleh Syamil. Berdasarkan, pernyataan di atas, (a) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil ketika melakukan kerja- kerja penghasilan projek di bengkel Kemahiran Hidup. (i) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (2 markah) (b) Berikan dua alatan keselamatan yang perlu ada di dalam sesebuah bengkel Kemahiran Hidup. (i) _____________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________ (2 markah) 11. KHB TINGKATAN 1 11 (c) Jelaskan langkah-langkah merawat kecederaan ringan. (i) _____________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________ (iii) _____________________________________________________________ (2 markah) (d) Terangkan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya anda menghadapi situasi seperti di atas. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (3 markah) 3. Rajah 5 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere. Rajah 5 12. KHB TINGKATAN 1 12 Berdasarkan rajah 5 di atas, (a) Huraikan langkah-langkah membuat pendawaian plag 3 pin 13 A. (i) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (ii) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (iii) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (iv) _____________________________________________________________ __________________________________________________________ (v) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (vi) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (vii) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (7 markah) (b) Nyatakan tamatan yang terdapat dalam plag 3 pin 13 Aberdasarkan kod warna yang diberi. Tamatan Kod warna (i) Teras perang (ii) Teras biru (iii) Teras hijau berjalur kuning (7 markah) 13. KHB TINGKATAN 1 13 4. (a) Berikut adalah jenis-jenis perangkap. Kenalpasti perangkap tersebut. (3 markah) (b) Lengkapkan langkah-langkah penyenggaraan perangkap berikut. i. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ii. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ iii. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ (7 markah) SOALAN TAMAT