soalan kh thn 6

Click here to load reader

Post on 04-Dec-2015

36 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan kh thn 6

TRANSCRIPT

SOALAN OBJEKTIF 40 SOALANArahan : Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. Pilih jawapan yang tepat dan jawab semua soalan.1 Mengapakah semua pintu dan tingkap harus dibuka ketika berada di dalam bengkel ?

A supaya murid-murid dapat membuat kerja dengan jelas dan terangB supaya habuk-habuk pada peralatan tangan dapat keluar dari bengkel.C supaya udara dan cahaya mudah masuk ke dalam bengkelD supaya murid-murid dapat melihat persekitaran di luar bengkel

2 Antara yang berikut, yang manakah patut diamalkan semasa berada dalam bengkel ?

A menajamkan semua alatanB menutup tingkap bengkelC memakai apron ketika bekerjaD meminyakkan semua alatan tangan

3 Reka cipta dapat mewujudkan sikap yang berikut, kecuali..

A pasifB kreatifC inovatifD inventif

Mengenal pasti masalah

Q

Membina Projek

Membuat kemasan

4 Langkah Q dalam membina projek reka cipta ialah

A memilih lakaran.B membuat penyelesaian.C membuat persembahan.D menyediakan lakaran projek

5 Komponen manakah antara yang berikut dapat menggerakkan model kereta ?

A syafB rodaC gearD motor6Manakah antara komponen yang berikut, yang perlu dipasang mengikut kekutubannya yang betul ?

I transistorII perintang tetapIII perintang boleh larasIV diod pemancar cahaya

A I dan IIB I dan IVC II dan IVD III dan IV

7 Antara yang berikut, manakah fungsi suis ?

I memutuskan litarII menyambungkan litarIII membuka litarIV menutup litar

A I dan IIIB I dan IIC II dan IVD III dan IV

8 Simbol di atas menunjukkan

AL.E.DB perintang boleh larasC L.E.D dwi warnaD anod

9 Apakah penebat ?

A Bahan yang membenarkan arus elektrik melaluinya.B Bahan yang meninggikan arus elektrik yang mengalir melaluinya.C Bahan yang merendahkan arus elektrik yang mengalir melaluinya.D Bahan yang menghalang arus elektrik mengalir melaluinya.

Gambar 1

10Gambar 1 menunjukkan alatan yang digunakan untuk

A menjalur wayarB mengetatkan skru Philips.C mengeluarkan tayar daripada rim.D melonggarkan dan mengetatkan skru beralun.

Gambar 211Menurut gambar 2 diatas, apakah nama alatan tangan di atas ?

A Tukul warringtonB Tukul kuku kambingC Sesiku LD Kunci allen12Alatan tangan manakah yang sesuai digunakan untuk menanggalkan tayar daripada rim ?

A Sepana hujung terbukaB PengikisC PlayarD Pemutar skru mata rata

13Bahan ini digunakkan untuk melekatkan antara permukaan bahan yang berlainan jenis. Apakah bahan tersebut ?

A GluB Pita pengukurC Kertas lasD Gris

Gambar 314Menurut Gambar 3 di atas menunjukkan paku yang digunakan untuk mencantum dan memasang kepingan kayu. Apakah nama paku tersebut ?

A Paku panelB Paku payungC Paku kepala rataD Paku tajam

15 Antara proses mereka cipta yang berikut, yang manakah langkah yang pertama

A memilih lakaranB membina projekC mengenal pasti masalahD membuat kemasan

16 Dalam proses mereka cipta segala maklumat berkaitan projek reka cipta perlu direkodkan di dalam.

A buku teksB buku aktivitiC buku sainsD buku idea

17 Tayar basikal yang telah haus, tidak selamat digunakan kerana..

A tayar mungkin tercabut daripada rim.B sukar untuk mengayuh basikal dalam keadaan yang licin.C daya cengkamannya kurang apabila dibrek dan basikal mungkin terbalik.D tayar ini boleh menyebabkan rim rosak dan terhenti dengan serta merta

18 Alat untuk untuk membuat garisan X adalah pensel dan

A pembarisB penC pisauD sesiku L

Gambar 419Gambar 4 digunakan untuk melonggarkan nat roda. Apakah nama alat X ?

A sepana boleh larasB sepana gabungC sepana hujung terbukaD sepana besi

20 Alatan perkebunan manakah yang sesuai untuk meratakan tanah ?

A cangkulB sudip tanganC penyiramD pongkes

21 Berikut ciri-ciri biji benih yang sesuai untuk disemai, kecuali.

A baka baikB matangC cacatD berisi

22 Sawi hijau dipungut dengan cara..

A memungut B. memetikC. menggaliD. mencabut

Virus, kulat dan bakteria23Nama-nama di atas adalah penyebab kepada penyakit sayuran. Penyebab penyakit sayuran ini dipanggil

A mikroorganismaB organismaC makroorganismaD makluk perosak

Gambar 524Gambar 5 menunjukkan alat yang digunakan dalam proses penjagaan anak pokok. Apakah proses tersebut?

A merumputB mengawal perosakC menyiramD menggembur

Gambar 6

25Berdasarkan gambar 6 di atas, alat apakah yang digunakan dalam aktiviti di atas?

A gergaji putingB gergaji besiC gergaji tanganD gergaji lengkung halus

26 Fungsi buzer adalah untuk.

A menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya.B menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba.C menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga elektrik.D menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi.27 Komponen berikut terkandung dalam baja organik kecuali.

A tahi ayamB kaliumC tahi kelawarD tahi lembu

Gambar 728 Berdasarkan gambar 7 di atas, ia adalah simbol bagi.

A L.E.DB buzerC perintang tetapD perintang boleh laras

29 Medium yang sesuai untuk penanaman sayur terdiri daripada campuran tanah loam, bahan organik dan __________?

A pasir sungaiB tanah liatC tahi lembuD pasir laut

30 Manakah antara berikut, bukan alatan perkebunan ?

A cangkulB penggaritC sudip tanganD penyiram31 Siapakah antara yang berikut mencipta tayar berangin ?

A Alexander Graham BellB Guglielmo MarconiC J.L BairdD John Boyd Dunlop32 Bahan-bahan dibawah boleh mengalir arus elektrik kecuali..

A emasB perakC aluminiumD plastik33 Bahan pelarut bagi kemasan syelek ialah

A airB petrolC thinnerD spiritSoalan 34 hingga 36 berpandukan Rajah 1

Rajah834 Rajah 1 menunjukkan litar selari. Litar tersebut adalah disediakan dalam.

A lukisanB lukisan skematikC lukisan bergambarD lakaran

35 Berdasarkan rajah Y, komponen X dan W adalah X YA Suis pisauBateriB Mentol BateriC Bateri Suis pisauD Bateri Mentol

36 Melalui rajah Y, apabila mentol R ditanggalkan, mentol S akan.

A tidak menyalaB tidak berfungsiC menyalaD tidak berkesan37 Lukisan projek mengandungi butiran yang berikut, kecuali.

A rupa bentuk projekB alatanC bahanD ukuran

Gambar 837Berdasarkan gambar 8 di atas, apakah nama alat tersebut?

A skopB serampang tanganC serampangD cangkul

39 Antara alatan di bawah yang manakah dapat memotong kepingan kayu ?

A playar gabungB playar muncung tirusC gergaji tanganD gerimit40Apabila menjalankan aktiviti di dalam bengkel kemahiran hidup murid-murid dikehendaki memakai.

A tali leherB apronC seliparD tanda nama

SELAMAT MENJAWABDisediakan oleh,Disemak oleh,Disahkan oleh,

_______________________________________________________________

(Pn Tun Anis Azima)(En Ahmad Syariffuddin)(Pn Nor Laily bt Mohd Yusof)

Guru KH Tahun 6Ketua Panitia RBT/TMKPK Pentadbiran

Verifikasi oleh:

Cop Guru Besar / Pen. KananTandatangan Ibu/Bapa/Penjaga

Tarikh:Tarikh: .