soalan ppt tmk thn 4

Click here to load reader

Post on 25-Sep-2015

80 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan

TRANSCRIPT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TMK KSSR TAHUN 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TMK KSSR TAHUN 42014

BAHAGIAN A (20 markah)Jawab semua soalan.1. Perkataan komputer dalam bahasa Latin bermaksudA. PengiraanB. PenambahanC. PenjumlahanD. Penolakan

2. Apakah maksud komputer ?A. Sejenis alat elektronik yang boleh dibawa kemana-mana sahaja.B. Sejenis alat elektronik yang menjalankan fungsi menerima, memproses, menghasilkan dan menyimpan data.C. Alat yang boleh menyimpan, menerima,dan menghasilkan data.D. Alat yang boleh memproses pelbagai jenis data walaupun data tidak perlu dimasukkan.

3. Berikut merupakan jenis-jenis komputer kecualiA. Komputer tanganB. Komputer timbulC. Komputer benamD. Komputer meja

4. Apakah nama bahagian X dan Y pada rajah 1 di bawah?

YX

Rajah 1

Bahagian XBahagian Y

ASistem unitPapan kekunci

BPapan kekunciSistem unit

CMonitorPapan kekunci

DSistem unitMonitor

5. Antara berikut yang manakah adalah jenis komputer tangan ?A. LaptopB. DesktopC. IpadD. Mesin basuh

6. Antara berikut yang manakah di dalamnya mengandungi komputer benam?

A. C.

B. D.

7. Pilih susunan yang betul mengenai fungsi sebuah komputer.P Menerima dataQ Memproses dataR Menyimpan dataS Menghasilkan

A. P, Q,S, RC. P, R, S, QB. P, R, S, QD. R,Q, S, P

8. Bahagian penting ini digunakan untuk memasukkan data berbentuk teks ke dalam komputer. Apakah nama bahagian penting ini ?A. MonitorB. TetikusC. Papan KekunciD. Mikrofon

9. Berikut ialah bahagian-bahagian penting bagi sesebuah komputer kecualiA. Sistem UnitB. MonitorC. TelevisyenD. Papan kekunci

10. Terdapat berapakah bahagian-bahagian penting komputer ?A. 4 bahagianB. 5 bahagianC. 6 bahagianD. 7 bahagian

11. Alat ini digunakan untuk memudahkan input audio dimasukkan ke dalam komputer. Apakah alat itu?A. MonitorB. MikrofonC. Fon telingaD. Tetikus

12. Alat di dalam rajah 2 di bawah boleh dikelaskan sebagai

Rajah 2A. Komputer atas mejaB. Komputer mejaC. Komputer tanganD. Komputer benam

13. Pilih pernyataan yang betul tentang kelebihan komputer.

IKomputer boleh menyimpan data yang banyakIIKomputer susah hendak digunakanIIIKomputer memudahkan kerja manusiaIVKomputer boleh melaksanakan berjuta-juta arahan sesaat.

A. I, II dan IIIB. I, III dan IVC. II, III dan IVD. I, III dan IV

14. Sebagai Otak komputer. Mengawal operasi komputer Menerima dan melaksanakan arahan

Pernyataan di atas menerangkan tentang fungsiA. Sistem UnitB. MonitorC. Mikrosoft WordD. Papan kekunci

Soalan 13 dan 14 adalah berdasarkan rajah 3 dibawah.

Rajah 3

15. Apakah nama komponen 1 yang terdapat dalam sistem unit pada rajah di atas?A. Soket arus ulang alikB. Port USBC. Pemacu cakera padatD. Pemacu cakera liut

16. Apakah nama komponen 2 dalam rajah di atas?A. Port AudioB. Pemacu cakera liutC. Port USBD. Pemacu cakera padat

Rajah 4

17. Apakah kegunaan kedua-dua perkakas komputer dalam rajah 4 di atas?A. Menghasilkan dataB. Memproses dataC. Menerima dataD. Menyimpan data

18. Antara berikut yang manakah betul menerangkan tentang proses aktiviti komputer.A. Input, output, proses, storanB. Input, proses, output, storanC. Proses, output, input, storanD. Input, storan, proses, output

19. Antara berikut yang manakah menjalankan fungsi menyimpan data.A. C.B. D.

20. Apakah nama bahagian yang digunakan untuk menaip data ke dalam komputer?A. MonitorC. Port AudioB. Papan kekunciD. Mikrofon

21. Antara berikut yang manakah adalah cara penjagaan komputer yang tidak tepat?A. Menggunakan komputer dengan cermatB. Lap komputer dengan air setiap hariC. Lap komputer dengan kain yang kering untuk membersihkan habuk.D. Menutup komputer selepas digunakan

22. Amira ingin menggunakan komputer riba. Apakah perkara pertama yang perlu Amira lakukan untuk menghidupkan komputer ribanya itu?A. Memasang printer dengan Komputer ribaB. Lap komputer riba dengan kain basah dahuluC. Mencuci komputer ribaD. Menekan butang ON/OFF

23. Nama lain bagi cakera padat adalahA. Cakera LiutB. Pemacu KilatC. Cakera OptikD. Pemacu Cakera

24. Antara berikut alat yang manakah bertindak sebagai output ?A. TetikusB. MonitorC. Papan KekunciD. Cakera padat

25. Sunita ditugaskan untuk menaip surat kiriman rasmi. Apakah perisian yang sesuai Sunita gunakan untuk menyiapkan tugasannya itu?A. Microsoft ExcelB. Microsoft WordsC. Media PlayerD. Paint

26. Antara berikut yang manakah merupakan bukan perisian sistem pengendalian bagi sebuah komputer meja.A. Windows 7B. LinuxC. Windows 8D. Android

27. Rina menggunakan perisian Paint untuk melukis gambar bunga. Apakah jenis perkakasan yang sesuai untuk membantu Rina mencetak gambar tersebut?A. PengimbasB. Pemacu cakera padatC. PencetakD. Pemancar LCDSoalan 28 hingga 30 berdasarkan Rajah 5 di bawah.

Rajah 5 : Simbol-simbol perisian28. Namakan simbol x ?A. Google ChromeC. Microsoft WordB. Adobe PhotoshopD. Microsoft Excel

29. Namakan simbol Y ?A. Microsoft Power PointC. Microsoft ExcelB. Window Media PlayerD. Microsoft Word

30. Namakan simbol Z ?A. LinuxB. Google ChromeC. PaintD. Real playerSoalan 31 hingga 34 berdasarkan Rajah 6 di bawah. Tulis pilihan jawapan pada ruangan yang disediakan.

Rajah 631. Peranti yang digunakan sebagai alat penuding untuk memilih program.()32. Peranti yang digunakan untuk menyimpan data.()33. Peranti yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer.()34. Peranti yang digunakan untuk mencetak maklumat.()

35. Jika tertikus rosak semasa menggunakan komputer riba. Kita boleh menggunakan ________________ sebagai pilihan untuk memilih dan menggerakkan objek pada paparan.A. Papan kekunciB. Unit sistemC. Pad sesentuhD. Ipad

36. Rajah 7 di bawah menunjukkan simbol perisian X dan Y. Apakah jenis perisian-perisian ini? X YA. Perisian Sistem PengendalianB. Perisian AplikasiC. Perisian UtilitiD. Perisian Maya

37. Antara berikut yang manakah kegunaan pemacu kilat ?A. Membuka failB. Menyimpan dataC. Menganalisis dataD. Mencetak teks

38. Peranti storan ialah _______________I. Papan kekunciII. Cakera padatIII. Pemacu kilatIV. Cakera liutA. I, II dan IIIC. I, II dan IVB. II, III dan IVD. II dan IV39. Apakah maksud storan ?A. Tempat untuk memproses data yang diperolehi.B. Memaparkan maklumat komputer seperti teks, video dan imej.C. Tempat menyimpan data untuk digunakan pada masa hadapan.D. Menukarkan data kepada maklumat40. Antara berikut yang manakah boleh menyebabkan komputer gagal berfungsi?A. Menumpahkan air pada panel papan kekunci.B. Lap monitor dengan kain yang bersih.C. Menyimpannya di tempat yang selamat.D. Menutup semua suis setelah selesai digunakan.

BAHAGIAN B ( 5 markah)1. Labelkan gambarajah di bawah dengan jawapan yang betul.

2. Namakan 5 jenis komputer yang telah kamu pelajari.a) _____________________________________________b) _____________________________________________c) _____________________________________________d) _____________________________________________e) _____________________________________________(10 markah)3. Masukkan jawapan pada ruangan yang disediakan di bawah.PengimbasTetikusPembesar suara

Pemacu KilatWebcamPencetak

Papan kekunciCakera liutCakera padatMonitor

PerantiJenis Peranti

Inputa._________________________________________________

b._________________________________________________

c._________________________________________________

d. ________________________________________________

Outputa. ________________________________________________

b.________________________________________________

c.________________________________________________

Storana. _______________________________________________

b. _______________________________________________

c. _______________________________________________

( 10 markah)

4. Padankan perisian dengan tugas-tugas yang dilaksanakan.e) Aplikasi yang digunakan untuk melayari internet.d) Aplikasi yang membolehkan pengguna memainkan audio dan video dalam pelbagai format.c) Aplikasi yang membolehkan pengguna menggabungkan teks, foto, graf, animasi, audio dan video dalam satu persembahan.b) Aplikasi yang menghasilkan lembaran kerja yang memerlukan pengiraan berulang seperti bajet kewangan.a) Aplikasi yang membolehkan pengguna menyunting dokumen teks seperti surat, memo dan laporan

(5 markah)

5. Nyatakan fungsi perkakasan komputer berikut.Bahagian komputerFungsi

a.

b.

c.

d.

e.

(5 Markah)8