soalan bab 1 t.3

Click here to load reader

Post on 31-Oct-2014

179 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TINGKATAN 3BAB 1: PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA 6 1.1 Pemerintahan tentera Jepun 1 Apakah tujuan penting Jepun menguasai Tanah Melayu? Ms4 A B C D 2. Menyebarkan kebudayaan Jepun Membantu Tanah Melayu mencapai kemerdekaan Memajukan ekonomi Tanah Melayu Mendapatkan bahan mentah untuk industri

pengangkutan B C telaga minyak D kemudahan awam Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu, Sabah danSarawak merupakan pemerintahan Ms15 A B C D tentera Republik sosialis Demokratik

7

Kuasa manakah yang sangat bimbang dengan perkembangan rancangan Jepun di Asia Tenggara? Ms5 A B C D Rusia China Britain Amerika

Jepun ingin menghapuskan semua pengaruh barat di Asia dan digantikan dengan semangat persaudaraan sejagat. Bagaimanakah Jepun ingin mencapai hasrat tersebut? ms20 A B C D Melalui peperangan Melalui pentadbiran Melalui pengintipan Melalui dasar penjepunan

8

3.

Antara berikut yang manakah merupakan langkahlangkah dasar penjepunan Jepun? ms20 I II III IV Penggunaan bahasa Cina Paksaaan menyanyikan lagu Kimigayo Pengumuman cuti perayaan Negara Jepun Penggunaan Nippon-Go sebagai bahasa pengantar di semua sekolah i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv Albert Kwok Yeop Mahidin

Asia untuk Orang Asia Semangat Asia

Apakah tujuan Jepun menggunakan slogan di atas? Ms5 A B C D 4 Untuk mempengaruhi penduduk tempatan Untuk menjalankan dasar penjepunan Untuk melaksanakan dasar pemodenan Untuk membangkitkan semangat nasionalisme 9 Antara yang berikut, yang manakah merupakan masalah yang dihadapi oleh Jepun? Ms4 i ii iii iv A B C D 5 Keperluan bahan mentah Kekurangan tanah pertanian Kebangkitan golongan tentera Keperluan kawasan pasaran baru i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv 10 A B C D

Persamaan antara tokoh di atas ialah . Ms20 A B C D Membantu kemaraan Jepun di Tanah Melayu Menentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu Bekerjasama dengan pentadbiran Jepun Mencadangkan penubuhan KRIS

Taktik Bumi Hangus yang dilaksanakan British di Sarawak bertujuan untuk memusnahkan Ms10 A pelabuhan

Apakah perjuangan Kesatuan Melayu semasa pendudukan Jepun? m/s 22 A B Bergerak bawah tanah menentang British Berundur ke hutan melancarkan perang gerila

C D

Bekerjasama dengan Jepun menentang British Bertindak ganas terhadap orang Cina dalam MPAJA

11

Mengapakah Jepun membenci orang Cina di Tanah Melayu? m/s 23 15 A B C D Orang Cina tidak pandai menggunakan senjata untuk berperang Orang Cina tidak mahu memberi kerjasama kepada Jepun Orang Cina tidak memberi sumbangan ekonomi untuk membantu tentera Jepun Orang Cina tempatan memberi bantuan kepada rakyat negeri China untuk menentang Jepun. 1930-an dan 1940-an Perang China Jepun Jepun menakluk Manchuria X 17

Apakah persamaan yang boleh dikaitkan dengan gerakan di atas? m/s 25 Menentang pendudukan Jepun A Dipimpin oleh pihak British B C Mendapat bantuan kuasa asing D Hanya bergiat di negeri Sabah Faktor-faktor Kemenangan Jepun di Tanah Melayu Strategi berkesan X Perancangan rapi

16

12

Rajah di atas menerangkan faktor yang menyumbangkan kepada kemenangan Jepun di Tanah Melayu Faktor X ialah m/s 13 A B C D taktik serangan hendap semangat perjuangan tentera Jepun bilangan tentera Jepun yang sangant ramai kerjasama semua penduduk di Tanah Melayu 8 Disember 1941 Pantai Sabak Kota Bharu 15 Februari 1942 - Singapura

1941 Jepun Menyerang Pearl Harbour Berdasarkan rajah di atas, peristiwa X mungkin sekali m/s 4 A B C D 13 Jepun menyertai pakatan Axis Jepun memenangi Perang Rusia- Jepun. Jepun menghadapi sekatan ekonomi Jepun menjalin hubungan dengan Thailand Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya Bagaimanakah Jepun memastikan rancangannya di atas dapat dilaksanakan dengan berkesan m/s 5 A B C D Melaksanakan dasar ekonomi bebas Memberikan pendidikan percuma Menghapuskan semua pengaruh barat Melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran Force 136 Gerila Kinabalu

Berdasarkan pernyatan di atas mengapakah Jepun berjaya menakluk seluruh Tanah Melayu dalam masa yang singkat? m/s 13 I II III IV Jepun tidak ditentang oleh kuasa besar lain Jepun memiliki kelengkapan perang yang canggih British lebih menumpukan pertahanan di Singapura British tidak mempunyai tentera yang terlatih dalam perang gerila I dan II II dan III III dan IV I dan IV

A B C D 18

Bahasa rasmi Nippon-go Bahasa Penghantar di sekolah

14

D Berdasarkan rajah di atas mengapakah pihak Jepun mengambil langkah tersebut? m/s 18 I Jepun tidak ditentang oleh kuasa besar lain II Jepun memiliki kelengkapan perang yang canggih III British lebih menumpukan pertahanan di Singapura IV British tidak mempunyai tentera yang terlatih dalam perang gerila A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV 21

I dan IV

Jepun telah menyerahkan negeri-negeri di atas kepada Siam. Mengapa Jepun berbuat demikian? m/s 16 A B C Untuk membalas jasa Siam Untuk melicinkan pentadbiran Jepun Untuk memajukan ekonomi negeri-negeri utara D Untuk menumpukan lebih perhatian kepada negeri-negeri lain Negara manakah yang diambil oleh Jepun sebagai model untuk maju? m/s 3 A B C D Negera-negara komunis Negara-negara Timur Tengah Negara-negara Amerika Latin Negara-negara Barat

22

Kesatuan Melayu Muda

Berpura-pura baik dan berkerjasama dengan Jepun Pertubuhan bercorak nasionalisme 23

Antara pernyataan berikut, yang manakah merupakan tujuan utama Jepun menguasai Tanah Melayu? m/s 4 A B C D Mencari tempat tinggal baru bagi penduduk Jepun. Mendapat bahan mentah bagi perusahaan Jepun. Menyuburkan kebudayaan Jepun di Tanah Melayu. Mencari pasaran baru bagi hasil kilangnya.

19

Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan kegiatan KMM? m/s 22-25 A B C D Menubuhkan organisasi bawah tanah untuk menentang Jepun Memberi bantuan ketenteraan terhadap British Menyokong pergerakan komunis meluaskan pengaruhnya Menghasut penduduk tempatan untuk membenci pihak Jepun dan British Layanan Baik Kasar Baik

24

Jepun terpaksa berundur dari Tanah Melayu pada bulan Ogos 1945. Mengapakah pengunduran itu berlaku? m/s 27\ A B C D Kerana sekatan ekonomi yang dikenakan oleh Amerika. Kerana pemberontakan orang Melayu Kerana pengeboman Hiroshima dan Nagasaki Kerana serangan MPAJA

20

Kaum Melayu Cina India

Maklumat di atas menunjukkan layanan Jepun terhadap penduduk di Tanah Melayu. Mengapakah Jepun bersikap demikian? m/s 22-25 I II III IV A B C Mendapat sokongan orang Melayu Dipengaruhi oleh Perang China- Jepun Orang Melayu tidak menentang kedatangan Jepun Takut kepada kekuatan orang Melayu I dan II II dan III III dan IV

25

Serangan Jepun ke Borneo Utara bermula di Miri kerana m/s 8 A B C D kedudukannya pusat pertahanan British markas tentera yang terbesar mempunyai bekalan minyak yang penting

26

Soalan 26 berdasarkan senarai di bawah Asia Untuk Asia Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya

D Berdasarkan kedua-dua slogan di atas, mengapakah Jepun menggunakannya? m/s 5 A B C D Menjadikan Asia berada di bawah pemerintahan orang Asia Menjadikan Asia kawasan yang maju dan terkenal di dunia Mendapatkan bahan mentah dan mengalahkan Barat Mendapatkan sokongan penduduk Asia mengusir kuasa Barat

Repulse dan Prince of Wales Pengeboman Jepun ke atas pangkalan laut British di Singapura

29

Mengapakah Jepun mengiktiraf institusi beraja semasa pendudukan mereka di Tanah Melayu? m/s 17 -18 Kedudukan Sultan setaraf dengan Maharaja A Jepun Sultan membantu Jepun menewaskan British. B C Inggeris menghormati cara hidup orang Melayu D Jepun ingin mendapat sokongan orang Melayu.

27

Soalan 27 berdasarkan peta di bawah 30 British telah mengamalkan Penentangan Secara Bumi Hangus semasa kemaraan Jepun. Apakah cara yang dilakukan oleh British ini m/s 10 A B C D Berdasarkan peta di atas, apakah 4faktor yang menyebabkan Jepun berjaya menduduki Tanah Melayu dalai tempoh yang singkat? m/s 13 A B C D Semangat juang yang tinggi di kalangan tentera Jepun Semangat bekerjasama di kalangan penduduk tempatan Strategi pertahanan British yang tidak terancang Strategi peperangan British yang mantap dan tersusun Mengebom kawasan yang diisytiharkan kawasan putih Memusnahkan kawasan yang menjadi sumber ekonomi Membakar segala kubu pertahanan Jepun yang dikenalpasti Membakar segala kemudahan yang terdapat di Tanah Melayu

31

Soalan 31 berdasarkan senarai di bawah Berdasarkan senarai di atas, apakah 4irri-ciri persamaan yang terdapat pada pertubuhan di atas? m/s 25 I II III IV A B C D Pasukan penentang Jepun Bergerak secara sulit Bekerjasama dengan Jepun Menerima latihan ketenteraan daripada British I dan II II dan III III dan IV I dan IV

28

Soalan 28 berdasarkan pernyataan di bawah Peristiwa tersebut merupakan pengalaman yang patut dan dahsyat yang pernah dialami oleh Angkatan Tentera Laut British di Tanah Melayu 32 Pernyataan di atas telah disuarakan oleh Sir Winston Churchill. Apakah peristiwa yang dimaksudkan? m/s 7 A B C Pengeboman Jepun ke atas Kota Bahru dan Terengganu Pengeboman Jepun ke atas pangkalan laut British di Pulau Pinang Pengeboman Jepun ke atas kapal perang

Antara berikut, yang manakah pentadbiran di Borneo Utara semasa pemerintahan Jepun m/s 16 I II III IV Ketua Tempatan Pegawai Daerah Gabenor Ketua Wilayah

A B C D 33

I dan II II dan III III dan IV I dan IV Kekurangan kawasan pertanian 37

kerana menghadapi masalah m/s 15 16 A B C D pentadbiran kewangan pertahanan pergaduhan

Ketiadaan bahan mentah Maklumat di atas merujuk kepada masalah yang dihadapi Jepun untuk membangunkan negaranya. Bagaimanakah Jepun mengatasi masalah di atas? m/s 4 A B C D 34 Meminta bantuan daripada Amerka Syarikat Menjalinkan hubungan dengan negara Asia Melaksanakan dasar pel