soalan exam sais yr4 mei 2014

Click here to load reader

Post on 11-Sep-2015

242 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan

TRANSCRIPT

Sheet1 A) Pilih jawapan yang betul.8. Lukis dan labelkan organ-organ perkumuhan didalam rajah dibawah. 10.Apakah maksud proses perkumuhan dan penyahtinjaan?12. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai berpandukan gambar.13.Rajah dibawah menunjukkan maklumat mengenai ciri-ciri yang dimiliki oleh Razak bersama14. Tuliskan kesan daripada tabiat yang perlu dielakkan berikut.ayahnya dan Siew Ching bersama emaknya.1. Diantara berikut yang manakah bukan kemahiran proses sains?6. Labelkan bahagian-bahagian yang terlibat sewaktu proses pernafasan.a)Khairul tidak memandang kiri dan kanan apabilaa)b)* Berkulit cerahAmentafsir dataCmenggunakan perhubungan ruang dan masa.* Berkulit perang* Berambut lurusBmemerhatiDmelakar spesimen dengan tepat* Berambut kerinting* Berbadan gemukDia juga tidak mengendahkan bunyi .* Berbadan rendah2. Apakah deria yang kamu gunakan semasa membuat pemerhatian ?1 markahIni akan mengakibatkan dia mengalamiArasa, bau, sentuh, lihat, telingaCmata, lidah, kulit, telinga, hidung11. Tuliskan rangsangan dan deria yang terlibat dalam setiap situasi berikut;* Berkulit perang* Berkulit cerahBmasam, rasa, mata, dengar, tengokDrasa, bau, sentuh, lihat, dengar.* Berambut kerinting* Berambut lurusA)B)* Berbadan rendah* Berbadan gemuk3. Ramalkan apa yang akan berlaku pada air didalam bikar dibawah jika bikar itu diletakkan di dalam peti sejuk beku selama satu jam?Rajah IRajah IIb)Fasha menarik tangannya dengan .c)d)a) Tuliskan satu permerhatian mengenai maklumat dalam Rajah I dan Rajah IIuntuk mengelakkan tangannya daripada i)Rajah I :3 markah.7. Lakarkan laluan udara masuk (warna biru) dan keluar (warna merah) sewaktu proses ii)Rajah II :Awarna air akan berubahCisipadu air didalam bikar akan berkurangpernafasan manusia.Bair akan membekuDisipadu air didalam bikar akan bertambaha) Rangsangan :a) Rangsangan :2 markah4. Diantara haiwan berikut yang manakah dikelaskan dengan betul?4 markah5 markahb) Berikan sebab (inferens) berdasarkan jawapan kamu di (a).Berkaki empatTidak berkakib) Deria yang terlibat :b) Deria yang terlibat :15.Senaraikan 5 amalan hidup sihat yang perlu kita amalkan.Alipan, semutular, ikani)Rajah I :Bkuda, nyamukikan, udanga)Ckucing, lembuular, ikanDsemut, belalangular, ikan6 markahii)Rajah II :C)D)b)9. Berdasarkan jawapan kamu di (8), lengkapkan jadual dibawah;5. Mengapakah kita perlu mematuhi peraturan bilik sains?2 markahc)ASupaya aktiviti dan eksperimen dapat CSupaya bilik sains sentiasa berada di dalam keadaan Nama OrganHasilc) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?dijalankan dengan betul dan selamat .yang kemas dan teratur.BUntuk memastikan bilik sains dapatDUntuk mendapat pujian dan sanjungan daripada gurud)memenangi anugerah cemerlang.dan rakan-rakan.

e)1 markaha) Rangsangan :a) Rangsangan :

5 markah6 markah5 markahb) Deria yang terlibat :b) Deria yang terlibat :

2 markah8 markah1234567

Sheet2

Sheet3