soalan pjpk tingkatan 4

Click here to load reader

Post on 15-Nov-2015

389 views

Category:

Documents

38 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOALAN PJPK

TRANSCRIPT

1

KECERGASAN

1. Sistem kardiovaskular terdiri daripada A jantung dan salur darah B jantung dan bekalan oksigenC pengaliran darah dalam badanD keupayaan jantung mengepam oksigen

2.Berikut adalah jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular kecuali A LSDB FartlekC Half SquatD Senamrobik

3. Keupayaan otot melakukan kerja secara berterusan dalam jangka masa yang panjang dikenali sebagai A kekuatanB koordinasiC daya tahan ototD daya tahan kardiovaskular

4. Latihan yang boleh meningkatkan daya tahan otot ialah A tekan tubiB senamrobikC duduk jangkau D berjalan pantas 2 km hingga 3 km

5. Isometrik didefinisikan sebagai A regangan otot semasa menaikkan bebanB regangan otot semasa menurunkan bebanC bergerak dan mengatasi sesuatu rintangan D kedudukan otot tidak berubah atau sama panjang

6. ________ ialah kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan atau mengangkat beban pada suatu masa tertentu.A KuasaB KelenturanC Kekuatan ototD Daya tahan otot

7. Latihan yang manakah paling sesuai untuk membentuk kekuatan otot bahagian bawah badan?A Half SquatB Bench PressC Overhead PressD Lateral Pull Down

8. Aktiviti bench press dan bicep curl adalah untuk membina A kelenturanB kekuatan ototC masa tindak balasD daya tahan kardiovaskular

Soalan 9 hingga 11Pilih jawapan yang tepat. A Latihan isotonikB Latihan isokinetik CLatihan isometrikD Latihan kekuatan otot 9. Latihan yang melibatkan kontraksi fiber otot memendek dengan ketegangan berbeza. 10. Latihan yang melibatkan kontraksi statik dengan fiber otot tidak memendek atau memanjang.11. Latihan yang menggunakan 3 hingga 5 repetisi, 1 hingga 3 set dan intensiti kerja 80 hingga 90% daripada 1 Repetisi Maksimum (RM).

KEMAHIRAN

Hoki

Hitamkan (A) bagi pernyataan yang benar dan (B) bagi pernyataan yang salah.

1 Pasukan Asia pertama yang menyertai Persekutuan HokiAntarabangsa (FIH) ialah pasukan India.A / B

2 Berat bola hoki yang biasa digunakan untuk tujuan pertandingan adalah antara 166 gram hingga 173 gram. A / B

3 Setiap pasukan menurunkan 11 orang pemain dalam sesuatu perlawanan. A / B

4 Dalam permainan hoki, pemain dibenarkan membuat pukulan dengan menggunakan bahagian hadapan dan belakang kayu hoki. A / B

5 Penjaga gol dibenarkan menendang bola di mana-mana kawasan permainan. A / B 6 Latihan menggelecek bola hoki adalah untuk melatih koordinasi mata-tangan dan kemahiran memegang kayu hoki. A / B 7 Mengikut undang-undang hoki FIH 2006, pertandingan hoki peringkat antarabangsa dimulakan dengan bully off. A / B 8 Dalam permainan hoki, sistem bentuk piramid terdiri daripada 5 pemain forward, 3 pemain hafbek, 2 pemain bek dan seorang penjaga gol. A / B

9 Sekiranya faul dilakukan oleh pasukan pertahanan dalam kawasan D, pasukan penyerang akan mendapat pukulan sudut penalti. A / B 10 Memainkan bola melebihi paras bahu merupakan satu faul dalam permainan hoki. A / B

TenisSoalan 1 hingga 7 berdasarkan Rajah 1 XL K YG M

N Rajah 1

Soalan 1 hingga 4 Pilih jawapan yang sesuai.

A Alley B Back courtC Gelanggang advantageD Gelanggang dius (deuce)

1Kawasan yang bertanda K dinamakan 2Kawasan yang bertanda L dinamakan 3Kawasan yang bertanda M dinamakan 4Kawasan yang bertanda N dinamakan

Soalan 5 hingga 6Pilih jawapan yang sesuai.A10.97 meter B12.94 meterC 21.64 meter D 23.77 meter

5 Apakah ukuran panjang bagi garisan X gelanggang tenis? 6 Apakah ukuran panjang bagi garisan Y gelanggang tenis?

Soalan 7 berdasarkan Rajah 1

7Namakan garisan yang ditandakan dengan GA Garis besB Garis servis C Garis tengahD Garis servis tengah

8Berikut adalah contoh kiraan mata dalam permainan tenis kecuali A 15B 30C 40D 45

9 Rod Laver merupakan pemain tenis professional yang berjaya memenangi Kejohanan I Tenis Terbuka Amerika Syarikat II Tenis Terbuka Perancis III Tenis Wimbledon IV Tenis Terbuka Australia

A I dan IIB II dan III C I, III dan IVD I, II, III dan IV

10Dalam perlawanan tenis pihak lawan akan memperoleh mata apabila I bola terkena badan atau pakaian pemain II bola terkena bahagian leher raket pemain III membuat voli sebelum bola melantun dalam kawasan permainan sendiriIV memukul bola yang sudah melantun dua kali dalam kawasan permainan sendiri

A I dan II BI dan IVC II dan III D III dan IV

11Dalam permainan tenis, cekak berjabat tangan merujuk kepada jenis A cekak kilas B cekak baratC cekak timuranD cekak kontinental

12 Memukul bola di udara dengan cepat ke gelanggang lawan bagi mematikan bola tanpa fasa ayunan belakang. Penerangan ini merujuk kepada kemahiran A pukulan lob B pukulan voli C pukulan kilas D pukulan pepat

13 Semasa servis, bola yang dipukul terkena jaring dan jatuh di kawasan servis lawan. Keadaan ini dinamakan A foul (batal) B let (semula)C point (mata)D service over (tukar servis)14Seseorang pemain tenis dikira menang dalam sesuatu set perlawanan dengan skor berikut kecuali A 6 3 B 6 5 C 8 6 D 9 7

Sepak Takraw.

1 Setiap ________ bagi permainan sepak takraw terdiri daripada tiga orang pemain.A regu B berguC kuadronD pasukan

2 Nama sepak takraw dibentuk daripada gabungan bahasa. Sepak bermakna tendang dalam bahasa Melayu manakala takraw bermaksud bola dalam bahasa A Filipina B ThailandC MyanmarD Indonesia

3 Permainan sepak takraw bermula dengan sepakan bola daripada pemain tertentu. Posisi pemain tersebut ialah A tekong B apit kiriC apit kananD apit tengah

4 Servis menggunakan kekura kaki mempunyai kelebihan dari segi halaju, kesukaran jangkaan penerima dan kesukaran membuat hantaran balik. Servis yang dimaksudkan ialah Aservis sila Bservis kudaCservis telapakDservis cangkuk

5 Sepak sila digunakan dalam kemahiran ________ untuk membolehkan killer membuat rejaman.Aservis BmenandukCmengumpanDmenghadang

6 Merejam bola ialah sepakan kencang yang dibuat bagi mematikan bola. Berikut adalah jenis rejaman yang biasa dalam permainan sepak takraw kecuali Arejaman sisiBrejaman guntingCrejaman lambung Drejaman menapakSoalan 7 hingga 9

Tandakan posisi pemain sepak takraw mengikut kedudukan dengan betul.

X YZC Rajah 2 ATekong BApit Kiri CApit Kanan DApit Tengah7Apakah posisi bagi pemain di petak X?8 Apakah posisi bagi pemain di petak Y?9Apakah posisi bagi pemain di petak Z?

Olahraga

1Fasa pertama dalam acara lompat jauh ialah fasa A lonjakanBlayanganClari landasDpendaratan

2Dalam acara lompat jauh, lompatan seseorang atlet itu batal jika Aatlet melonjak sebelum papan lonjak Batlet terduduk di atas pasir dalam kawasan pendaratan Csemasa mendarat tangannya tersentuh pasir dalam kawasan pendaratanDtapak kakinya terlajak ke depan dari papan lonjakan semasa membuat lonjakan

3 Berikut adalah acara-acara padang dalam olahraga kecuali Alontar peluruBlari berpagar Clompat kijangDmerejam lembing

4Fasa ketiga dalam acara lompat jauh dan lompat kijang ialah Afasa lonjakan Bfasa layanganCfasa lari landasDfasa pendaratan

5Berapakah bilangan pagar untuk acara lari berpagar 110 meter bagi lelaki bawah umur 15 tahun ?A8 B9 C10 D11

6Fasa kedua acara lari berpagar ialah Afasa layanganBfasa lonjakanCfasa mendaratDfasa penamat

7Terdapat ________ fasa dalam acara lari berpagar.A 3B 4C 5D 6

8________ amat sesuai untuk meningkatkan kuasa eksplosif dalam acara lompat kijang. ALatihan jeda BLatihan Fartlek CLatihan rintangan DLatihan plyometric

9Sekuen lakuan lompat kijang yang sah mengikut peraturan ialah A kaki kanan - kaki kiri (hop), kaki kiri (step), mendarat B kaki kanan - kaki kanan (hop), kaki kiri (step), mendarat C kaki kiri - kaki kanan (hop), kaki kanan (step), mendarat D kaki kanan - kaki kiri (hop), kaki kanan (step), mendarat

Pendidikan Pergerakan

1Tempat yang sesuai untuk latihan gimrama mempunyai ciri-ciri berikut kecuali A di dalam dewan yang terbuka Bpermukaan lantai mestilah bersih Cpermukaan lantai tidak terlalu licin Dtempat yang tiada pencemaran bunyi

2Pendidikan pergerakan merupakan aktiviti yang menggunakan pelbagai gabungan pergerakan. Pendidikan pergerakan terbahagi kepada beberapa bahagian I gimnastik irama IIgimnastik artistik IIIpergerakan kreatif IVgimnastik pendidikan

AI dan II BI, II dan III CI, II dan IV DI, II, III dan IV

3Dua orang pelopor gimnastik yang digelar Great-grandfather of Gymnastics dan Father of Gymnastics ialah AGuts Muths (1759-1839) dan Friedrich Jahn (1778-1852) BBernard Cornwell (1772-1848) dan Luanne Rice (1769-1835) CJack Reacher (1776-1843) dan Mary Higgins (1781-1847) DAntonio Pacino (1764-1842) dan John Holt (1773-1858)

4Gimnastik artistik ialah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal. Semasa melakukan aktiviti gimnastik artistik penekanan tertumpu kepada Akekuatan otot, daya tahan otot dan konsentrasi Bdaya tahan otot dan daya tahan kardiovaskular Ckepantasan, ketangkasan dan daya tahan kardiovaskular Dkekuatan otot, daya tahan otot, fleksibiliti, imbangan dan ketangkasan

5Gimnastik irama atau gimrama adalah sukan yang istimewa dan menarik. Gimnastik irama terdiri daripada kombinasi Atarian dan pergerakan gimnastik Btarian dan penggunaan peralatan Cpenggunaan peralatan dan pergerakan gimnastik Dtarian, pergerakan gimnastik dan penggunaan peralatan

6Pola-pola pergerakan yang penting dalam gim